החוק אוסר על פיטורי עובד מטעמי אפליה פסולה
עובד שפוטר מטעמי אפליה פסולה רשאי לתבוע פיצויים מהמעסיק
למידע נוסף ראו סעיף 2 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה


החוק אוסר על פיטורי עובד מחמת מינו, נטייתו המינית, מעמדו האישי, היותו הורה, גילו, גזעו, דתו, לאומיותו, ארץ מוצאו, השקפתו או מפלגתו, משך או תדירות שירותו במילואים ועוד.

מי זכאי?

  • כלל ציבור העובדים

תהליך מימוש הזכות

  • אפליית עובד בניגוד לאמור בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה מהווה הן עבירה אזרחית והן עבירה פלילית.
  • עובד שפוטר מעבודתו בשל אפליה אסורה, רשאי להגיש תביעה בבית הדין לעבודה, על הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ופיטורים שלא כדין.
    • במקרה של תביעה בשל אפליה, רשאים להגיש את התביעה גם ארגוני עובדים או ארגוני זכויות העוסקים בזכויותיו של מי שאסור להפלתו.
    • בית הדין רשאי לפסוק פיצויים לטובת העובד גם אם לא נגרם לעובד נזק כספי, בשיעור שייראה לו צודק בנסיבות העניין וכן לתת צו מניעה כנגד הפיטורים או צו עשה של החזרה לעבודה, אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהא צודקת.
  • במקרה שהתובענה לא נידונה בערכאה שיפוטית, ניתן להגיש תלונה לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה
הממונה על חוק עבודת נשים משרד הממונה על חוק עבודת נשים אחראי על אכיפת חוק עבודת נשים. שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד העבודה אחראית על כל התחומים הקשורים לתעסוקה תעסוקה וזכויות עובדים
היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות היחידה מטפלת במיגור הגזענות והאפליה, ובין היתר מטפלת בתלונות המתקבלות אצלה בנושא שוויון הזדמנויות בעבודה, איסור אפליה בחינוך

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

אפליה על רקע מין ונטייה מינית

אפליה על רקע היריון, לידה והורות

אפליה על רקע גיל

אפליה על רקע גזע ומוצא

אפליה על רקע דת ואמונה דתית

אפליה בשל מחלה או מוגבלות

שירות צבאי

הבעת דיעה/ השקפה פוליטית

עבר פלילי

אפליה בשל "משקל עודף "

ע"ע (ארצי) 34220-10-21- בין הדין פסק שגריעת העובד מסגל הליגה הלאומי בשל משקלו העודף מהווה שיקול זר וחייב את המעסיק בתשלום פיצויים בעילה של חוסר תום לב

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים