אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

המדריך מיועד לסייע לניצולי שואה לבחון את זכאותם לקצבאות, מענקים והטבות לניצולי שואה לפי ארץ מוצאם
מומלץ ביותר להתחיל את בדיקת הזכאות של הניצול באמצעות מחשבון הזכויות של הרשות לזכויות ניצולי השואה
בכל מקרה רצוי להכיר את הפורטל המלא בתחום זכויות ניצולי שואה
ראו גם מדריך זכויות מקוצר מטעם הרשות לזכויות ניצולי השואה


מטרת המדריך היא ל לסייע לניצולי שואה לבחון את זכאותם לקצבאות, מענקים והטבות לניצולי שואה לפי ארץ מוצאם.

אזהרה
מומלץ ביותר להתחיל את בדיקת הזכאות של הניצול באמצעות מחשבון הזכויות של הרשות לזכויות ניצולי השואה

איתור זכאות לניצולים לפי מדינות

השאלה ההטבות אשר להן זכאי הניצול למידע נוסף
האם הניצול יוצא אוסטריה?
 • ממשלת אוסטריה משתתפת בהוצאות טיפול בבעיות רפואיות של ניצולי שואה יוצאי אוסטריה ואלמנים או אלמנות שלהם, העומדים בקריטריונים המפורטים בערך המצורף.
 • הסיוע ניתן עבור הנושאים הבאים: טיפול ‏בבעיות ‏רפואיות,‏ לרבות ‏עזרים/ציוד ‏רפואי, ‏העסקת‏ מטפלים‏/ות ‏וכיו"ב ‏ועבור ‏סיוע חירום משלים‏ אחר.
הטבות מטעם הקרן לניצולי שואה יוצאי אוסטריה
ניצולים יוצאי אוסטריה,, אשר שהו במחנות או סבלו מרדיפה אחרת של הנאצים ועלו לישראל לפני יום 01.10.1953, עשויים להיות זכאים לתגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר.
ניצולים יוצאי אוסטריה, ששהו במחנות וגטאות ועלו לישראל לאחר יום 01.10.1953, עשויים להיות זכאים לגמלה לניצולי שואה ממשרד האוצר ליוצאי מחנות וגטאות או לקצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ובנוסף לתגמול השלמה ממשרד האוצר.
 • יהודים יוצאי אוסטריה אשר סבלו מהגבלת חירות, עוצר, גירוש ובריחה מחמת פחד ואינם זכאים לקצבה כלשהי, עשויים להיות זכאים למענק שנתי מהרשות לזכויות ניצולי השואה, ולפטור מתשלום עבור תרופות לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים.
 • יהודים שהיו אזרחי אוסטריה לפני יום ה-13 במרץ 1938 אשר סבלו מרדיפות כגון :שלילת חירות למשך תקופה של פחות משנה, בריחה מהמשטר הנאצי, "הגבלת החופש" או הגבלת חופש התנועה עשויים להיות זכאים למענק חד פעמי לנרדפי הנאצים ממדינות מערב אירופה בתנאי שלא קיבלו בעבר כל פיצוי שמקורו מגרמניה, כגון תשלום מהמקורות הבאים: BEG, קרן סעיף 2, CEEF, OFG, PRVG, GDR או תגמול ממשרד האוצר הישראלי לפי חוק נכי רדיפות הנאצים,
האם הניצול הנו יוצא אלג'יריה וסבל מהגבלות בתחומי חיים שונים במסגרת שלטון וישי?
 • בעקבות החלטה מינהלית מיום 03.12.2015, יוצאי אלג'יריה שסבלו הגבלות בתחומי חיים שונים כגון: הגבלה בתעסוקה, הגבלה במגורים או כל הגבלה אחרת, עשויים להיות זכאים למענק שנתי מהרשות לזכויות ניצולי השואה ולפטור מתשלום עבור רכישת תרופות מרשם.
 • ההגבלות בתקופת שלטון וישי, התרחשו החל מיום 22.06.1940 ועד ליום 07.11.1942.
 • החל מיום 01.01.2017 סכום המענק עומד על 3,960 ש"ח בשנה והוא משולם בתחילת חודש פברואר.
יוצאי מרוקו ואלג'יריה שסבלו מהגבלות בתקופת שלטון וישי זכאים למענק שנתי ופטור מתשלום עבור תרופות שבסל הבריאות.
יהודים שהתגוררו באלג’יריה בתקופה שבין חודש יולי 1940 לחודש נובמבר 1942 וסבלו מהגבלות על ידי הנאצים או משטר וישי, עשויים להיות זכאים, החל מחודש יולי 2018, לפיצוי חד פעמי בסך של 2,556 אירו, מקרן הסיוע של ועידת התביעות. מענק חד פעמי ליהודים יוצאי אלג'יריה אשר סבלו מהגבלות הנאצים ומשטר וישי.
האם הניצול הנו יוצא בולגריה?
יהודים יוצאי בולגריה אשר סבלו מהגבלת חירות, עוצר, גירוש ובריחה מחמת פחד ואינם זכאים לקצבה כלשהי, עשויים להיות זכאים למענק שנתי מהרשות לזכויות ניצולי השואה, ולפטור מתשלום עבור תרופות לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים.
יהודים יוצאי בולגריה אשר חיו בתנאי עוצר בהשראה גרמנית ואינם מקבלים קיצבה כלשהי ממקור גרמני כגון תגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר או קצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, זכאים למענק חד פעמי מועידת התביעות.
האם הניצול היה אזרח או תושב בלגיה וסבל מרדיפות במהלך מלחמת העולם השנייה ?
 • ניצולי שואה, יוצאי בלגיה, אשר סבלו מרדיפות במהלך מלחמת העולם השנייה אשר גרמו להם לנכות, עשויים להיות מוכרים כקרבנות אזרחיים של המלחמה על ידי ממשלת בלגיה.
 • גם אלמן/ה של ניצולים זכאים שנפטרו, עשויים להיות זכאים לקצבה זו.
 • ניצולי שואה הזכאים לקצבה זו, עשויים להיות זכאים גם להחזרים עבור תרופות מוכרות.
 • מומלץ לבדוק האם ניצולים אלה זכאים לקצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות (ייתכן שהקצבה מוועדת התביעות היא בנוסף לקצבה המשולמת מממשלת בלגיה).
פיצויים והטבות לניצולים יוצאי בלגיה
ניצול שואה המקבל קצבה ממשלת בלגיה בשל נירדפותו בתקופת השואה והכנסתו החודשית אינה עולה על 9,203.08 ש"ח לחודש. (החל מאוקטובר 2016 ), עשוי להיות זכאי למענק חד פעמי בסך 2,000 ש"ח מהרשות לזכויות ניצולי השואה ולפטור מתשלום עבור רכישת תרופות מרשם.
ניצולים יוצאי בלגיה, שאינם זכאים לקצבה מממשלת בלגיה, אשר שהו במחנות או סבלו מרדיפה אחרת של הנאצים ועלו לישראל לפני יום 01.10.1953, עשויים להיות זכאים לתגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר.
ניצולים יוצאי בלגיה, ששהו במחנות וגטאות, ואשר אינם זכאים לקצבה מממשלת בלגיה, ועלו לישראל לאחר יום 01.10.1953, עשויים להיות זכאים לגמלה לניצולי שואה ממשרד האוצר ליוצאי מחנות וגטאות או לקצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ובנוסף לתגמול השלמה ממשרד האוצר.
 • יהודים יוצאי בלגיה אשר סבלו מהגבלת חירות, עוצר, גירוש ובריחה מחמת פחד ואינם זכאים לקצבה כלשהי, עשויים להיות זכאים למענק שנתי מהרשות לזכויות ניצולי השואה, ולפטור מתשלום עבור תרופות לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים.
 • יהודים שהיו אזרחי בלגיה עד שנת 1960 אשר סבלו מרדיפות כגון :שלילת חירות למשך תקופה של פחות משנה, בריחה מהמשטר הנאצי, "הגבלת החופש" או הגבלת חופש התנועה עשויים להיות זכאים למענק חד פעמי לנרדפי הנאצים ממדינות מערב אירופה בתנאי שלא קיבלו בעבר כל פיצוי שמקורו מגרמניה, כגון תשלום מהמקורות הבאים: BEG, קרן סעיף 2, CEEF, OFG, PRVG, GDR או תגמול ממשרד האוצר הישראלי לפי חוק נכי רדיפות הנאצים,
האם הניצול ברח מאזורים בברית המועצות שלא נכבשו ושהיו מרוחקים עד 100 קילומטרים מקו החזית (כולל מוסקבה ולנינגרד)?
 • פליטים יהודים שברחו מפחד הנאצים בתקופה שבין ה-22.06.1941 ל-27.10.1944, מאזורים בברית המועצות, שהיו מרוחקים עד 100 קילומטרים מהחזית המזרחית ביותר אליה התקדם הצבא הגרמני ואשר לא נכבשו (כולל את מוסקבה וחלקים שלא נכבשו בסטלינגרד), זכאים למענק חד פעמי מועידת התביעות בסך 2,556 אירו.
 • מי שקיבל מענק חד פעמי מועידת התביעות בגין נירדפותו, עשוי להיות זכאי ל מענק שנתי מהאוצר ול פטור מתשלום עבור רכישת תרופות מרשם.
הערת עריכה
האם ניצולים אלה, שעלו לישראל לפני יום 01.10.1953 עשויים להיות זכאים לקצבה לפי נר"ן בעילה של בריחה מפאת פחד?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 15:17, 23 באפריל 2017 (IDT)
האם הניצול היה אזרח או תושב הולנד וסבל מרדיפות הנאצים במהלך מלחמת העולם השנייה?
 • ניצולי שואה יוצאי הולנד ששהו במהלך מלחמת העולם השנייה במחנות תחת שמירה או בתנאי מעצר או שחיו במסתור וכתוצאה מרדיפה זו הנם בעלי נכות נפשית או פיזית, עשויים להיות זכאים לקצבה והטבות נוספות מממשלת הולנד, בתנאי שהיו אזרחי או תושבי הולנד בעת הרדיפות או שהו בה ברציפות עד קבלת האזרחות ההולנדית.
 • גם אלמן, אלמנה ושארים של ניצולי שואה אלה עשויים להיות זכאים לקצבה זו.
 • מקבלי קצבה זו זו עשויים להיות זכאים להטבות נוספות מממשלת הולנד, כגון: טיפול רפואי ונפשי, שעות סיעוד והבראה, מכשירים רפואיים והוצאות נסיעה.
 • מומלץ לבדוק האם ניצולים אלה זכאים לקצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות (ייתכן שהקצבה מוועדת התביעות היא בנוסף לקצבה המשולמת מממשלת הולנד).
קצבה והטבות לניצולים יוצאי הולנד.
ניצול שואה המקבל קצבה ממשלת הולנד בשל נירדפותו בתקופת השואה והכנסתו החודשית אינה עולה על 9,203.08 ש"ח לחודש. (החל מאוקטובר 2016 ), עשוי להיות זכאי למענק חד פעמי בסך 2,000 ש"ח מהרשות לזכויות ניצולי השואה ולפטור מתשלום עבור רכישת תרופות מרשם.
ניצולים יוצאי הולנד, שאינם זכאים לקצבה מממשלת הולנד, אשר שהו במחנות או סבלו מרדיפה אחרת של הנאצים ועלו לישראל לפני יום 01.10.1953, עשויים להיות זכאים לתגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר.
ניצולים, יוצאי הולנד, ששהו במחנות וגטאות, ואשר אינם זכאים לקצבה מממשלת הולנד, ועלו לישראל לאחר יום 01.10.1953, עשויים להיות זכאים לגמלה לניצולי שואה ממשרד האוצר ליוצאי מחנות וגטאות או לקצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ובנוסף לתגמול השלמה ממשרד האוצר.
האם הניצול הנו יליד לוב אשר ברח מביתו מפחד הגרמנים בתקופה שבין ינואר 1942 לבין ינואר 1943, ועלה לישראל לפני יום 01.10.1953?
האם הניצול הנו יוצא מרוקו וסבל מהגבלות בתחומי חיים שונים במסגרת שלטון וישי?
 • בעקבות החלטה מינהלית מיום 03.12.2015, יוצאי מרוקו שסבלו הגבלות בתחומי חיים שונים בתקופת שלטון וישי, כגון: הגבלה בתעסוקה, הגבלה במגורים או כל הגבלה אחרת, עשויים להיות זכאים למענק שנתי מהרשות לזכויות ניצולי השואה ופטור מתשלום עבור רכישת תרופות מרשם.
 • ההגבלות בתקופת שלטון וישי התרחשו החל מיום 22.06.1940 ועד ליום 10.11.1942.
 • לצורך קבלת המענק יוכרו גם מי שהיו עוברים בתקופה זו, ונולדו במרוקו עד יום 06.09.1943 ובאלג'יריה עד יום 03.09.1943, לאם שסבלה מהגבלות בתקופת שלטון וישי וזכאית למענק זה.
 • החל מיום 01.01.2017 סכום המענק עומד על 3,960 ש"ח בשנה, והוא משולם בתחילת חודש פברואר.
 • ניצולי שואה הזכאים למענק השנתי מהרשות לזכויות ניצולי שואה עשויים להיות זכאים גם ל מענק חד פעמי מוועידת התביעות.
יוצאי מרוקו ואלג'יריה שסבלו מהגבלות בתקופת שלטון וישי זכאים למענק שנתי ופטור מתשלום עבור תרופות שבסל הבריאות.
 • יהודים יוצאי מרוקו אשר חיו תחת הגבלת תנועה במשטר וישי, עשויים להיות זכאים לתשלום חד פעמי מקרן הסיוע של ועידת התביעות.
 • יהודים יוצאי מרוקו אשר עומדים בתנאי הזכות למענק זה, עשויים להיות זכאים גם ל מענק שנתי. מהרשות לזכויות ניצולי שואה
מענק חד פעמי ליהודים שחיו תחת הגבלות תנועה במשטר וישי במרוקו.
האם הניצול הנו יוצא עיראק וסבל מאלימות במסגרת אירועי הפרהוד שהתרחשו בין 2-1 ביוני 1941?
 • בעקבות החלטה מינהלית מיום 03.12.2015, יוצאי עיראק אשר סבלו ממעשה אלימות שננקט נגדם או שחזו במעשה אלימות במסגרת אירועי הפרהוד שהתרחשו בין 2-1 ביוני 1941, עשויים להיות זכאים למענק שנתי מהרשות לזכויות ניצולי השואה ופטור מתשלום עבור רכישת תרופות מרשם.
 • לצורך קבלת המענק יוכרו גם מי שהיו עוברים בתקופה זו, ונולדו בעיראק עד יום 29.3.1942, לאם שסבלה מאירועי הפרהוד וזכאית למענק זה.
 • החל מיום 01.01.2017 סכום המענק עומד על 3,960 ש"ח בשנה והוא משולם בתחילת חודש פברואר.
יוצאי עיראק שסבלו באירועי הפרהוד זכאים למענק שנתי ופטור מתשלום עבור תרופות שבסל הבריאות.
האם הניצול יוצא פולין?
 • יוצאי פולין בין השנים 1956-1939 אשר היו אזרחי פולין במהלך המלחמה וגורשו ונכלאו במחנות ריכוז והשמדה, גטאות, בתי סוהר או מחנות לעובדי כפייה בגרמניה (כולל נרדפים אשר ברחו לשטחי ברית המועצות ושם נכלאו) עשויים להיות זכאים ל קצבה לניצולי שואה יוצאי פולין מממשלת פולין.
  הערת עריכה
  לא ברור מה זה "יוצאי פולין בין השנים 1956-1939" האם אלה מי שגרו בפולין בתקופה הזו? או יצאו ממנה במהלך תקופה זו?
  הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 12:27, 24 באפריל 2017 (IDT)
 • החל מחודש אפריל 2015, ניצולי שואה אלה זכאים לקבל את התגמול החודשי מממשלת פולין ישירות לחשבון בנק הנמצא בישראל.
 • גובה התגמול הנו 403 זלוטי (כ-90 אירו בקירוב, נכון לשנת 2016) לכל חודש, והוא משולם פעם ברבעון (פעם בשלושה חודשים).
 • שאירים של נרדף עשויים להיות זכאים לקצבה זו, אך במקרה זה התשלום יועבר אך ורק לחשבון בנק בפולין.
 • מומלץ לבדוק האם ניצולים אלה זכאים לקצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות (ייתכן שהקצבה מוועדת התביעות היא בנוסף לקצבה המשולמת מממשלת פולין).
קצבה לניצולי שואה יוצאי פולין
ניצול שואה המקבל קצבה ממשלת פולין בשל נירדפותו בתקופת השואה והכנסתו החודשית אינה עולה על 9,203.08 ש"ח לחודש. (החל מאוקטובר 2016 ), עשוי להיות זכאי למענק חד פעמי בסך 2,000 ש"ח מהרשות לזכויות ניצולי השואה ולפטור מתשלום עבור רכישת תרופות מרשם.
 • ניצולים יוצאי פולין, שאינם זכאים לקצבה מממשלת פולין, אשר שהו במחנות או סבלו מרדיפה אחרת של הנאצים ועלו לישראל לפני יום 01.10.1953, עשויים להיות לתגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר.
ניצולים יוצאי פולין ששהו במחנות וגטאות, אשר אינם זכאים לקצבה מממשלת פולין, ועלו לישראל לאחר יום 01.10.1953, עשויים להיות זכאים לגמלה לניצולי שואה ממשרד האוצר ליוצאי מחנות וגטאות או לקצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ובנוסף לתגמול השלמה מועידת התביעות.
יהודים יוצאי פולין אשר סבלו מהגבלת חירות, עוצר, גירוש ובריחה מחמת פחד ואינם זכאים לקצבה כלשהי, עשויים להיות זכאים למענק שנתי מהרשות לזכויות ניצולי השואה, ולפטור מתשלום עבור תרופות לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים.
האם הניצול הינו יוצא צרפת?
 • ממשלת צרפת מעניקה קצבה ליתומים שאחד מהוריהם או שניהם נפטרו במחנה בצרפת או נפטרו תוך כדי גירושם מצרפת. הקצבה כוללת סכום חד-פעמי מטעם ממשלת צרפת בסך של 27,440 אירו או רנטה חודשית עד סוף החיים בסך של כ-500 אירו לחודש.
 • יתומים אלה עשויים להיות זכאים גם לפיצוי חד פעמי מועידת התביעות לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה.
ארגון עלומים מעניק סיוע כספי והחזרי עלויות רפואיות לניצולי שואה יוצאי צרפת אר חיו במסתור בצרפת בעת מלחמת העולם השניה והכנסתם אינה עולה על 5000 ₪ בחודש. סיוע לניצולי שואה יוצאי צרפת
ניצולים יוצאי צרפת, שאינם זכאים לקצבה מממשלת צרפת, אשר שהו במחנות או סבלו מרדיפה אחרת של הנאצים ועלו לישראל לפני יום 01.10.1953, עשויים להיות זכאים לתגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר.
ניצולים, יוצאי צרפת, ששהו במחנות וגטאות, ואשר אינם זכאים לקצבה מממשלת צרפת, ועלו לישראל לאחר יום 01.10.1953, עשויים להיות זכאים לגמלה לניצולי שואה ממשרד האוצר ליוצאי מחנות וגטאות או לקצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ובנוסף לתגמול השלמה ממשרד האוצר.
האם הניצול יוצא רומניה? יוצאי רומניה, שעלו לישראל לפני יום 01.10.1953,שאינם מקבלים קצבה ממקור כלשהו בגלל קורותיהם בתקופת השואה, אשר שהו במחנות או סבלו מרדיפה אחרת של הנאצים,לרבות, שלילת חופש, שהייה בעוצר,פחד עשויים להיות זכאים לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
 • החל מחודש יולי 2017 ניצולי שואה אשר שהו בעיר יאסי שברומניה לפחות 3 חודשים בין 6 באוגוסט 1941 ל-23 באוגוסט 1944, עשויים להיות זכאים לקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ובנוסף לגמלת השלמה ממשרד האוצר.
 • ניצולי שואה אשר שהו ביאסי ומקבלים קצבה ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, יוכרו עתה כניצולים מהמעגל הראשון ויכלו לבקש הכרה במחלות נוספות המוכרות רק לניצולים מהמעגל הראשון
יהודים יוצאי רומניה אשר חיו בתנאי עוצר בהשראה גרמנית ואינם מקבלים תגמול מהאוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, עשויים להיות זכאים למענק חד פעמי מטעם ועידת התביעות.
ניצולים המתגוררים בישראל שהנם אזרחי רומניה או היו בעבר אזרחי רומניה ועברו רדיפה על ידי המשטר הרומני בתקופה שבין 06.09.1940 ל-06.03.1945, עשויים להיות זכאים לקצבה מטעם ממשלת רומניה, המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי הרומני. קצבה לניצולי שואה יוצאי רומניה
ניצול שואה המקבל קצבה ממשלת רומניה בשל נירדפותו בתקופת השואה והכנסתו החודשית אינה עולה על 9,203.08 ₪. ש"ח לחודש. (החל מאוקטובר 2016 ), עשוי להיות זכאי למענק חד פעמי בסך 2,000 ש"ח מהרשות לזכויות ניצולי השואה ולפטור מתשלום עבור רכישת תרופות מרשם.
יהודים יוצאי רומניה אשר סבלו מהגבלת חירות, עוצר, גירוש ובריחה מחמת פחד ואינם זכאים לקצבה כלשהי, עשויים להיות זכאים למענק שנתי מהרשות לזכויות ניצולי השואה, ולפטור מתשלום עבור תרופות לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים.
האם הניצול הנו יוצא תוניסיה, אשר חי תחת כיבוש גרמני? יהודים יוצאי תוניסיה, אשר חיו תחת כיבוש גרמני, ועלו לארץ לפני יום 01.10.1953, עשויים להיות זכאים לתגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר, לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
יהודים יוצאי תוניסיה אשר סבלו מהגבלת חירות, עוצר, גירוש ובריחה מחמת פחד ואינם זכאים לקצבה כלשהי, עשויים להיות זכאים למענק שנתי מהרשות לזכויות ניצולי השואה, ולפטור מתשלום עבור תרופות לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים.
האם הניצול היה ילד בתקופת השואה?
 • ניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה אשר נולדו ב-1 בינואר 1928 או לאחר מכן, ונרדפו כיהודים בתקופת השואה: שהו במחנה ריכוז, או שהו בגטו או חיו במסתור או תחת זהות בדויה לתקופה של לפחות 6 חודשים בשטח שהיה תחת כיבוש נאצי או 12 חודש במדינות הציר, עשויים להיות זכאים לפיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
 • לפיצוי זה זכאים גם אלו שהיו עוברים בזמן שאמם הייתה נתונה לרדיפה בשל אחת או יותר מהסיבות שלעיל.
פיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה.

קצבה והטבות לניצולי שואה שעלו לארץ לפני יום 01.10.1953

 • טבלה זו מיועדת לניצולי שואה שעלו לישראל לפני יום 01.10.1953, והם אינם מקבלים קצבה ממקור כלשהו בשל נירדפותם בתקופת השואה,
 • למידע על זכויות ניצולים אשר עלו לישראל לאחר יום 01.10.1953, ראו בטבלה המופיעה בהמשך.
השאלה ההטבות אשר להן זכאי הניצול למידע נוסף
האם ניצול השואה שהה במחנות ריכוז, במחנות עבודה או בגטאות או סבל מרדיפה אחרת של הנאצים (חיים בסתר או בזהות בדויה בשטח כבוש, גירוש או בריחה מחמת הפחד, הגבלת חירות בשטח כבוש)?
 • אם כן, עשוי ניצול השואה להיות זכאי לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים בסך 2,248 ש"ח לחודש לפחות, המשולמת על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר.
זכאות זו חלה גם על תושבי קבע בגרמניה בתקופת המלחמה ששהו במחנות או סבלו מרדיפה אחרת של הנאצים (חיים בסתר או בזהות בדויה בשטח כבוש, גירוש או בריחה מחמת הפחד, הגבלת חירות בשטח כבוש) ובעבר לא היו זכאים לתגמול זה.
בשנת 2016, הוכרו ערים חדשות בבולגריה כגטו פתוח. ניצולי שואה שהתגוררו בערים אלה ועלו לישראל לפני יום 01.10.1953, זכאים לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, המשולם על-ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה.
האם ניצול השואה היה עובר ברחם אמו, בעת שהיא עברה רדיפה של הנאצים (כגון: שהייה במחנה ריכוז, בגטו, במחנה עבודה, חיים בסתר או בזהות בדויה בשטח כבוש, גירוש או בריחה מחמת הפחד או הגבלת חירות בשטח כבוש)?
 • אם הניצול נולד 300 ימים לאחר סיום אותה רדיפה או מוקדם יותר, בהתאם למועד סיום הרדיפה בארץ הולדתו, הוא עשוי להיות זכאי לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, בתנאי שעלה לארץ לפני יום 01.10.1953.
האם הניצול יליד לוב אשר ברח מביתו מפחד הגרמנים בתקופה שבין ינואר 1942 לבין ינואר 1943, ועלה לישראל לפני יום 01.10.1953?

בשנת 2010 התקבלה החלטה מינהלית לפיה יהודי לוב אשר ברחו מביתם מפחד הגרמנים זכאים לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, בסך 2,248 ש"ח לחודש לפחות.

האם הניצול שהה בעוצר ברומניה ובולגריה בתקופת המלחמה, ועלה לישראל לפני יום 01.10.1953?
 • ניצולי שואה ששהו בעוצר ברומניה ובולגריה, זכאים לתגמול מהרשות לזכויות ניצולי השואה, לפי חוק נכי רדיפות הנאצים בסך 2,248 ש"ח לחודש לפחות.
האם הניצול היה ילד בתקופת השואה?
 • ניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה אשר נולדו ב-1 בינואר 1928 או לאחר מכן, ונרדפו כיהודים בתקופת השואה: שהו במחנה ריכוז, או שהו בגטו או חיו במסתור או תחת זהות בדויה לתקופה של לפחות 6 חודשים בשטח שהיה תחת כיבוש נאצי או 12 חודש במדינות הציר, עשויים להיות זכאים לפיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
 • לפיצוי זה זכאים גם אלו שהיו עוברים בזמן שאמם הייתה נתונה לרדיפה בשל אחת או יותר מהסיבות שלעיל.
פיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה.

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים