ככלל, בני נוער שהתפטרו מעבודתם אינם זכאים לפיצויי פיטורים
יחד עם זאת, בני נוער שהתפטרו מעבודתם בנסיבות מסוימות זכאים לפיצויי פיטורים, בתנאי שעבדו לפחות שנה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה
אחת הנסיבות המזכות בפיצויי פיטורים הנה התפטרות מהעבודה עקב גיוס לצה"ל או עקב התנדבות לשירות לאומי
למידע נוסף ראו סעיף "חקיקה ונהלים" בהמשך דף זה
 • בני נוער שהתפטרו מעבודתם אינם זכאים לפיצויי פיטורים, למעט במקרים מסוימים.
 • יחד עם זאת, חוק פיצויי פיטורים קובע רשימה של נסיבות שבהן בני נוער שהתפטרו מעבודתם זכאים למלוא פיצויי הפיטורים, בתנאי שעבדו לפחות שנה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.

באילו נסיבות זכאים נער או נערה שהתפטרו מעבודתם לקבל פיצויי פיטורים?

גובה הפיצויים

חישוב פיצויי הפיטורים למי שעובדים בשכר לפי שעות

 • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, במקרה שעובדים, לרבות בני נוער, משתכרים על בסיס שעתי ומספר שעות העבודה משתנה מחודש לחודש, יש לחשב את השכר האחרון לצורך חישוב פיצויי הפיטורים לפי היקף המשרה הממוצע בכל תקופת עבודתו במכפלת שכר השעה האחרון.
דוגמה
 • נער הועסק במקום עבודה מסוים במשך שנתיים (24 חודשים) עד לפיטוריו, והשתכר לפי שעה.
 • בכל חודש עבד מספר שעות משתנה.
 • סה"כ עבד הנער במהלך 2 שנות עבודתו 960 שעות.
 • ממוצע שעות העבודה החודשי שלו הוא 40 (לפי החישוב: 960/24).
 • שכרו האחרון עמד על 30 ₪ לשעה.
 • השכר החודשי שישמש בסיס לחישוב פיצויי הפיטורים של הנער יהיה 1,200 ₪ (לפי החישוב: 30 ₪ לשעה X‏ 40 שעות בחודש).
 • מאחר והנער עבד במשך 2 שנים, הוא זכאי לפיצויי פיטורים בסך 2,400 ₪ (2 X‏1,200 שכר חודשי ממוצע).

חישוב פיצויי הפיטורים למי שעובדים במשכורת חודשית קבועה

 • עבור מי משקבלים משכורת חודשית קבועה בכל חודש, השכר בחודש העבודה (המלא) האחרון ישמש כבסיס לחישוב פיצויי הפיטורים.
דוגמה
 • נערה עבדה במשך שנתיים בחנות בגדים עד לפיטוריה, ברבע משרה ובשכר קבוע.
 • בשנתה הראשונה הרוויחה הנערה 1,200 ₪ לחודש.
 • בשנתה השנייה הרוויחה הנערה 1,500 ₪ לחודש.
 • השכר החודשי שישמש בסיס לחישוב פיצויי הפיטורים של הנערה הוא 1,500 ₪ (שכרה בחודש האחרון).
 • מאחר והנערה עבדה במשך 2 שנים, היא זכאית לפיצויי פיטורים בסך 3,000 ₪ (2 X‏1,500 שכר חודשי ).

חישוב פיצויי הפיטורים כשחל במהלך תקופת העבודה שינוי מהותי במתכונת העסקה של הנער

תהליך מימוש הזכות לפיצויים

שימו לב
טופס 161 חדש
 • בחודש ינואר 2024 נכנס לשימוש טופס 161 חדש.
 • למידע על אופן המילוי של הטופס ועל הבחירות שיש לציין בו, ראו אתר רשות המסים.
 • בנוסף, החל מ-07.01.2024 ניתן לדווח בטופס מקוון על סיום העסקה של עובד ולמלא באופן מקוון את חלק א' של טופס 161 החדש. למידע נוסף לחצו כאן.

ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי מהפיצויים

מס הכנסה

 • ניתן לנצל פטור ממס הכנסה על פיצויים עד לתקרה של שכר חודשי אחד כפול מספר שנות העבודה, ולא יותר מ-13,750 ₪ כפול מספר שנות העבודה.
 • אין חובה לנצל את הפטור מס הכנסה.
  • ניצול הפטור ממס הכנסה על פיצויי פיטורים, עלול לפגוע בהטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעתיד כשיהיה זכאי לקצבת פנסיה חודשית.
  • במקרים רבים גובה השכר של בני נוער אינו גבוה ולכן פיצויי הפיטורים מלכתחילה לא מחויבים במס הכנסה. במקרים אלה מומלץ לשקול את האפשרות שלא לבקש פטור ממס הכנסה על מנ לא לפגוע בהטבת המס העתידיות.
דוגמה
 • אם סכום הפיצויים וכל השכר ששולם לנער באותה שנה אינו עולה על 91,449 ₪ בשנה או על 101,820 ₪ בשנה לנערה, הן השכר והן פיצויי הפיטורים לא חייבים בתשלום מס מס הכנסה.
 • במקרים אלה לא כדאי לבקש פטור ממס הכנסה כדי לא לפגוע בהטבות המס העתידיות.

ביטוח לאומי

 • פיצויי פיטורים בסיום יחסי עובד-מעסיק פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי.

הפרת החובה על-ידי המעסיק

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים