הקדמה:

הזכאות לקבלת מענק עבודה היא שנתית ויש צורך להגיש תביעה חדשה בכל שנה
מי שעונים על תנאי הזכאות יכולים להגיש את התביעה עבור שנת המס 2020 בסניפי הדואר עד ל-30.11.2021
מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש תביעה מקוונת עד שנתיים מתום שנת המס שעבורה היא מוגשת (ניתן להגיש תביעה מקוונת עד סוף 2021 עבור שנת המס 2019, ועד סוף 2022 עבור שנת המס 2020)
האפשרות להגיש תביעה לא מקוונת למענק עבור שנת המס 2019 הסתיימה, אך בתנאים מסוימים ניתן להגיש תביעה בהליך מיוחד עד סוף דצמבר 2021
אין צורך להציג תלושי שכר או כל מסמך אחר מלבד תעודת זהות ואישור על חשבון הבנק (כגון צ'ק מבוטל) שאליו ניתן יהיה להעביר את המענק
בשאלות ובירורים לפנות למוקד המידע של רשות המסים 4954*

תכנית מענק עבודה (הידועה גם כ"מענק הכנסה" או "מס הכנסה שלילי") מעניקה תוספת הכנסה לעובדים המשתכרים עד רמת שכר מסוימת.

 • הזכאות לקבלת מענק עבודה היא שנתית ויש צורך להגיש תביעה חדשה בכל שנה.
 • קיימות 2 דרכים להגשת התביעה: באופן מקוון או בסניפי הדואר.
  • הגשת תביעה באופן מקוון אפשרית רק עבור מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה. ניתן להגיש תביעה מקוונת עד שנתיים מתום שנת המס שעבורה היא מוגשת.
  • הגשה תביעה באמצעות סניף הדואר אפשרית לכולם, בלי קשר לשאלה אם הגישו בעבר תביעה למענק עבודה. ניתן להגיש תביעה באמצעות הדואר רק עד התאריכים שמפרסמת רשות המסים.
דוגמה
הגשת תביעה למענק עבודה לשנת המס 2020
 • מי שהגישו תביעות למענק עבודה עבור השנים 2018 או 2019:
  • יכולים להגיש תביעה מקוונת עבור שנת 2020. הם יוכלו להגיש את התביעה עד ה-31.12.2022.
  • אם ירצו להגיש את התביעה באמצעות הדואר, הם יוכלו לעשות זאת עד ל-30.11.2021.
 • מי שלא הגישו בשנים 2018 או 2019 תביעה למענק עבודה:
  • יוכלו להגיש את התביעה למענק עבודה עבור שנת 2020 אך ורק בסניף הדואר וזאת עד ל-30.11.2021.
  • הם אינם יכולים להגיש תביעה מקוונת.
 • הגשת התביעה פשוטה, אינה כרוכה בתשלום ואינה מצריכה ייעוץ מקצועי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדים שכירים ועצמאים העונים על כל תנאי הזכאות. למידע נוסף, ראו מענק עבודה (סעיף "מי זכאי").
 • יש לוודא כי הדוחות השנתיים למס הכנסה יוגשו במועד:
  • אם מבקשי המענק הם עצמאים או שכירים החייבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, או שבן/בת זוגם חייב/ת בהגשת הדו"ח:
   • יש להגיש את הדו"ח השנתי עד ליום 30.04.2021.
   • אם ניתנת ארכה להגשת הדו"ח, ניתן להגישו עד לתום מועד הארכה שנקבעה.
  • אם מבקשי המענק הם שכירים שאינם מחוייבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, על המעסיק להעביר באופן מקוון דו"ח 856 / 126 לשנת המס 2019 עד ליום 30.04.2020.

שלבי ההליך

 • קיימות 2 דרכים להגשת תביעה למענק עבודה: האחת באמצעות הדואר, והשנייה באמצעות תביעה מקוונת.
 • מי שמגישים תביעה למענק עבודה בפעם הראשונה בחייהם וכל מי שלא הגישו תביעה למענק עבודה במהלך השנתיים האחרונות צריכים להגיש את התביעה באמצעות הדואר בלבד.
 • מי שהגישו תביעה למענק עבודה בשנתיים האחרונות, יכולים להגיש את התביעה באחת מ-2 הדרכים (הגשה ידנית בדואר או הגשת תביעה מקוונת) לפי בחירתם.
טיפ
לצורך הגשת התביעה למענק עבודה, אין צורך להציג תלושי שכר או כל מסמך אחר מלבד תעודת זהות ואישור על חשבון הבנק (כגון צ'ק מבוטל) שאליו ניתן יהיה להעביר את המענק.

הגשת תביעה באופן מקוון

 • מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש תביעה מקוונת באתר רשות המסים:
  • יש למלא בטופס המקוון את הפרטים האישיים.
  • לאחר מכן עונים על שאלות זיהוי.
  • בסיום, יש לאשר את התצהיר.
 • נתוני הבקשה שהוגשה יוצגו על המסך. מומלץ להדפיס ולשמור את הטופס.
 • את התביעה המקוונת ניתן להגיש עד שנתיים מתום שנת המס שעבורה היא מוגשת.
 • ניתן לברר את מצב הבקשה באתר רשות המיסים.
דוגמה
 • עד סוף דצמבר 2021 ניתן להגיש תביעה מקוונת עבור שנת המס 2019 ועבור שנת המס 2020 (למי שהגישו תביעה קודמת במהלך שנתיים אלה).
 • עד סוף דצמבר 2022 ניתן להגיש תביעה מקוונת עבור שנת המס 2020 ועבור שנת המס 2021 (למי שהגישו תביעה קודמת במהלך שנתיים אלה).

הגשת תביעה בסניפי הדואר

 • בסניפי הדואר ניתן להגיש את התביעה עבור שנת המס 2020 עד ל-30.11.2021
 • יש להגיע באופן אישי לאחד מסניפי דואר ישראל (לא ניתן להגיש תביעה למענק עבודה באמצעות ייפוי כוח), עם המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות.
  • המחאה (צ'ק) מקורית מחשבון הבנק האישי אליו מעוניינים שיועבר המענק, או אישור רשמי אחר מסניף הבנק בו מתנהל החשבון.
 • בסניף הדואר יש להזדהות בפני פקיד הדואר באמצעות תעודת הזהות ולמלא מספר פרטים כגון:
  • מספר מעסיקים (כולל מעסיקים במשק בית ולמעט פנסיה) שהיו למגישי התביעה ולבני זוגם בשנת המס הקודמת.
  • האם מגישי התביעה עבדו כעצמאים בשנת המס הקודמת.
  • כתובת למשלוח דואר.
  • פרטי חשבון בנק אליו יועבר המענק.
 • התביעה מוגשת על-גבי טופס תביעה ממוחשב.
 • פקיד הדואר ישאל את הפונה את השאלות המופיעות בטופס ויקליד את התשובות.
 • מגישי הבקשה יקבלו לידם העתק מטופס התביעה למענק.
טיפ
חשוב לשמור את טופס התביעה לשם קבלת מידע במוקד המידע הטלפוני שמספרו: 4954* (כוכבית מסים) או 02-5656400, או לשם קבלת מידע אישי באינטרנט. מספר התביעה המודפס על גבי הטופס, ישמש לצורך הזדהות לקבלת מידע במוקד השירות הטלפוני והינו הכרחי לצורך מסירת פרטים.
 • לאחר הגשת התביעה, בודקת רשות המסים אם העובדים עומדים בתנאי הזכאות בהתאם להכנסתם בתקופה הרלוונטית לתביעה, מצבם האישי (גיל + מספר ילדים) ומספר הנכסים שבבעלות התא המשפחתי.
 • אם מגישי התביעה עומדים בתנאי הזכאות, יחושב גובה מענק העבודה המגיע להם.
 • הבדיקה מתבצעת תוך הצלבת המידע עם הדו"חות שהתקבלו על ידי המעסיקים/המנכים, נתוני המוסד לביטוח לאומי, הדו"ח השנתי שהוגש למס הכנסה (במקרים הרלוונטיים) ועוד.
 • רשות המסים תקבל החלטה לגבי הזכאות ושיעור המענק בתוך 90 ימים ממועד הגשת התביעה, או עד ה-15 ביולי באותה שנה, לפי המאוחר מביניהם.
 • מועד הגשת התביעה ייחשב כמועד שבו הוגשה התביעה במלואה, כולל הגשת מסמכים נוספים, אם נדרשו.
דוגמה
שכיר שמעסיקו לא הגיש למס הכנסה דוח 126, יקבל פנייה להשלמת הפרטים. המועד שבו יוגש הדו"ח ייחשב כמועד שבו הוגשה התביעה.

קבלת מענק עבודה עבור שנת 2020

 • המענק משולם לחשבון הבנק של העובדים במספר תשלומים שווים:
  • בתביעה שתוגש עד יום 30.06.2021, המענק ישולם ב-4 תשלומים שווים בתאריכים: 15.07.2021, 15.10.2021, 15.12.2021 ו-15.02.2022.
  • בתביעה שתוגש עד יום 30.09.2021, המענק ישולם ב-3 תשלומים שווים בתאריכים: 15.10.2021, 15.12.2021 ו-15.02.2022.
  • בתביעה שתוגש עד יום 30.11.2021, המענק ישולם בשני תשלומים שווים בתאריכים: 15.12.2021 ו-15.02.2022.
 • אם המענק הוא בסכום של עד 810 ש"ח, הוא ישולם בתשלום אחד במועד התשלום הראשון שנקבע, בהתאם למועד הגשת התביעה.

השגה וערעור על קביעת הזכאות

 • מי שאינם שבעי רצון מקביעת רשות המסים לגבי זכאותם, יכולים להגיש השגה בתוך 30 ימים מהיום שבו נמסרה להם הקביעה.
  • עליהם להגיש את ההשגה המנומקת בכתב לפקיד השומה באזור המגורים.
 • מי שמעוניינים לערער על החלטת רשות המסים לגבי ההשגה שהגישו, יכולים לערער עליה בפני בית המשפט המחוזי באזור מגוריהם.

הגשת תביעה באיחור

מוקד מידע

 • ניתן לברר את מצב הבקשה באתר רשות המיסים.
 • בשאלות ובירורים ניתן לפנות למוקד המידע של רשות המסים:
  • בטלפון *4954 (*מסים) או 02-5656400 בימים א'-ה' בין השעות 15:45-08:15
  • באמצעות פנייה מקוונת

חשוב לדעת

 • רשות המסים רשאית, ביוזמתה או לפי דרישת מגיש/ת התביעה לתקן את קביעתה, בתוך 3 שנים מיום שניתנה, אם התגלו עובדות חדשות או נמצא כי נפלה טעות בקביעת המענק.
 • מסירת מידע כוזב בנוגע לכל דבר או עניין המשפיעים על זכאות למענק עבודה הינה עבירה פלילית, שדינה עד שנת מאסר.
 • מי שמסר מידע כוזב בטופס התביעה למענק עבודה, לא יהא זכאי לקבלת מענק בשנה שבה הגיש את המידע הכוזב ובשנתיים שלאחר מכן.
 • הגשת התביעה למענק עבודה אינה כרוכה בתשלום, ואין צורך להיעזר בשירותי סיוע בתשלום לצורך הגשתה.
 • מי שזכאי למענק עבודה עשוי להיות זכאי גם לסיוע בשכר דירה.
 • מלבד מענק עבודה, ישנן זכויות נוספות שניתן לנצל לפני שמסתיימת שנת המס. למידע נוסף ראו מדריך מיצוי זכויות לקראת סוף השנה האזרחית.

תודות