זכותון זה מרכז את המידע על ההליכים והזכויות של מטופל שאושפז בכפייה (נגד רצונו) במחלקה פסיכיאטרית
מחלקה פסיכיאטרית יכולה להיות מחלקה בבית חולים כללי או מחלקה בבית חולים ייעודי לבריאות הנפש
הזכותון מיועד למי שאושפז בכפייה בהוראת פסיכיאטר מחוזי או מנהל בית חולים או בית משפט לנוער
למידע על זכויות והליכים במקרה של בדיקה כפויה או טיפול מרפאתי כפוי (שלא באשפוז) ראו בדף זה


למי מיועד הזכותון?

 • הזכותון מיועד לאדם שאושפז במחלקה פסיכיאטרית או בבית חולים פסיכיאטרי בכפייה (נגד רצונו) בעקבות החלטה של פסיכיאטר מחוזי או של מנהל בית חולים או של בית משפט לנוער.

למי הזכותון אינו מיועד?

בדיקה פסיכיאטרית בכפייה

סמכות להורות על אשפוז בכפייה

אשפוז בכפייה של בגירים

אשפוז בכפייה של קטינים בלבד

 • במספר מקרים ניתן להורות על אשפוז פסיכיאטרי בכפייה של קטין.
 • לפסיכיאטר המחוזי סמכות להורות על אשפוז פסיכיאטרי כפוי של קטין (בדומה למתמודדי נפש בגירים) אם התקיימו התנאים הקבועים לכך על-פי החוק. להרחבה ראו בערכים:
 • גם לבית משפט לנוער הדן בעניינו של קטין, סמכות להורות על אשפוז כפוי של קטין אם התקיימו התנאים הנ"ל.
 • במקרים מסוימים רשאי בית משפט לנוער, הדן בעניינו של קטין, להורות על אשפוזו הכפוי של הקטין גם גם אם לא התקיימו התנאים הנ"ל. למידע נוסף ראו אשפוז פסיכיאטרי כפוי של קטין.
 • במקרים מסוימים רשאי מנהל בית החולים להורות על אשפוז קטין בכפייה גם ללא הוראת אשפוז מפסיכיאטר מחוזי או מבית משפט לנוער, וזאת למשל 48 שעות. להרחבה ראו בערך אשפוז פסיכיאטרי כפוי בידי מנהל בית חולים.

ערעור על החלטה לאשפז אדם בכפייה

 • ניתן להגיש ערר על החלטה לאשפוז אדם בכפייה וכן על החלטה להאריך את משך האשפוז.
  • על החלטה של פסיכיאטר מחוזי לאשפז בכפייה רשאי כל אדם (לאו דווקא המטופל או קרובו) להגיש ערר לוועדה הפסיכיאטרית.
  • על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית רשאים לערער החולה, קרובו או היועץ המשפטי לממשלה.
  • על החלטה של בית משפט לנוער על אשפוז כפוי של קטין ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי.
 • למידע נוסף ראו ערעור על אשפוז פסיכיאטרי כפוי.

ייצוג משפטי בפני הוועדה הפסיכיאטרית או בית המשפט בעניין אשפוז בכפייה

 • המאושפז עצמו רשאי להיות מיוצג ע"י עורך דין בדיונים בפני הוועדה הפסיכיאטרית וכן בערעורים על החלטותיה.
 • קטין המערער על החלטה של בית משפט לנוער אשר מורה על אשפוזו בכפייה רשאי אף הוא להיות מיוצג ע"י עורך דין.
 • ניתן לבחור בין ייצוג ע"י עורך דין פרטי (במימון המאושפז/הקטין עצמו) או ע"י עורך דין מטעם הלשכה לסיוע משפטי במימון המדינה.
 • למידע נוסף ראו ייצוג משפטי בטיפול כפוי.

תרגום הדיונים בוועדה הפסיכיאטרית

זכויות כלליות במהלך האשפוז

טיפול רפואי נאות

 • המטופל זכאי לקבל טיפול בהתאם למצבו הרפואי, הנפשי והגופני, בהתאם לתנאים ולהסדרים שנהוגים במערכת הבריאות.
 • אסור לאשפז אדם במחלקה פסיכיאטרית אם מטרת האשפוז היא רק להגן עליו או על הציבור מפניו.
 • מטופלים טבעונים וצמחונים זכאים לתזונה מותאמת.
 • למידע נוסף ראו:

מסירת מידע

זכויות בתחום האישי

קשר עם אנשים אחרים

חופש תנועה, יציאה משטח בית החולים וחופשות

 • המטופל יכול לנוע בחופשיות בשטחים הציבוריים של בית החולים, כל עוד מצבו הרפואי מאפשר זאת.
 • יציאה משטח בית החולים מצריכה אישור מהגורמים המוסמכים.
 • חופשות מחוץ לבית החולים מהוות חלק מתוכנית הטיפול ויאושרו בהתאם לשיקולי הצוות המטפל.
 • במקרה של אשפוז בצו בית משפט (חשוד בעבירה או נאשם במשפט פלילי) המאושפז יהיה רשאי לצאת לחופשה רק אם בנוסף לאישור הצוות המטפל, ינתן גם אישור של הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית.
 • למידע נוסף ראו חופש תנועה בבית החולים וחופשות.

טיפולים רפואיים קונקרטיים

העברה לבית חולים אחר

גמלת ילד נכה לקטין שמאושפז במחלקה פסיכיאטרית

 • קטינים שמאושפזים בבית חולים לצורך קבלת טיפול נפשי עשויים להיות זכאים לגמלת ילד נכה.

הגשת תלונה על שירותי בריאות הנפש

 • כל אדם רשאי להגיש תלונה הקשורה לשירותי בריאות הנפש.
 • ניתן להגיש את התלונה למוסד הרפואי (בית חולים, מרפאה או יחידה רפואית) או לפסיכיאטר המחוזי או למחלקה לפסיכיאטרייה משפטית במשרד הבריאות.
 • למידע נוסף ראו הגשת תלונה על שרותי בריאות הנפש.

מדריכים וזכותונים נוספים

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע