הקדמה:

ישנן אוכלוסיות מסוימות (כגון סטודנטים) שאינן זכאיות לגמלת הבטחת הכנסה
הורה עצמאי (הורה יחיד) הלומד לימודים על תיכוניים עשוי להיות זכאי להבטחת הכנסה, בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

ככלל, מי שאין לו כל הכנסה או שהכנסתו נמוכה מהסכום הקבוע בחוק, זכאי לגמלת הבטחת הכנסה/השלמת הכנסה, בהתאם לתנאי הזכאות.

 • עם זאת, מי שמשתייכים לאוכלוסיות הבאות אינם זכאים לגמלה:
  • מי שנמצא במוסד וכל החזקתו על חשבון האוצר המדינה, הסוכנות היהודית, רשות מקומית או מוסד דת.
  • מי שמשרת שירות סדיר בצה"ל ובן/בת זוגו.
  • חבר קיבוץ או מושב שיתופי.
  • תלמיד/סטודנט הלומד במוסד להשכלה גבוהה, במוסד ללימודים על תיכוניים, בישיבה, במוסד תורני או במוסד להכשרת כוהני דת (מלבד מי שהופנה על ידי שירות התעסוקה למוסד להכשרה מקצועית).

הורה עצמאי הלומד לימודים על תיכוניים

 • הורה עצמאי (הורה יחיד) עשוי להיות זכאי להבטחת הכנסה גם אם הוא לומד במוסד ללימודים על תיכוניים או להשכלה גבוהה (לא כולל לימודי תואר שני או שלישי), בתנאי שהוא קיבל קצבה עבור 16 חודשים מתוך 20 החודשים שקדמו לחודש תחילת הלימודים.
 • להורה שעונה על תנאים אלה (בנוסף לשאר תנאי הזכאות לקצבה), הקצבה תשולם עבור 36 חודשים בלבד.
 • מי שמתייצב בלשכת התעסוקה כדי לקבל את הקצבה ומעוניין ללמוד, צריך להמשיך ולהתייצב בלשכת התעסוקה ולהמציא אישור מטעמה שאין לה עבודה להציע לו. אם הוא עובד ומקבל השלמת הכנסה, נדרש אישור מהלשכה שאין לה עבודה חלופית או נוספת להציע לו.
 • הורה עצמאי שלומד 36 שעות שבועיות או לומד ועובד 36 שעות שבועיות יהיה פטור מההתייצבות בלשכת התעסוקה, בכפוף לאישור ממוסד הלימודים.

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים