המדריך מיועד לסייע לניצולי שואה אשר אינם מקבלים קצבה או מענק כלשהו בקשר לקורותיהם בתקופת השואה, לבחון את זכאותם להטבות אלו
מומלץ ביותר להתחיל את בדיקת הזכאות של הניצול באמצעות מחשבון הזכויות של הרשות לזכויות ניצולי השואה
בכל מקרה רצוי להכיר את הפורטל המלא בתחום זכויות ניצולי שואה
ראו גם מדריך זכויות מקוצר מטעם הרשות לזכויות ניצולי השואה


בישראל חיים כיום כ- 150,000 תושבים המוגדרים כניצולי שואה ובנוסף מעל ל- 50,000 שנרדפו בתקופת השואה. ההכרה בזכותם של ניצולי השואה והנרדפים לקבל קצבה או מענק בגין נירדפותם בתקופת השואה עברה גלגולים רבים. בתחילה היא התייחסה בעיקר למי שהיו במחנות ובגטאות, ובהמשך התרחבה לעוד אוכלוסיות. בשנים האחרונות הוכרו גם ניצולי שואה יוצאי מדינות מחוץ לאירופה שהיו תחת כיבוש גרמני (לוב ותוניסיה), מדינות שהיו תחת השפעה גרמנית (בולגריה, אלג'יריה, מרוקו) וגם ניצולי פרעות הפרהוד בעיראק.
אתגר נוסף הוא שמקורות המימון והתשלום של הפיצויים, הקצבאות והמענקים להם זכאים ניצולי השואה משולמים על ידי מספר גופים: הרשות לזכויות ניצולי שואה במשרד האוצר, לשכת הפיצויים מטעם ממשלת גרמניה (BEG), ועידת התביעות ומדינות חוץ שונות.
מטרת המדריך היא לאפשר לניצולי שואה אשר טרם הוכרה זכאותם לקצבה או מענק כלשהו בגין נירדפותם בתקופת השואה להתוודע לזכויות להן הם זכאים.

אזהרה
מומלץ ביותר להתחיל את בדיקת הזכאות של הניצול באמצעות מחשבון הזכויות של הרשות לזכויות ניצולי השואה

האם הניצול מקבל כבר קצבה או מענק כלשהו בגין הסבל שעברת בתקופת השואה?

 • כדי להבין למי המדריך רלוונטי כדאי לבחון אם הניצול מוגדר כבר כניצול שואה. אם הניצול כבר מוגדר ומוכר כניצול שואה על-ידי הרשויות, המדריך אינו מיועד לו, אך מומלץ לקרוא את רשימת הזכויות הספציפיות, שהוא זכאי להן, כדי וודא שהוא אכן מקבל את כולן, כפי שמפורט בטבלה הבאה:
שאלה איך יודעים? הקצבה או ההטבה, אשר להן זכאי הניצול
האם הניצול מקבל תגמול חודשי מהרשות לזכויות ניצולי השואה? הניצול מקבל תגמול בסכום של 2617 ₪ לפחות בכל חודש, המפורט בתלוש בצבע כחול. ראו הרחבה בפורטלים ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר או ניצולי שואה המקבלים גמלה ליוצאי מחנות וגטאות ממשרד האוצר או נכי המלחמה בנאצים בהתאמה.
האם הניצול מקבל פיצויים מגרמניה (BEG)? הניצול מקבל רנטה חודשית ביורו. ראו הרחבה בפורטל ניצולי שואה המוכרים על ידי רשויות הפיצויים בגרמניה בגין נזקי בריאות (BEG).
האם הניצול מקבל קצבה מועידת התביעות?

הניצול מקבל קצבה ביורו פעם בשלושה חודשים.

ראו הרחבה בפורטל ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות.

האם הניצול מקבל מענק שנתי לפי חוק ההטבות לניצולי שואה מהרשות לזכויות ניצולי השואה? הניצול מקבל פעם בשנה מענק מהרשות לזכויות ניצולי השואה בסך 3,975 ₪. ראו הרחבה בפורטל ניצולי שואה שאינם מקבלים קצבה חודשית.
האם הניצול מקבל קצבה אחרת בשל קורותיו בתקופת השואה? אם התשובה לכל אחת מהשאלות הנ"ל היא שלילית, הנך מוזמן להמשיך לסדרת השאלות הבאה, כדי לבדוק האם הניצול זכאי לקצבה או מענק כלשהו עקב הסבל שעבר בתקופת השואה.


איתור זכאות לניצולים לפי מדינות

השאלה ההטבות אשר להן זכאי הניצול למידע נוסף
האם הניצול יוצא אוסטריה?
 • ממשלת אוסטריה משתתפת בהוצאות טיפול בבעיות רפואיות של ניצולי שואה יוצאי אוסטריה ואלמנים או אלמנות שלהם, העומדים בקריטריונים המפורטים בערך המצורף.
 • הסיוע ניתן עבור הנושאים הבאים: טיפול ‏בבעיות ‏רפואיות,‏ לרבות ‏עזרים/ציוד ‏רפואי, ‏העסקת‏ מטפלים‏/ות ‏וכיו"ב, ‏סיוע חירום משלים‏ אחר.
הטבות מטעם הקרן לניצולי שואה יוצאי אוסטריה
ניצולים יוצאי אוסטריה ששהו במחנות או סבלו מרדיפה אחרת של הנאצים ועלו לישראל לפני יום 01.10.1953, עשויים להיות זכאים לתגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר.
ניצולים יוצאי אוסטריה ששהו במחנות וגטאות ועלו לישראל לאחר יום 01.10.1953, עשויים להיות זכאים לגמלה לניצולי שואה ממשרד האוצר ליוצאי מחנות וגטאות או לקצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ובנוסף לתגמול השלמה ממשרד האוצר.
 • יהודים יוצאי אוסטריה שסבלו מהגבלת חירות, עוצר, גירוש ובריחה מחמת פחד ואינם זכאים לקצבה כלשהי, עשויים להיות זכאים למענק שנתי מהרשות לזכויות ניצולי השואה, ולפטור מתשלום עבור תרופות לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים.
 • יהודים שהיו אזרחי אוסטריה לפני ה-13 במרץ 1938 וסבלו מרדיפות כגון: שלילת חירות למשך תקופה של פחות משנה, בריחה מהמשטר הנאצי, "הגבלת החופש" או הגבלת חופש התנועה, עשויים להיות זכאים למענק חד פעמי לנרדפי הנאצים ממדינות מערב אירופה בתנאי שלא קיבלו בעבר כל פיצוי שמקורו מגרמניה (כגון תשלום מהמקורות הבאים: BEG, קרן סעיף 2, CEEF, OFG, PRVG, GDR או תגמול ממשרד האוצר הישראלי לפי חוק נכי רדיפות הנאצים).
האם הניצול יוצא אוקראינה? זכאות לקצבה לניצולי שואה ששהו בעיר פלובדיב בבולגריה ובעיירה סטרטייבקה באוקראינה
האם הניצול הנו יוצא אלג'יריה וסבל מהגבלות בתחומי חיים שונים במסגרת שלטון וישי?
 • בעקבות החלטה מינהלית מיום 03.12.2015, יוצאי אלג'יריה שסבלו הגבלות בתחומי חיים שונים כגון: הגבלה בתעסוקה, הגבלה במגורים או כל הגבלה אחרת, עשויים להיות זכאים למענק שנתי מהרשות לזכויות ניצולי השואה ולפטור מתשלום עבור רכישת תרופות מרשם.
 • ההגבלות בתקופת שלטון וישי, התרחשו החל מיום 22.06.1940 ועד ליום 07.11.1942.
 • סכום המענק עומד על 7,248 ₪ בשנה והוא משולם בתחילת חודש פברואר.
יוצאי מרוקו ואלג'יריה שסבלו מהגבלות בתקופת שלטון וישי זכאים למענק שנתי ופטור מתשלום עבור תרופות שבסל הבריאות.
יהודים שהתגוררו באלג’יריה בתקופה שבין חודש יולי 1940 לחודש נובמבר 1942 וסבלו מהגבלות על ידי הנאצים או משטר וישי, עשויים להיות זכאים, החל מחודש יולי 2018, לפיצוי חד פעמי בסך של 2,556 אירו, מקרן הסיוע של ועידת התביעות. מענק חד פעמי ליהודים יוצאי אלג'יריה אשר סבלו מהגבלות הנאצים ומשטר וישי.
האם הניצול הנו יוצא בולגריה?
 • יוצאי בולגריה שעלו לישראל לפני יום 01.10.1953 ושהו במחנות וגטאות או סבלו מרדיפות אחרות של הנאצים כגון: חיי סתר וזהות בדויה בשטח כבוש, גירוש, בריחה מחמת הפחד, הגבלת חירות בשטח כבוש לרבות שהייה תחת עוצר בבולגריה, עשויים להיות זכאים לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים מהרשות לזכויות ניצולי השואה.
יהודים יוצאי בולגריה שסבלו מהגבלת חירות, עוצר, גירוש ובריחה מחמת פחד ואינם זכאים לקצבה כלשהי, עשויים להיות זכאים למענק שנתי מהרשות לזכויות ניצולי השואה, ולפטור מתשלום עבור תרופות לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים.
יהודים יוצאי בולגריה שחיו בתנאי עוצר בהשראה גרמנית ואינם מקבלים קיצבה כלשהי ממקור גרמני כגון תגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר או קצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, זכאים למענק חד פעמי מועידת התביעות.
האם הניצול היה אזרח או תושב בלגיה וסבל מרדיפות במהלך מלחמת העולם השנייה ?
 • ניצולי שואה יוצאי בלגיה שסבלו מרדיפות במהלך מלחמת העולם השנייה שגרמו להם לנכות, עשויים להיות מוכרים כקרבנות אזרחיים של המלחמה על ידי ממשלת בלגיה.
 • גם אלמנות ואלמנים של ניצולים זכאים שנפטרו, עשויים להיות זכאים לקצבה זו.
 • ניצולי שואה הזכאים לקצבה זו, עשויים להיות זכאים גם להחזרים עבור תרופות מוכרות.
 • מומלץ לבדוק אם ניצולים אלה זכאים לקצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות (ייתכן שהקצבה מוועדת התביעות היא בנוסף לקצבה המשולמת מממשלת בלגיה).
פיצויים והטבות לניצולים יוצאי בלגיה
ניצול שואה המקבל קצבה ממשלת בלגיה בשל נרדפותו בתקופת השואה והכנסתו החודשית אינה עולה על 10,703.22 ₪ לחודש עשוי להיות זכאי למענק חד פעמי בסך 2,000 ₪ מהרשות לזכויות ניצולי השואה ולפטור מתשלום עבור רכישת תרופות מרשם.
ניצולים יוצאי בלגיה שאינם זכאים לקצבה מממשלת בלגיה, ששהו במחנות או סבלו מרדיפה אחרת של הנאצים ועלו לישראל לפני יום 01.10.1953, עשויים להיות זכאים לתגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר.
ניצולים יוצאי בלגיה ששהו במחנות וגטאות, שאינם זכאים לקצבה מממשלת בלגיה, ועלו לישראל לאחר יום 01.10.1953, עשויים להיות זכאים לגמלה לניצולי שואה ממשרד האוצר ליוצאי מחנות וגטאות או לקצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ובנוסף לתגמול השלמה ממשרד האוצר.
 • יהודים יוצאי בלגיה שסבלו מהגבלת חירות, עוצר, גירוש ובריחה מחמת פחד ואינם זכאים לקצבה כלשהי, עשויים להיות זכאים למענק שנתי מהרשות לזכויות ניצולי השואה, ולפטור מתשלום עבור תרופות לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים.
 • יהודים שהיו אזרחי בלגיה עד שנת 1960 אשר סבלו מרדיפות כגון: שלילת חירות למשך תקופה של פחות משנה, בריחה מהמשטר הנאצי, "הגבלת החופש" או הגבלת חופש התנועה עשויים להיות זכאים למענק חד פעמי לנרדפי הנאצים ממדינות מערב אירופה בתנאי שלא קיבלו בעבר כל פיצוי שמקורו מגרמניה, כגון תשלום מהמקורות הבאים: BEG, קרן סעיף 2, CEEF, OFG, PRVG, GDR או תגמול ממשרד האוצר הישראלי לפי חוק נכי רדיפות הנאצים,
האם הניצול הוא יוצא ברית המועצות?
 • פליטים יהודים שברחו מפחד הנאצים בתקופה שבין ה-22.06.1941 ל-27.10.1944, מאזורים בברית המועצות, שהיו מרוחקים עד 100 קילומטרים מהחזית המזרחית ביותר אליה התקדם הצבא הגרמני ואשר לא נכבשו (כולל את מוסקבה וחלקים שלא נכבשו בסטלינגרד), זכאים למענק חד פעמי מועידת התביעות בסך 2,556 אירו.
 • מי שקיבל מענק חד פעמי מועידת התביעות בגין נירדפותו, עשוי להיות זכאי ל מענק שנתי מהאוצר ול פטור מתשלום עבור רכישת תרופות מרשם.
החל מחודש אוקטובר 2021, ניצולי שואה ששהו לפחות 3 חודשים תחת המצור בלנינגרד זכאים לקצבה חודשית מועידת התביעות. קצבה חודשית מועידת התביעות לניצולי שואה ששהו תחת המצור בלנינגרד, במסתור בצרפת ובשטחי רומניה
האם הניצול היה אזרח או תושב הולנד וסבל מרדיפות הנאצים במהלך מלחמת העולם השנייה?
 • ניצולי שואה יוצאי הולנד ששהו במהלך מלחמת העולם השנייה במחנות תחת שמירה או בתנאי מעצר או שחיו במסתור וכתוצאה מרדיפה זו הנם בעלי נכות נפשית או פיזית, עשויים להיות זכאים לקצבה והטבות נוספות מממשלת הולנד, בתנאי שהיו אזרחי או תושבי הולנד בעת הרדיפות או שהו בה ברציפות עד קבלת האזרחות ההולנדית.
 • גם אלמן, אלמנה ושארים של ניצולי שואה אלה עשויים להיות זכאים לקצבה זו.
 • מקבלי קצבה זו זו עשויים להיות זכאים להטבות נוספות מממשלת הולנד, כגון: טיפול רפואי ונפשי, שעות סיעוד והבראה, מכשירים רפואיים והוצאות נסיעה.
 • מומלץ לבדוק האם ניצולים אלה זכאים לקצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות (ייתכן שהקצבה מוועדת התביעות היא בנוסף לקצבה המשולמת מממשלת הולנד).
קצבה והטבות לניצולים יוצאי הולנד.
ניצול שואה המקבל קצבה ממשלת הולנד בשל נירדפותו בתקופת השואה והכנסתו החודשית אינה עולה על 10,703.22 ₪ לחודש, עשוי להיות זכאי למענק חד פעמי בסך 2,000 ₪ מהרשות לזכויות ניצולי השואה ולפטור מתשלום עבור רכישת תרופות מרשם.
ניצולים יוצאי הולנד, שאינם זכאים לקצבה מממשלת הולנד, אשר שהו במחנות או סבלו מרדיפה אחרת של הנאצים ועלו לישראל לפני יום 01.10.1953, עשויים להיות זכאים לתגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר.
ניצולים יוצאי הולנד ששהו במחנות וגטאות, שאינם זכאים לקצבה מממשלת הולנד, ועלו לישראל לאחר יום 01.10.1953, עשויים להיות זכאים לגמלה לניצולי שואה ממשרד האוצר ליוצאי מחנות וגטאות או לקצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ובנוסף לתגמול השלמה ממשרד האוצר.
 • ניצולי שואה אשר גורשו על יד המשטר הנאצי למחנות השמדה וריכוז מחוץ להולנד, או למחנות וסטרבורק, פוכט ואמרספורט בצו של כוחות הכיבוש, מתוך כוונה לשלחם למחנות הריכוז וההשמדה, זכאים לפיצוי חד פעמי מחברת הרכבות ההולנדית.
 • את הבקשה יש להגיש עד ליום 05.08.2020 .
פיצוי חד פעמי לניצולי שואה אשר גורשו למחנות באמצעות חברת הרכבות ההולנדית.
האם הניצול הנו יליד לוב אשר ברח מביתו מפחד הגרמנים בתקופה שבין ינואר 1942 לבין ינואר 1943, ועלה לישראל לפני יום 01.10.1953?
האם הניצול הנו יוצא מרוקו וסבל מהגבלות בתחומי חיים שונים במסגרת שלטון וישי?
 • בעקבות החלטה מינהלית מיום 03.12.2015, יוצאי מרוקו שסבלו הגבלות בתחומי חיים שונים בתקופת שלטון וישי, כגון: הגבלה בתעסוקה, הגבלה במגורים או כל הגבלה אחרת, עשויים להיות זכאים למענק שנתי מהרשות לזכויות ניצולי השואה ופטור מתשלום עבור רכישת תרופות מרשם.
 • ההגבלות בתקופת שלטון וישי התרחשו החל מיום 22.06.1940 ועד ליום 10.11.1942.
 • לצורך קבלת המענק יוכרו גם מי שהיו עוברים בתקופה זו, ונולדו במרוקו עד יום 06.09.1943 ובאלג'יריה עד יום 03.09.1943, לאם שסבלה מהגבלות בתקופת שלטון וישי וזכאית למענק זה.
 • החל מיום 01.01.2017 סכום המענק עומד על 3,960 ₪ בשנה, והוא משולם בתחילת חודש פברואר.
 • ניצולי שואה הזכאים למענק השנתי מהרשות לזכויות ניצולי שואה עשויים להיות זכאים גם למענק חד פעמי מוועידת התביעות.
יוצאי מרוקו ואלג'יריה שסבלו מהגבלות בתקופת שלטון וישי זכאים למענק שנתי ופטור מתשלום עבור תרופות שבסל הבריאות.
 • יהודים יוצאי מרוקו אשר חיו תחת הגבלת תנועה במשטר וישי, עשויים להיות זכאים לתשלום חד פעמי מקרן הסיוע של ועידת התביעות.
 • יהודים יוצאי מרוקו אשר עומדים בתנאי הזכות למענק זה, עשויים להיות זכאים גם ל מענק שנתי. מהרשות לזכויות ניצולי שואה
מענק חד פעמי ליהודים שחיו תחת הגבלות תנועה במשטר וישי במרוקו.
האם הניצול הנו יוצא עיראק וסבל מאלימות במסגרת אירועי הפרהוד שהתרחשו בין 2-1 ביוני 1941?
 • בעקבות החלטה מינהלית מיום 03.12.2015, יוצאי עיראק אשר סבלו ממעשה אלימות שננקט נגדם או שחזו במעשה אלימות במסגרת אירועי הפרהוד שהתרחשו בין 2-1 ביוני 1941, עשויים להיות זכאים למענק שנתי מהרשות לזכויות ניצולי השואה ופטור מתשלום עבור רכישת תרופות מרשם.
 • לצורך קבלת המענק יוכרו גם מי שהיו עוברים בתקופה זו, ונולדו בעיראק עד יום 29.3.1942, לאם שסבלה מאירועי הפרהוד וזכאית למענק זה.
 • סכום המענק עומד על 7,248 בשנה והוא משולם בתחילת חודש פברואר.
יוצאי עיראק שסבלו באירועי הפרהוד זכאים למענק שנתי ופטור מתשלום עבור תרופות שבסל הבריאות.
האם הניצול יוצא פולין?
 • יוצאי פולין בין השנים 1956-1939 אשר היו אזרחי פולין במהלך המלחמה וגורשו ונכלאו במחנות ריכוז והשמדה, גטאות, בתי סוהר או מחנות לעובדי כפייה בגרמניה (כולל נרדפים אשר ברחו לשטחי ברית המועצות ושם נכלאו) עשויים להיות זכאים לקצבה לניצולי שואה יוצאי פולין מממשלת פולין.
 • החל מחודש אפריל 2015, ניצולי שואה אלה זכאים לקבל את התגמול החודשי מממשלת פולין ישירות לחשבון בנק הנמצא בישראל.
 • מומלץ לבדוק האם ניצולים אלה זכאים לקצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות (ייתכן שהקצבה מוועדת התביעות היא בנוסף לקצבה המשולמת מממשלת פולין).
קצבה לניצולי שואה יוצאי פולין
ניצול שואה המקבל קצבה ממשלת פולין בשל נירדפותו בתקופת השואה והכנסתו החודשית אינה עולה על 10,703.22 ₪ לחודש, עשוי להיות זכאי למענק חד פעמי בסך 2,000 ₪ מהרשות לזכויות ניצולי השואה ולפטור מתשלום עבור רכישת תרופות מרשם.
 • ניצולים יוצאי פולין, שאינם זכאים לקצבה מממשלת פולין, אשר שהו במחנות או סבלו מרדיפה אחרת של הנאצים ועלו לישראל לפני יום 01.10.1953, עשויים להיות לתגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר.
ניצולים יוצאי פולין ששהו במחנות וגטאות, אשר אינם זכאים לקצבה מממשלת פולין, ועלו לישראל לאחר יום 01.10.1953, עשויים להיות זכאים לגמלה לניצולי שואה ממשרד האוצר ליוצאי מחנות וגטאות או לקצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ובנוסף לתגמול השלמה מועידת התביעות.
יהודים יוצאי פולין אשר סבלו מהגבלת חירות, עוצר, גירוש ובריחה מחמת פחד ואינם זכאים לקצבה כלשהי, עשויים להיות זכאים למענק שנתי מהרשות לזכויות ניצולי השואה, ולפטור מתשלום עבור תרופות לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים.
האם הניצול הינו יוצא צרפת?
 • ממשלת צרפת מעניקה קצבה ליתומים שאחד מהוריהם או שניהם נפטרו במחנה בצרפת או נפטרו תוך כדי גירושם מצרפת. הקצבה כוללת סכום חד-פעמי מטעם ממשלת צרפת בסך של 27,440 אירו או רנטה חודשית עד סוף החיים בסך של כ-500 אירו לחודש.
 • יתומים אלה עשויים להיות זכאים גם לפיצוי חד פעמי מועידת התביעות לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה.
ארגון עלומים מעניק סיוע כספי והחזרי עלויות רפואיות לניצולי שואה יוצאי צרפת אר חיו במסתור בצרפת בעת מלחמת העולם השנייה והכנסתם אינה עולה על 5000 ₪ בחודש. סיוע לניצולי שואה יוצאי צרפת
ניצולים יוצאי צרפת, שאינם זכאים לקצבה מממשלת צרפת, אשר שהו במחנות או סבלו מרדיפה אחרת של הנאצים ועלו לישראל לפני יום 01.10.1953, עשויים להיות זכאים לתגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר.
ניצולים, יוצאי צרפת, ששהו במחנות וגטאות, ואשר אינם זכאים לקצבה מממשלת צרפת, ועלו לישראל לאחר יום 01.10.1953, עשויים להיות זכאים לגמלה לניצולי שואה ממשרד האוצר ליוצאי מחנות וגטאות או לקצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ובנוסף לתגמול השלמה ממשרד האוצר.
החל מחודש אוקטובר 2021, ניצולי שואה ששהו לפחות 3 חודשים חודשים במסתור בצרפת זכאים לקצבה חודשית מועידת התביעות. קצבה חודשית מועידת התביעות לניצולי שואה ששהו תחת המצור בלנינגרד, במסתור בצרפת ובשטחי רומניה
האם הניצול יוצא רומניה? יוצאי רומניה, שעלו לישראל לפני יום 01.10.1953,שאינם מקבלים קצבה ממקור כלשהו בגלל קורותיהם בתקופת השואה, אשר שהו במחנות או סבלו מרדיפה אחרת של הנאצים, לרבות, שלילת חופש, שהייה בעוצר, פחד עשויים להיות זכאים לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
 • החל מחודש יולי 2017 ניצולי שואה אשר שהו בעיר יאסי שברומניה לפחות 3 חודשים בין 6 באוגוסט 1941 ל-23 באוגוסט 1944, עשויים להיות זכאים לקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ובנוסף לגמלת השלמה ממשרד האוצר.
 • ניצולי שואה אשר שהו ביאסי ומקבלים קצבה ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, יוכרו עתה כניצולים מהמעגל הראשון ויכלו לבקש הכרה במחלות נוספות המוכרות רק לניצולים מהמעגל הראשון
 • בשנת 2019 ובשנת -2020 הכירה גרמניה בערים נוספות ברומניה כגטו פתוח. מי ששהה בגטאות אלה וטרם הוכרה זכאותו לקצבה, זכאי עתה לקצבה כניצול שואה. מי שמקבל כבר ממשרד האוצר קצבה יוכר עתה כניצול מהמעגל הראשון והוא רשאי לבקש הכרה במחלות נוספות המוכרות רק לניצולים מהמעגל הראשון.
 • בשנת 2021 הכירה גרמניה בעיר בוקרשט, בירת רומניה כגטו פתוח. מי ששהה בעיר בתקופת השואה ווטרם הוכרה זכאותו לקצבה, זכאי עתה לקצבה כניצול שואה. מי שמקבל כבר ממשרד האוצר קצבה יוכר עתה כניצול מהמעגל הראשון והוא רשאי לבקש הכרה במחלות נוספות המוכרות רק לניצולים מהמעגל הראשון.
יהודים יוצאי רומניה אשר חיו בתנאי עוצר בהשראה גרמנית ואינם מקבלים תגמול מהאוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, עשויים להיות זכאים למענק חד פעמי מטעם ועידת התביעות.
ניצולים המתגוררים בישראל שהנם אזרחי רומניה או היו בעבר אזרחי רומניה ועברו רדיפה על ידי המשטר הרומני בתקופה שבין 06.09.1940 ל-06.03.1945, עשויים להיות זכאים לקצבה מטעם ממשלת רומניה, המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי הרומני. קצבה לניצולי שואה יוצאי רומניה
ניצול שואה המקבל קצבה ממשלת רומניה בשל נירדפותו בתקופת השואה והכנסתו החודשית אינה עולה על 10,703.22 ₪ לחודש, עשוי להיות זכאי למענק חד פעמי בסך 2,000 ₪ מהרשות לזכויות ניצולי השואה ולפטור מתשלום עבור רכישת תרופות מרשם.
יהודים יוצאי רומניה אשר סבלו מהגבלת חירות, עוצר, גירוש ובריחה מחמת פחד ואינם זכאים לקצבה כלשהי, עשויים להיות זכאים למענק שנתי מהרשות לזכויות ניצולי השואה, ולפטור מתשלום עבור תרופות לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים.
החל מחודש אוקטובר 2021, ניצולי שואה ששהו לפחות 3 חודשים בשטחים שנכבשו ברומניה ע"י מדינות הציר, זכאים לקצבה חודשית מועידת התביעות. קצבה חודשית מועידת התביעות לניצולי שואה ששהו תחת המצור בלנינגרד, במסתור בצרפת ובשטחי רומניה.
ניצולי שואה יוצאי רומניה בעלי הכנסה נמוכה עשויים להיות זכאים לסיוע כספי מקרן קריטטה באמצעות ועידת התביעות. סיוע לניצולי שואה יוצאי רומניה בעלי הכנסה נמוכה.
האם הניצול הנו יוצא תוניסיה, אשר חי תחת כיבוש גרמני? יהודים יוצאי תוניסיה, אשר חיו תחת כיבוש גרמני, ועלו לארץ לפני יום 01.10.1953, עשויים להיות זכאים לתגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר, לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
יהודים יוצאי תוניסיה אשר סבלו מהגבלת חירות, עוצר, גירוש ובריחה מחמת פחד ואינם זכאים לקצבה כלשהי, עשויים להיות זכאים למענק שנתי מהרשות לזכויות ניצולי השואה, ולפטור מתשלום עבור תרופות לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים.
 • בשלהי שנת 2022 הכירה הרשות לזכויות ניצולי השואה בכך שגם נשים וילדים יוצאי תוניסיה אולצו לעבוד עבור החיילים הגרמנים גם ללא צו שלטוני – לתפור, לכבס, לגהץ, לנקות ולבשל עבורם .
 • לאור האמור לעיל , ניצולים אשר עבדו בכפיה בתונסיה עשויים להיות זכאית עתה לתגמול.
האם הניצול היה ילד בתקופת השואה?
 • ניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה אשר נולדו ב-1 בינואר 1928 או לאחר מכן, ונרדפו כיהודים בתקופת השואה: שהו במחנה ריכוז, או שהו בגטו או חיו במסתור או תחת זהות בדויה לתקופה של לפחות 6 חודשים בשטח שהיה תחת כיבוש נאצי או 12 חודש במדינות הציר, עשויים להיות זכאים לפיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
 • לפיצוי זה זכאים גם אלו שהיו עוברים בזמן שאמם הייתה נתונה לרדיפה בשל אחת או יותר מהסיבות שלעיל.
פיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה.

קצבה והטבות לניצולי שואה שעלו לארץ לפני יום 01.10.1953

 • טבלה זו מיועדת לניצולי שואה שעלו לישראל לפני יום 01.10.1953, והם אינם מקבלים קצבה ממקור כלשהו בשל נירדפותם בתקופת השואה,
 • למידע על זכויות ניצולים אשר עלו לישראל לאחר יום 01.10.1953, ראו בטבלה המופיעה בהמשך.
השאלה ההטבות אשר להן זכאי הניצול למידע נוסף
האם ניצול השואה שהה במחנות ריכוז, במחנות עבודה או בגטאות או סבל מרדיפה אחרת של הנאצים (חיים בסתר או בזהות בדויה בשטח כבוש, גירוש או בריחה מחמת הפחד, הגבלת חירות בשטח כבוש)?
 • אם כן, עשוי ניצול השואה להיות זכאי לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים בסך2617 ₪ לחודש לפחות, המשולמת על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר.
זכאות זו חלה גם על תושבי קבע בגרמניה בתקופת המלחמה ששהו במחנות או סבלו מרדיפה אחרת של הנאצים (חיים בסתר או בזהות בדויה בשטח כבוש, גירוש או בריחה מחמת הפחד, הגבלת חירות בשטח כבוש) ובעבר לא היו זכאים לתגמול זה.
האם ניצול השואה היה עובר ברחם אמו, בעת שהיא עברה רדיפה של הנאצים (כגון: שהייה במחנה ריכוז, בגטו, במחנה עבודה, חיים בסתר או בזהות בדויה בשטח כבוש, גירוש או בריחה מחמת הפחד או הגבלת חירות בשטח כבוש)?
 • אם הניצול נולד 300 ימים לאחר סיום אותה רדיפה או מוקדם יותר, בהתאם למועד סיום הרדיפה בארץ הולדתו, הוא עשוי להיות זכאי לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, בתנאי שעלה לארץ לפני יום 01.10.1953.
האם הניצול יליד לוב אשר ברח מביתו מפחד הגרמנים בתקופה שבין ינואר 1942 לבין ינואר 1943, ועלה לישראל לפני יום 01.10.1953?

בשנת 2010 התקבלה החלטה מינהלית לפיה יהודי לוב אשר ברחו מביתם מפחד הגרמנים זכאים לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, בסך 2617 ₪ לחודש לפחות.

האם הניצול שהה בעוצר ברומניה ובולגריה בתקופת המלחמה, ועלה לישראל לפני יום 01.10.1953?
 • ניצולי שואה ששהו בעוצר ברומניה ובולגריה, זכאים לתגמול מהרשות לזכויות ניצולי השואה, לפי חוק נכי רדיפות הנאצים בסך 2617 ₪ לחודש לפחות.
האם הניצול היה ילד בתקופת השואה?
 • ניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה אשר נולדו ב-1 בינואר 1928 או לאחר מכן, ונרדפו כיהודים בתקופת השואה: שהו במחנה ריכוז, או שהו בגטו או חיו במסתור או תחת זהות בדויה לתקופה של לפחות 6 חודשים בשטח שהיה תחת כיבוש נאצי או 12 חודש במדינות הציר, עשויים להיות זכאים לפיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
 • לפיצוי זה זכאים גם אלו שהיו עוברים בזמן שאמם הייתה נתונה לרדיפה בשל אחת או יותר מהסיבות שלעיל.
פיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה.

קצבה והטבות לניצולי שואה שעלו לארץ לאחר יום 01.10.1953

השאלה ההטבות אשר להן זכאי הניצול למידע נוסף
האם הניצול שהה במחנה ריכוז, בגטו או במחנה לעבודת פרך, ועלה לישראל לאחר יום 01.10.1953?

האם הניצול חי בסתר או בזהות בדויה בשטחים שנכבשו על ידי הנאצים (במשך 6 חודשים) או בשטחים שהיו תחת השפעת הנאצים (במשך 12 חודשים) ובנוסף הכנסתו אינה גבוהה מ-114,816 ₪ נטו בשנה ואין בבעלותו נכסים ששוויים גבוה מ-2,297,350 ₪?

האם הניצול היה ילד בתקופת השואה?
 • ניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה אשר נולדו ב-1 בינואר 1928 או לאחר מכן, ונרדפו כיהודים בתקופת השואה: שהו במחנה ריכוז, או שהו בגטו או חיו במסתור או תחת זהות בדויה לתקופה של לפחות 6 חודשים בשטח שהיה תחת כיבוש נאצי או 12 חודש במדינות הציר, עשויים להיות זכאים לפיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
 • לפיצוי זה זכאים גם אלו שהיו עוברים בזמן שאמם הייתה נתונה לרדיפה בשל אחת או יותר מהסיבות שלעיל.
פיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה.

ניצולים אשר עבדו בעבודת כפיה או עבדו בגטאות ללא כפיה

 • טבלה זו מיועדת עבור ניצולים אשר עבדו בעבודת כפיה במסגרת מחנות עבודה או במסגרות אחרות, וכן עבור ניצולים אשר עבדו בגטו מרצון וללא כפיה תמורת אוכל או סכום מינימלי ביותר.
 • הקצבאות וההטבות המוצגות בטבלה זו מיועדות למי שעומד בתנאי הזכאות המפורטים להלן, ללא קשר לתאריך העליה שלו לארץ.
 • מומלץ בנוסף, לבדוק את הזכאות של הניצולים לקצבאות והטבות לפי מדינות המוצא.
השאלה ההטבות אשר להן זכאי הניצול למידע נוסף
האם הניצול עבד במחנה כפיה ועלה לישראל לפני יום 01.10.1953?
 • אם כן, הניצול עשוי להיות זכאים לתגמול המשולם על-ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, בסך 2617 ₪ לחודש לפחות.
האם הניצול עבד במחנה כפיה ועלה לישראל לאחר יום 01.10.1953?
האם הניצול ביצע עבודת כפיה שלא במסגרת מחנות כפיה, כגון נשים שעבדו במתפרות או במכבסות עבור הצבא הגרמני?
 • בסוף שנת 2015 התקבלה החלטה מינהלית לפיה ניצולי שואה אשר ביצעו עבודות כפיה שלא במסגרת מחנות כפיה, במשך תקופה רצופה ומשמעותית, והיו צפויים לעונש לולא ביצעו את העבודה, זכאים לגמלה לניצולי שואה ממשרד האוצר ליוצאי מחנות וגטאות, בתנאי שלא קיבלו קצבה מגורם אחר בשל קורותיהם במלחמה.
האם כשהניצול היה ילד הוא התלווה להוריו בזמן שביצעו עבודות כפיה (לא במסגרת מחנות כפיה)?
 • ילדים שהתלוו באופן קבוע ורציף לאחד מהוריהם בזמן שביצעו עבודת כפיה במשך תקופה רצופה ומשמעותית במדינות שפעלו בהשראה ובהשפעה של הנאצים, וזאת על פי צו שלטוני שהפרתו גרר עונש, עשויים להיות זכאים לגמלה לניצולי שואה ממשרד האוצר ליוצאי מחנות וגטאות, בתנאי שהיו נתונים לאותם תנאים אשר חלו על ההורה.
האם קיבל הניצול בעבר תשלום מקרן "זיכרון, אחריות ועתיד" ומענק שנתי מהרשות לזכויות ניצולי השואה בגין היותו עובד כפייה?
האם הניצול שהה בכפייה בגטו הנמצא בשטח ההשפעה של המשטר הנאצי, ועבד בגטו מרצון וללא כפיה תמורת אוכל או סכום מינימלי ביותר?
 • ניצולי שואה שעבדו בגטאות, ללא כפייה, עשויים להיות זכאים לפנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG) בתנאי ששהו בגטו בכפייה, וקיבלו תמורה (גם אם מדובר בתמורה מינימלית ביותר, כגון: אוכל או סכום מינימלי) עבור העבודה שביצעו מרצון, וללא כפייה.
 • ניתן לתבוע את הקצבה בגין עבודה בגטאות רטרואקטיבית החל מיום 01.07.1997.
 • ניצולים הזכאים לקצבה זו, זכאים בנוסף לתשלום חד פעמי של 2,000 יורו.
 • אלמן/ה של נפטר שעבד בגטו ועמד טרם פטירתו בתנאי הזכאות זכאי/ת לקצבת שארים לאלמן/אלמנה.
 • יורשיו של מי שעבד בגטו ונפטר לאחר יום 27.06.2002, בטרם הגיש תביעה לפנסיה סוציאלית מגרמניה אך לאחר שהגיש תביעה לקצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) בישראל, זכאים לתבוע תשלום חד פעמי.
האם הניצול היה ילד בתקופת השואה?
 • ניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה אשר נולדו ב-1 בינואר 1928 או לאחר מכן, ונרדפו כיהודים בתקופת השואה: שהו במחנה ריכוז, או שהו בגטו או חיו במסתור או תחת זהות בדויה לתקופה של לפחות 6 חודשים בשטח שהיה תחת כיבוש נאצי או 12 חודש במדינות הציר, עשויים להיות זכאים לפיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
 • לפיצוי זה זכאים גם אלו שהיו עוברים בזמן שאמם הייתה נתונה לרדיפה בשל אחת או יותר מהסיבות שלעיל.
פיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה.

קצבה לנכי המלחמה בנאצים (קצבה ללוחמים שלקו בנכות במהלך הלחימה נגד גרמניה ובני בריתה)

השאלה ההטבות אשר להן הוא זכאי למידע נוסף
האם נכה המלחמה שירת באחד מצבאות בנות הברית, במחתרת או בפרטיזנים במלחמה נגד גרמניה ובני בריתה וכתוצאה מכך הפך לנכה?

מענקים והטבות לניצולי שואה שסבלו מהגבלת חירות, הגבלת תנועה, אלימות, גירוש ובריחת מחמת פחד ואינם זכאים לקצבה חודשית בשל נירדפותם בתקופת השואה

 • טבלה זו מיועדת לניצולים אשר אינם זכאים לאף אחת מהקצבאות אשר פורטו בטבלאות הקודמות.
השאלה ההטבות אשר להן הוא זכאי למידע נוסף
האם הניצול סבל בתקופת השואה מהגבלת חירות או מעוצר או מגירוש ובריחה מחמת פחד, ובנוסף לא קיבל מעולם קצבה חודשית כלשהי (העולה על 1,000 ₪) בשל סבל זה?
האם הניצול קיבל אי פעם תשלום חד פעמי ממקור כלשהו בשל קורותיו בתקופת השואה?
 • אזרחי ותושבי ישראל שקיבלו אי פעם תשלום חד פעמי כלשהו בגין סבל שנגרם להם עקב רדיפות הנאצים ועוזריהם (כגון: תשלום חד פעמי מהרשות לזכויות ניצולי השואה, מגרמניה, ממדינה אחרת או מוועידת התביעות), זכאים לפטור מתשלום עבור תרופות הכלולות בסל הבריאות.
האם הניצול סבל בתקופת השואה משלילת חירות למשך תקופה של פחות משנה או מבריחה מהמשטר הנאצי או מהגבלת החופש או מהגבלת חופש התנועה ובנוסף לא קיבל מעולם קצבה או תשלום חד-פעמי ממקור גרמני כגון: תגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר או קצבת בריאות מגרמניה בגין סבלו עקב רדיפות אלה?
האם הניצול היה ילד בתקופת השואה?
 • ניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה אשר נולדו ב-1 בינואר 1928 או לאחר מכן, ונרדפו כיהודים בתקופת השואה: שהו במחנה ריכוז, או שהו בגטו או חיו במסתור או תחת זהות בדויה לתקופה של לפחות 6 חודשים בשטח שהיה תחת כיבוש נאצי או 12 חודש במדינות הציר, עשויים להיות זכאים לפיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
 • לפיצוי זה זכאים גם אלו שהיו עוברים בזמן שאמם הייתה נתונה לרדיפה בשל אחת או יותר מהסיבות שלעיל.
פיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים