הקדמה:

מס הכנסה מעניק 2 נקודות זיכוי להורים לילדים המוגדרים "נטולי יכולת" (כולל בוגרים מעל גיל 18) בהתאם לתנאי הזכאות
אם ההורים אינם בחיים או אינם מתפקדים, זכאים להטבה אחים/אחיות של בעלי המוגבלות שמונו כאפוטרופוס שלהם "לגוף ולרכוש"
ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיבית עד ל- 6 שנים
שווי ההטבה הוא 5,232 ש"ח לשנה ו-436 ש"ח לחודש

על-פי סעיף 45 לפקודת מס הכנסה, הורים לילד/ה נטול/ת יכולת (או שלבן/בת זוגם מנישואין יש ילד/ה נטול/ת יכולת), זכאים לקבל שתי נקודות זיכוי שנתיות ממס הכנסה.

מי זכאי?

 • תושבי ישראל שמנוכה מהכנסותיהם מס הכנסה ויש להם, או לבני זוגם, ילד/ה עם מוגבלות.
 • תנאי הזכאות משתנים בהתאם לגיל הילד (ילדים עד גיל 18 או בוגרים מגיל 18 ומעלה).
 • הזיכוי ניתן על ההכנסה החייבת של אחד מההורים.
  • עם זאת, הורים פרודים שאינם מנהלים משק בית משותף, וילדם מקבל גמלת ילד נכה, זכאים שניהם לנקודות הזיכוי.

ילדים עד גיל 18

 • הזכאות ניתנת בגין ילדים עד גיל 18 העונים על אחד מהמצבים הבאים:
  • ילדים שאובחנו על-ידי נוירולוג או רופא מומחה בהתפתחות הילד כמשותקים באחת מגפיהם, או שרופא הצהיר כי הם נולדו בלי אחת מגפיהם או שאחת מגפיהם נכרתה.
  • ילדים שאובחנו כעיוורים על-ידי רופא עיניים.
  • ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בהתאם לאבחון של נוירולוג או רופא מומחה להתפתחות הילד.
  • מקבלי גמלת ילד נכה.
  • ילדים שזכאים לגמלת ילד נכה ואינם מקבלים אותה מסיבות שונות (למשל כי הם שוהים במוסד או מקבלים סיוע אחר כגון גמלת ניידות).
  • ילדים עם עיכוב התפתחותי שהופנו על-ידי ועדת זכאות ואפיון/ועדת השמה לשירותי חינוך מיוחדים ולומדים במסגרת של החינוך המיוחד או במסגרת רגילה עם "סל אישי" (הזכאות לא חלה כאשר הילדים לומדים עם סיוע במסגרת "סל מוסדי"). הזכאות תהיה תקפה עד לסיום לימודיהם.

בוגרים מגיל 18 ומעלה

 • הזכאות ניתנת בגין בוגרים מעל גיל 18 העונים על אחד מהמצבים הבאים:
  • מי שנקבעה להם דרגת אי כושר השתכרות לצמיתות בשיעור של 74% לפחות.
  • מי שממלאים את כל שלושת התנאים הבאים:
   1. הם אחד מאלה:
   2. הם סמוכים לשולחן הוריהם, כלומר לא יצאו מחזקת ההורים.
    • גם מי שמתגוררים מחוץ לבית ההורים(במסגרות דיור כגון הוסטלים או דירות בקהילה) יכולים להמשיך ולהיחשב כ"סמוכים לשולחן ההורים".
    • בוגרים "נטולי יכולת" שנישאו לבני זוג שגם הם "נטולי יכולת" ועדיין תלויים בהורים, עשויים להיחשב כ"סמוכים על שולחן ההורים" על-פי שיקול דעת פקיד השומה ובהתאם לנסיבות.
   3. הם עומדים במבחן הכנסות:
    • אם הם ללא בן/בת זוג, כלל הכנסותיהם (כולל הכנסות פטורות ממס) לא עלו על 169,000 ש"ח (נכון ל-2021).
    • אם יש להם בן/בת זוג, כלל ההכנסות של שני בני הזוג לא עלו על 270,000 ש"ח (נכון ל-2021).
    • לתקרות ההכנסה בשנים קודמות ראו "החזר רטרואקטיבי" בהמשך.

זכאות אחים/אחיות אפוטרופוסים

 • אח/ות שמונה/מונתה כאפוטרופוס/ית "לגוף ולרכוש" של האדם עם המוגבלות, זכאי/ת לנקודות הזיכוי כאשר ההורים אינם בחיים, או אינם מתפקדים מפאת גילם או מצבם הבריאותי.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשת זיכוי ממס בכל שנה מחדש. עם זאת, אישור רב שנתי עשוי להינתן עבור שנים שבהן הקריטריון המזכה נותר קבוע.

שכירים שילדיהם מקבלים גמלת ילד נכה

 • הורים שילדיהם מקבלים גמלת ילד נכה יכולים לקבל את נקודות הזיכוי ישירות מהמעסיק, ללא צורך להגיע למשרדי מס הכנסה וללא צורך במילוי תעודה רפואית (טופס 127).
 • למימוש הזכאות, על ההורה לסמן ולהצהיר בטופס 101 המוגש למעסיק בתחילת העבודה ובתחילת כל שנת מס (בחלק שבו מבקשים פטור או זיכוי ממס), כי:
  • הוא/היא הורה לילד נטול יכולת שטרם מלאו לו 19 שנים ומשולמת לו גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי.
  • בן/בת הזוג של ההורה לא מקבל/ת נקודות זיכוי אלה.
  • לילד שבגינו ההורה מבקש/ת את נקודות הזיכוי אין הכנסות בשנה הנוכחית.
 • יש לצרף לטופס אישור על קבלת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי לשנה הנוכחית. ניתן להזמין את האישור במוקד 6050* או באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי, והוא יישלח בדואר לפונה.
 • למידע נוסף, ראו הודעת רשות המסים מיום 19.11.2017.

שכירים שילדיהם אינם מקבלים גמלת ילד נכה

עובדים עצמאים

 • חישוב מס ההכנסה לעובדים עצמאים (כולל נקודות הזיכוי) נעשה לפי הכנסתם השנתית, לאחר שהגישו את הדו"ח השנתי.
 • בעת מילוי הדו"ח השנתי על ההורה לסמן בטופס את הסעיף "זיכוי בעד ילד נטול יכולת".
 • אם הילד/ה לא מקבל/ת גמלת ילד נכה, יש לצרף את המסמכים שפורטו בסעיף הקודם (לגבי עובדים שכירים).

החזר רטרואקטיבי

 • הורים זכאים לקבלת החזרי מס רטרואקטיביים עבור 6 השנים הקודמות לתאריך הבקשה (ובלבד שהזכאות היתה קיימת במהלך אותן שנים), בתוספת ריבית והצמדה כמקובל במס הכנסה.
 • לקבלת ההחזר יש להגיש בקשה להחזר מס לרשות המסים.
 • למידע נוסף ראו החזר מס הכנסה.
 • שיעורי מבחן ההכנסה לבוגרים עם מוגבלות בשנים הקודמות:
שנת המס תקרת ההכנסה השנתית לבוגר עם מוגבלות שיש לו בן/ת זוג תקרת ההכנסה השנתית לבוגר עם מוגבלות ללא בן/ת זוג
2020 272,000 ש"ח 170,000 ש"ח
2019 271,000 ש"ח 169,000 ש"ח
2018 268,000 ש"ח 167,000 ש"ח
2017 267,000 ש"ח 167,000 ש"ח
2016 268,000 ש"ח 167,000 ש"ח
2015 270,000 ש"ח 169,000 ש"ח

ערעור

 • מי שבקשתם לנקודות הזיכוי נדחתה וסבורים שהם עונים על תנאי הזכאות יכולים לפנות אל רשות המסים באמצעות מערכת הפניות המקוונת.

חשוב לדעת

 • הורים לשני ילדים העומדים בתנאי הסעיף זכאים לקבל כפל נקודות, כלומר 4 נקודות זיכוי (ניתן לפצל את הזכאויות ביניהם).
 • נקודות הזיכוי בגין ילד או בוגר עם מוגבלות ניתנות בנוסף ל-2.25 נקודות הזיכוי הניתנות לכל תושב ישראל.
  • מי שעונים על קריטריונים נוספים המזכים בנקודות זיכוי, עשויים לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי בהתאם לכל אחד מהקריטריונים (אלא אם כן צוין אחרת).
  • לפירוט הזכאויות הנוספות ראו פורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים