ריכוז מידע לגבי גירושין בין מוסלמים ומידע חשוב על המשך החיים בנפרד

מוסלמים יכולים להתגרש בישראל רק דרך בית הדין השרעי, אולם חלק מהסוגיות יכולות להתברר גם בבית המשפט לענייני משפחה. פורטל זה מרכז מידע הנוגע להליך הגירושין, אשר רלוונטי למשפחות מוסלמיות רבות בישראל.


ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים