הקדמה:

הורים לילד הנמצא על הרצף האוטיסטי עשויים לקבל 2 נקודות זיכוי ממס הכנסה
הזכאות תקפה גם עבור בוגר מעל גיל 18 בהתאם לתנאים
ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיביים עבור עד 6 שנים
שווי ההטבה הוא 5,232 ש"ח לשנה ו-436 ש"ח לחודש

הורים לילדים או לבוגרים הנמצאים על רצף האוטיזם עשויים לקבל שתי נקודות זיכוי שנתיות ממס הכנסה, בהתאם לתנאי הזכאות.

מי זכאי?

 • עובד/ת תושב ישראל שילדו, או ילדו של בן זוגו, הוא אחד מאלה:
  • ילד המקבל גמלת ילד נכה, או ילד הזכאי לגמלה ואינו מקבל אותה מסיבות שונות (למשל אם הוא שוהה במוסד או מקבל סיוע אחר כגון גמלת ניידות).
  • ילד שהופנה על ידי ועדת השמה לאחת מהמסגרות הבאות בחינוך המיוחד:
   • גן לחינוך מיוחד
   • בית ספר לחינוך מיוחד
   • כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר לחינוך רגיל (לא כיתה מקדמת או משלבת)
   • "מסלול 07" (תגבור בלימודים) בתיכון (כיתות ט' - י"ב)
 • הזיכוי הוא על משכורת אחת של ההורים.
  • עם זאת, הורים פרודים שאינם מנהלים משק בית משותף, וילדם מקבל גמלת ילד נכה, זכאים שניהם לנקודות הזיכוי.

בוגרים מגיל 18 ומעלה

 • הזכאות ניתנת בגין בוגרים מעל גיל 18 העונים על אחד מהמצבים הבאים:
  • מי שנקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות לצמיתות בשיעור של 74% לפחות.
  • מי שממלא את כל שלושת התנאים הבאים:
   1. הוא אחד מאלה:
   2. הוא סמוך לשולחן הוריו, כלומר לא יצא מחזקת הוריו.
    • גם מי שמתגורר מחוץ לבית הוריו (במסגרות דיור כגון הוסטלים או דירות בקהילה) יכול להמשיך ולהיחשב כ"סמוך לשולחן ההורים".
    • בוגר/ת "נטול יכולת" שנישא/ה לבן זוג שגם הוא "נטול יכולת" ועדיין תלוי/ה בהוריו, עשוי להיחשב כ"סמוך על שולחן ההורים" על-פי שיקול דעת פקיד השומה ובהתאם לנסיבות.
   3. הוא עומד במבחן הכנסות:
    • בוגר עם מוגבלות ללא בן זוג- כלל הכנסותיו (כולל הכנסות פטורות ממס) לא עלו על 169,000 ש"ח (נכון ל-2021)
    • בוגר עם מוגבלות עם בן/ת זוג- כלל ההכנסות של שני בני הזוג לא עלו על 270,000 ש"ח (נכון ל-2021)
    • לתקרות ההכנסה בשנים קודמות ראו "החזר רטרואקטיבי" בהמשך.

זכאות אחים אפוטרופוסים

 • אח או אחות של בעל המוגבלות שמונה כאפוטרופוס שלו "לגוף ולרכוש", יהיה זכאי לנקודות הזיכוי כאשר ההורים אינם בחיים, או אינם מתפקדים מפאת גילם או מצבם הבריאותי.

תהליך מימוש הזכות

החזר רטרואקטיבי

 • הורים זכאים לקבלת החזרי מס רטרואקטיביים עבור 6 השנים הקודמות לתאריך הבקשה (ובלבד שהזכאות היתה קיימת במהלך אותן שנים), בתוספת ריבית והצמדה כמקובל במס הכנסה.
 • לקבלת ההחזר יש להגיש בקשה להחזר מס לרשות המסים.
 • למידע נוסף ראו החזר מס הכנסה.
 • שיעורי מבחן ההכנסה לבוגרים עם מוגבלות בשנים הקודמות:
שנת המס תקרת ההכנסה השנתית לבוגר עם מוגבלות שיש לו בן/ת זוג תקרת ההכנסה השנתית לבוגר עם מוגבלות ללא בן/ת זוג
2020 272,000 ש"ח 170,000 ש"ח
2019 271,000 ש"ח 169,000 ש"ח
2018 268,000 ש"ח 167,000 ש"ח
2017 267,000 ש"ח 167,000 ש"ח
2016 268,000 ש"ח 167,000 ש"ח
2015 270,000 ש"ח 169,000 ש"ח


חשוב לדעת

 • הורים שיש להם הוצאות על דיור חוץ ביתי לילדם, העולות על שמינית מהכנסתם החייבת בשנה, יכולים לבחור בין שתי נקודות הזיכוי לבין זיכוי במס הכנסה עבור ילד בדיור מחוץ לבית ההורים.
 • אם העובד עומד בקריטריונים נוספים המזכים בנקודות זיכוי, הוא עשוי לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי, בהתאם לכל אחד מקריטריונים אלו (אלא אם כן צוין אחרת). לפירוט כל הזכאויות ראו: פורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים