טיפול בכספים וברכוש של בן משפחה לאחר מותו (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

תהליך הוצאת צו ירושה עלול לארוך כמה חודשים ולכן מומלץ להגיש בקשה לצו ירושה מוקדם ככל האפשר
ניתן לקבל את הכספים הקיימים בחשבון הבנק של נפטר גם ללא צו קיום צוואה או צו ירושה, וזאת בהתקיים התנאים בחוזר משרד האוצר מס' 2014-2-3
ניתן לקבל את הסכומים הקיימים בקופות ביטוח, גמל ופנסיה של הנפטר, אם לא קיימים מוטבים וללא צו קיום צוואה או צו ירושה, וזאת בהתקיים התנאים בחוזר משרד האוצר מס' 2017-9-8

לאחר מוות של בן משפחה עולה הצורך לטפל בכספים השייכים לנפטר במסגרת חשבון הבנק שלו, מקום עבודתו וביטוח החיים שלו.

 • בנוסף, יש להוציא בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה שכתב המנוח, על מנת לחלק את כספו ורכושו בין יורשיו החוקיים.
 • ערך זה נועד לפרט את דרכי הטיפול בכספים במסגרות שונות אלה.

שלבי ההליך

בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה

 • אם המנוח הותיר צוואה, יש להביאה לידי מימוש על-ידי הגשת בקשה לצו קיום צוואה.
 • אם המנוח לא כתב צוואה, יש להגיש בקשה לצו ירושה, שיקבע את הדרך לחלוקת רכושו בין יורשיו החוקיים.
 • התהליך עלול לארוך כמה חודשים ולכן מומלץ להגיש את הבקשה מוקדם ככל האפשר.
 • לאחר קבלת צו הירושה יוכלו בני המשפחה לגשת אל הבנק שבו התנהל חשבונו של המנוח ולקבל את חלקם בעזבון, ואל לשכת רישום המקרקעין הרלוונטית על מנת להעביר על שמם את זכויות המנוח בנכס שהיה בבעלותו.

בנקים, תשלומים וקופות גמל

 • חשבונות בנק - יש להעביר חשבונות הרשומים על שם המנוח לידי יורשיו החוקיים.
  • עד הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה יוכלו היורשים הישירים למשוך סכומים קטנים לצורך קיום, בכפוף לאישור מנהל הסניף.
  • באתר הר הכסף ניתן לאתר חשבונות בנק של קרובי משפחה שנפטרו.
 • הוראות קבע - יש לבטל הוראות קבע שונות הרשומות על שם המנוח (כגון: קופות גמל, תשלום חשבונות, תשלומים לביטוח סיעודי / רפואי וכדומה) או להעבירן לתשלום על ידי היורשים. לשם כך יש צורך להציג תעודת פטירה.
 • תכניות בנקאיות - יש לברר בנוגע לקיומן של תכניות חסכון, קרנות שונות וקופות גמל ובמידת הצורך להחליט מה לעשות בהן ועל שם מי להעבירן. במקרים מסוימים ניתן למשוך את הכספים בשל המוות (למשל משיכת כספים מתכנית "חיסכון לכל ילד" כשהילד נפטר וכן במקרה שקרובי המשפחה הם מוטבים בקופת גמל להשקעה בקרן השתלמות או בקופת גמל אחרת)
 • משכנתא - אם המנוח שילם משכנתא, יש לבצע תהליך שבו ביטוח החיים במשכנתא יכסה את תשלומיה העתידיים.

ביטוחים

 • באתר הר הביטוח ניתן לאתר ביטוחים על שם קרובי משפחה שנפטרו.
 • ביטוח חיים ו/או מנהלים - יש לבדוק אם המנוח שילם עבור ביטוחי חיים או ביטוחי מנהלים למיניהם או עבור הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני, ואת אפשרויות המימוש של אותם ביטוחים.
 • ביטוח הרכב - במקרה של מות האדם בתאונת דרכים, על יורשיו החוקיים לבדוק מול חברת הביטוח שביטחה את הרכב מפני נזקים את נושא מימוש הביטוח בגין הנזק שנגרם לרכב (כלומר את הזכות לקבל פיצוי מחברת הביטוח בגין הנזק שנגרם לרכב) וכן את נושא ביצוע המשך תשלומי הביטוח (אם נשארה יתרה) עד תום מועד הפוליסה. בנוסף יורשיו החוקיים של המנוח עשויים להיות זכאים לפיצוי בגין נזקי הגוף של המנוח (פציעתו, סבלו וכן מותו וקיצור חייו של המנוח) כתוצאה מהתאונה וזאת מול חברת הביטוח שביטחה את הרכב בביטוח החובה. למידע נוסף ראו נפגעי תאונות דרכים.
 • ביטוח תאונות אישיות של תלמידים - חוק לימוד חובה מחייב הוצאת פוליסת ביטוח לכל תלמיד הזכאי לחינוך חינם. הכיסוי תקף לכל השנה (365 ימים) וללא קשר לשאלה אם התאונה קרתה בתחומי מוסד החינוך ו/או במהלך פעילות הקשורה ללימודים. חשוב לציין שהביטוח אינו מכסה מוות כתוצאה מתאונת דרכים, מעשי איבה, מלחמה, פעולת טרור, תאונת עבודה ורשלנות רפואית. יש לבדוק את תנאי הפוליסה ואת אפשרות מימושה (המוסד החינוכי מחוייב לספק להורים העתק של הפוליסה ולסייע להורים בהגשת התביעה).

מקום העבודה

 • ביטוחים - אם מקום עבודתו של המנוח שילם עבורו ביטוחים, פנסיות ותגמולים שונים, יש לבדוק את אפשרויות מימושם. למידע נוסף ראו פנסיה וחיסכון ארוך טווח.
 • קרנות - יש לבדוק עם מקום העבודה את נושא קרנות ההשתלמות וקרנות אחרות בהן היה המנוח חבר ואת אפשרויות המימוש שלהן.
 • פיצויי פיטורים - שאיריו של עובד שנפטר אשר עבד לפחות שנה אצל אותו המעסיק או באותו מקום עבודה, זכאים לפיצויי פיטורים, כאילו פיטר המעסיק את העובד שנפטר. למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לשאריו של עובד שנפטר.

החזר אגרת רישיון נהיגה

חקיקה ונהלים

תודות