חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 מסדיר את פעילות המוסד לביטוח לאומי.

פרטים

שם החוק:‏חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995‏
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הרווחה והשירותים החברתיים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פרסומים והרחבות