בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023 נקבעו הקלות בזכאות לדמי אבטלה של שכירים שפוטרו או הוצאו לחל"ת
תקופת החל"ת המינימלית שנדרשת כדי לקבל דמי אבטלה קוצרה מ-30 ימים ל-14 ימים
תקופת האכשרה לדמי אבטלה קוצרה ל-6 חודשי עבודה (במקום 12 חודשים) מתוך 18 החודשים האחרונים
עובדים עם מוגבלות עשויים להיות זכאים גם אם השלימו תקופת אכשרה של 3 חודשים בלבד
טיפ
ניתן לקבל מידע וסיוע אישי בנושא זכויות ושירותים עקב המצב הביטחוני, באמצעות מוקד הפניות של "זכות בקלות" בטלפון *5922 או באמצעות פנייה מקוונת.

עובדים שפוטרו או הוצאו על-ידי המעסיק לחופשה ללא תשלום בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023 זכאים להקלות שונות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה:

מי זכאי?

תקופת אכשרה

 • בתנאי הזכאות הרגילים נדרשת תקופת אכשרה של 12 חודשים מתוך 18 החודשים האחרונים, שבה שולמו לעובדים דמי ביטוח לאומי, כלומר לפחות 12 חודשים שונים שבהם העובד קיבל שכר, גם אם הוא עבד רק בחלק מהחודש.
 • עם זאת, לעובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023 נדרשת תקופת אכשרה של 6 חודשים בלבד מתוך 18 החודשים האחרונים.
 • בחישוב תקופת האכשרה המקוצרת לא יילקחו בחשבון ימים של שירות חובה בצה"ל (שבדרך כלל נלקחים בחשבון), כלומר חיילים משוחררים שעבדו באזרחות פחות מ-6 חודשים לא יהיו זכאים למי אבטלה.
 • לפרטים על תקופות אחרות שכן נלקחות בחשבון, ראו תקופת אכשרה לדמי אבטלה ("מה נכלל בתקופת האכשרה").
 • מי שעונים על אחד מהמצבים הבאים יהיו זכאים למספר המירבי של ימי האבטלה לפי מצבם האישי, גם אם צברו תקופת אכשרה מינימלית של 3 חודשים:

תקופת החל"ת שמזכה בדמי אבטלה

 • בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023, עובדים שהמעסיק מוציא לחופשה ללא תשלום יוכלו לקבל דמי אבטלה אם החופשה נמשכת לפחות 14 ימים רצופים (כולל ימי מנוחה שבועית) - במקום 30 ימי חל"ת לפחות בתנאי הזכאות הרגילים.
 • דמי אבטלה ישולמו כבר מהיום הראשון לחל"ת (בתנאי שהעובדים נרשמו במועד בשירות התעסוקה) גם אם בעת היציאה לחל"ת נשארו לעובדים ימי חופשה צבורים שלא ניצלו. בתנאי הזכאות הרגילים מי שנותרו להם ימי חופשה צבורים לא מקבלים תשלום עבור ימי האבטלה הראשונים, בהתאם למספר ימי החופשה שנותרו לזכותם.
שימו לב
מעסיק שעובדיו יצאו לחל"ת של 14 ימים לפחות בין 07.10.2023 ל-31.12.2023 פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי עבורם בתקופה זו (בשונה מהכלל הרגיל).

זכאות רצופה לתושבים שפונו מביתם

 • תושבי יישוב שפונה לפי החלטת הממשלה בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023, יוכלו להמשיך לקבל דמי אבטלה עד סוף תקופה זו, גם אם סיימו את כל ימי האבטלה שהיו זכאים להם (כולל מי שטרם מלאו להם 40).
 • אם שנת הזכאות שלהם מסתיימת במהלך תקופה זו, היא תוארך באופן אוטומטי.

תהליך מימוש הזכות

רישום בשירות התעסוקה

 • יש להירשם בשירות התעסוקה מייד אחרי הפסקת העבודה. אפשר לבצע רישום ראשוני באופן מקוון באתר שירות התעסוקה.
 • אפשרות נוספת היא להירשם בשירות התעסוקה, ולהגיש תביעה לביטוח הלאומי באמצעות טופס אחד משולב באזור האישי (במערכת ההזדהות הלאומית).
 • בימי שגרה כאשר לשכות התעסוקה פתוחות, יש להגיע לרישום בלשכת התעסוקה בתוך 14 ימים קלנדריים אחרי הרישום המקוון (באתר שירות התעסוקה או בטופס המשולב במערכת ההזדהות הלאומית).
 • בתקופת מלחמת חרבות ברזל לשכות התעסוקה פועלות בערוצים מרחוק ולא נדרשת התייצבות פיסית:
  • תובעי דמי אבטלה צריכים להיות זמינים בטלפון הסלולרי או בדוא"ל כדי לעדכן את שירות התעסוקה על הסטטוס התעסוקתי שלהם או לקבל הפניה אם תימצא להם עבודה מתאימה.
  • חשוב לעקוב בתקופה זו אחרי העדכונים באתר שירות התעסוקה.

הגשת תביעה לדמי אבטלה

תשלום רצוף ב-125 הימים הראשונים

 • למי שפוטרו או הוצאו לחל"ת בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023, דמי האבטלה ישולמו ברציפות ב-125 הימים הראשונים (בשונה מהכלל הרגיל, שלפיו לא מקבלים דמי אבטלה עבור 5 ימי האבטלה הראשונים בתקופה זו).
שימו לב
החל מהיום ה-126, ובתחילת כל תקופה של 4 חודשי זכאות, לא ישולמו דמי אבטלה עבור 5 ימים.

הגשת תביעה חוזרת

 • ניתן להגיש תביעה חוזרת לדמי אבטלה אם הסתיימו 12 חודשים מתחילת הזכאות הקודמת (ובהתאם לעמידה בתנאי הזכאות).
 • מי שפוטרו או הוצאו לחל"ת לפני שהסתיימה שנת הזכאות שלהם לא צריכים להגיש תביעה נוספת, אלא רק לעדכן את לשכת התעסוקה בטופס המקוון, ואת הביטוח הלאומי.

ביטול הגבלה בתביעה חוזרת לפני גיל 40

 • בתנאי הזכאות הרגילים, נקבעו הגבלות לתובעי דמי אבטלה שטרם מלאו להם 40:
  • מספר ימי הזכאות בכל התביעות שיגישו בתוך 4 שנים לא יעלה על 180% ממספר הימים המירבי שלהם. כלומר מי שניצלו את מספר הימים המירבי והגישו תביעה חוזרת לפני שעברו 4 שנים מתחילת הזכאות הקודמת יהיו זכאים עד לתום תקופת 4 השנים ל-80% ממספר הימים המרבי שלהם.
  • סכום דמי האבטלה שיקבלו בתביעה החוזרת לא יעלה על 85% מהסכום המירבי שנקבע לדמי אבטלה (426.22 ₪ ליום ב-125 הימים הראשונים של התקופה הנוספת).
 • עם זאת, מי שטרם מלאו להם 40 ופוטרו/הוצאו לחל"ת בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023 יוכלו להמשיך לקבל דמי אבטלה עד לסוף התקופה, גם אם סיימו 180% מהמספר המרבי של ימי האבטלה, ולא עברו 4 שנים מתחילת הזכאות הקודמת.

גובה התשלום

 • דמי האבטלה מחושבים לפי מדרגות הכנסה באחוזים מהשכר היומי הממוצע שהיה למובטלים (לפרטים על חישוב השכר הממוצע ראו בהמשך).
 • ככל שהשכר עולה דמי האבטלה יחושבו לפי אחוז נמוך יותר:
שיעור דמי האבטלה באחוזים מהשכר היומי הממוצע שהעובדים השתכרו
החלק מהשכר היומי (נכון ל-2024) שיעורי האחוזים למי שטרם מלאו להם 28 שנה שיעורי האחוזים למי שמלאו להם 28 שנה
עד 196 ₪ 60% 80%
בין 196 ל-294 ₪ 40% 50%
בין 294 ל-392 ₪ 35% 45%
בין 392 ל-1,960 ₪ 25% 30%
דוגמה
 • מובטלת בת 35 שהשכר היומי הממוצע שלה היה 500 ₪.
  • על 196 ₪ הראשונים היא זכאית לתשלום בשיעור 80%, שהם 156.8 ₪ ליום.
  • על הסכום שבין 196 ל-294 (98) היא זכאית לתשלום בשיעור 50%, שהם 49 ₪ ליום.
  • על הסכום שבין 294 ל-392 (98) היא זכאית לתשלום בשיעור 45%, שהם 44.1 ₪ ליום.
  • על הסכום שבין 392 ל-500 ₪ (108 ₪) היא זכאית לתשלום בשיעור 30%, שהם 32.4 ₪ ליום.
 • סך דמי האבטלה שתקבל ליום יהיה: 282.3 ₪.
 • לסכומי דמי האבטלה למי שטרם מלאו להם 28 שנים, ולמי שמלאו להם 28 שנים (בהתאם לשכר שהרוויחו לפני כן) ראו באתר הביטוח הלאומי.

חישוב השכר היומי הממוצע

 • השכר היומי הממוצע יחושב לפי כל הכנסת העובדים שחייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי ב-6 החודשים האחרונים שקדמו לחודש שבו נרשמו לראשונה בלשכת שירות התעסוקה, מחולק ב-150.
  • מי שקיבלו מהמעסיק אחרי שהפסיקו לעבוד תשלומים עבור 6 חודשי העבודה האחרונים עשויים לקבל הפרשים לדמי האבטלה (לבדיקת הזכאות יש לפנות למחלקת אבטלה בסניף המטפל).
  • למי ששכרם הופחת במהלך 6 חודשי העבודה האחרונים בעקבות תאונה/מחלה (כולל בגלל טיפול בבני משפחה מדרגה ראשונה שחלו) או מסיבה אחרת שלא באשמתם, ניתן לחשב את דמי האבטלה לפי השכר בחודשים שלפני כן, בתקופה של עד 18 חודשים לפני שהתייצבו לראשונה בשירות התעסוקה.
  • למי ששולמו במהלך 6 חודשי העבודה האחרונים דמי פגיעה, דמי האבטלה יחושבו לפי הכנסתם החייבת בדמי ביטוח בחודשים שלפני כן, בתקופה של עד 18 חודשים לפני שהתייצבו לראשונה בשירות התעסוקה.
  • למי שנעדרו מהעבודה במהלך 6 חודשי העבודה האחרונים בגלל שביתה, דמי האבטלה יחושבו מבלי להתייחס להפחתה בשכר שנגרמה כתוצאה מההיעדרות. למידע נוסף ראו זכותון עובדים בעת שביתה.

הסכום המירבי של דמי אבטלה

 • ב-125 הימים הראשונים (5 חודשים), הסכום המירבי שניתן לקבל ליום הוא 501.44 ₪ ליום, נכון ל-2024.
 • בשאר ימי הזכאות הסכום המירבי שניתן לקבל הוא 334.29 ₪ ליום, נכון ל-2024.

ניכויים מדמי אבטלה

ניכוי הכנסות מעבודה בתקופת האבטלה

 • למי שמקבלים דמי אבטלה ובנוסף יש להם הכנסה מעבודה כשכירים, כעצמאים או מפנסיה, סכום ההכנסה ינוכה מדמי האבטלה בהתאם לסוג ההכנסה.
 • למידע נוסף ראו ניכוי הכנסות מדמי אבטלה.

חישוב ההכנסה שתנוכה לעצמאים

 • אם יש למקבלי דמי אבטלה הכנסה מעבודה כעצמאים, ההכנסה הממוצעת היומית שתנוכה מדמי האבטלה שלהם תחושב על-פי אישור של רואה חשבון או יועץ מס לגבי הכנסותיהם בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023 (במקום החישוב הרגיל שנעשה על-פי הכנסתם השנתית).

עבודה זמנית אצל המעסיק במהלך החל"ת

 • מקבלי דמי אבטלה שחזרו לעבוד אצל מעסיקם במהלך החל"ת (גם אם לתקופה זמנית של יום בודד או ימים אחדים), חייבים לעדכן על כך את לשכת התעסוקה בטופס שבאתר, וכן את הביטוח הלאומי.
אזהרה
אם המעסיק או העובד לא יודיעו למוסד לביטוח לאומי או לשירות התעסוקה על חזרת העובד לעבודה, ייתכן שהעובד לא יהיה מכוסה בביטוח תאונות עבודה, ואם ייפגע במהלך עבודתו, המעסיק חשוף לסיכון של תביעת פיצויים בגין הנזקים שייגרמו לעובד.
 • חזרת העובד לעבודה (גם לימים בודדים) מפסיקה את רצף הימים של החופשה.
  • אם העובד לא הספיק לצבור 14 ימי חל"ת רצופים לפני החזרה לעבודה הוא לא יהיה זכאי לדמי אבטלה.
  • אם לאחר שהעובד הוחזר לעבודה המעסיק יוציאו שוב לחל"ת, העובד יהיה חייב לצבור מחדש את תקופת החל"ת הנדרשת כדי להיות זכאי לדמי אבטלה.

מציאת עבודה חדשה

 • ניתן להתחיל לעבוד במקום עבודה חדש גם במהלך חל"ת.
 • העובד צריך לעדכן את לשכת התעסוקה על מועד תחילת עבודתו באמצעות הטופס המקוון באתר שירות התעסוקה, ולעדכן את הביטוח הלאומי.
 • התחלת עבודה חדשה (דרך לשכת התעסוקה או באופן עצמאי) עשויה להפסיק את הזכאות לדמי אבטלה או להקטין את דמי האבטלה.
 • עובדים שהתחילו לעבוד עבודה חדשה בשכר נמוך מדמי האבטלה שלהם עשויים לקבל מענק למובטל בתנאי שיהיו מועסקים במשך 25 ימים לפחות בהיקף של לפחות 50% משרה.
 • מי שמתחילים לעבוד בעבודה חדשה במהלך תקופת החל"ת, ומתפטרים מעבודתם הקודמת עשויים לקבל פיצויי פיטורים או השלמת פיצויי פיטורים כאילו פוטרו (בתנאי שצברו ותק של שנה אחת לפחות), כי הוצאה לחל"ת עשויה להיחשב הרעה מוחשית בתנאי העבודה.

עבודה חלקית במקביל לתקופת הזכאות לדמי אבטלה

 • מקבלי דמי אבטלה שמתחילים לעבוד בעבודה חלקית במקום עבודה חדש יכולים לבחור בין 2 אפשרויות:
  1. לא לקבל דמי אבטלה עבור ימי העבודה. במקרה זה הימים שעבדו בהם לא ינוכו ממכסת ימי האבטלה המרבית שלהם.
  2. לקבל דמי אבטלה מופחתים (אחרי שיופחת מהם סכום השכר שקיבלו בימים שעבדו). במקרה זה הימים שעבדו בהם ידווחו כימי אבטלה וינוכו ממכסת ימי האבטלה שלהם.
 • אם עובד שהכנסתו היומית נמוכה מדמי האבטלה ליום בחר כי שירות התעסוקה לא ידווח על ימי העבודה כימי אבטלה:
  • עליו למלא טופס בקשה לשלילת ימי אבטלה ולהגיש אותו למתאם ההשמה בלשכת התעסוקה. לאיתור כתובות וטלפונים של הסניפים בלשכת התעסוקה לחץ כאן
  • הימים שעבד בהם לא יופחתו ממכסת הימים המירבית שנקבעה לו על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
  • הוא לא יקבל דמי אבטלה עבור אותם ימים (אלא רק עבור הימים שבהם לא עבד), והכנסותיו מהעבודה לא ינוכו מדמי האבטלה שישולמו לו לשאר הימים.
דוגמה
 • למובטל נקבעה זכאות לדמי אבטלה בסך 250 ₪ ליום, למשך מכסה מירבית של 100 ימים.
 • לאחר שהחל לעבוד יום בשבוע ולהשתכר 200 ₪ ליום בממוצע, הוא הגיש בקשה ללשכה שלא תדווח על ימי העבודה כימי אבטלה.
 • בימים שבהם הוא עובד לא ישולמו לו דמי אבטלה והימים לא יופחתו ממכסת הימים שנקבעה לו.
 • בימים שאינו עובד ימשיך לקבל את דמי האבטלה בסך 250 ₪ ליום.
 • אם העובד בחר כי שירות התעסוקה ידווח על ימי העבודה כימי אבטלה, עליו להמשיך להתייצב בלשכת התעסוקה בהתאם להנחיות כדי לחפש עבודה נוספת או חלופית.
 • המוסד לביטוח לאומי ינכה מדמי האבטלה את ההכנסה היומית הממוצעת שלו בתקופת העבודה החלקית.
  • אם השכר היומי הממוצע שלו נמוך מדמי האבטלה ליום, הוא יקבל את ההפרש ביניהם.
  • אם השכר היומי הממוצע שלו גבוה מדמי האבטלה ליום, לא ישולמו לו דמי אבטלה.
דוגמה
 • מובטל זכאי לדמי אבטלה בסך 250 ₪ ליום.
 • הוא החל לעבוד במשרה חלקית יומיים בשבוע ולהשתכר 150 ₪ ליום בממוצע.
 • דמי האבטלה שיקבל מהמוסד לביטוח לאומי בימים שבהם הוא עובד יהיו בסך 100 ₪ ליום.
 • על העובד להגיש בכל חודש למוסד ביטוח לאומי את תלוש השכר המציין את מספר הימים שבהם עבד ואת השכר החודשי. את תלוש השכר ניתן לשלוח באופן מקוון ישירות לפקיד הביטוח הלאומי בסניף המטפל באמצעות אתר האינטרנט.
 • למובטל שעובד במקביל כעצמאי:
  • הכנסתו כעובד עצמאי תחושב על בסיס הכנסות שנתיות ולא חודשיות, והחישוב הסופי של דמי האבטלה שיהיה זכאי להם ייעשה לאחר קבלת שומה סופית ממס הכנסה.
  • כדי לחשב את הכנסתו היומית הממוצעת, מחלקים את ההכנסה השנתית מהעבודה כעצמאי ב-12, ואת התוצאה מחלקים ב-30.
  • אם ההכנסה היומית הממוצעת שלו נמוכה מדמי האבטלה ליום, הוא יקבל את ההפרש ביניהם. אם היא גבוהה מדמי האבטלה ליום, לא ישולמו לו דמי אבטלה.* למידע נוסף ראו עבודה חלקית בתקופת הזכאות לדמי אבטלה.

מעבר לעבודה כעובדים עצמאים

 • מקבלי דמי אבטלה שפותחים עסק עצמאי עשויים להמשיך לקבל דמי אבטלה בניכוי הכנסתם מעבודה כעצמאים.
 • בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023 ההכנסה הממוצעת היומית שתנוכה להם מדמי האבטלה תחושב על-פי אישור של רואה חשבון או יועץ מס לגבי הכנסותיהם בתקופה זו (במקום החישוב הרגיל שייעשה להם כעצמאים על-פי הכנסתם השנתית).
 • חשוב לדעת: מי שפותחים עסק צריכים להירשם כעוסק פטור או עוסק מורשה.

פיטורים במהלך החל"ת

 • עובדים שפוטרו במהלך החל"ת צריכים להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה חדשה לדמי אבטלה עקב פיטורים.
 • העובדים לא זכאים לדמי אבטלה בתקופת ההודעה המוקדמת (בין אם עבדו בתקופה זו וקיבלו שכר או שלא עבדו וקיבלו תשלום "תמורת הודעה מוקדמת").
 • שימו לב: המעסיק מחויב לבקש מהממונה על חוק עבודת נשים היתר לפיטורים לעובדת שנמצאת בהריון או במקלט לנשים נפגעות אלימות, ולעובדות/עובדים שנמצאים בטיפולי פוריות או לקראת פונדקאות/אימוץ.

חשוב לדעת

 • הזכאות לדמי אבטלה עשויה להיות רלוונטית גם למי שעובדים אצל כמה מעסיקים, ואחד מהמעסיקים פיטר או הוציא אותם לחל"ת לתקופה שמזכה בדמי אבטלה.
 • תושבי יישובים שפונו במלחמת חרבות ברזל, ומיצו את זכאותם לדמי אבטלה, עשויים להיות זכאים למענק אבטלה, בגובה דמי האבטלה שהיו זכאים להם. למידע נוסף ראו: מענק אבטלה למפונים שאינם עובדים ושמיצו את זכאותם לדמי אבטלה
 • בני 67 ומעלה שאינם עובדים וכתובת מגוריהם הרשומה במרשם האוכלוסין היא ביישוב שפונה עקב מלחמת חרבות ברזל, עשויים להיות זכאים למענק מיוחד מהמוסד לביטוח הלאומי. למידע נוסף ראו: מענק מיוחד למפונים בגיל 67 ומעלה שאינם עובדים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים