מועמד להשתלת לב עשוי להיות זכאי למערכת לב מלאכותי, כגישור טרם ההשתלה
ילד שעבר השתלת לב זכאי לגמלת ילד נכה ומושתל לב בוגר עשוי להיות זכאי לקצבת נכות כללית
מי שעברו השתלת לב זכאים לקצבת שירותים מיוחדים בחצי השנה הראשונה מיום ההשתלה (ולעתים אף מעבר לתקופה זו, בהתאם לתפקודם)


תרופות ומערכת הבריאות

שימו לב
השתלות איברים כלולות בסל הבריאות
  • הרחבות לסל הבסיסי ניתנות במסגרת הביטוחים המשלימים של קופות החולים. למידע נוסף ראו באתר כל הבריאות.
  • בנוסף, ישנם ביטוחי השתלות במסגרת ביטוחי בריאות פרטיים (תוכלו לבדוק באתר הר הביטוח אם אתם מבוטחים בביטוח בריאות פרטי ומה כלול בו).

גמלאות

גמלת ילד נכה

קצבת נכות

קצבת שירותים מיוחדים

גמלת סיעוד

תעסוקה

  • מושתל לב שנקבעו לו לפחות 20% אחוזי נכות לצמיתות, ושעקב מצבו הרפואי אינו מסוגל לעסוק במקצועו או בעבודה מתאימה אחרת, עשוי להיות זכאי לשיקום מקצועי וסיוע בלימודים מטעם המוסד לביטוח לאומי.

מס הכנסה

הטבות בדיור

מס רכישה

  • מושתל לב שהוכר כנכה, עשוי להיות זכאי להנחה במס רכישה בעת רכישת דירה למגורים.

סיוע בשכ"ד

הנחה בדמי הסכמה למנהל מקרקעי ישראל

הנחה בתשלומי ארנונה

  • מושתל לב שהוכר כנכה זכאי להנחה בתשלומי ארנונה, בהתאם למדיניות של הרשות המקומית.
  • ההנחה היא עד 80% למקבלי קצבת נכות מלאה, ועד 40% לאלה שאינם מקבלים קצבת נכות מלאה.
  • לפירוט על ההנחה והליך הגשת הבקשה ראו הנחה בארנונה לנכים.

זכויות בתחום הנהיגה והתחבורה

תשלומי חשמל ומים

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים