עובד בניין ועובד שיפוצים, אשר קיבל הוראה ממעסיקו לא לצאת לעבודה עקב פגעי מזג אוויר יהיה זכאי לתשלום של 4 שעות עבודה עבור אותו יום
עובד שהתחיל את יום עבודתו וקיבל הוראה לסיים את עבודתו בגלל פגעי מזג אוויר, יהיה זכאי לתשלום עבור שעות העבודה שעבד בפועל ובנוסף לתשלום עבור 4 שעות עבודה, ובכל מקרה לא יקבל באותו יום שכר הגבוה משכר יום עבודה רגיל
עובד שקיבל הוראה להמתין במקום העבודה בשל פגעי מזג אוויר, זכאי לשכר בעבור שעות ההמתנה נוסף על שעות העבודה בפועל
עובד שהגיע למקום הריכוז שממנו יוצאים לעבודה ברכב המעסיק, יחכה שעה לרכב או להוראות אחרות. אם הרכב לא הגיע בשל פגעי מזג אוויר, זכאי העובד לתשלום של 4 שעות עבודה ובנוסף לתשלום עבור שעת ההמתנה


עובדי בניין ו-עובדי שיפוצים שעבודתם בוטלה או הופסקה בהוראת המעסיק, עקב פגעי מזג אויר זכאים לתשלום מהמעסיק.

גובה התשלום

עובדים שקיבלו הוראה מהמעסיק לא להגיע לעבודה עקב פגעי מזג אוויר

  • עובד בניין ו שיפוצים אשר קיבל הוראה ממעסיקו לא לצאת לעבודה עקב פגעי מזג אוויר יהיה זכאי לתשלום של 4 שעות עבודה עבור אותו יום.

עובדים שהחלו את עבודתם והמעסיק הורה להם לסיימה או להמתין במקום העבודה עקב פגעי מזג אוויר

  • עובד שהתחיל את יום עבודתו וקיבל הוראה לסיים את יום עבודתו בגלל פגעי מזג אוויר, יהיה זכאי לתשלום עבור שעות העבודה שעבד בפועל ובנוסף לתשלום עבור 4 שעות עבודה, עד לגובה התשלום של יום עבודה רגיל .
  • עובד שעזב את מקום העבודה בשל פגעי מזג אוויר על דעת עצמו, מבלי שהמעסיק נתן לא הוראה לעזוב את מקום העבודה, יקבל תשלום בעד שעות עבודתו בפועל בלבד, ולא יהיה זכאי לתשלום הנוסף של 4 שעות.
  • עובד שהתחיל את יום עבודתו וקיבל הוראה להמתין במקום העבודה בשל פגעי מזג אוויר, יהיה זכאי לשכר עבור שעות עבודתו בפועל ובנוסף לתשלום עבור עבור שעות ההמתנה .
דוגמה
  • עובד בניין הגיע לעבודה ועבד 3 שעות, עד שקיבל הוראה מהמעסיק לסיים את העבודה בשל פגעי מזג האוויר.
  • העובד זכאי לתשלום עבור 3 שעות עבודתו בפועל וכן לתשלום נוסף עבור 4 שעות, ובסה"כ זכאי העובד לתשלום עבור 7 שעות באותו יום.

עובדים שהגיעו לריכוז שממנו יוצאים לעבודה ברכב המעסיק

  • עובד שהגיע למקום הריכוז שממנו יוצאים לעבודה ברכב המעסיק, יחכה שעה לרכב או להוראות אחרות. אם הרכב לא הגיע בשל פגעי מזג אוויר, זכאי העובד לתשלום של 4 שעות עבודה ובנוסף לתשלום עבור שעת ההמתנה.
  • אם לאחר ההמתנה הגיע רכב המעסיק והעובד יצא לעבודה, לא תיחשב שעת ההמתנה כשעת עבודה.
  • אם הודיע המעסיק לעובד שלא להגיע למקום הריכוז והעובד הגיע למקום הריכוז על דעת עצמו, הוא יקבל רק תשלום עבור 4 שעות עבודה בגין אותו יום.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

העסקת עובדים פלסטינים בענף הבנייה בישראל


ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
ההסתדרות אתר 1-700-700-331
*2383 מוקד בשפות עברית ערבית אנגלית רוסית
הסתדרות הנוער העובד והלומד אתר קיבוץ גלויות 120, תל-אביב *1121
הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות באוניברסיטה העברית אתר האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
הקליניקה לזכויות עובדים באוניברסיטת תל אביב אתר הקליניקות המשפטיות, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, תל-אביב, 69978.
הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה אתר הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
הקליניקה לקידום שוויון באוניברסיטת בר-אילן אתר אוניברסיטת בר-אילן 03-7384695
טבקה אתר גיבורי ישראל 2, רחובות 7620921 072-2424622
נעמת אתר 03-5254422
מוקד הלשכות המשפטיות
עתים אתר שלמה הלוי 5 ירושלים *8083
02-6482205
קו לעובד אתר ראו פירוט סניפים באתר קו לעובד ראו פירוט טלפונים באתר קו לעובד
שדולת הנשים בישראל אתר הברזל 32 רמת החייל 03-6123990
תמורה - המרכז המשפטי למניעת אפליה אתר אבא אבן 10 הרצליה פיתוח 073-7057510

ראו בנוסף

ארגון תחומי סיוע
פתחון לב - זכות בקלות תעסוקה וזכויות עובדים, הוצאה לפועל וגבייה
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים סיוע משפטי בנושאי תעסוקה
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח תעסוקה וזכויות עובדים
שכר מצווה – סיוע משפטי בהתנדבות למעוטי אמצעים זכויות עובדים, זכויות עובדים זרים
סיוע משפטי בחינם לעובדים ולמעסיקים בנושא שוויון בעבודה מטעם נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה שוויון הזדמנויות בעבודה
הקליניקה למימוש זכויות אדם בהליך האזרחי - אוניברסיטת חיפה שוויון הזדמנויות בעבודה
הקליניקה לקידום שוויון באוניברסיטת בר-אילן שוויון הזדמנויות בעבודה
התנועה הרפורמית - יהדות מתקדמת בישראל שוויון הזדמנויות בעבודה
הקליניקה לסיוע אזרחי באוניברסיטת בר אילן תעסוקה וזכויות עובדים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
משרד העבודה המשרד האחראי על כל התחומים הקשורים לתעסוקה. כל זכויות העובדים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות. חוקי העבודה המגינים על זכויות העובדים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובטיפול במקרים שבהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הגנה על זכויות התעסוקה של העובדים הזרים בישראל זכויות עובדים זרים
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מתן ייעוץ וסיוע משפטי ללא תשלום למעוטי הכנסה. זכויות עובדים, אפליה בעבודה, הטרדה מינית בעבודה, זכויות עובדים זרים
בתי הדין לעבודה שפיטה בתחומי משפט העבודה והביטחון הסוציאלי תעסוקה וזכויות עובדים, ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית. סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות