האם האוניברסיטה שלכם מעניקה לכם את כל מה שמגיע לכם כסטודנטים עם מוגבלויות?

יש לא מעט נושאים שבהם המערכת האקדמית מסייעת לסטודנטים וסטודנטיות עם מוגבלויות. יש לשים לב שנושא הנגישות הפיזית ברחבי הקמפוסים אמור להיות מוסדר בצורה כוללת, אבל עדיין לא ממומש ב- 100%.

חשוב: סטודנט שהוכרה לו נכות רפואית של 20% לפחות, עשוי להיות זכאי למימון שכר לימוד והוצאות נוספות במסגרת שיקום מקצועי.

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים