הקדמה:

ככלל, אחד מתנאי הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה הוא התייצבות בשירות התעסוקה.

 • עם זאת, במקרים הבאים ניתן לקבל פטור מהחובה להתייצב בשירות התעסוקה לצורך קבלת הבטחת הכנסה.

מי זכאי?

 • מי שעונה על שאר תנאי הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה ומתקיים לגביו אחד מהמצבים הבאים פטור מהתייצבות בשירות התעסוקה:

עבודה בשכר נמוך

 • עובדים בשכר נמוך במקרים הבאים:
  • עובדים במשרה מלאה. הפטור מההתייצבות יינתן בהתאם לאישור מהמוסד לביטוח לאומי.
  • קופאים בסופרמרקט שעובדים 36 שעות בשבוע.
  • מטפלים בילדים 25 שעות בשבוע.
  • עובדים במשק בית 25 שעות בשבוע.
  • מטפלים בקשישים 20 שעות בשבוע.
  • מטפלים ב-3 קשישים.
 • עובדים נוספים בשכר נמוך המועסקים במשרה חלקית עשוים לקבל פטור מההתייצבות בהתאם לאישור משירות התעסוקה.

פתיחת עסק

 • מי שפותח עסק עצמאי ומתקיימים לגביו שני התנאים הבאים:
  1. הוא מקבל ליווי מקצועי לפתיחת העסק מטעם משרד הכלכלה והתעשייה (למשל באמצעות סניף מעוף), או במסגרת תכניות תעסוקתיות מטעם ג'וינט ישראל או עמותות מוכרות אחרות המלוות פתיחת עסקים לעצמאיים חדשים.
  2. הוא עובד 20 שעות שבועיות והכנסתו החודשית היא לפחות 5,275.5 ש"ח, או עובד 12 שעות שבועיות והכנסתו החודשית היא לפחות 1,582.65 ש"ח.
 • הפטור מההתייצבות יהיה במשך השנה הראשונה ממועד פתיחת העסק ורישומו של העובד כעצמאי בביטוח הלאומי.

הריון

 • אישה בהריון החל מהשבוע ה-13 להריון ועד תום ההריון.
 • המסמכים הנדרשים: אישור רפואי שנרשם בו שבוע ההריון.

הורות

 • הורה שנמצא עמו ילד עד גיל שנתיים.
  • זוג הורים (כולל בני זוג מאותו מין) יוכל לבחור מי מביניהם יהיה זכאי.
   • לשם כך עליהם למלא טופס "בחירת הורה לצורך פטור ממבחן תעסוקה" (ניתן להגיש את הטופס עד שימלאו לילד שנה ו-9 חודשים).
   • הבחירה תיכנס לתוקף מה-1 לחודש שלאחר קבלת הטופס החתום בביטוח הלאומי.
  • בני הזוג יכולים לשנות את בחירתם, אך אם בן/ת הזוג השני מתייצב/ת בלשכת התעסוקה, הם מחויבים להישאר עם אותה בחירה במשך לפחות 6 חודשים.
 • אב המטפל בילד שטרם מלאו לו 7 שנים, הנמצא עמו ובהשגחתו בשל מחלה או אשפוז של אשתו (בתנאי שגם האם עונה על כל תנאי הזכאות להבטחת הכנסה והם נבחנים כזוג).

הורות עצמאית (הורים יחידים)

אומנה

 • אם במשפחת אומנה המטפלת בילד שטרם מלאו לו 7 שנים (לא כולל אומנה חלקית בחלק משעות היממה).

מחלה

 • חולה שאינו מסוגל לעבוד יותר מ-30 ימים רצופים בשל מחלה זמנית, תאונה, ניתוח, או שזכאותו לקצבת נכות כללית נמצאת בשלבי בדיקה.
 • המסמכים הנדרשים: אישור רפואי על המחלה ועל פרק הזמן שבמהלכו החולה אינו מסוגל לעבוד.
 • מי שעבד עד המחלה, יצרף תלוש שכר ואישור מהמעסיק או מחברת ביטוח על זכאותו לדמי מחלה עם מספר ימי המחלה הכלולים בתשלום (מתאריך עד תאריך).
 • תקופת הזכאות: כל זמן שאינו מסוגל לעבוד ולא יותר מ-6 חודשים.

נכות

טיפול בבן משפחה חולה

 • מי שמטפל בבן משפחה: בן זוג, ילד (גם ילד בוגר או ילד במשפחת אומנה), או הורה, החולה וזקוק להשגחה מתמדת. זאת בתנאי שהוא גר עם החולה באותה דירה, ומטפל בו ברוב שעות היממה, 45 ימים רצופים לפחות לפני הגשת התביעה לקצבה.
 • המסמכים הנדרשים: אישור רפואי לגבי הצורך בהשגחה מתמדת על החולה, שתצוין בו תקופת ההשגחה. אם מדובר בטיפול בילד - טופס הצהרה על היעדרות בשל מחלת ילד.
 • תקופת הזכאות היא לרוב עד 6 חודשים.
 • תקופת הזכאות עשויה להתארך מעל 6 חודשים במקרים הבאים:
  • ילד המקבל גמלת ילד נכה ואחד מהוריו מטפל בו (יש לציין זאת בעת הגשת התביעה). אם ההורים חיים יחד, אחד מהם יהיה פטור מההתייצבות. אם ההורים חיים בנפרד, הפטור יינתן רק להורה שהילד נמצא בהחזקתו.
  • טיפול באב חולה בן 65 ומעלה או באם חולה בת 60 ומעלה.
 • הזכאות אינה תקפה במקרים הבאים:
  • הורה המטפל בילדו החולה כאשר בן הזוג של ההורה מוגדר על-ידי שירות התעסוקה כמי שאינו ניתן להשמה בעבודה, או שהוא הגיע לגיל פרישה (אלא אם כן הילד אושפז), או אם בן הזוג זכאי כהורה יחיד (בהתאם לרשום לעיל בסעיף "הורות").
  • במקרה שהחולה מקבל קצבת שירותים מיוחדים.
  • במקרה שאדם אחר זכאי לקצבה בגין הטיפול בחולה.

גיל פרישה

 • מי שהגיע לגיל פרישה, הגיש תביעה לקבלת קצבת זיקנה ותביעתו נדחתה.
 • אישה הנשואה לגבר שהגיע לגיל פרישה.
 • אישה שהייתה נשואה לגבר שהגיע לגיל פרישה והתאלמנה תהיה פטורה מההתייצבות למשך 6 חודשים רצופים מהחודש שבו נפטר.

שיקום מקצועי

 • מי שנמצא במרכז לשיקום מקצועי, או במסגרת שיקום מטעם המוסד לביטוח לאומי או הרשות לשיקום האסיר, או במסגרת שיקומית בפיקוח משרד ממשלתי, ומרבית שעות היום מוקדשות לשיקום.
 • המסמכים הנדרשים: אישורים על השתתפות פעילה בתהליך השיקום.
 • תקופת הזכאות: כל זמן ההימצאות בשיקום.

עולים

שהות במקלט לנשים נפגעות אלימות

פיקוח על מעצר בית

 • מי שמשגיח על ילד או בן זוג הנמצא במעצר בית.
 • תקופת הזכאות: כל זמן שתנאי זה מתקיים.

מעצר בית או עבודות שירות

 • אסיר במעצר בית, שקיים פסק דין הקובע את התקופה שבה ישהה במעצר בית.
  • תקופת הזכאות: כל זמן שתנאי זה מתקיים.
 • אסיר בעבודות שירות.
  • המסמכים הנדרשים: אישור משירות בתי הסוהר.
  • תקופת הזכאות: כל זמן שהאסיר מבצע את עבודות השירות.

שחרור ממאסר

 • אסיר משוחרר שהיה במאסר 6 חודשים רצופים לפחות, והגיש תביעה לקצבה לא יותר מחודשיים מאז החודש שבמהלכו השתחרר.
 • המסמכים הנדרשים: אישור מבית הסוהר.
 • תקופת הזכאות:
  • חודשיים, למי שהגיש תביעה בחודש שהשתחרר או בחודש הראשון שלאחר חודש השחרור.
  • חודש, למי שהגיש תביעה בחודש השני שלאחר חודש השחרור.
 • למידע נוסף, ראו הבטחת הכנסה לאסירים משוחררים.

אלכוהול, סמים ודרי רחוב

אסון בלתי צפוי

 • מי שנקלע למצוקה חמורה עקב אסון או מקרה לא צפוי (כגון מוות של קרוב משפחה, שריפה במקום המגורים וכד').
 • הזכאות תיקבע בהתאם לשיקול הדעת של פקיד התביעות, עד לתקופה של חודשיים.

ילדים

 • ילד יתום או ילד נטוש, לפרטים נוספים ראו קצבת הבטחת הכנסה לילד יתום או לילד נטוש.
 • ילד שהורהו האחד אינו תושב ישראל והורהו השני תושב ישראל הנמצא במעצר או מאסר.
  • המסמכים הנדרשים: דוח משירותי הרווחה או גורם מטפל אחר. אישור משירות בתי הסוהר על ההורה שהוא תושב ישראל, בציון מועד תום תקופת המאסר ומועד השחרור לאחר 2/3 מהתקופה.

תהליך מימוש הזכות

 • בעת הגשת התביעה לגמלת הבטחת הכנסה, יש לציין את הנסיבות שבגינן מבקשים את הפטור מההתייצבות.
 • יש לצרף את המסמכים והאישורים הרלוונטיים לבקשה.
 • במקרים שבהם הבקשה תאושר, לא תידרש התייצבות בלשכת התעסוקה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים