חישוב גובה מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) ניתן בסוף שנת המס, בהתאם להכנסת הברוטו החודשית הממוצעת של העובד
את התביעה עבור שנת המס 2016 ניתן להגיש בסניפי הדואר עד ל- 26.12.2017
מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש תביעה מקוונת עבור השנים 2015 - 2016. ניתן להגיש תביעה מקוונת עד שנתיים מתום שנת המס שעבורה היא מוגשת
ראו סימולטור לחישוב גובה המענק באתר רשות המסים
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים

מענק עבודה (הידוע גם כ"מענק הכנסה" או כ"מס הכנסה שלילי") נועד לעודד עובדים להצטרף למעגל העבודה. המענק משולם בתום שנת המס, בהתאם לגובה ההכנסה של העובד.

  • גובה ההכנסה מתייחס לסכומי ברוטו.
  • בחישוב הכנסת עבודה יובאו בחשבון משכורת (למעט פנסיה), הכנסות מעבודה במשק בית, דמי לידה וגמלה לשמירת הריון וטובות הנאה שהעובד קיבל מהמעסיק (תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, כגון אחזקת רכב או טלפון, שכר לימוד, נסיעות לחו"ל, רכישת ספרות מקצועית או ביגוד).
  • בחישוב הכנסה מעסק ומשלח יד יובאו בחשבון השתכרות או רווח מכל עסק או משלח יד שהעובד עסק בו תקופה כלשהי, או מעסקה או עסק אקראי בעל אופי מסחרי, לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין, למעט ניכויים המצויינים בחוק (כגון תשלומים לקרן השתלמות לעצמאים, לביטוח לאומי וכו') ולפני קיזוזים (הפסדים) ופטורים שהותרו ממנה לפי כל דין. דמי לידה וגמלה לשמירת הריון יכללו בחישוב ההכנסה.
  • עובדים שיש להם "הכנסה נוספת" או שלבן/בת הזוג יש הכנסה ממשכורת, מעסק ומשלח יד ו/או "הכנסה נוספת", גובה המענק יופחת בהתאם לגובה ההכנסות האמורות.
  • הכנסה נוספת נחשבת אחת מההכנסות הבאות:

חשוב לדעת

  • מי ששולם לו מענק בסכום הנמוך מהסכום שהוא זכאי לו, ישולם לו הסכום החסר, כשהוא נושא הפרשי הצמדה וריבית.
  • מי ששולם לו מענק בסכום העולה על הסכום שהוא זכאי לו, יידרש להחזיר את ההפרש בתוך 90 ימים מיום קבלת הדרישה להחזר, בתוספת הפרשי הצמדה.

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות