כיסוי ביטוחי מספק ביטוח מפני אובדן כושר עבודה או מוות (לפני גיל פרישה מעבודה), ומבטיח כי במקרים אלה יקבלו החוסך או שאיריו קצבה חודשית או סכום חד פעמי
הביטוחים הפנסיוניים מציעים מסלולים שונים שבהם ניתן משקל שונה לרכיב זה ביחס לרכיב החיסכון והמבוטח רשאי לבחור את המסלול המתאים ביותר לצרכיו
הכיסוי הביטוחי בקרנות הפנסיה כולל גם מחלות שהיו קיימות לפני הצטרפות העובד לקרן
קופות גמל אינן מכילות כיסוי ביטוחי, אך במקרים מסוימים רשאיות לשווק פוליסת ביטוח מפני מקרי מוות או נכות


שימו לב
שמירת הזכויות הפנסיוניות של מי שפוטרו או שהכנסתם נפגעה לאחר חודש פברואר 2020


הכיסוי הביטוחי במסגרת הביטוח הפנסיוני קיים בקרנות הפנסיה ובביטוח מנהלים בלבד, והוא תקף עד גיל פרישה מעבודה.

 • הכיסוי הביטוחי מבטיח תשלום קצבה חודשית או תשלום חד פעמי בשני מקרים:
  1. נכות (אובדן כושר עבודה) - במקרה שאדם איבד את כושר העבודה, תשולם לו קצבה חודשית, אם הוא לא יוכל להמשיך לעבוד;
  2. ביטוח שאירים - במקרה שהחוסך הולך לעולמו לפני גיל פרישה מעבודה, יקבלו שאיריו של החוסך קצבה חודשית (אם הוא היה מבוטח בקרן פנסיה). אם החוסך היה מבוטח בביטוח מנהלים יוכלו מי שהוגדרו כמוטבים בפוליסת הביטוח לבחור בין תשלום קצבה חודשית לתשלום סכום חד פעמי גדול, בהתאם למה שסוכם בחוזה הביטוח.
 • מתוך סך הכספים שמועברים לקרן הפנסיה או לחברת הביטוח המנהלת את פוליסת ביטוח המנהלים, משמש סכום מסוים לצורך ביטוח החוסך מפני אחד מהאירועים הנ"ל.
 • הביטוחים הפנסיוניים מציעים מסלולים שונים שבהם ניתן משקל שונה לרכיב זה ביחס לרכיב החיסכון והמבוטח רשאי לבחור את המסלול המתאים ביותר לצרכיו.
 • חוסך בביטוח מנהלים רשאי לוותר על הכיסוי הביטוחי. למעסיק אסור להתערב בהחלטת העובד, ואסור לו לסרב להעביר את ההפרשות לביטוח הפנסיוני בשל בחירת העובד במסלול שאינו כלל כיסוי ביטוחי.
 • החוסך בקרן פנסיה אינו רשאי לוותר על הכיסוי הביטוחי, אך רשאי לוותר על ביטוח שאירים, אם אין לו ילדים ואין לו בן/בת זוג. באופן זה הוא מגדיל את הסכום שעובר לחיסכון ושישמש אותו לקצבת פנסיה לאחר פרישתו מעבודה. למידע נוסף ראו ויתור על ביטוח שאירים במסגרת הביטוח הפנסיוני.
 • החוסך בקופות גמל ממילא אינו נהנה מכיסוי ביטוחי. למרות זאת במקרים מסוימים רשאיות לשווק לעמיתים שלהן פוליסת ביטוח מפני מקרי מוות או נכות.

כיסוי ביטוחי למחלות שהיו קיימות לפני ההצטרפות לביטוח הפנסיוני

 • הכיסוי הביטוחי בקרנות פנסיה כולל גם מחלות שהיו קיימות לפני ההצטרפות לקרן הפנסיה. למידע נוסף ראו כיסוי ביטוחי למחלות קיימות במסגרת הפנסיה.
 • הכיסוי הביטוחי בביטוח מנהלים עשוי לחול גם על מחלות קיימת מהעבר, אם כך סיכמו הצדדים בחוזה הביטוח. במקרה כזה פרמיית הביטוח החודשית שמשלם המבוטח תהיה גבוהה יותר.

איזון בין רכיב חיסכון לרכיב ביטוחי

 • בגופים המוסדיים המנהלים את כספי הביטוח הפנסיוני ישנם מסלולי השקעה שונים, שההבדלים ביניהם מתבטאים במתן משקל שונה לרכיבים השונים (מסלולים המעניקים יותר משקל לכיסוי הביטוחי ופחות לרכיב החיסכון ולהפך) וכיו"ב.
 • חוסך יכול לבחור במסלול ההשקעה המתאים לו מבין מסלולי ההשקעה, המוצעים אצל אותו גוף פנסיוני, שבו בחר לנהל את החיסכון. למידע נוסף ראו בחירת מסלול ההשקעה של כספי הביטוח הפנסיוני.
 • מומלץ להתייעץ עם מומחה פנסיוני כדי לבחור את המסלול המתאים ביותר לצרכיו של החוסך, ובכלל זה לצורך בכיסוי ביטוחי שיבטיח את עצמו ואת שאיריו במקרה המתאים.

ויתור על הכיסוי הביטוחי

 • לא ניתן לוותר כליל על הכיסוי הביטוחי במסגרת קרן הפנסיה. החוסך רשאי לוותר על ביטוח שאירים, אם אין לו ילדים ואין לו בן/בת זוג. באופן זה הוא מגדיל את הסכום שעובר לחיסכון ושישמש אותו לקצבת פנסיה לאחר פרישתו מעבודה. למידע נוסף ראו ויתור על ביטוח שאירים במסגרת הביטוח הפנסיוני.
 • חוסכים בביטוח מנהלים רשאים לוותר על הכיסוי הביטוחי ולסכם על כך עם חברת הביטוח בעת עריכת חוזה הביטוח.
 • מי שאינו מעוניין בכיסוי ביטוחי כלל, יכול לבחור לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו במסגרת קופת גמל, שבה אין כיסוי ביטוחי כלל.

הפסקת הכיסוי הביטוחי במקרה של הפסקת תשלומים לביטוח הפנסיוני

 • הפסקה של תשלומים לביטוח הפנסיוני (עקב הפסקת עבודה, פיטורים, חל"ת וכיו"ב) עלולה לפגוע בזכויות הביטוחיות.
 • מבוטח בקרן פנסיה, שההפרשות עבורו הופסקו (בשל הפסקת עבודה או מסיבה אחרת), זכאי ל- 5 חודשים של ביטוח לאבדן כושר עבודה וביטוח שאירים למקרה של מוות, כפי שהיו קיימים בעת עבודתו במקום העבודה הקודם.
 • בפוליסות ביטוח של ביטוח מנהלים, נמשך הכיסוי הביטוחי בדרך כלל 3 חודשים לאחר ההפקדה האחרונה (חשוב לבדוק זאת בתנאי הפוליסה).
 • בתום 5 חודשים ממועד ההפקדה האחרון לקרן הפנסיה או בתום 3 חודשים לביטוח המנהלים נפסקים באופן מיידי הביטוח למקרה אובדן כושר עבודה וביטוח השאירים (בקופות גמל לרוב אין כיסוי ביטוחי אלא רכיב חיסכון בלבד ועל כן הזכויות הביטוחיות לא נפגעות).

שמירת הזכויות הפנסיוניות במקרה של הפסקת התשלומים לביטוח הפנסיוני או הקטנתם

חשוב לדעת

 • הכיסוי הביטוחי אינו רלוונטי לתקופה שלאחר הפרישה של החוסך לגמלאות. אם החוסך הלך לעולמו לאחר הפרישה, יהיו שאיריו זכאים לקצבה בהתאם לסכומים שהצטברו בחיסכון הפנסיוני.
 • מבוטח המעוניין להעביר את החיסכון הפנסיוני שלו מגוף פנסיוני אחד לאחר או להחליף את מסלול ההשקעה של כספי הביטוח הפנסיוני באותו גוף, עשוי לאבד חלק מהכיסוי הביטוחי שממנו הוא נהנה טרם המעבר. מומלץ לבדוק מול הגוף הפנסיוני האם הכיסוי הביטוחי יישמר באותו היקף לאחר המעבר. למידע נוסף ראו החלפת מסלול השקעה של כספי החיסכון הפנסיוני.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.