הקדמה:

שבוע עבודה בענף הבניין מחושב לפי בסיס של 42 שעות
שבוע העבודה יהיה בן 5 או 6 ימים כנהוג במקום העבודה
בעבודת לילה (במשמרת אשר שעתיים ממנה לפחות בטווח שבין 22:00 בלילה ל- 06:00 בבוקר) יום העבודה הנו 7 שעות, בתשלום של 8 שעות עבודה
עובד שהועסק מעבר למכסת השעות היומית או השבועית (בכפוף להגבלות שנקבעו), זכאי לגמול עבור שעות נוספות

תקן שעות העבודה השבועי והיומי

יום עבודה במקומות בהם עובדים 5 ימים בשבוע

 • התקן היומי במקומות עבודה בהם עובדים 5 ימים בשבוע יחושב לפי 8.4 שעות (8 שעות ו-24 דקות) עבודה ביום, או בהתאם להסכם העבודה האישי או הנוהג שקבוע במקום העבודה, ובלבד שיום עבודה רגיל לא יעלה על 9 שעות עבודה ביום (בהתאם לצו ההרחבה בדבר מעבר ל-5 ימי עבודה בשבוע) והתקן השבועי לא יעלה על 42 שעות שבועיות.
 • השעות שצוינו אינן כוללות הפסקה, אלא אם כן הוסכם אחרת בין המעסיק לעובדים.

יום עבודה במקומות עבודה שעובדים בהם 6 ימים בשבוע

 • לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, כשמדובר על שבוע עבודה בן 6 ימים, יום עבודה מלא לא יעלה על 8 שעות עבודה ביום רגיל.
 • המעסיק יכול לקבוע את תקן שעות העבודה בכל יום, ובלבד שיום עבודה רגיל לא יעלה על 8 שעות עבודה, יום שישי לא יעלה על 7 שעות עבודה, וסך שעות העבודה במהלך השבוע לא יעלה על 42 שעות.
 • השעות שצוינו אינן כוללות הפסקה, אלא אם כן הוסכם אחרת בין המעסיק לעובדים.

אורך יום עבודה במשמרת לילה

 • בעבודה במשמרת לילה (משמרת שלפחות שעתיים מתוכה הן בין השעות 22:00 בלידה ל-06:00 בבוקר) יום עבודה מלא הנו 7 שעות, בתשלום של 8 שעות.
 • שבוע העבודה של עובד המועסק בעבודת לילה לא יעלה על 58 שעות, כולל שעות נוספות.

אורך יום עבודה ביום שלפני המנוחה השבועית (יום שישי אצל יהודים)

 • על פי סעיף 2 לחוק שעות עבודה ומנוחה, מספר שעות העבודה ביום שלפני המנוחה השבועית, יהיה לכל היותר 7 שעות.
 • לפיכך עובד יהודי יועסק ביום שישי לכל היותר במשך 7 שעות. עובד שאינו יהודי יועסק עד 7 שעות ביום שלפני יום המנוחה המקובל כיום המנוחה השבועית שלו.

אורך יום עבודה בערבי חג

 • במקומות עבודה שעובדים בהם 5 ימים בשבוע -
  • לפי צו ההרחבה בדבר מעבר לשבוע עבודה מקוצר, אורך יום עבודה שחל בערב חג יהודי יהיה 8 שעות (בתשלום של 9 שעות) או 7 שעות (בתשלום של 8 שעות) וזאת בהתאם להסכמה בין המעסיק לנציגות העובדים.
  • בערב יום כיפור יעבדו העובדים 6 שעות בתשלום של 9 שעות.
  • במקומות עבודה שבהם עבדו בערבי חג 6 שעות בתשלום של 8 שעות ימשיכו העובדים לעבוד 6 שעות בתשלום של 8 שעות.
  • בערב חג דתי שאינו יהודי אורך יום עבודה של עובדים המציינים את אותו חג ואינם עובדים בו לא יעלה על 7 שעות (ואם יש הסכם כלשהו או נוהג במקום העבודה שלפיו יום העבודה קצר יותר יש לנהוג לפי אותו הסכם או נוהג). עבור עובדים שאמורים לעבוד באותו חג, ערב החג יהיה יום עבודה רגיל.
דוגמה
בערב החג המוסלמי עיד אל פיטר (חג סיום צום הרמדאן), יום העבודה של עובדים מוסלמים הוא בן 7 שעות, ויום העבודה של עובדים יהודים הוא כמו יום עבודה רגיל.
 • במקומות עבודה שעובדים בהם 6 ימים בשבוע, בערב חג לא יעלה יום עבודה על 7 שעות, גם בחגים יהודיים וגם בחגים שאינם יהודיים (וזאת בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה). אם יש הסכם או נוהג במקום העבודה הקובע יום עבודה קצר יותר, יש לנהוג לפי אותו הסכם או נוהג.
הערת עריכה
מה קורה עם ערב חג יוצא ביום המקוצר, האם יש קיצור כפול?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 13:53, 3 באפריל 2018 (IDT)


תשלום עבור עבודה בשעות נוספות

 • ככלל, העסקה בשעות נוספות מחייבת היתר משר הכלכלה. (למידע נוסף ראו מגבלות על העסקה בשעות נוספות).
 • עובד שעבד מעבר לשעות התקן הקבועות לאותו יום או מעבר ל -42 שעות שבועיות זכאי לגמול עבור שעות נוספות.
  • בגין 2 השעות הנוספות הראשונות באותו יום עבודה יהיה עובד זכאי לגמול של 25% משכרו הרגיל - כלומר לשכר של 125% לשעה.
  • בגין השעתיים הנוספות הבאות באותו יום עבודה יהיה עובד זכאי לגמול של 50% משכרו הרגיל - כלומר לשכר של 150% לשעה.
דוגמה
 • עובד בניין העובד 5 ימים בשבוע, 8 שעות ו-24 דקות נטו ביום בשכר שעתי של 50 ש"ח לשעה.
 • בימים א'-ד' עבד כל יום 8 שעות ו-24 דקות נטו ( בהתאם לתקן).
 • ביום ה' עבד 10 שעות ו- 24 דקות נטו. (שעתיים נוספות).
 • עבור השעות נוספות שעבד ביום ה', זכאי העובד לשכר של 125% משכרו הרגיל, ובסה"כ לגמול שעות נוספות בסך 125 ש"ח (לפי החישוב: 125% X‏ 2 שעות X‏ 50 ש"ח לשעה).

עבודה בשבתות וחגים

העסקת עובדים פלסטינים בענף הבנייה בישראל

חשוב לדעת

דוגמה
 • עובד העובד 5 ימים בשבוע, שהה בימים א-ה בחופשה בתשלום.
 • העובד הגיע לעבודה בים שישי ועבד 4 שעות.
 • מאחר שימי ההיעדרות בתשלום במהלך השבוע נחשבים כימי עבודה מלאים , ייחשב העובד כמי שעבד 42 שעות שבועיות בימים א-ה.
 • שעות עבודתו ביום שישי נחשבות לשעות נוספות, והעובד זכאי לגמול בגובה 125% עבור השעתיים הראשונות ו-150% משכרו הרגיל עבור השעתיים הבאות.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר ההסתדרות 1-700-700-331
אתר הסתדרות הנוער העובד והלומד קיבוץ גלויות 120, תל-אביב *1121
אתר הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
אתר הקליניקה לזכויות עובדים באוניברסיטת תל אביב הקליניקות המשפטיות, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, תל-אביב, 69978.
אתר הקליניקה לנשים וכלכלה באוניברסיטה העברית הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
אתר הקליניקה לסיוע משפטי אזרחי באוניברסיטת בר אילן הקליניקה לסיוע משפטי אזרחי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 5290002 03-5318871
ניתן להשאיר הודעה
אתר טבקה רח' הרצל 30, בית ראשון סנטר, ראשון לציון 7528809 072-2424622
אתר נעמת 03-5254422
מוקד הלשכות המשפטיות
אתר קו לעובד ראו פירוט סניפים באתר קו לעובד ראו פירוט טלפונים באתר קו לעובד
אתר שבילי אופק - מומחים למען הקהילה כנפי נשרים 68, ירושלים
אתר שדולת הנשים בישראל סעדיה גאון 26, תל אביב, 52512 03-6123990
אתר תמורה - המרכז המשפטי למניעת אפליה אבא אבן 10 הרצליה פיתוח 073-7057510

ראו בנוסף

ארגון תחומי סיוע
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים סיוע משפטי בנושאי תעסוקה
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח תעסוקה וזכויות עובדים
שכר מצווה – סיוע משפטי בהתנדבות למעוטי אמצעים זכויות עובדים, זכויות עובדים זרים
סיוע משפטי בחינם לעובדים ולמעסיקים בנושא שוויון בעבודה מטעם נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה שוויון הזדמנויות בעבודה
הקליניקה למימוש זכויות אדם בהליך האזרחי - אוניברסיטת חיפה שוויון הזדמנויות בעבודה
התנועה הרפורמית - יהדות מתקדמת בישראל שוויון הזדמנויות בעבודה


גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים המשרד האחראי על כל התחומים הקשורים לתעסוקה. כל זכויות העובדים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות. חוקי העבודה המגינים על זכויות העובדים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובטיפול במקרים שבהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הגנה על זכויות התעסוקה של העובדים הזרים בישראל זכויות עובדים זרים
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מתן ייעוץ וסיוע משפטי ללא תשלום למעוטי הכנסה. זכויות עובדים, אפליה בעבודה, הטרדה מינית בעבודה, זכויות עובדים זרים
בתי הדין לעבודה שפיטה בתחומי משפט העבודה והביטחון הסוציאלי תעסוקה וזכויות עובדים, ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית. סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה


חקיקה ונהלים

תודות