מדריך זה מרכז מידע על הסיוע, הזכויות וההטבות שזכאים להם מי שמשתחררים משירות מילואים במלחמת חרבות ברזל
לרשימת שאלות ותשובות בעקבות המלחמה היכנסו לשאלות ותשובות למי שמשרתים במילואים במהלך מלחמת חרבות ברזל


במהלך מלחמת חרבות ברזל גויסו רבים לשירות מילואים ונאלצו לעזוב את משפחותיהם, עבודתם ואת בתי העסק שלהם. כעת, עם השחרור משירות המילואים ריכזנו בדף זה מידע על הסיוע, ההקלות וההטבות שזכאים להם מי ששירתו במילואים - סיוע רגשי ונפשי, מענקים כספיים, הקלות וזכויות בלימודים, במקום העבודה ובניהול העסק, הקלות בבנקים, ועוד.

הקלות לעצמאים ובעלי עסקים

פיצוי על הפסדים שנגרמו לעסקים

 • בעלי עסקים זכאים לפיצוי על ההפסדים שנגרמו להם עקב המלחמה.
 • סכום הפיצויים ומסלולי הפיצויים משתנים לפי מיקום העסק, מקום המגורים של בעל העסק או עובדיו, סוג העסק וגודלו:
  • פיצויים לכל העסקים בארץ (מענק המשכיות עסקית)
  • פיצויים לעסקים ב"אזור המיוחד"
  • פיצויים לבעלי עסקים שהם או עובדיהם מתגוררים ביישוב שהתפנה על-פי החלטת הממשלה
  • פיצויים לעסקים ביישובי ספר
 • מי שזכאים לפיצוי או למענק לפי יותר ממתווה אחד יכולים לבחור את המתווה או המענק המועדף עליהם לפי רצונם.
 • בעלי עסקים רשאים לבחור במתווה פיצויים אחד בלבד, למעט במקרים מיוחדים.
 • למידע מפורט על הפיצויים השונים ראו המדריך לעצמאים ובעלי עסקים בתקופת מלחמת חרבות ברזל.

פיצוי לעצמאים ובעלי עסקים מקרן הסיוע למשרתי מילואים

 • בעלי עסקים ששירתו במילואים מעל 30 ימים במצטבר, במסגרת צו 8 במלחמת "חרבות ברזל", והכנסתם נפגעה בעקבות שירות המילואים עשויים להיות זכאים לפיצוי בגין הירידה בהכנסות. הפיצוי ניתן בסגרת מסלול משותף של קרן הסיוע של צה"ל ורשות המסים.
  • הזכאות לפיצויים במסגרת מסלול זה היא ביחס לירידה בהכנסות בתקופה שהחל מינואר 2024 ועד לחצי שנה מיום השחרור הראשון.
  • עסק שזכאי לפיצויים ממקור אחר והגיש תביעה באחד המסלולים יוכל להגיש בקשה רק לגבי תקופה שבה אין לו זכאות ממקור אחר. לדוגמה, בעל עסק שהיה זכאי להגיש תביעה במסלול אדום עד לסוף חודש פברואר 2024, ושירות המילואים שלו הסתיים ב-31.01.2024 יוכל להגיש בקשה במסלול משרתי המילואים החל מחודש מרץ 2024.
  • למידע נוסף ראו פיצוי לבעלי עסקים ששירתו במילואים במהלך מלחמת חרבות ברזל.
 • על פגיעה בהכנסות בתקופה שלפני ינואר 2024 - עצמאים ובעלי עסקים ששירתו במילואים עשויים להיות זכאים לפיצוי מקרן הסיוע למשרתי המילואים. למידע נוסף ראו אתר המילואים של צה"ל.

פטור מריבית על יתרת חובה (אוברדראפט) בחשבון הבנק

דחייה בתשלומים לרשויות המס

 • ניתנה דחייה במועד התשלום של שומות מע"מ, ניכויים, מס הכנסה, מיסוי מקרקעין ומס רכוש:
  • מועד לתשלום שחל בתקופה שבין התאריכים 07.10.2023 - 31.12.2023 נדחה ב-145 ימים או עד 29.02.2024 (לפי המוקדם מביניהם).
  • מועד לתשלום שחל בתקופה שבין התאריכים 01.01.2024 - 29.02.2024 נדחה ב-31 ימים.
 • עסקאות רווח הון במס הכנסה במהלך השנה השוטפת - תינתן דחייה של 145 ימים או עד 29.02.2024 (לפי המוקדם מביניהם).
 • הסדרי תשלומים - הזכאות לדחיית המועד רלוונטית גם לתשלום שיש לבצע לפי חוזה מכיוון שהסדרי תשלומים נחשבים כחוזה:
  • אם מועד הפירעון של ההמחאות חל בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023, המועד יידחה ב-145 ימים או עד 29.02.2024 (לפי המוקדם מביניהם).
  • אם מועד הפירעון של ההמחאות חל בתקופה שבין 01.01.2024 ל-29.02.2024, המועד יידחה ב-31 ימים.
 • קנסות מינהליים שהמועד האחרון לתשלומם חל בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023 - המועד האחרון יידחה ב-145 ימים או עד 29.02.2024 (לפי המוקדם מביניהם).
 • קנסות מינהליים שהמועד האחרון לתשלומם חל בתקופה שבין 01.01.2024 ל-29.02.2024 - המועד האחרון יידחה ב-31 ימים.
 • מהלכי אכיפה - המועדים של מהלכי האכיפה יעודכנו בהתאם לדחייתם ב-145 ימים או עד 29.02.2024 (לפי המוקדם מביניהם).
 • הדחייה תינתן באופן אוטומטי למשרתי המילואים, על-פי דיווח של צה"ל על תקופת המילואים.
 • למי שקיבלו דחייה אוטומטית תופיע הודעה על זכאותם באזור האישי שבאתר רשות המסים, וכן במערכת המייצגים בתיק המיוצג.
 • מי שעונים על תנאי הזכאות ולא מוצגת בתיקם ההודעה "זכאי לדחייה – חרבות ברזל" צריכים לפנות לרשות המסים באמצעות מערכת הפניות לציבור ולסמן את סיבת הזכאות - "דחיית מועד – חרבות ברזל" (במשבצת "נושא משני").
שימו לב
על אף אורכות אלו, תנאי מקדים להגשת תביעה לפיצויים במסגרת התכנית לסיוע כלכלי בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" הוא הגשה של דו"חות תקופתיים למע"מ עבור החודשים שבגינם מבוקש הפיצוי.

הקלות נוספות ברשות המיסים למשרתי מילואים

הקלות לסטודנטים

 • סטודנטים שמשרתים במילואים זכאים להטבות והקלות בלימודים, כמפורט בהמשך פסקה זו. למידע על זכויות נוספות מומלץ להיכנס לפורטל המלא.
טיפ
 • בכל מוסד לימוד נמצא רכז מילואים שתפקידו לסייע לסטודנטים שגויסו למילואים. מומלץ לפנות לרכזים במוסד הלימוד כדי לקבל מידע על קבלת ההתאמות וההקלות במוסד. לרשימת רכזי המילואים במוסדות הלימוד.
 • כמו כן, מומלץ לפנות לרכזי המילואים כדי לברר על ההתאמות הספציפיות שנקבעו במוסד.
 • בחלק ממוסדות הלימוד ישנם רכזי מילואים בפקולטות ובחוגים השונים. מומלץ לברר אם יש רכז מילואים בחוג או בפקולטה שבה לומדים.

היעדרות מלימודים

 • סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירותו במילואים ללא הגבלה ומבלי שייפגעו זכויותיו כסטודנט בשל כך, כולל בשל דרישות נוכחות שהן תנאי לזכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או לקבלת ציון מיטיב.
 • סטודנט ששירת שירות מילואים על-פי קריאה למילואים בצו חירום (צו 8) או על-פי קריאה לשירות בהתראה קצרה, זכאי להיעדר מיום לימודים אחד בסמוך לאחר תום שירות המילואים, בנוסף להיעדרות בתקופת שירות המילואים. אם תקופת המילואים היא יותר מ-10 ימים, הסטודנט יהיה זכאי ליום היעדרות נוסף בשל כל 10 ימי שירות.
 • למידע נוסף ראו היעדרות משיעורים לסטודנט במילואים.

סיוע בהשלמת חומר לימוד

 • סטודנט שנעדר משיעורים בשל שירות מילואים זכאי לסיוע בהשלמת חומר הלימוד, באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות, בהתאם לבחירת המוסד:
  • צפייה או האזנה בשיעורים שהפסיד עקב שירות המילואים או קבלת סיכומים כתובים שערך המוסד באופן רשמי.
  • קבלת שעות תגבור פרטניות לצורכי השלמת השיעורים שנעדר מהם.
 • בנוסף הסטודנט יהיה זכאי להטבות הבאות:
  • הטבה שוות ערך ל-50 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד, בעד כל יום שבו נעדר.
  • עדיפות בשאילת ספרים בספרייה, ואפשרות שאילה של ספרים בכמות העולה על הכמות הרגילה, בתקופה הסמוכה לשירות המילואים.
 • סטודנטים שהם הורים לילד עד גיל 13 ונעדרו מהלימודים בשל שירות המילואים של בני זוגם, זכאים גם הם לקבל את הסיוע בהשלמת חומר הלימוד.
 • למידע נוסף ראו:

נקודות זכות אקדמיות בגין שירות מילואים

 • סטודנטים שלומדים לתואר ראשון במוסד מוכר להשכלה גבוהה זכאים ל-2 נקודות זכות על שירות מילואים של 10 ימים לפחות במהלך שנת הלימודים.
 • הזכות ניתנת למימוש פעם אחת בלבד במהלך הלימודים לתואר.
 • למידע נוסף ראו נקודות זכות אקדמיות לסטודנט בגין שירות מילואים

הארכת לימודים בשל שירות מילואים ממושך

התאמות והקלות לסטודנטים ששירתו במלחמת חרבות ברזל

 • בעקבות מלחמת חרבות ברזל נקבעו במוסדות הלימוד מתווים שונים לסיוע לסטודנטים ששירתו במילואים. מומלץ לפנות לרכז המילואים במוסד שבו לומדים כדי לברר על ההתאמות הספציפיות שנקבעו במוסד.

סיוע בנושא זכויות משרתי המילואים במוסדות הלימוד

פיצוי לסטודנטים בגין הוצאות שנגרמו בעקבות שירות המילואים

 • סטודנט או תלמיד בלימודי תעודה, שגויס בצו 8, עשוי להיות זכאי לפיצוי בגין הוצאות כספיות שנגרמו לו בקשר ללימודיו בעקבות שירות המילואים.
 • הפיצוי הוא עבור הוצאות הקשורות ללימודים, כמו תשלום עבור קורס חוזר או תשלום עבור שיעורים פרטיים.
 • גובה הפיצוי המקסימלי הוא בין 500 ₪ ל-2,000 ₪, בהתאם לתקופת השירות במילואים.
 • הפיצוי ניתן מקרן הסיוע למשרתי המילואים במסגרת מלחמת חרבות ברזל, ויש להגיש את הבקשה לפיצוי באמצעות אתר המילואים של צה"ל.
 • למידע נוסף ראו פיצוי לסטודנט בגין הוצאות שנגרמו בעקבות שירות מילואים במלחמת חרבות ברזל.

הקלות למתמחים ולנבחנים בבחינות הסמכה

 • הקלות למתמחים ולנבחנים בבחינות ההסמכה לראיית חשבון, שמאות מקרקעין וחקירות פרטיות:
  • בעקבות מלחמת חרבות ברזל נקבעו הקלות למתמחים ולנבחנים בבחינות ההסמכה המקצועיות שעורך משרד המשפטים: בראיית חשבון, שמאות מקרקעין וחקירות פרטיות.
  • ההטבות כוללות הכרה בהיעדרות מההתמחות מעבר להיעדרות המותרת בשגרה, דחייה של חלק ממועדי בחינות ההסמכה, זכאות למועדי בחינה מיוחדים, ועוד.
  • חלק מההקלות ניתנות לכלל המתמחים והנבחנים, וחלקן מיוחדות למשרתים במילואים ולבני זוגם.
  • למידע נוסף על ההקלות וההתאמות השונות לחצו כאן.
 • הקלות למתמחים ולנבחנים בבחינות הסמכה של לשכת עורכי הדין:
  • בעקבות מלחמת חרבות ברזל נקבע מועד נוסף לבחינת ההסמכה. המועד ייערך במהלך חודש אפריל 2024, ויוכלו להיבחן בו מתמחים שהיו זכאים להיבחן במועד פברואר - בין אם נבחנו במועד זה ונכשלו ובין אם לא נבחנו.
  • למשרתי מילואים ובני זוגם תינתן אפשרות להיבחן בבחינה מפוצלת, שתחולת על-פני 2 מועדים, או לקבל הארכת זמן בבחינה. אפשרות זו תינתן במועד פברואר וכן במועד הנוסף באפריל למשרתי מילואים שעונים על אחד התנאים הבאים, ולבני זוגם (בתנאי שיש להם ילד משותף עד גיל 18):
   • הם נקראו לשירות מילואים לתקופה של 30 ימים לפחות בתקופה שמ-07.10.2023 ועד 12.12.2023
   • הם נקראו לשירות מילואים לתקופה של 7 ימים לפחות בתקופה שמ-12.12.2023 ועד מועד הבחינה בפברואר
   • מי שנקראו לשירות מילואים בהתראה קצרה מ-72 שעות, והשירות חל במועד בחינת פברואר או בעשרת הימים שקדמו למועד זה.
  • כמו-כן נדחו מועדי הראיונות להתמחות מחודש מרץ לחודש יוני 2024.
  • לפרטים ולמידע נוסף על הקלות למשרתי המילואים ולכלל המתמחים והנבחנים, ראו הודעות לשכת עורכי הדין באתר הלשכה.

זכויות במקום העבודה

איסור פיטורים

 • אסור לפטר עובד בשל שירותו במילואים, בשל קריאתו לשירות מילואים או בשל שירותו הצפוי בשירות מילואים. כמו כן אסור לפטר אותו בשל אורך שירות המילואים או תדירות השירות.
 • בנוסף אוסר החוק לפטר עובד, מכל סיבה שהיא, בתקופת היותו במילואים.
 • אם מדובר בשירות מילואים העולה על יומיים רצופים, אסור לפטר את העובד, מכל סיבה שהיא, גם במשך 30 הימים לאחר תום שירות המילואים, אלא אם ניתן לכך היתר מוועדת התעסוקה במשרד הביטחון.
 • אם העובד שירת במילואים במשך 60 יום או יותר במהלך התקופה שבין 07.10.2023 עד 31.12.2024, אסור לפטר במשך 30 יום נוספים מתום השירות ובסה"כ אסור לפטרו במשך 60 ימים מתום השירות .יחד עם זאת, במהלך ה- 30 יום הראשונים שלאחר תום השירות ניתן לפטר את העובד באישור ועדת התעסוקה במשרד הביטחון, ובמהלך התקופה שבין 31 ימים ועד 60 ימים מתום השירות ניתן לפטרו באישור ועדת הפיקוח במשרד העבודה.
 • למידע נוסף ראו איסור פיטורי עובד במהלך או בתום שירות מילואים

איסור פיטורים של בני זוג של משרתי מילואים

 • בני זוג של משרתי מילואים עשויים להיות זכאים להיעדרות מהעבודה בהתקיים תנאים מסוימים, המפורטים בהמשך.
 • במקרים אלה אסור לפטר את בני הזוג בשל היעדרותם.
 • בחלק מהמקרים על המעסיק לשלם להם שכר גם עבור תקופת ההיעדרות, ואסור להפחית את שעות ההיעדרות ממכסת ימי החופשה השנתית או מהשכר.
 • היעדרות ללא תשלום שכר -
  • בני הזוג של משרתי המילואים וכן שותפיהם להורות על ילד משותף (כגון: גרושים, שותפים להורות משותפת וכו') יכולים להיעדר מהעבודה ולהיות מוגנים מפיטורים אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
   1. יש להם ולמשרת המילואים ילד משותף (כולל ילד אומנה);
   2. הילד לא עבר את גיל 14, ואם הוא תלמיד עם צרכים מיוחדים הוא לא עבר את גיל 21;
   3. הם נעדרו מהעבודה לצורך השגחה על הילד.
  • האיסור על הפיטורים במקרה זה חל בין התאריכים 07.10.2023 - 01.07.2024 ואינו מוגבל לשעות מסוימות במהלך היום.
  • למידע נוסף לחצו כאן.
 • היעדרות לשעה אחת ביום עם תשלום שכר -
  • בני זוג של משרתי מילואים זכאים להיעדר שעה אחת ביום מבלי ששכרם יופחת ולהיות מוגנים מפני פיטורים אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
   1. הם מועסקים במשרה מלאה,
   2. יש להם ילד מתחת לגיל 13,
   3. שירות המילואים של בני הזוג שלהם נמשך לפחות 5 ימים רצופים.
  • אסור למעסיק להפחית את שעת ההיעדרות הזו מהשכר או ממכסת ימי החופשה הצבורה של העובדים.
  • למידע נוסף לחצו כאן.
טיפ
הטבות לעובדי מדינה
 • עובד מדינה שביצע לפחות 10 ימי שירות מילואים פעיל בשנה, זכאי ליום חופשה נוסף מעבר למכסה השנתית שהוא זכאי לה. למידע נוסף לחצו כאן.
 • עובדי מדינה שבני/בנות זוגם נקראו לשירות מילואים בקריאת פתע זכאים להיעדרות של שעה ביום, לצורך סידורים הכרחיים הנובעים מהקריאה, עד תום שירות המילואים. המעסיק חייב לשלם שכר עבור שעת ההיעדרות ואסור להפחית אותה ממכסת ימי החופשה הצבורים של העובד. למידע נוסף לחצו כאן.
 • עובדי מדינה שבני/בנות זוגם נקראו לשירות מילואים בקריאת פתע עשויים להיות זכאים ליום חופשה בתום שירות המילואים של בן/בת הזוג, מעבר למכסת ימי החופשה השנתית שלהם. למידע נוסף לחצו כאן.

הטבות למשרתי מילואים פעילים

 • תעודת משרת מילואים פעיל משמשת לקבלת הטבות מטעם משרדי ממשלה, גופים ציבוריים וגופים פרטיים.
 • זכאים לקבל את התעודה מי שעונים על אחד התנאים הבאים:
  • מי שביצעו לפחות 20 ימי שמ"פ מצטברים בתקופה של 3 שנים רצופות או חלק מהן.
  • מי שטרם מלאו 3 שנים לשחרורם וביצעו לפחות 14 ימי מילואים במהלך שנתיים רצופות.
  • מי שמשתייכים לאוכלוסיית הלוחמים וביצעו 15 ימי מילואים במשך 3 שנים רצופות או חלק מהן.
  • זכאות למועדון בהצדעה - למי ששירתו במשך 5 ימים לפחות במסגרת צו 8 במהלך מלחמת חרבות ברזל.
 • הזכאות נמשכת 3 שנים, שתחילתן ב-1 במאי או ב-1 בנובמבר של השנה העוקבת לשנה שבה הושלמה צבירת ימי המילואים שמזכים בתעודה.
שימו לב
מי שזכאותו למשרת מילואים פעיל נפתחה ב- 01.11.2023 בגין השלמת ימי המילואים הנדרשים שבוצעו עד 31.10.2023 במסגרת "חרבות ברזל", יוכל להינות מהטבות הממשלה החל מ-01.05.2024

תשלומים ומענקים

 • מי ששירתו במילואים במלחמת חרבות ברזל זכאים להטבות, תגמולים ומענקים שונים. חלק מהמענקים והתגמולים משולמים באופן אוטומטי לחשבון הבנק שמעודכן בצה"ל, ולמענקים אחרים נדרש להגיש בקשה.

תשלומים ותגמולים המשולמים באופן אוטומטי

 • כל מי שנקראו לשירות מילואים זכאים לתשלום תגמול מהמוסד לביטוח לאומי.
  • למשרתי המילואים במלחמת חרבות ברזל התשלום אמור להיות משולם באופן קבוע בתחילת כל חודש (בימי שגרה התשלום משולם בסוף תקופת השירות).
  • למידע על גובה התשלום ופרטים נוספים ראו:
  • ברוב המקרים התשלום מועבר באופן אוטומטי לחשבון הבנק שמעודכן בביטוח הלאומי, אך במקרים מסוימים יש צורך להגיש תביעה אישית.
  • במקרה שהתשלום עבור שירות המילואים לא התקבל, יש להגיש תביעה אישית. למידע נוסף ולפירוט שאר המקרים שבהם יש להגיש תביעה אישית לחצו כאן.
  • על-פי הודעת הביטוח הלאומי, עובד שכיר ששירת במילואים ביום הבחירות (27.02.2024) זכאי לקבל את מלוא תגמול המילואים הרגיל ובנוסף לקבל שכר מהמעסיק.
 • בנוסף לתגמול עבור שירות המילואים, מקבלים משרתי המילואים מענקים נוספים, שגם הם אמורים להיות משולמים אוטומטית לחשבון הבנק שלהם:
 • משרתי מילואים ששירתו לפחות 40 ימים זכאים גם למענקים הבאים:
  • מענק הוצאות אישיות מוגדל בסכום של 466 ₪ לחיילים במערך הלוחם ו-266 ₪ לחיילים שאינם במערך הלוחם. המענק ישולם ביום ה-40 לשירות המילואים, ולאחר מכן בכל 10 ימי מילואים נוספים במהלך השירות.
  • מענק משפחה מוגדל להורה לילד עד גיל 14, בסכום של 833 ₪ לחיילים במערך הלוחם, ו-500 ₪ למי שאינם משרתים במערך הלוחם. המענק ישולם ביום ה-40 לשירות, ולאחר מכן בכל 10 ימי מילואים נוספים.
  • 2 מענקים אלו, עבור ימי השמ"פ שבוצעו בין ה-07.10.2023 ל-31.12.2023, היו אמורים להיות מועברים לחשבון הבנק עד 14.01.2024.
 • מענק משפחה מיוחדת - מענק חד פעמי בסך 2,000 ₪ שישולם לחייל מילואים ששירת 45 ימים ומעלה והוא הורה לילד עם מוגבלות. המענק ישולם לזכאים עד 01.03.2024.
 • אם אתם זכאים למענקים ולא קיבלתם אותם, מומלץ לפנות למוקד המילואים של צה"ל באמצעות אתר המילואים או בטלפון 1111 שלוחה 4 (מענה 24/7).
שימו לב
 • בהחלטת הממשלה מיום 07.01.2024 הוחלט על מענקים נוספים למשרתי המילואים במלחמת חרבות ברזל, שהעברתם מותנית באישור תקציב המדינה.
 • לאחר שיאושר תקציב המדינה ויפורסם מידע לגבי תשלום המענקים נעדכן את המידע באתר.

סיוע במימון טיפול רגשי, נפשי וטיפול משלים

 • משרתי מילואים ששירתו 30 ימים ומעלה במסגרת צו 8 במלחמת חרבות ברזל זכאים לקבל סיוע במימון טיפול רגשי, נפשי, פסיכותרפי וטיפול משלים, בסכום של עד 1,500 ₪.
 • הסיוע יינתן כהחזר עבור טיפולים למשרתי המילואים ומשפחתם - בני זוג וילדים עד גיל 14.
 • ניתן לקבל החזר עבור סוגים שונים של טיפולים - אישיים, זוגיים או משפחתיים. בין היתר, ניתן לקבל החזר עבור טיפול רגשי, נפשי, פסיכותרפי, טיפול משלים, טיפול אלטרנטיבי, עיסוי, מיינדפולנס, טיפול באמצעות בעלי חיים, פסיכודרמה, הידרותרפיה, סדנאות, ועוד.
 • הסיוע הוא חד פעמי: ניתן להגיש בקשה להחזר פעם אחת בלבד, אך הבקשה יכולה להיות עבור מספר טיפולים ולכלול את הקבלות עבורם, עד לסכום כולל של 1,500 ₪.
 • את הבקשה להחזר ניתן להגיש בטופס מקוון באתר המילואים, עד לסוף שנת 2026 (31.12.2026).
 • למידע נוסף ראו סיוע במימון טיפול רגשי, טיפול נפשי וטיפול משלים למשרתי מילואים במלחמת חרבות ברזל.

סיוע במימון טיפול זוגי

 • משרתי מילואים ששירתו 30 ימים ומעלה במסגרת צו 8 במלחמת חרבות ברזל זכאים לקבל סיוע במימון טיפול זוגי, בסכום של עד 1,500 ₪.
 • הסיוע יינתן כהחזר עבור סוגים שונים של טיפולים זוגיים, לדוגמה: ייעוץ זוגי, מטפל זוגי, סדנה זוגית, גישור, ועוד.
 • הסיוע הוא חד פעמי: ניתן להגיש בקשה להחזר פעם אחת בלבד, אך הבקשה יכולה להיות עבור מספר טיפולים ולכלול את הקבלות עבורם, עד לסכום כולל של 1,500 ₪.
 • את הבקשה להחזר ניתן להגיש בטופס מקוון באתר המילואים, עד לסוף שנת 2026 (31.12.2026).
 • למידע נוסף ראו סיוע במימון טיפול זוגי למשרתי מילואים במלחמת חרבות ברזל.
טיפ
ניתן לקבל החזר גם עבור טיפול רגשי, נפשי או משלים וגם עבור טיפול זוגי - כל אחד מהם עד לסכום של 1,500 ₪.

פיצוי בגין הוצאות אישיות חריגות עבור ציוד אישי

 • מי ששירתו 8 ימים ומעלה במסגרת צו 8 בתקופת "חרבות ברזל", ונדרשו להוצאות אישיות חריגות עבור ציוד אישי, עשויים במקרים חריגים להיות זכאים לפיצוי בגין הוצאותיהם.
 • סכום הפיצוי שיינתן הוא עד 500 ₪.
 • פיצוי זה הוא בנוסף למענק הוצאות אישיות שמשולם לכל חיילי המילואים.
 • לקבלת הפיצוי יש להגיש בקשה לקרן הסיוע למשרתי המילואים במסגרת מלחמת חרבות ברזל, באמצעות טופס מקוון באתר המילואים של צה"ל. למידע נוסף לחצו כאן.

פיצוי עבור טיסות וביטול חופשות

 • משרתי מילואים שרכשו כרטיס טיסה כדי להגיע לישראל, גויסו בצו 8 ושירתו במשך תקופה של 8 ימים לפחות, זכאים להחזר עבור הוצאותיהם הקשורות ברכישת כרטיס הטיסה.
 • כמו כן, מי שגויסו בצו 8 ונאלצו בשל כך לבטל טיסות וחופשות בארץ ובחו"ל עשויים להיות זכאים לפיצוי בגין ההפסדים הקשורים לחופשה, בתנאי שההזמנה נעשתה לפני שנקראו למילואים.
 • סכום הפיצוי שיינתן הוא עד 5,000 ₪.
 • לקבלת הפיצוי יש להגיש בקשה לקרן הסיוע למשרתי המילואים במסגרת מלחמת חרבות ברזל, באמצעות טופס מקוון באתר המילואים של צה"ל. למידע נוסף לחצו כאן.

פיצוי בגין אובדן הכנסה של בני משפחה

 • משרת מילואים שגויס בצו 8 ושירת במשך 8 ימים לפחות, ובשל שירות המילואים נפגעה ההכנסה של בן או בת הזוג שלו, עשוי להיות זכאי לפיצוי בגין אובדן ההכנסה.
 • הפיצוי יינתן למשרתי מילואים שיש להם ילד עד גיל 14 או ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21.
 • הפיצוי יינתן גם לבן או בת זוג לשעבר ששותפים לגידול הילד עם משרת המילואים או לבן משפחה אחר אם הוא הורה יחידני.
 • לקבלת הפיצוי יש להגיש בקשה לקרן הסיוע למשרתי המילואים במסגרת מלחמת חרבות ברזל, באמצעות טופס מקוון באתר המילואים של צה"ל. למידע נוסף לחצו כאן.

החזר הוצאות עבור טיפול בתקלות בית

 • משרתי מילואים שגויסו בצו 8 ושירתו במשך 8 ימים לפחות, זכאים לקבל החזר של עד 500 ₪ עבור הוצאות של בני משפחתם לטיפול בתקלות בית שוטפות.
 • ההחזר הוא חד פעמי, ויינתן כנגד הצגת קבלות מטעם בעלי מקצוע.
 • לקבלת הפיצוי יש להגיש בקשה לקרן הסיוע למשרתי המילואים במסגרת מלחמת חרבות ברזל, באמצעות טופס מקוון באתר המילואים של צה"ל. למידע נוסף לחצו כאן.

תשלום למי שעובדים ומתגוררים בחו"ל וגויסו למילואים

 • משרתי מילואים שעובדים בחו"ל ולא משלמים לביטוח הלאומי בישראל, נחשבים על-ידי הביטוח הלאומי כמי שלא עובדים, וזכאים לקבל עבור שירות המילואים את התגמול המינימלי: 310.52 ₪ ליום ו-9,316 ₪ לחודש (נכון ל-2024).
 • ניתן להגיש בקשה לקרן הסיוע למשרתי המילואים במלחמת חרבות ברזל לפיצוי נוסף בגין אובדן הכנסה, מעבר לסכום המינימלי. למידע נוסף, ראו סיוע כספי למשרתים במילואים במלחמת חרבות ברזל שמרכז חייהם לא בישראל.

בקשה לסיוע או פיצוי חריג מקרן הסיוע

 • משרתי מילואים שהנזק שנגרם להם אינו מכוסה במסגרת סעיפי הפיצוי של קרן הסיוע, יכולים להגיש בקשה לסיוע או פיצוי חריג.
 • זכאים להגיש את הבקשה משרתי מילואים שגויסו בצו 8 ושירתו במשך 8 ימים לפחות בתקופת מלחמת חרבות ברזל.
 • יש למלא את הטופס המקוון באתר קרן הסיוע, ובנושא הפנייה לבחור "סיוע/פיצוי אחר".
 • לבקשה יש לצרף כל אישור שיכול לתמוך בבקשה לסיוע, ובכלל זה חשבוניות ואישורים המעידים על גובה הנזק והפעולות שנעשו כדי למזער את הנזק, וכל מסמך אחר שיידרש.
 • הבקשה תידון על-ידי ועדת חריגים, שתקבע את סכום הסיוע או הפיצוי.
שימו לב
 • קרן הסיוע למשרתי המילואים פועלת החל מה-15.11.2023 למשך שנה, עד לתאריך 15.11.2024.
 • בתאריך 07.01.2024 התקבלה החלטת ממשלה על הרחבת תוכנית המענקים. כאשר יפורסם מידע חדש בנוגע למענקים ולמועדים להגשת בקשות נעדכן את המידע בדף זה.

הגנה מעיקול על מענקים ותגמולי מילואים

 • לא ניתן לעקל או לשעבד את הזכות למענק ולא להעביר אותה לגורם אחר, כל עוד הכספים לא הועברו לזכאים.
 • אם כספי המענק הועברו לחשבון הבנק של הזכאים, לא ניתן לעקל, לשעבד או להעביר אותם לגורם אחר במשך 90 ימים מהמועד שהועברו (לאחר מכן ניתן לעשות זאת).
 • ניתן יהיה לעקל את המענק במקרה שהזכאים למענק חייבים בתשלום מזונות על-פי פסק דין של בית משפט או בית דין דתי.


הקלות בבנקים ובחברות האשראי

דחיית תשלומי המשכנתא

 • משרתי מילואים זכאים לדחייה של 3 חודשים בתשלומי המשכנתא ללא תוספת ריבית על הדחייה.
 • ההטבה ניתנת רק אם מדובר בדירה הראשונה של מבקשי הדחייה או שמדובר במשפרי דיור.
 • החל מ-01.01.2024 ניתן לקבל דחייה של 3 חודשים נוספים בתשלום המשכנתאות:
  • מי שכבר קיבל דחייה בפועל של 3 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים, ובסך הכל דחייה של עד 6 חודשים במצטבר.
  • מי שלא מימש את הזכאות לדחייה עד 31.12.2023, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, החל מ-01.01.2024.
 • החל מ-01.04.2024 ניתן יהיה לקבל דחייה של 3 חודשים נוספים בתשלום המשכנתאות:
  • מי שכבר קיבל דחייה בפועל של 3 או 6 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים, ובסף הכל דחייה של עד 9 חודשים במצטבר.
  • מי שלא מימש את הזכאות לדחייה עד 31.03.2024, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, החל מ-01.04.2024.
 • חלק מהבנקים מעניקים הקלות נוספות בתשלומי המשכנתא, ומומלץ לבדוק מול הבנק שבו מתנהל החשבון.
 • למידע נוסף ראו הקלות בבנקים ובחברות האשראי לתושבי יישובים שפונו, למשרתי המילואים ולנפגעים ובני משפחותיהם במלחמת חרבות ברזל
 • בנוסף, מי ששירתו במילואים בין 07.10.2023 ל-31.12.2023 ובני זוגם יכולים לדחות ב-145 ימים או עד 29.02.2024 (לפי המוקדם מביניהם) את תשלום המשכנתא שהם אמורים לשלם בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023, גם אם זו לא דירתם היחידה וגם אם הם לא משפרי דיור.

דחיית החזרים של הלוואות אחרות

 • משרתי מילואים רשאים לדחות ב-3 חודשים החזרי הלוואות שנטלו מהבנקים או מחברות האשראי.
 • דחיית החזרי הלוואות למשקי בית תתאפשר להלוואות עד 100,000 ₪ (הלוואות בסכומים גבוהים יותר לא ניתן לדחות). בעלי עסקים יכולים לקבל דחייה בהחזרי הלוואות בסכומים גבוהים יותר. (כפי שמפורט בהמשך).
 • הלקוחות לא יחויבו בריבית על 3 החודשים הללו. בשלב הראשון ניתן היה להגיש בקשות עד ה-31.12.2023.
 • החל מה-01.01.2024 ניתן לקבל דחייה של 3 חודשים נוספים בתשלום ההחזר:
  • מי שכבר קיבל דחייה בפועל של 3 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים, ובסך הכל דחייה של עד 6 חודשים במצטבר.
  • מי שלא מימש את הזכאות לדחייה עד ה-31.12.2023, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, החל מה-01.01.2024.
 • החל מ-01.04.2024 ניתן לקבל דחייה של 3 חודשים נוספים בתשלום החזרי הלוואות מהבנקים:
  • מי שכבר קיבל דחייה בפועל של 3 או 6 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים, ובסך הכל דחייה של עד 9 חודשים במצטבר.
  • מי שלא מימש את הזכאות לדחייה עד 31.03.2024, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, החל מ-01.04.2024.
טיפ
חלק מהבנקים מאפשרים דחייה ארוכה יותר של ההחזרים ומעניקים הטבות אשראי נוספות. מומלץ להתקשר לסניף הבנק על מנת לבדוק את האפשרויות העומדות בפניכם.

פטור מריבית על יתרת חובה (אוברדראפט) בחשבון הבנק

 • החל מ-01.04.2024 חיילי מילואים זכאים לפטור מריבית על יתרת החובה בחשבון העו"ש הפרטי שלהם, שאינו עסקי (חשבונות עו"ש של משקי בית).
  • הפטור יחול על ריבית בגין יתרת חובה בסכום של עד 10,000 ₪, במשך 3 חודשים.
  • מעבר לסכום זה, הלקוח יחוייב בריבית, בהתאם למדרגות הריבית שנקבעו בהסכם ניהול החשבון.
  • הפטור יינתן למשך 3 חודשים, החל מ-01.04.2024.
  • ההטבה תינתן למי שמתקיימים לגביו 2 התנאים הבאים:
   1. חשבון העו"ש שלו היה ביתרת חובה לפני 04.03.2024.
   2. יתרת החובה היא חלק מהמסגרת המאושרת ללקוח על-ידי הבנק.

פטור מעמלות

ביטול הגבלת חשבון בגלל צ'ק שחזר

 • חוק שיקים ללא כיסוי קובע כי יש להגביל חשבון בנק כאשר 10 צ'קים של החשבון סורבו (חזרו) במהלך תקופה של 12 חודשים, ובתנאי שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון.
 • מי שהיו בשירות מילואים לפי צו 8 או צו 9 בין התאריכים 07.10.2023 - 21.01.2024 ובני זוגם, רשאים לפנות לבנק ולבקש שיסיר את הצ'ק מרשימת הצ'קים שחזרו בתקופה זו.
 • ניתן לבקש להסיר צ'ק שחזר בין התאריכים 07.10.2023 - 21.01.2024 בלבד.
 • ניתן לבקש להסיר את הצ'ק מרשימת הצ'קים גם אם שירות המילואים היה רק בחלק מהתקופה.
 • מי שנקרא למילואים לאחר 21.01.2024, יכול לבקש להסיר צ'ק שחזר בין התאריכים 07.10.2023 - 31.10.2023 בלבד.
 • ניתן לבקש את הסרת הצ'קים מהרשימה גם עבור שותפות או חברה שנמצאת בבעלות מקסימום 5 אנשים, ושבעל השליטה בחברה או המנהל ששולט ב-50% מהשותפות או בני זוגם שירתו במילואים בין התאריכים 07.10.2023 - 21.01.2024.
 • למידע נוסף ראו ביטול הגבלת חשבון בגין צ'ק שחזר בתקופת מלחמת חרבות ברזל.

הקלות בתשלומים ובחובות

דחיית תשלומי ארנונה, מים חשמל וחשבונות אחרים

דחיית תשלום שכר דירה ותשלומים אחרים (לחוגים, לחדר כושר, לצהרונים וכו')

 • משרתי מילואים ובני זוגם יכולים לדחות ב145 ימים או עד 29.02.2024 (לפי המוקדם מביניהם) תשלומים שהם צריכים לשלם לאחרים מכוח חוזה (למשל: תשלום שכר דירה, תשלום לחוג, לצהרון, חדר כושר וכו'), אם מועד התשלום חל בין 07.10.2023 ל-31.12.2023.
 • אם מדובר על תשלום שעליהם לשלם בתקופה שבין 01.01.2024 ל-29.02.2024 הם רשאים לדחות אותו ב-31 ימים.
 • דחיית המועד לא תיחשב כהפרת החוזה ולא תגרום לחיוב בריבית פיגורים.
 • ישנם מקרים שבהם לא ניתן לקבל דחייה (למשל: בחוזה עבודה, בהסכם לתשלום מזונות, או כאשר הצד השני לחוזה גם משתייך לאוכלוסיות שזכאיות לדחיית המועד).
 • למידע נוסף ראו:
אזהרה
לא ניתן לדחות את מועד תשלום מזונות, בין אם המזונות נקבעו בחוזה ובין אם נקבעו בפסק דין.

דחיית מועד תשלום או פעולה אחרת שנקבעו על ידי בית משפט

הקלות ברשות המיסים

חיילים ששוחררו וגוייסו מיד למילואים

 • חיילים ששוחררו משירות סדיר וגוייסו מיד לשירות מילואים בצו 8, זכאים להטבות ולזכויות גם ממעמדם כחיילים משוחררים.
 • למידע על הזכויות של חיילים משוחררים היכנסו לפורטל זכויות חיילים משוחררים.

סיוע נפשי

 • אתם לא לבד. ניתן לפנות לסיוע לכל אחד מהגורמים הבאים:
  • סיוע נפשי 24/7 במוקד רפואה דחופה של צה"ל: מוקד התמיכה הנפשית של חיל הרפואה בטלפון *6690 שלוחה 3.
  • קציני בריאות הנפש (קב"ן) ביחידות: ניתן לפנות לקציני בריאות הנפש ביחידות לקבלת סיוע נפשי פרונטלי (פנים מול פנים).
  • היחידה לתגובות קרב במשרד הביטחון: במהלך מלחמת חרבות ברזל היחידה לתגובות קרב עובדת במתכונת חירום וערוכה להעניק סיוע וטיפול נפשי למי שהשתתף באופן פעיל במלחמה, נחשף לאירועי לחימה ושוחרר משירות סדיר או מילואים. ניתן ליצור קשר בטלפון 03-6401400 או באמצעות טופס פנייה מקוון או בכתובת: רח' אפעל 6, פתח תקווה. למידע נוסף ראו אתר אגף השיקום.
  • קו תמיכה "נפש אחת" (אגף השיקום): קו תמיכה רגשי מיוחד למתמודדים עם פוסט טראומה ובני משפחותיהם. המוקד פעיל 24/7 בטלפון *8944. למידע נוסף ראו אתר אגף השיקום.
  • מרכז "קשר עד" במערך הנפגעים של צה"ל, מעניק סיוע והכוונה לנפגעי לחימה. ניתן לפנות באמצעות מוקד צה"ל, בטלפון 1111 (שלוחה 6)
  • עמותת נט"ל מעניקה סיוע נפשי למשוחררים. למידע נוסף ולקבלת מענה ניתן לפנות לטלפון 1800-363-363 או באתר האינטרנט של העמותה.
  • סיוע במימון טיפול רגשי, נפשי וטיפול משלים: משרתי מילואים ששירתו 30 ימים ומעלה במסגרת צו 8 יכולים לקבל החזר חד פעמי, בסכום של עד 1,500 ₪ עבור טיפול רגשי, נפשי, טיפול אלטרנטיבי. ההחזר יינתן עבור טיפול אישי, זוגי או משפחתי. למידע נוסף ראו אתר המילואים של צה"ל.


ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים