הקדמה:

נכי עבודה עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה
יש לעבור ועדה רפואית שתחליט לגבי זכאותם
מי שהגיש בעבר תביעה לפטור יכול להגיש תביעה נוספת, אם מצב פגיעתו הוחמר
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים

נכי עבודה בעלי דרגת נכות גבוהה עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מדי שנה.

מי זכאי?

שימו לב
החל מה-15.11.2021 שונו תנאי הזכאות לפטור, כפי שיפורט בהמשך.
 • עם זאת, במקרים הבאים הזכאות תיקבע לפי התנאים הקודמים:
  • למי שענו על תנאי הזכאות הקודמים לפני ה-15.11.2021 ולא עונים על תנאי הזכאות החדשים (הם ימשיכו להיות זכאים לפטור כל עוד יענו על אותם תנאי זכאות).
  • למי שהגישו עד ל-01.12.2021 בקשה לקביעת נכות לפי החוקים שצוינו, והם עונים על תנאי הזכאות הקודמים (שהיו לפני ה-15.11.2021).

זכאות החל מה-15.11.2021

 • החל מה-15.11.2021 הזכאות לפטור ניתנת למי שנקבעה להם דרגת נכות בשיעור של 90% לפחות.
 • אם נקבעה להם נכות בשיעור 90% כתוצאה מחישוב משוקלל של כמה ליקויים, אחד מהליקויים צריך להיות בשיעור 40% לפחות.

זכאות לפני ה-15.11.2021

 • לפני ה-15.11.2021 הזכאות לפטור ניתנה למי שנקבעה להם דרגת נכות באחד מהשיעורים הבאים:
  1. 100% על ליקוי אחד
  2. 90% לפחות בחישוב משוקלל של כמה ליקויים

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לפטור ממס הכנסה לפקיד השומה במקום המגורים, בצירוף המסמכים הבאים:
 • זכאים לפטור שיש להם מעסיק או משלם קצבה אחד ונקבעה להם נכות מזכה לצמיתות, יקבלו מפקיד השומה אישור כללי, שיהיה תקף גם לשנים הבאות. עליהם למסור את האישור למעסיק או למשלם הקצבה.
 • זכאים לפטור שיש להם מספר מעסיקים או משלמים, או שתקופת נכותם אינה לצמיתות, יבקשו מפקיד השומה אישור על פטור מניכוי מס למעסיקים או למשלמים (תיאום מס).

החזר רטרואקטיבי

תקרות ההכנסה

 • הפטור ניתן על הכנסות עד לתקרות (הסכומים המירביים) שנקבעו להכנסה מיגיעה אישית ולהכנסה שאינה מיגיעה אישית.
 • מי שהכנסתם נמוכה מהתקרה יהיו זכאים לפטור ממס על כל ההכנסה, ומי שהכנסתם גבוהה מהתקרה יהיו זכאים לפטור חלקי עד לסכום התקרה.
 • לסכומי התקרות ראו פטור ממס הכנסה לבעלי נכות רפואית ("תקרות ההכנסות הפטורות ממס").

חשוב לדעת

 • מי שלא ענה על תנאי הזכאות לפטור, אולם עבר אירוע רפואי כלשהו, רשאי להפנות בקשה למס הכנסה לצורך קיום דיון בוועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי. למידע מפורט על ההליך, ראו ועדה רפואית.
 • מי שהגיש בעבר תביעה לפטור יכול להגיש תביעה נוספת במשרד השומה, אם מצב פגיעתו הוחמר, והמשרד יהיה אחראי להעביר למוסד לביטוח לאומי את כל החומר המצוי ברשותו הנוגע לנפגע העבודה.

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


תודות