הקדמה:

משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שיקום לזכאים
גובה ההשתתפות הוא 75% מהמחיר שנקבע, על-פי סוג המכשיר. במקרים שיפורטו בהמשך ניתן מימון מלא
יש לפנות ללשכת הבריאות טרם רכישת המכשיר


משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שיקום, ניידות והליכה, ערך זה עוסק במכשירי השיקום.

פירוט הסיוע

מי זכאי?

 • אדם עם מוגבלות קבועה הזקוק למכשיר שיקום ומתגורר בקהילה.
 • על-פי קביעת בג"ץ, המדינה אחראית למימון גם עבור מי ששוהה במסגרת חוץ ביתית של משרד הרווחה (ראו סעיף "פסקי דין" בהמשך).
 • קטינים חסרי מעמד הנהנים מביטוח רפואי לילדים הנמצאים בישראל ואינם תושבים זכאים לאותו הסיוע שמקבלים קטינים בעלי תושבות.

נפגעי תאונות דרכים

 • ככלל, נפגעי תאונות דרכים מבוטחים משנת 1975 על-פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
 • עם זאת, החל מה- 17.05.2012 נפגעי תאונות דרכים זכאים לקבל מכשירי שיקום וניידות ממשרד הבריאות לאחר סיום ההליך המשפטי בעניינם מול חברת הביטוח, ובתנאי שפסק הדין/הסכם הפשרה שנקבע אינו כולל פיצויים עבור המכשירים גם לעתיד ואינו מונע ממשרד הבריאות להיפרע מחברת הביטוח.
 • עד למתן ההחלטה המשפטית, חברת הביטוח אחראית לאספקה או למימון של המכשירים הנחוצים.
 • לפרטים נוספים, ראו חוזר מינהל רפואה מס' 15/2014 - אישור אביזרי שיקום וניידות ומכשירי הליכה לנפגעי תאונות דרכים.

מי לא זכאי

פטור מתשלום השתתפות עצמית

 • למכשירי השיקום הבאים לא נדרשת השתתפות עצמית:
  • תותבות עיניים ותותבות (עדשות) סקלראליות
  • תותבות שד וחזייה לתותבת שד
 • לגבי שאר מכשירי השיקום, האוכלוסיות הבאות פטורות מתשלום השתתפות עצמית:
 • לקבלת הפטור מהתשלום יש צורך להגיש אישורים מתאימים, בהתאם לסיבה המזכה.
 • אנשים המתקשים לממן את חלקם, יכולים לפנות לעובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות עם אישורי הכנסה של שני בני הזוג (תלוש משכורת/פנסיה/קצבה, שומת מס לעצמאים ומסמכים אחרים שידרשו).
 • העובדת הסוציאלית רשאית להגדיל את השתתפות משרד הבריאות עד ל-90% מעלות המכשיר במקרים הבאים:
  • באותה שנה נרכש מכשיר נוסף.
  • ישנם במשפחה אנשים נוספים הזכאים לסיוע במימון מכשיר באותה שנה.
  • באותה שנה היו למבקש הוצאות נוספות הקשורות לנכותו, שלא קיבל עבורן סיוע מגורם אחר.
  • המשפחה מממנת שהות של ילד או בן משפחה אחר מדרגה ראשונה במוסד.

רשימת מכשירי השיקום

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לרופא הרלוונטי בקופת החולים (ראו פירוט בהמשך) לשם קבלת המלצה.
 • המסמכים הנדרשים לבקשת הסיוע:
  • למכשירי שמיעה - הפניית רופא אא"ג והמלצת קלינאית תקשורת בצירוף בדיקה אודיולוגית
  • למכשירי עזר לראיה (כולל תותבות עיניים) - המלצה של רופא עיניים
  • תותבות שד - המלצה של רופא משפחה/ רופא פנימי/ אונקולוג/ כירורג
  • תצלום תעודת זהות
 • הגשת המסמכים ללשכות הבריאות יכולה להיעשות על-ידי קופות החולים או ישירות על-ידי הפונה/נציג מטעמו.
 • את הבקשה מגישים לרכזת המכשירים במחלקה למחלות ממושכות ושיקום בלשכת הבריאות הקרובה.
 • ניתן להגיש את המסמכים בימי קבלת קהל במחלקה, בדואר או בפקס.
 • ועדה מקומית תדון בבקשה והחלטת הוועדה (אישור הבקשה או דחייתה) תישלח במכתב תשובה לפונה.
 • הנחיות לגבי המשך התהליך יפורטו במכתב התשובה שישלח למי שאושרה בקשתו.
 • מי שקיבלו אישור זכאות לרכישה עצמית, יעבירו ללשכת הבריאות את המסמכים הבאים לצורך קבלת החזר כספי:
  • אישור הזכאות
  • טופס אישור קבלת המכשיר (חתום)
  • חשבונית וקבלה - מסמכים מקוריים
  • פרטי חשבון הבנק לצורך העברה בנקאית של ההחזר הכספי (באמצעות צילום צ'ק מבוטל)

ערעור

 • מי שבקשתם לסיוע נדחתה, רשאים לערער על החלטת הוועדה.
 • הערעור יוגש בכתב באמצעות לשכת הבריאות.
 • הדיון בוועדת ערר ייעשה תוך 30 יום מתאריך קבלת הערעור והטיפול בו בלשכת הבריאות.

חשוב לדעת


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים