אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".
עובד זר זכאי לאותם תנאי עבודה הניתנים לכל עובד שכיר בישראל על-פי חוק
דף זה מפרט לגבי מנוחה שבועית וחופשות (חופשה שנתית, חופשות חגים וחופשות מחלה) המגיעות לכלל העובדים ובכללם לעובדים הזרים
לעובדים זרים המועסקים בתחום הסיעוד ומתגוררים בבית המטופל נקבעה זכאות שונה לגבי המנוחה השבועית
למידע נוסף, ראו באתר משרד העבודה


עובד זר זכאי לאותם תנאי עבודה להם זכאי עובד ישראלי על פי חוק.

 • בין היתר, זכאי עובד זר למנוחה שבועית, חופשה שנתית, חופשות חגים, חופשות מחלה ודמי הבראה שנתיים.

מנוחה שבועית

 • כלל העובדים זכאים למנוחה שבועית של לפחות 36 שעות רצופות.
 • החופשה כוללת את אחד מהימים: שישי, שבת, או ראשון, לפי המקובל על העובד כיום המנוחה השבועית שלו.
 • עם זאת, כאשר מדובר בעובדים זרים המועסקים בתחום הסיעוד ומתגוררים בבית המטופל, הזכאות היא למנוחה שבועית של 25 שעות.

חופשה שנתית

 • כל עובד זכאי לחופשה שנתית בתשלום.
 • מספר ימי החופשה שעובד זכאי להם נקבע בהתאם למספר קריטריונים (כגון: ותק, מספר ימי העבודה בשנה וכו').
 • מועדי החופשה נקבעים על ידי המעסיק, אך עליו להתחשב בבקשותיו של העובד ולנמק את סירובו בטעמים הגיוניים וסבירים. יחד עם זאת, רשאי העובד בהודעה של 30 יום מראש, לקחת יום אחד של חופשה (מתוך ימי החופשה הצבורים לזכותו) במועד שיבחר ויום חופשה אחד נוסף במועד הקבוע ברשימת ימי חופשה לבחירה, וזאת מבלי שהמעסיק יוכל להתנגד ליציאתו לחופשה במועדים אלה.
 • להסבר על אופן חישוב מספר הימים שלהם זכאי כל עובד, ראו חישוב מספר ימי החופשה השנתית.
 • פדיון חופשה- ככלל, הדין הוא שעל המעסיק לדאוג לכך שהעובד יצא לחופשה בפועל ואסור למעסיק לפדות לעובד את החופשה בכסף בסיום שנה קלנדרית, אלא רק בתום יחסי העבודה. מעסיק שבוחר לשלם לעובד פדיון ימי חופשה במהלך תקופת ההעסקה (אפילו אם הדבר נעשה לבקשת העובד), מסתכן בתשלום פדיון חופשה כפול. למידע נוסף ראו פדיון חופשה שנתית וכן הנחייה בעניין פדיון ימי חופשה בסיום השנה, רשות האוכלוסין וההגירה.
 • מטופלים סיעודים בעלי רישיון העסקה של עובדים זרים בסיעוד אשר העובד הקבוע המועסק אצלם יצא לחופשה שנתית בחו"ל באמצעות "אשרת כניסה חוזרת" לתקופה של 21 יום לפחות, רשאים לפנות לאחת הלשכות המורשות בבקשה לקבל עובד זר זמני במקומו. למידע נוסף ראו העסקה זמנית של עובד זר בסיעוד כשהעובד הקבוע יצא לחופשה בחו"ל.

חופשות בחגים

 • עובד זכאי לחופשה בתשלום עבור 9 ימי חג בשנה בהתאם לחגי דתו או בהתאם לחגים יהודיים, לפי בחירתו.
 • עובד במשכורת חודשית קבועה- עובד חודשי אשר נעדר מעבודתו בשל ימי חג, זכאי לתשלום משכורת חודשית רגילה, כאילו לא נעדר מעבודתו בשל החג.
 • עובד שאינו עובד חודשי (כלומר עובד בשכר שעתי, בשכר יומי או בשכר לפי תפוקה)- זכאי לתשלום עבור היעדרותו ביום חג רק לאחר 3 חודשי עבודה, בתנאי שעבד ביום שלפני החג וביום שאחריו, אלא אם כן נעדר בימים אלה בהסכמת המעסיק.
  • אם החג נפל ביום המנוחה השבועי של העובד-העובד אינו זכאי לתשלום עבור יום החג.
  • למידע נוסף ראו דמי חגים.

חופשת מחלה

 • עובד זכאי ל- 1.5 ימי מחלה עבור כל חודש שעבד (עד 18 ימים בשנה), וזאת על סמך מכתב מרופא. ניתן לצבור בסה"כ עד 90 ימי מחלה.
 • תשלום דמי מחלה:
  • בהתאם לחוק דמי מחלה, עבור יום המחלה הראשון אין זכאות לתשלום.
  • עבור היום השני והיום השלישי של תקופת ההיעדרות העובד זכאי לקבל מהמעסיק 50% משכר העבודה הרגיל שהיה זכאי לו אילו המשיך לעבוד.
  • עבור היום הרביעי ואילך, העובד זכאי ל- 100% משכר העבודה שהיה מקבל אילו עבד.
דוגמה
עובד זר חלה בשפעת והרופא רשם לו תעודת מחלה עבור 5 ימים.
 • עבור היום הראשון למחלתו, המעסיק לא נדרש לשלם לעובד כל שכר.
 • ביום השני וביום השלישי המעסיק שילם 50% משכר העובד ליום עבודה.
 • בימים הרביעי והחמישי העובד קיבל שכר מלא.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • זכויות אלו אמורות להינתן באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
 • במקרה של הפרת זכויות העובד, ניתן להגיש תביעה בבית הדין לעבודה. להסבר על אופן הגשת התביעה, ראו באתר הרשות השופטת.

חשוב לדעת


ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות הרשות מופקדת על הטיפול בשוהים זרים בישראל, ובין היתר אחראית על מתן היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אתר הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אחראי על אכיפת זכויות העובדים הזרים המועסקים בישראל
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי, כולל גמלת סיעוד שיכולה לשמש להעסקת עובד זר, גביית דמי ביטוח לאומי לעובד הזר ועוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118 אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן ייעוץ והכוונה בנושאי זכויות האזרח וחובותיו, והשירותים הניתנים לו.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים