הקדמה:

תהליך הוצאת צו ירושה עלול לארוך כמה חודשים ולכן מומלץ להגיש בקשה לצו ירושה מוקדם ככל האפשר
ניתן לקבל את הסכומים הקיימים בקופות ביטוח, גמל ופנסיה של המנוח, אם לא קיימים מוטבים וללא צו קיום צוואה או צו ירושה
למידע נוסף ראו משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה חוזר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון


לאחר מוות של בן משפחה עולה הצורך לטפל בכספיו, בין היתר במסגרת חשבון הבנק שלו, חסכונותיו, ביטוח חיים וקופות גמל הרשומות על שמו.

 • בנוסף, יש להגיש בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה (אם המנוח ערך צוואה), כדי לחלק את כספו ורכושו בין יורשיו החוקיים.
 • ערך זה נועד לפרט את דרכי הטיפול בכספים במסגרות שונות אלה.

שלבי ההליך

בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה

 • אם המנוח הותיר צוואה, יש להביאה לידי מימוש על-ידי הגשת בקשה לצו קיום צוואה.
 • אם המנוח לא כתב צוואה, יש להגיש בקשה לצו ירושה, שיקבע את הדרך לחלוקת רכושו בין יורשיו החוקיים.
 • התהליך עלול לארוך כמה חודשים ולכן מומלץ להגיש את הבקשה מוקדם ככל האפשר.
 • לאחר קבלת צו הירושה/צו קיום הצוואה יוכלו בני המשפחה לגשת אל הבנק שבו התנהל חשבונו של המנוח ולקבל את חלקם בעזבון, ואל לשכת רישום המקרקעין הרלוונטית כדי להעביר על שמם את זכויות המנוח בנכס שהיה בבעלותו.
 • הצו שהנופק (לרבות צו שהונפק על ידי בתי הדין הדרוזיים והשרעיים) מועבר באופן אוטומטי לבנקים, לחברות ביטוח ולגופים ממשלתיים (האגף לרישום והסדר מקרקעין - "טאבו", רשות מקרקעי ישראל, משרד התחבורה, משרד החוץ, רשות המסים ורשות התאגידים). לכן, בעת פנייה לקבלת שירות בגופים אלו אין חובה לצרף את הצו.

הסדרת חובותיו של האדם שמת

 • אם במותו, המנוח השאיר אחריו חובות, זכותם של הנושים לגבות את החוב גוברת על זכות היורשים לקבל את חלקם בעיזבון.
 • האחריות לאיתור הנושים ותשלום החוב מוטלת על היורשים או על מנהל העיזבון, אם מונה.
 • באופן כללי, היורשים לא ישלמו לנושים יותר ממה שנמצא בעיזבון, גם אם החוב גדול מסך כל העיזבון.
 • עם זאת, אם היורשים התנהלו בחוסר תום לב, הם עשויים לשאת במלוא החוב.
 • לפרטים נוספים ראו הסדרת חובות אדם שנפטר.

בנקים, תשלומים וקופות גמל

 • חשבונות בנק - יש להעביר חשבונות הרשומים על שם המנוח לידי יורשיו החוקיים.
  • באתר הר הכסף ניתן לאתר חשבונות בנק של קרובי משפחה שמתו.
  • אם חשבון הבנק של המנוח היה משותף עם אדם נוסף (למשל עם בן זוגו), יכול בן הזוג להמשיך לפעול בחשבון רק אם המנוח חתם על סעיף אריכות ימים ("היוותרות בחיים") שמאפשר לשותף שנשאר בחיים להמשיך לפעול בחשבון.
טיפ
השותף שנשאר בחיים יכול למשוך סכומי כסף מתוך החשבון, אולם אם ימשוך סכומים מעבר לחלקו בחשבון ומעבר לחלקו בירושה (אם בכלל הוא אחד היורשים), הוא עשוי להידרש להחזיר את הסכומים שמשך אל היורשים לאחר שיוצא צו ירושה או צו קיום צוואה.
 • הוראות קבע - יש לבטל הוראות קבע שונות הרשומות על שם המנוח (כגון: קופות גמל, תשלום חשבונות, תשלומים לביטוח סיעודי / רפואי וכדומה) או להעבירן לתשלום על ידי היורשים. לשם כך יש צורך להציג תעודת פטירה.
 • תוכניות בנקאיות - יש לברר בנוגע לקיומן של תוכניות חסכון, קרנות שונות וקופות גמל ובמידת הצורך להחליט מה לעשות בהן ועל שם מי להעבירן. במקרים מסוימים ניתן למשוך את הכספים בשל המוות (למשל משיכת כספים מתוכנית "חיסכון לכל ילד" כשהילד נפטר וכן במקרה שקרובי המשפחה הם מוטבים בקופת גמל להשקעה בקרן השתלמות או בקופת גמל אחרת).
  • קופות גמל וקרנות פנסיה - אם המנוח לא השאיר מוטבים או שארים, לפי העניין, והסכום בחשבון אינו עולה על 8,000 ש"ח, ייתכן שניתן יהיה למשוך את הכספים גם ללא צו ירושה או צו קיום צוואה, וזאת בהתקיים התנאים המפורטים בחוזר גופים מוסדיים מס' 2017-9-8 של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
 • משכנתא - אם המנוח שילם משכנתא, יש לבצע תהליך שבו ביטוח החיים במשכנתא יכסה את תשלומיה העתידיים.
 • מידע על התנהלות עבר בחשבונת המנוח - היורשים החוקיים זכאים לקבל מהבנק כל מידע נדרש על התנהלות עבר בחשבונות, כולל את תדפיסי חשבונות המנוח.

ביטוחים

 • באתר הר הביטוח ניתן לאתר ביטוחים על שם קרובי משפחה שמתו.
 • ביטוח חיים ו/או מנהלים - יש לבדוק אם המנוח שילם עבור ביטוחי חיים או ביטוחי מנהלים למיניהם או עבור הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני, ואת אפשרויות המימוש של אותם ביטוחים.
 • ביטוח הרכב - במקרה של מות האדם בתאונת דרכים, על יורשיו החוקיים לבדוק מול חברת הביטוח שביטחה את הרכב מפני נזקים את נושא מימוש הביטוח בגין הנזק שנגרם לרכב (כלומר את הזכות לקבל פיצוי מחברת הביטוח בגין הנזק שנגרם לרכב) וכן את נושא ביצוע המשך תשלומי הביטוח (אם נשארה יתרה) עד תום מועד הפוליסה. בנוסף יורשיו החוקיים של המנוח עשויים להיות זכאים לפיצוי בגין נזקי הגוף של המנוח (פציעתו, סבלו וכן מותו וקיצור חייו של המנוח) כתוצאה מהתאונה וזאת מול חברת הביטוח שביטחה את הרכב בביטוח החובה. למידע נוסף ראו נפגעי תאונות דרכים.
 • ביטוח תאונות אישיות של תלמידים - חוק לימוד חובה מחייב הוצאת פוליסת ביטוח לכל תלמיד הזכאי לחינוך חינם. הכיסוי תקף לכל השנה (365 ימים) וללא קשר לשאלה אם התאונה קרתה בתחומי מוסד החינוך ו/או במהלך פעילות הקשורה ללימודים. חשוב לציין שהביטוח אינו מכסה מוות כתוצאה מתאונת דרכים, מעשי איבה, מלחמה, פעולת טרור, תאונת עבודה ורשלנות רפואית. יש לבדוק את תנאי הפוליסה ואת אפשרות מימושה (המוסד החינוכי מחוייב לספק להורים העתק של הפוליסה ולסייע להורים בהגשת התביעה).

מקום העבודה

 • ביטוחים - אם מקום עבודתו של המנוח שילם עבורו ביטוחים, פנסיות ותגמולים שונים, יש לבדוק את אפשרויות מימושם. למידע נוסף ראו פנסיה וחיסכון ארוך טווח.
 • קרנות - יש לבדוק עם מקום העבודה את נושא קרנות ההשתלמות וקרנות אחרות בהן היה המנוח חבר ואת אפשרויות המימוש שלהן.
 • פיצויי פיטורים - שאיריו של עובד שמת אשר עבד לפחות שנה אצל אותו המעסיק או באותו מקום עבודה, זכאים לפיצויי פיטורים, כאילו פיטר המעסיק את העובד שמת. למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לשאריו של עובד שנפטר.
 • החזר מס - אם האדם שנפטר היה זכאי להחזר מס, ניתן להגיש עבורו בקשה להחזר מס הכנסה.
הערת עריכה
נמחקה פסקה של החזר אגרת רישיון נהיגה - החל מה-12.01.2021 לא ניתן לקבל החזר.
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 09:24, 21 בפברואר 2021 (IST)

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים