הקדמה:

עובד שלבן זוגו אין הכנסה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בתנאי שאחד מבני הזוג עיוור או הגיע לגיל פרישה או שנקבעו לו 100% נכות רפואית/לפחות 90% נכות רפואית משוקללת
ההטבה ניתנת לבני זוג נשואים בלבד ולא לידועים בציבור
שווי ההטבה הוא 2,616 ש"ח לשנה ו-218 ש"ח לחודש (נכון לשנת 2021)
ראו סימולטור לחישוב נקודות הזיכוי (בגין מצב משפחתי) וסימולטור לחישוב המס שינוכה על פיהן בשנת המס הנוכחית, באתר רשות המסים

בהתאם לסעיף 37 לפקודת מס הכנסה, עובד שלבן זוגו אין כל הכנסה, יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בתנאי שאחד מבני הזוג עיוור, או הגיע לגיל פרישה, או שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 100%/נכות רפואית משוקללת בשיעור 90% ומעלה.

  • שווי ההטבה הוא 2,616 ש"ח לשנה ו-218 ש"ח לחודש, נכון לשנת 2021.

מי זכאי?

טיפ
כל אדם המעוניין שתיקבע לו נכות רפואית (כללית) מטעם המוסד לביטוח לאומי שלא באמצעות תביעה לקצבת נכות, יכול להגיש בקשה לרשות המסים ולהיבדק על-ידי ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה.
לדוגמה: גבר שחלה במחלה הגורמת לנכות לאחר שהגיע לגיל פרישה ואינו יכול להגיש תביעה לקצבת נכות בשל גילו, אך הוא מעוניין לקבל הטבות הניתנות בגין נכות רפואית (שאינן מותנות בקבלת קצבת נכות).

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים