הקדמה:

חדלות פירעון היא מצב כלכלי שבו כלל ההתחייבויות והחובות של חייב (אדם יחיד או תאגיד) גבוהים משווי כלל נכסיו

חדלות פירעון היא מצב כלכלי בו אדם או תאגיד אינם יכולים לפרוע את חובותיהם.

  • חדלות הפירעון יכולה להתבטא בשני אופנים:
    1. לחדל הפירעון יש יותר חובות והתחייבויות מנכסים.
    2. חדל הפירעון אינו יכול לפרוע את חובותיו בטווח הקצר.
  • חדלות פירעון כלכלית עשויה להוביל לשינוי מצב משפטי ולכניסה להליכי פשיטת רגל במקרה שחדל הפירעון הינו אדם (ולא תאגיד).