עובדי בניין ושיפוצים שהשלימו שנת עבודה אחת לפחות אצל המעסיק, זכאים לדמי הבראה בהתאם לוותק שצברו בענף הבנייה או השיפוצים בישראל
ערך יום הבראה עומד על 418 ₪ ליום
לא ניתן לוותר על דמי ההבראה או על חלק מהם


עובדי בניין אשר השלימו שנת עבודה אצל המעסיק, זכאים לדמי הבראה.

 • לאחר שהשלים העובד שנת עבודה אצל המעסיק, הוא זכאי לתשלום דמי הבראה רטרואקטיבית, החל מיום עבודתו הראשון.
 • תשלום דמי ההבראה אינו מותנה בכך שהעובד שהה בפועל בנופש או בבית הבראה.
 • דמי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק שצבר העובד בענף הבניין או השיפוצים, היקף משרתו של העובד ומשך העסקתו באותה שנה.
 • ותק העובד מחושב בהתאם למספר שנות עבודתו של העובד בישראל בענף הבניין או השיפוצים (ולאו דווקא אל המעסיק הנוכחי) . בהתאם לסעיף 67 לצו ההרחבה, ותק העובד בענף השיפוצים כולל גם את תקופת שירותו של העובד בשירות צבאי חובה בצה"ל או שירות לאומי.
 • גובה דמי הבראה ליום מתעדכן בהתאם לעליית מדד המחירים הכללי לצרכן, במסגרת צו הרחבה.

מי זכאי?

מספר ימי ההבראה בהתאם לוותק בענף הבנייה או השיפוצים

 • מספר ימי ההבראה שעבורם זכאי העובד לדמי ההבראה מחושב בהתאם לוותק שצבר העובד בענף הבניין או השיפוצים, לפי העניין.
שנות ותק של העובד בענף הבניין או השיפוצים מספר ימי הבראה
1-2 שנים 6 ימים
3-4 שנים 8 ימים
5-10 שנים 9 ימים
11-15 שנים 10 ימים
16-19 שנים 11 ימים
20 שנה ויותר 12 ימים
 • חשוב להדגיש - דמי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק שצבר העובד בענף הבניין או השיפוצים ולא לפי הוותק אצל המעסיק הספציפי.
דוגמה
 • עובד החל לעבוד ב- 01.07.2016 אצל מעסיק בענף הבנייה.
 • לאחר שנתיים התפטר העובד מעבודתו אצל המעסיק והחל לעבוד ביום 01.07.2018 אצל מעסיק אחר בענף הבנייה.
 • העובד זכאי ממעסיקו הראשון לדמי הבראה לפי וותק של שנתיים.
 • ב-01.07.2019 זכאי העובד לדמי הבראה ממעסיקו השני לפי ותק של 3 שנים בענף הבנייה - סה"כ ל-8 ימי הבראה.

גובה דמי ההבראה

 • גובה דמי ההבראה 'בענף הבניין והשיפוצים הוא בהתאם לגובה דמי ההבראה במגזר הפרטי והוא עומד על 418 ₪ ליום.
דוגמה
 • עובד, כאמור בדוגמה למעלה, הזכאי ל -8 ימי הבראה, זכאי לדמי הבראה בסך 3,344 ₪ = 418 ‏X‏ 8 ימים
 • לשיעור דמי ההבראה במגזר הפרטי בשנים הקודמות ראו כאן.
 • חישוב דמי הבראה חלקיים

  • דמי ההבראה מחושבים באופן יחסי לפי חלקיות המשרה (משרה מלאה הנה 182 שעות חודשיות) ובאופן יחסי לתקופת העסקה חלקית במהלך השנה.
  דוגמה
  עובד בניין בעל ותק של שנתיים וחצי בענף הבנייה, העובד בחצי משרה -
  • בשנה הראשונה זכאי העובד לדמי הבראה עבור 3 ימים (6 ימים X‏ 50% משרה).
  • בשנה השנייה זכאי העובד לדמי הבראה עבור 3 ימים (6 ימים X‏ 50% משרה).
  • עבור חצי השנה השלישית זכאי העובד לדמי הבראה עבור 2 ימים (8 ימים X‏ 50% משרה X‏ 1/2 שנה).
  • סה"כ זכאי העובד ל-8 ימי הבראה עבור כל תקופת עבודתו.

  חישוב דמי הבראה לעובדים שעתיים

  • כאשר מדובר בעובד שעתי (ששכרו משולם על בסיס מספר השעות שעבד בפועל), אשר עובד מספר שעות שבועיות קבוע, יחושב היקף המשרה באמצעות חלוקת מספר שעות העבודה השבועיות שהעובד עובד, לרבות שעות היעדרות בתשלום, ב-42.
  • גובה דמי ההבראה שלהם זכאי עובד שעתי יחושב באופן הבא:
  מספר שעות העבודה השבועיות של העובד X מספר ימי הבראה שהוא זכאי לו לפי הוותק X שווי יום הבראה, וכל זאת חלקי 42.
  דוגמה
  • עובד בניין עם ותק של 11 שנים בענף הבנייה, עובד 18 שעות בשבוע.
  • בהתאם לוותק, זכאי העובד ל-10 ימי הבראה (על-פי הטבלה למעלה).
  • תשלום ליום הבראה הוא 418 ₪.
  • חישוב דמי ההבראה: 1,791.43 ₪ = 42 / ‏ 18 ‏X‏ 418 ‏X‏ 10 ימים.
  • כאשר מדובר בעובד שעתי (ששכרו משולם על בסיס מספר השעות שעבד בפועל), אשר עובד מספר שעות חודשיות קבוע חישוב היקף המשרה של העובד יכול להיעשות גם על-פי מספר השעות החודשיות של העובד חלקי 182.
   • אם היקף שעות העבודה של עובד שעתי אינו קבוע בכל חודש, ניתן לחשב את מספר השעות החודשיות הממוצע שלו בחודש על-ידי חלוקה ב-12 של סך כל השעות שעבד באותה שנה.
  דוגמה
  • עובד בניין שעתי, בעל ותק של 3 שנים בענף הבנייה, עבד במהלך השנה האחרונה בהיקף שעות משתנה:
   • 60 שעות בכל חודש במשך 4 חודשים
   • 90 שעות בכל חודש במשך 3 חודשים
   • 120 שעות בכל חודש במשך 5 חודשים
  • ממוצע השעות החודשיות שעבד באותה שנה: 92.5 = 12 / (120 X‏ 5 + 90 X‏ 3 + 60 X‏ 4)
  • בהתאם לוותק, הזכאי העובד ל-8 ימי הבראה (על-פי הטבלה למעלה).
  • תשלום ליום הבראה הוא 418 ₪.
  • דמי ההבראה שהעובד זכאי להם בשנה זו:
  1,699.56 ₪ = 182 / ‏ 92.5 ‏ X ‏ 418 ‏ X ‏ 8 ימים.
  • בקביעת מספר שעות העבודה של העובד לצורך קביעת היקף משרתו יש לקחת בחשבון חופשות שהעובד זכאי לשכר בגינן, כגון: ימי חג בתשלום, ימי מחלה שעבורם זכאי העובד לדמי מחלה או ימי חופשה שעבורם זכאי העובד לדמי חופשה. למידע נוסף ראו: חישוב היקף משרה של עובד לפי שעות.

  תהליך מימוש הזכות

  • דמי ההבראה ישולמו בתשלום שנתי יחיד וכתוספת לאחת המשכורות.
  • דמי ההבראה משולמים לרוב כתוספת לאחת המשכורות של חודשי הקיץ (יוני - ספטמבר), אך ניתן להוסיף את דמי ההבראה למשכורת של חודש אחר במהלך השנה, בהתאם לנוהג במקום העבודה הספציפי.
  • עובד בניין או שיפוצים שעד למועד תשלום דמי ההבראה טרם השלים שנה במקום העבודה, יקבל את דמי ההבראה במועד החלוקה הבא בשנה העוקבת. בדמי ההבראה שיקבל תחושב גם השנה הקודמת.
  דוגמה
  עובד החל לעבוד בענף הבנייה ב-01.01.2023, במקום עבודה שדמי ההבראה משולמים בו בחודש יולי.
  • מכיוון שביולי 2023 טרם השלים שנה במקום העבודה, יקבל העובד דמי הבראה לראשונה ביולי 2024, כאשר התשלום יכלול הן את דמי ההבראה עבור שנת עבודתו הראשונה והן את דמי ההבראה עבור חצי משנת העבודה השנייה (ינואר- יוני 2024):
  • עבור השנה הראשונה שעבד הוא יקבל 6 ימי הבראה.
  • עבור השנה השנייה הוא זכאי ל-6 ימי הבראה, אולם מכיוון שפועל, נכון ליולי 2024 הוא השלים רק חצי מתוך השנה השנייה לעבודתו, ולכן הוא יקבל במועד זה דמי הבראה עבור 3 ימים בלבד בגין שנת עבודתו השנייה.
  • סה"כ יקבל העובד ביולי 2024 תשלום עבור 9 ימי הבראה (6 עבור השנה הראשונה ו-3 על חצי מהשנה השנייה): 3,762 ₪ = 418 ₪ X‏ 9.
  • ביולי 2025 (לאחר שהעובד ישלים וותק של 2.5 שנים בענף) ישולמו לעובד דמי הבראה עבור חצי מהשנה השנייה לעבודתו ( 3 ימים) וחצי משנת עבודתו השלישית (4 ימים), סה"כ 7 ימים.

  הפרת החובה של המעסיק

  צבירת זכויות להבראה במהלך היעדרויות

  פדיון דמי הבראה (בגין שנים קודמות שבהן לא שולמו דמי הבראה)

  • תביעה לתשלום פדיון דמי הבראה במהלך תקופת העבודה - עובד שלא קיבל דמי הבראה במהלך תקופת עבודתו (או בחלקה) והוא עדיין מועסק אצל אותו מעסיק, זכאי לתבוע את פדיון דמי הבראה עבור 7 השנים שקדמו לשנת עבודתו הנוכחית, נוסף על דמי ההבראה המגיעים לו בשנה השוטפת.
  • תביעה לתשלום פדיון דמי הבראה לאחר סיום תקופת העבודה - עובד שסיים את העסקתו רשאי לתבוע פדיון דמי הבראה עבור 7 השנים שקדמו למועד הגשת התביעה.
  • למידע נוסף ראו פדיון דמי הבראה.

  העסקת עובדים פלסטינים

  חשוב לדעת

  • עובד אינו רשאי לוותר על דמי ההבראה או על חלק מהם. גם אם עובד נאלץ או הסכים לוותר על הסכומים המגיעים לו, בגלל חוסר הבנה או בלחץ המעסיק, אין להסכמה שלו תוקף מחייב.
  • עובד שזכאי לדמי הבראה אך סיים את העסקתו לפני המועד שבו משלם המעסיק את דמי ההבראה, זכאי לקבל את דמי ההבראה במשכורתו האחרונה.
  • דמי הבראה חייבים במס הכנסה, בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, אולם אינם נכללים בשכר המשמש לחישוב פיצויי פיטורים והמעסיק אינו חייב לבצע הפרשות לביטוח פנסיוני מתוכם.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  שם כתובת טלפון
  הסתדרות הנוער העובד והלומד אתר קיבוץ גלויות 120, תל-אביב *1121
  הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות באוניברסיטה העברית אתר האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
  הקליניקה לזכויות עובדים באוניברסיטת תל אביב אתר הקליניקות המשפטיות, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, תל-אביב, 69978.
  הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה אתר הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
  הקליניקה לקידום שוויון באוניברסיטת בר-אילן אתר אוניברסיטת בר-אילן 03-7384695
  טבקה אתר גיבורי ישראל 2, רחובות 7620921 072-2424622
  נעמת אתר 03-5254422
  מוקד הלשכות המשפטיות
  עתים אתר שלמה הלוי 5 ירושלים *8083
  02-6482205
  קו לעובד אתר ראו פירוט סניפים באתר קו לעובד ראו פירוט טלפונים באתר קו לעובד
  שדולת הנשים בישראל אתר הברזל 32 רמת החייל 03-6123990
  תמורה - המרכז המשפטי למניעת אפליה אתר אבא אבן 10 הרצליה פיתוח 073-7057510

  ראו בנוסף

  ארגון תחומי סיוע
  פתחון לב - זכות בקלות תעסוקה וזכויות עובדים, הוצאה לפועל וגבייה
  הסיוע המשפטי במשרד המשפטים סיוע משפטי בנושאי תעסוקה
  שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח תעסוקה וזכויות עובדים
  שכר מצווה – סיוע משפטי בהתנדבות למעוטי אמצעים זכויות עובדים, זכויות עובדים זרים
  סיוע משפטי בחינם לעובדים ולמעסיקים בנושא שוויון בעבודה מטעם נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה שוויון הזדמנויות בעבודה
  הקליניקה למימוש זכויות אדם בהליך האזרחי - אוניברסיטת חיפה שוויון הזדמנויות בעבודה
  הקליניקה לקידום שוויון באוניברסיטת בר-אילן שוויון הזדמנויות בעבודה
  התנועה הרפורמית - יהדות מתקדמת בישראל שוויון הזדמנויות בעבודה
  הקליניקה לסיוע אזרחי באוניברסיטת בר אילן תעסוקה וזכויות עובדים

  גורמי ממשל

  גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
  משרד העבודה המשרד האחראי על כל התחומים הקשורים לתעסוקה. כל זכויות העובדים
  מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות. חוקי העבודה המגינים על זכויות העובדים
  נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובטיפול במקרים שבהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
  הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הגנה על זכויות התעסוקה של העובדים הזרים בישראל זכויות עובדים זרים
  הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מתן ייעוץ וסיוע משפטי ללא תשלום למעוטי הכנסה. זכויות עובדים, אפליה בעבודה, הטרדה מינית בעבודה, זכויות עובדים זרים
  בתי הדין לעבודה שפיטה בתחומי משפט העבודה והביטחון הסוציאלי תעסוקה וזכויות עובדים, ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי
  המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית. סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים

  תודות