עובדי בניין ושיפוצים זכאים להיעדר יום אחד בשנה, לפי בחירתם, מבלי שהיעדרות זו תנוכה משכרם או ממכסת ימי החופשה הצבורים שלהם
הזכאות ליום בחירה היא בנוסף לזכאות לימי חופשה ולזכות להיעדר 9 ימי חג בשנה


עובדי בניין זכאים להיעדר יום אחד בשנה, לפי בחירתם, מבלי שהיעדרות זו תנוכה משכרם או ממכסת ימי החופשה הצבורים שלהם.

מי זכאי?

שימו לב
הזכאות לתשלום עבור היעדרות ביום בחירה לא תלויה בהיקף המשרה של העובד. כל עובד העונה על תנאי הזכאות יהיה זכאי לתשלום עבור היעדרות ביום הבחירה, בלי קשר למספר השעות שבהן הוא מועסק בכל יום עבודה.

ימי הבחירה

  • מלשון ההסכם הקיבוצי לא ברור האם זכאותו של העובד ליום בחירה בתשלום מוגבלת לרשימה מסוימת של ימי בחירה, או שהוא רשאי לבחור כל יום עבודה כיום בחירה. לפיכך ישנן 2 פרשנויות אפשריות:
    1. העובד זכאי ליום בחירה אחד בתשלום מתוך המועדים שנקבעו כימי בחירה בחוק חופשה שנתית.
    2. העובד רשאי לבחור כרצונו יום בחירה בתשלום מתוך אחד מימי העבודה.

גובה התשלום

  • עובדים חודשיים בענף הבניין והשיפוצים זכאים לקבל את משכורתם הרגילה גם בחודש בו נעדרו ביום הבחירה.
  • עובדים עובדים שעתיים/יומיים זכאים לתשלום הזהה לתשלום עבור יום עבודה רגיל, עבור היעדרותם ביום הבחירה.
  • לעובד שעתי העובד בשעות עבודה משתנות יחושב התשלום עבור יום הבחירה הרגיל לפי ממוצע שנתי של שעות העבודה היומיות כפול ערך שעת עבודה.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
  • על העובד להודיע למעסיק מראש על בחירתו להיעדר ביום בחירה מסוים.

העסקת עובדים פלסטינים בענף הבנייה בישראל


ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
ההסתדרות אתר 1-700-700-331
*2383 מוקד בשפות עברית ערבית אנגלית רוסית
הסתדרות הנוער העובד והלומד אתר קיבוץ גלויות 120, תל-אביב *1121
הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות באוניברסיטה העברית אתר האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
הקליניקה לזכויות עובדים באוניברסיטת תל אביב אתר הקליניקות המשפטיות, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, תל-אביב, 69978.
הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה אתר הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
הקליניקה לקידום שוויון באוניברסיטת בר-אילן אתר אוניברסיטת בר-אילן 03-7384695
טבקה אתר גיבורי ישראל 2, רחובות 7620921 072-2424622
נעמת אתר 03-5254422
מוקד הלשכות המשפטיות
עתים אתר שלמה הלוי 5 ירושלים *8083
02-6482205
קו לעובד אתר ראו פירוט סניפים באתר קו לעובד ראו פירוט טלפונים באתר קו לעובד
שדולת הנשים בישראל אתר הברזל 32 רמת החייל 03-6123990
תמורה - המרכז המשפטי למניעת אפליה אתר אבא אבן 10 הרצליה פיתוח 073-7057510

ראו בנוסף

ארגון תחומי סיוע
פתחון לב - זכות בקלות תעסוקה וזכויות עובדים, הוצאה לפועל וגבייה
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים סיוע משפטי בנושאי תעסוקה
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח תעסוקה וזכויות עובדים
שכר מצווה – סיוע משפטי בהתנדבות למעוטי אמצעים זכויות עובדים, זכויות עובדים זרים
סיוע משפטי בחינם לעובדים ולמעסיקים בנושא שוויון בעבודה מטעם נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה שוויון הזדמנויות בעבודה
הקליניקה למימוש זכויות אדם בהליך האזרחי - אוניברסיטת חיפה שוויון הזדמנויות בעבודה
הקליניקה לקידום שוויון באוניברסיטת בר-אילן שוויון הזדמנויות בעבודה
התנועה הרפורמית - יהדות מתקדמת בישראל שוויון הזדמנויות בעבודה
הקליניקה לסיוע אזרחי באוניברסיטת בר אילן תעסוקה וזכויות עובדים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
משרד העבודה המשרד האחראי על כל התחומים הקשורים לתעסוקה. כל זכויות העובדים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות. חוקי העבודה המגינים על זכויות העובדים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובטיפול במקרים שבהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הגנה על זכויות התעסוקה של העובדים הזרים בישראל זכויות עובדים זרים
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מתן ייעוץ וסיוע משפטי ללא תשלום למעוטי הכנסה. זכויות עובדים, אפליה בעבודה, הטרדה מינית בעבודה, זכויות עובדים זרים
בתי הדין לעבודה שפיטה בתחומי משפט העבודה והביטחון הסוציאלי תעסוקה וזכויות עובדים, ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית. סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות