אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

חיסכון פנסיוני של שכירים מחושב לפי שכר הבסיס שלהם, שנמוך במקרים רבים מהשכר ברוטו, ועקב כך קצבת הפנסיה החודשית שלהם תהיה נמוכה משמעותית מרמת ההכנסה לה הם התרגלו
כדי לכסות על הפער, עובד שכיר רשאי לבצע הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני בנוסף על ההפרשות שמבוצעות מהשכר
ההפקדות העצמאיות יכולות להקנות לעובד הטבות מס נוספות מעבר להטבות הניתנות לו דרך המשכורת
עובד הנמצא בחל"ת או בתקופה של "בין עבודות" יכול לשמור על רצף זכויותיו הפנסיוניות באמצעות הפקדות עצמאיות


אזהרה
ערך זה אינו עוסק בהפקדות עצמאיות של עובדים עצמאים
ערך זה עוסק בהפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני של עובדים שכירים בלבד. המידע בערך זה אינו מתייחס לעובדים עצמאים.
למידע על הפקדות עצמאיות לביטוח הפנסיוני לעובדים עצמאים ביטוח פנסיוני לעובד עצמאי.

אצל עובדים שכירים רבים יש פער משמעותי בין השכר הכולל (ברוטו) לצורך מס (לדוגמה, 15,000 ₪) לבין שכר הבסיס (לדוגמה, 10,000 ₪) שממנו המעביד מפריש את רכיבי הפנסיה. הפער נובע מכך ששכר הברוטו מורכב מרכיבים שונים שעליהם המעסיק לא מפריש לביטוח הפנסיוני, כגון: גמול עבור שעות נוספות, החזר הוצאות נסיעה, תוספת משמרות, דמי הבראה וכיו"ב. הדבר יוצר פער גדול בין גובה החיסכון הפנסיוני בפועל שמחושב לפי שכר הבסיס (בדוגמה לפי הכנסה של 10,000 ₪) לבין הצורך בחיסכון לפי השכר הכולל (בדוגמה חיסכון לפי הכנסה של 15,000 ₪).

דוגמה
מדוע קיים במקרים רבים צורך בהפקדות עצמאיות
 • נהג אוטובוס ותיק מרוויח כל חודש כ-10,000 ₪ ברוטו ועוד 5,000 ₪ כתוצאה מעבודה בשעות נוספות.
 • השכר הכולל שלו לצרכי מס הכנסה הוא 15,000 ₪, אולם ההפרשות הפנסיוניות שלו הן לפי השכר של 10,000 ₪.
 • כאשר יגיע לגיל פרישה יגלה שהפנסיה שלו מגיעה לכ-4,500 ₪ שכן היא נצברה לפי השכר של 10,000 ₪.
 • כדי לכסות על הפער עובד שכיר רשאי לבצע הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני (לקרן פנסיה, לקופת גמל או לביטוח מנהלים) בנוסף על ההפרשות המבוצעות דרך המשכורת.
 • הפקדות עצמאיות לביטוח הפנסיוני מגדילות את החיסכון הפנסיוני ואת קצבת הפנסיה החודשית.
 • הפקדות עצמאיות עשויות לזכות את העובד ב הטבות מס (בנוסף על ההטבות הניתנות לו דרך המשכורת).
דוגמה
הטבות מס נוספות לעובד שכיר המבצע הפקדות עצמאיות לביטוח הפנסיוני
 • עובד ששכר הברוטו הכולל שלו הוא 15,300 ₪, אבל מתוכו רק 11,300 ₪ שכר בסיס (שעליו מופרשים לו סכומים לביטוח הפנסיוני מתוך המשכורת) ואילו 4,000 ₪ הם רכיבי שכר אחרים (גמול עבור שעות נוספות, החזר הוצאות נסיעה תוספות שונות וכו') יכול להפקיד באופן עצמאי 200 ₪ בחודש ולקבל הטבת מס של 840 ₪ בשנה.
 • הפקדות רצופות במשך 20 שנה יוסיפו לחיסכון הפנסיוני של העובד עוד 48,000 ₪ (200 ₪ בחודש X‏ 12 חודשים X‏ 20 שנה) ויזכו את העובד בהטבות מס של 16,800 ₪.
 • הפקדות עצמאיות שומרות על רצף הזכויות הפנסיוניות של העובד בתקופה של "בין עבודות".
 • עובד הנמצא לפני תחילתה של עבודה חדשה יכול להפקיד באופן עצמאי לביטוח הפנסיוני ובכך להיות זכאי לביטוח פנסיוני במסגרת עבודתו החדשה כבר מיומו הראשון לעבודה ללא צורך בהמתנה של 6 חודשים (הנדרשת למי שמתחיל עבודה כשאין לו ביטוח פעיל).
 • ייתכנו הגבלות על הסכומים שרשאי אדם להפקיד באופן עצמאי או תנאים אחרים לצורך ביצוע ההפקדות.
 • ההפקדות יבוצעו באופן חודשי בסכומים קבועים.
 • עצמאים רשאים לבצע הפקדות עצמאיות חודשיות כמו כל אדם, והם יכולים גם לפתוח קופת תגמולים מיוחדת לעצמאים (שכוללת חיסכון פנסיוני בלבד ללא רכיב ביטוחי) שאליה הם רשאים להפקיד סכומים תקופתיים או חד-פעמיים במועדים שנוחים להם. למידע נוסף ראו ביטוח פנסיוני לעובד עצמאי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובד שכיר המעוניין להגדיל את החיסכון הפנסיוני שלו.
 • עובד שכיר שהפסיק לעבוד (פוטר או התפטר וכן אדם מובטל) ומעוניין לשמור על רצף זכויותיו הפנסיוניות בתקופה שהוא מובטל, חסר עבודה או בתקופה של "בין עבודות".
 • עמית בקרן פנסיה שנקבעה לו נכות זמנית, והיה זכאי לפנסיית נכות, ותקופת הנכות והזכאות לפנסיית הנכות הסתיימה.
 • עובדת שיצאה לחופשת לידה ונשארה בחל"ת, שבמהלכה לא מבצע המעסיק הפרשות לביטוח פנסיוני, ומעוניינת לשמור על זכויותיה הפנסיוניות ולהגדיל את החיסכון הפנסיוני.
 • עובד שכיר הנמצא בחופשה ללא תשלום, ושבמהלכה לא מבוצעות עבורו הפרשות לביטוח פנסיוני במסגרת מקום העבודה, והוא מעוניין לשמור על הזכויות הפנסיוניות שצבר באמצעות הפקדות חודשיות עד לחידוש ההפרשות במקום העבודה.
 • אדם העומד להתחיל עבודה ומעוניין להיות מבוטח בביטוח פנסיוני לפני תחילת עבודתו כדי שיהיה זכאי לביטוח פנסיוני במקום העבודה החדש מיומו הראשון בעבודה ללא צורך בהמתנה של 6 חודשים.
 • אדם, שאינו עובד ושאין לו ביטוח פנסיוני, ומעוניין לחסוך לקראת גיל פרישה.

למי ואיך פונים

 • יש לפנות אל הגוף המוסדי המנהל את תכנית הביטוח שבה מעוניינים.

שלבי ההליך

 • יש למלא מספר טפסים, שכוללים בעיקר את פרטיו האישים של המבוטח וכן כתב הרשאה לניכוי הכספים מחשבון הבנק.
 • ייתכן שהמבוטח יידרש לספק מידע רפואי על מצבו ואף לספק לגוף הפנסיוני מסמכים רפואיים (הליך חיתום).
 • ההפקדות לביטוח הפנסיוני יתבצעו אחת לחודש.

הטבת מס לעובד שכיר בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני

 • הפקדה עצמאית של עובד שכיר יכולה להקנות לו הטבות מס בנוסף על ההטבות שהוא מקבל על ההפרשות המבוצעות דרך המשכורת.
דוגמה
עובד ששכר הברוטו שלו הוא 9,300 ₪ אבל מתוכו רק 8,300 ₪ שכר בסיס (שעליו מופרשים לו סכומים לביטוח הפנסיוני מתוך המשכורת) ואילו 1,000 ₪ הם רכיבי שכר אחרים (גמול עבור שעות נוספות, החזר הוצאות נסיעה תוספות שונות וכו') יכול להפקיד באופן עצמאי מדי חודש סך של 199 ₪ ולקבל הטבת מס של 669.48 ₪ בשנה.
הפקדות רצופות במשך 20 שנה יוסיפו לחיסכון הפנסיוני של העובד עוד 47,760 ₪ (199 ₪ בחודש X‏ 12 חודשים X‏ 20 שנה) ויזכו את העובד בהטבות מס של 13,389.6 ₪.
 • ניתן לבחור בין הטבה בצורת זיכוי של 35% מגובה ההפקדה (כלומר הפחתת סכום המס שהוא יצטרך לשלם) לבין הטבה בצורת ניכוי (שמשמעותו הפחתה של גובה השכר שיחושב לצורך קביעת גובה המס שעליו לשלם). המבוטח יכול גם לשלב ביניהן.
 • ניתן ליהנות מההטבות הנוספות בגין ההפקדות העצמאיות רק כאשר ישנן הכנסות החייבות במס הכנסה ושעבורן לא מבוצעות הפרשות לביטוח פנסיוני.
דוגמה

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.