אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

עובדים בענף המלונאות זכאים לכל הזכויות המוקנות לעובדים מכוח החקיקה
בנוסף, ישנן זכויות הייחודיות לעובדים אלה מתוקף צו ההרחבה בענף המלונאות 2011זכויות כלליות

זכויות ייחודיות לעובדים בענף המלונאות

 • בנוסף לזכויות העובדים הכלליות, לעובדים בענף המלונאות ישנן מספר זכויות ייחודיות להם מתוקף צו ההרחבה בענף המלונאות שנחתם ב-17 ביולי 2011:

יום עבודה, שבוע עבודה ומשמרות

 • יום עבודה הוא בן 8 שעות, לא כולל הפסקות.
 • לעובדים קבועים בענף המלונאות (מי שסיימו 24 חודשי עבודה במלון, לא כולל תקופות מחלה):
  • שבוע העבודה הוא בן 5 ימים ו-40 שעות שבועיות.
  • חמשת הימים שבהם יעבוד העובד ייקבעו על-פי סידור העבודה ובהתאם למקובל במלון. לעובד או לקבוצת עובדים במלון לא תהיה זכות ליום מסוים כיום פנוי במהלך השבוע.
  • משמרת לילה היא באורך 6 שעות ו-20 דקות, בתשלום של 8 שעות.
  • משמרת ערב ויום עבודה מפוצל הם באורך 7 שעות ו-20 דקות, בתשלום של 8 שעות.
 • לעובדים זמניים בענף המלונאות (מי שטרם סיימו 24 חודשי עבודה במלון):
  • משמרת לילה היא באורך 7 שעות, בתשלום של 8 שעות.
  • במשמרת ערב וביום עבודה מפוצל התשלום יהיה על-פי שעות העבודה בפועל.

הפסקות בעבודה

(הסכם 2014+2017)

 • עובד במשמרת רגילה, בת 8 שעות, זכאי לקבל הפסקה של שעה על חשבונו. בזמן ההפסקה הוא רשאי לעזוב את עמדת העבודה.
  • לעובד שעבד בין 3.5 ל-6 שעות ניתן לנכות חצי שעה הפסקה.
  • לעובד שעבד מעל 6 שעות שעות ניתן לנכות שתי הפסקות בנות חצי שעה.
  • במשמרת לילה, לעובדים, אשר נמצאים בעבודה במלון בין השעות 02:00 עד 06:00 בבוקר, תתאפשר הפסקה בת 45 דקות, אך מהשכר ינוכה בגין חצי שעה בלבד.
 • הניכויים ייעשו בתנאי שהמעסיק איפשר לעובד לנצל את ההפסקה.

גמול עבור שעות נוספות

 • כאמור, יום עבודה מלא הוא בן 8 שעות. חצי השעה הראשונה שמעבר ליום עבודה מלא או לשעות משמרת מקוצרות, תיחשב כ"חצי שעה עודפת" שישולם עבורה שכר בשיעור הרגיל.
 • השעתיים שלאחר חצי השעה הראשונה (העודפת) ייחשבו כשעות נוספות שמשולם עבורן גמול בגובה 25%.
 • עבור השעות הנוספות שמעבר לשעתיים וחצי הראשונות ישולם גמול בגובה 50%.

דמי הבראה

 • עובדים שסיימו לפחות 10 חודשי עבודה במלון זכאים לדמי הבראה באופן הבא:
  • עבור השנה הראשונה - 5 ימים
  • עבור השנה השנייה עד החמישית -7 ימים
  • עבור השנה השישית עד התשיעית - 8 ימים
  • עבור השנה העשירית עד השתיים עשרה - 10 ימים
  • מהשנה השלוש עשרה ואילך - 12 ימים
 • מי שעבד פחות מ-240 יום בשנה יהיה זכאי למספר ימי הבראה באופן יחסי - מספר הימים בהתאם לשנות הוותק כפול מספר ימי העבודה שעבד בפועל באותה שנה חלקי 240.
 • גובה דמי ההבראה הוא 378 ₪ ליום (שיעור דמי ההבראה במגזר הפרטי).

תוספת ותק

(הסכם 2017) עד כה תוספת הוותק שקיבל עובד היתה שקלית ועמדה על 45-35 שקל לחודש עבור כל שנת ותק, מהשנה השלישית ואילך. עתה, התוספת תגדל ותחושב לפי 0.8%-1% מהשכר, כך שגובהה יהיה 80-40 שקל לכל שנה של ותק מהשנה השלישית ואילך.

 • החל מיום 1.11.2017 לעובדים בעלי וותק של 3 שנים במלון, תשונה שיטת תשלום תוספת וותק מתשלום שקלי אחיד לתוספת אחוזית משכר היסוד בלבד ועד לתקרה של 8,000 ₪. למען הסר ספק, בחישוב תוספת וותק לא יילקחו בחשבון תוספות אחרות, כגון וותק, מקצוע, אילת וים המלח.
 • תקרת תוספת הותק לא תעלה על 80 ₪ לכל שנת ותק.
 • תוספת הוותק תשולם לפי חישוב מירבי של 35 שנות וותק.
 • להלן טבלאות המפרטות את תשלום תוספת הותק לעובדים קיימים ולעובדים חדשים שייקלטו לאחר מועד חתימת הסכם זה.


עובדים חדשים שיתקבלו לעבודה לאחר חתימת ההסכם:


 • החל בשנת עבודתם השנייה תשולם לעובדים תוספת ותק לכל שנת עבודה בהתאם למופיע בנספח 2 לצו.
 • תוספת הוותק תתווסף לשכרו החודשי של העובד, וערך שעת העבודה של העובד בצירוף תוספת הוותק ייחשבו לשכר לכל דבר ועניין.
  • העובד יקבל את תוספת הוותק על פי מספר שעות עבודתו בפועל.
  • ערך השעה המחושב יהיה בסיס לצורך תשלום שעות נוספות, תשלום נוסף עבור עבודה בשבתות ובחגים והפרשות סוציאליות.

עבודה בימי שישי וערבי חג

 • ביום ו' ובערב יום העצמאות עובדים 7 שעות בתשלום של 8 שעות.
 • בשאר ערבי החגים עובדים 6 שעות בתשלום של 8 שעות.

תשלום עבור עבודה בערב פסח ויום כיפור

 • ערב פסח: עבור כל שעת עבודה בפועל במשמרת של ערב פסח (ליל הסדר) זכאי כל עובד יהודי לתוספת של 100% משכר העבודה ובסה"כ ישולם לו 200% משכר שעת העבודה.
 • יום כיפור: כל עובד יהודי שעבד בפועל במהלך 24 השעות הראשונות של יום כיפור, זכאי לתוספת בשיעור של 150% על ערך שעת העבודה ובסה"כ ישולם לו 250% משכר שעת העבודה. בנוסף הוא יהיה זכאי ליום מנוחה בתשלום.

חופשות מיוחדות מסיבות משפחתיות

 • נישואים של העובד: עובד זכאי ל-3 ימי חופשה בתשלום לרגל נישואיו.
 • נישואים של ילדי העובד: עובד זכאי ליום חופשה בתשלום לרגל נישואי בנו או בתו.
 • ברית מילה: עובד זכאי ליום חופשה בתשלום לרגל ברית מילה לבנו.

חלוקת הזכות לשעת הורות בין בני זוג

 • ככלל, בני זוג הזכאים לשעת הורות (שעת הנקה) יכולים לחלוק את הזכות ביניהם בימים קבועים בשבוע, בהתאם לכללים שנקבעו לכך.
 • עם זאת, סעיף 7ב(ב) לחוק עבודת נשים קובע שעובדת ובן זוגה שאחד מהם עובד בעבודה במשמרות בענף המלונאות, רשאים לממש את הזכות לסירוגין לתקופות רצופות שלא יפחתו מ-3 שבועות לכל הורה.
 • ההורה שעובד במשמרות ומעסיקו רשאים להסכים ביניהם על חלוקה אחרת לסירוגין לפרקי זמן קצרים יותר.

השתתפות במעונות יום

 • עובדות שילדיהן שוהים במעון מוכר זכאיות להשתתפות במימון המעון מטעם המלון שבו הן עובדות.
 • ההשתתפות תהיה בסכום הזהה לסכום ההשתתפות הניתנת מטעם המדינה ולפי אותם קריטריונים, אך לא תהיה גבוהה יותר מסכום עלות המעון אחרי שהופחת ממנו סכום ההשתתפות שהעובדת קיבלה מהמדינה.

תוספת אילת, תוספת ים המלח ועלות הארוחות

כלכלה

 • סיפוק ארוחות וניכוי סכום הארוחות

מחלה

(הסכם 2014) עובדים שנעדרו עקב מחלה לתקופה העולה על 90 יום (בעלי יתרות ימי מחלה גבוהות), יוכלו לגשת לוועדה רפואית לצורך יציאה לנכות זמנית/קבועה ולקבל תשלום ע"י חברת הביטוח.

 • בנוסף לפי הסכם 2011 צבירה שונה של ימי מחלה

חופשה=

( הסכם 2014) עובד יהיה רשאי בהסכמתו להיכנס ליתרה שלילית במאזן חופשתו. ההתחשבנות בעת העזיבה תבוצע כדלקמן:

נותרה לעובד יתרה שלילית במאזן החופשה בעת יציאתו לגמלאות, יספוג המעביד העלות בגין יתרת זו. נותרה לעובד יתרה שלילית במאזן החופשה בעת שפוטר, תחולק עלות החריגה בין העובד למעביד באופן שווה. נותרה לעובד יתרה שלילית במאזן החופשה בעת שהתפטר, תקוזז העלות בגין החריגה משכרו של העובד. היעדרות מעבודה ללא הודעה עובד שנעדר מעבודתו למעלה מ-9 ימי עבודה קלנדריים ללא מתן הודעה למעביד - אפשר לראות בו כמי שהתפטר.

החזרת ציוד של עובד שעזב

(הסכם 2014) תינתן אפשרות לנכות ממשכורתו האחרונה של עובד שעזב ולא החזיר ציוד, את עלות הציוד וזאת כמובן לאחר התראה הולמת של המעסיק

הפרשות לביטוח פנסיוני

 • קרן פנסיה חדשה: ההפרשות לקרן הפנסיה החדשה הן בהתאם לקבוע בצווי ההרחבה בנושא ביטוח פנסיוני - ראו פירוט שיעורי ההפרשות.
 • ביטוח מנהלים:
  • עד משכורת יוני 2016, ההפרשות היו בסך 18.33% מהשכר (5% תגמולי מעסיק, 8.33% פיצויים, 5% תגמולי עובד).
  • החל ממשכורת יולי 2016 ועד דצמבר 2016 (כולל) הועלו תגמולי העובד ל-5.75%. תגמולי המעסיק הועלו ל-6.25% והם חייבים לכלול תשלום עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד, כאשר שיעור הפרשות המעסיק לחלק התגמולים לבדו (בלי רכיב אובדן כושר עבודה) לא יפחת מ-5% מהשכר. אם בשל הכיסוי בגין אובדן כושר עבודה יש צורך בהגדלת העלויות למעסיק מעבר ל-6.25%, אזי סך כל העלויות למעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה והפרשות המעסיק לדמי תגמולים, לא יעלו בכל מקרה על 7.5% מהשכר.
  • החל ממשכורת ינואר 2017 תגמולי העובד עלו ל-6%. תגמולי המעסיק עלו ל-6.5% והם חייבים לכלול תשלום עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד, כאשר שיעור הפרשות המעסיק לחלק התגמולים לבדו (בלי רכיב אובדן כושר עבודה) לא יפחת מ-5% מהשכר. אם בשל הכיסוי בגין אובדן כושר עבודה יהיה צורך בהגדלת העלויות למעסיק מעבר ל-6.5%, אזי סך כל העלויות למעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה והפרשות המעסיק לדמי תגמולים, לא יעלה בכל מקרה על 7.5% מהשכר.
 • עובדים המבוטחים בקרן פנסיה ותיקה:
  • המלון ימשיך לבטח אותם בקרן פנסיה ותיקה.
  • הביטוח יהיה מיומם הראשון לעבודה.
  • שיעורי ההפרשות יהיו 20.5% מהשכר (7.5% תגמולי מעסיק, 6% פיצויים, 7% תגמולי עובד).
 • כל עובד שהביטוח הפנסיוני שלו אינו מקיף (כלומר אינו מכיל הסדר ביטוחי לאובדן כושר עבודה) זכאי שהמעסיק ירכוש עבורו ביטוח לאובדן כושר עבודה המבטיח פיצוי בשיעור 75% בתנאי שעלות הביטוח אינה עולה על 2.5% מהשכר.

קרן השתלמות

לפי הסכם 2011.- החל מהחודש ה25 לעבודה

תאונת עבודה

לפי הסכם 2011- השלמה של עד 15% לדמי פגיעה

הפקדת פיקדון לעובדים זרים העובדים בענף המלונאות

קרן הרווחה המשותפת להתאחדות המלונות ולהסתדרות הכללית החדשה

( הסכם 2017) בהסכם 2014 עבור העובדים שצברו וותק של לפחות 25 חודשים, תוקם קרן רווחה לטובת עובדים פורשים לפרישה מוקדמת ומענקים לעובדים עם בעיות קשות. כספים אלו מיועדים לארגון פעילויות רווחה לטובת העובדים ולהוצאת עובדים במקצועות השחיקה לפרישה מוקדמת. בהסכם 2017 נקבע שההפרשה החודשית של העובדים והמעסיק לקרן הרווחה המשותפת להסתדרות ולהתאחדות המלונות, תגדל מ-0.2% ל-0.3% מהשכר של העובד. והחל מחתימת ההסכם, תוקדם החברות בקרן הרווחה ותחול על עובד, החל מהחודש ה-19 לעבודתו. ההפרשות תבוצענה מידי חודש מהמשכורת הכוללת של העובד, עד התקרה של 10,000 ₪, כדלקמן:

תהליך מימוש הזכויות

טיפ
ישנם מקרים שניתן לקבל בהם סיוע משפטי חינם או בתשלום סמלי.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים