עובדי קבלן כוח אדם במגזר הפרטי שצו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם חל עליהם, זכאים להטבות יחודיות ובין היתר, תקן של 175 שעות עבודה בחודש, 24 ימי מחלה בשנה, ימי חופשה מיוחדים, שי בחגים, ביטוח "ריסק" או פנסיה מקיפה
חלק מהעובדים במגזר הפרטי וכל העובדים במגזר הציבורי/ממשלתי (למעט עובדים בתחום המחשוב) זכאים לאותם תנאי העבודה החלים על עובדי המעסיק בפועל במקום העבודה שבו הם עובדים
אם עובדי הקבלן זכאים לאותם תנאי העבודה של עובדי המעסיק בפועל ובנוסף חל עליהם גם צו ההרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם, תחול ההוראה המיטיבה יותר עם העובד
המידע בזכותון זה אינו חל על עובדי חברות שירותים, כגון: עובדי חברות שמירה ואבטחה או עובדי חברות ניקיון ותחזוקה


כמו עובדים במקצועות אחרים, עובדי קבלן כוח אדם זכאים לכל הזכויות המוקנות לעובדים מכוח חוקי המגן, הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה. כמו כן יש מספר זכויות ייחודיות לעובדי קבלן מתוקף צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם ומתוקף חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם.

 • צו ההרחבה בענף שירותי כוח אדם חל על כל עובדי הקבלן המועסקים אצל מעסיק בפועל בסקטור הפרטי (הצו אינו חל על עובדי קבלן המעוסקים בשירות הציבורי), למעט עובדי קבלן המועסקים במתן שירות סיעודי, עובדים בתחום המחשוב המועסקים בתפקידי תחזוקה, פיתוח והטמעה של מערכות מחשוב ועובדים המועסקים בטיפול בנכי מערכת הביטחון. צו הרחבה זה מרחיב את זכויותיהם של העובדים וקובע בין היתר, תקן של 175 שעות עבודה בחודש (במקום 186 באותו מועד, והחל מאפריל 2018, במקום 182),זכות צבירה של 24 ימי מחלה בשנה, זכאות לימי חופשה מיוחדים, ביטוח "ריסק" או פנסיה מקיפה ושי בחגים.
 • חלק מהעובדים במגזר הפרטי וכל העובדים במגזר הציבורי/ממשלתי (למעט עובדים בתחום המחשוב) זכאים לאותם תנאי עבודה החלים על עובדי המעסיק בפועל במקום העבודה שבו הם עובדים .
 • אם עובדי הקבלן זכאים לאותם תנאי העבודה של עובדי המעסיק בפועל ובנוסף חל עליהם גם צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם, תחול ההוראה המיטיבה יותר עם העובד.
 • לפי החוק, אסור להעסיק עובד באמצעות חברות כוח אדם למעלה מ-9 חודשים (למעט עובדי מחשוב). לאחר 9 חודשי העסקה, המעסיק מחוייב לקלוט את עובד הקבלן, ולהעסיקו כעובד מן המניין, או להפסיק את עבודתו. להרחבה ראו איסור העסקה כעובד קבלן כוח אדם מעל 9 חודשים.
 • יש לשים לב כי החובות לגבי תנאי העבודה הקבועים בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם חלות רק על קבלני כוח אדם, ואינן חלות על חברות שירותים. רוב חברות השמירה והניקיון מתפקדות כחברות שירותים.

מי זכאי?

 • לזכויות מתוקף צו ההרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם זכאים עובדי כל חברות כוח האדם במגזר העסקי/הפרטי, פרט לעובדים המנויים ברשימה הבאה:
  • עובדי המנגנון של חברות כח-האדם.
  • עובדי סיעוד.
  • עובדי מחשב המועסקים בתפקידי תחזוקה, פיתוח והטמעה של מערכות מחשוב.
  • עובדים המועסקים בטיפול בנכי צה"ל וכוחות הביטחון באמצעות מחלקת השיקום של משרד הביטחון.

זכויות עובדי קבלן במגזר הפרטי מכח צו ההרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם

הפחתת שעות למשרה מלאה

 • שעות העבודה הנדרשות למשרה מלאה מופחתות מ-186 ל-175 שעות בחודש.
 • משמעות ההטבה בפועל היא תוספת של 6% לחישוב התשלום עבור "זכויות נילוות" (למשל דמי חופשה ודמי הבראה), במצב בו עובדים את אותו מספר שעות.
דוגמה
 • עובד שמשלים 175 שעות עבודה בחודש נחשב למי שעובד במשרה מלאה, וצובר את מקסימום ימי ההבראה וימי החופשה.
 • עובד שמשלים 87.5 שעות נחשב למי שעובד בחצי משרה, והוא צובר חצי מהזכויות שצובר עובד במשרה מלאה (מחצית ימי הבראה, מחצית ימי החופשה וכו').

הארכת החופשה השנתית

 • מספר ימי החופשה שמגיעים לעובד קבלן משתנה בהתאם לאורך שבוע העבודה הנהוג במקום עבודתו.
 • מספר ימי החופשה תלוי בוותק של העובד בחברת כוח האדם או מקום העבודה.
 • אם חברת כח האדם התחלפה והעובד נשאר לעבור באותם מקום עבודה, ימשיך העובד לצבור את ימי החופשה בהתאם לתקופת עבודתו באותו מקום עבודה.
שנות ותק ימי חופשה
לשבוע עבודה של 6 ימים לשבוע עבודה של 5 ימים
1-4
 • 13 ימים עד ה-31.12.2016
 • 14 ימים החל מה-01.01.2017
 • 11 ימים עד ה-31.12.2016
 • 12 ימים החל מה-01.01.2017
5 14 12
6-8 19 17
9+ 26 23

* בהתאם לצו ההרחבה
** בהתאם לחוק

דוגמה
 • בשנה ה-3 לעבודתו אצל אותו מזמין שירות, התחלף הקבלן והעובד המשיך לעבוד תחת הקבלן החדש אצל אותו מזמין שירות.
 • העובד זכאי לימי חופשה מהקבלן החדש בהתאם לותק של3 שנים שצבר באותו מקום עבודה

.

 • מספר ימי החופשה בטבלה הנ"ל מציין את מספר ימי העבודה בפועל שמהם רשאי העובד להיעדר בכל שנה מבלי ששכרו ייפגע.
 • מספר ימי החופשה בטבלה מתייחס למי שהועסק במשרה מלאה המוגדרת בצו ההרחבה - 175 שעות עבודה בחודש (ולא 182 שעות כי שמקובל ברוב ענפי המשק). עובד המועסק במשרה חלקית יהיה זכאי לחלק היחסי של מספר ימי החופשה.
 • אם העובד עבד פחות מ-200 ימים באותה שנה או אם הקשר המשפטי בינו ובין המעסיק או חברת כוח האדם נמשך רק בחלק מהשנה, יהיה בעוד זכאי לחלק יחסי מתוך מספר ימי החופשה שבטבלה. להסבר על אופן חישוב מספר ימי החופשה במקרים אלה ראו חישוב מספר ימי החופשה השנתית.

ימי מחלה

 • על פי סעיף 8.3 לצו ההרחבה, עובדי קבלן זכאים ל-24 ימי מחלה בשנה (2 ימי מחלה לכל חודש עבודה). מדובר בהטבה של 6 ימים מעבר לקבוע בחוק.
 • כל עוד העובד מועסק אצל אותה חברת כוח אדם, יש באפשרותו לצבור עד 130 ימי מחלה במקום 90.
 • למידע נוסף ראו ימי מחלה לעובדי קבלן (חברות כוח אדם).

דמי חגים

 • עובדי קבלן שאינם עובדים חודשיים ושהשלימו שלושה חודשי עבודה בחברת כוח האדם או במקום העבודה, זכאים לדמי חגים עבור היעדרותם בימי חגים של דתם. (עובדים חודשיים מקבלים משכורת רגילה באותו חודש שבו חל החג).
 • עובדים יהודים זכאים לתשלום עבור 10 ימי חג, ועובדים שאינם יהודיים זכאים לתשלום עבור 9 ימי חג לכל היותר.
 • למידע נוסף ראו דמי חגים לעובדי קבלן (חברות כוח אדם).

עבודה בחג

 • על עבודה ביום חג מגיע תשלום רגיל, ובנוסף תשלום בגובה התשלום הניתן עבור יום חופש.
 • למרות זאת, אם העובד מועסק אצל מזמין הנוהג לשלם לעובדיו בגין עבודה בחג תוספת של 50% מהשכר ומנוחת פיצוי, זכאי עובד הקבלן לאותו גמול ומנוחה עבור עבודתו בחג.

שי לחג

חופשה מיוחדת

הזכות לדחות עבודה או לעזוב עבודה

 • עובד לא חייב לקבל כל עבודה שחברת כח-האדם מציעה לו. עם זאת מותר לחברת כוח האדם לדרוש מעובדים אשר עברו הכשרות או השתלמויות על חשבון החברה, להתחייב לתקופת העסקה סבירה, בשים לב למהות ולתקופת ההכשרה, לאחר תום ההכשרה. (ראו להלן בפסקת "הכשרה מקצועית או השתלמות").
 • לעובד קבלן, ככל עובד, מותר לעזוב עבודה במקרה של הרעת תנאי העבודה.

ביטוח "ריסק"

 • בתשעה חודשי העבודה הראשונים חייבת חברת כוח-האדם לבטח את העובד בביטוח מסוג "ריסק" (סיכון).
 • ביטוח כזה מבטיח לעובד פיצוי חודשי בגובה של 50% משכרו במקרה של נכות בעקבות תאונה, שאיננה תאונת עבודה (הפיצוי על תאונות עבודה מכוסה על ידי המוסד לביטוח לאומי). במקרה של מות העובד מכסה הביטוח פיצוי חד-פעמי של 100,000 ₪ לבן/ת הזוג והילדים. עובד שחברת כוח-האדם לא דאגה לביטוח כזה עבורו יכול לתבוע את החברה בבית הדין לעבודה.

ביטוח פנסיוני

 • עובדי קבלן (עובדים המועסקים ע"י חברות כוח אדם) זכאים לביטוח פנסיוני בתנאים משופרים בהשוואה לעובדים שכירים רגילים, וזאת החל מהחודש העשירי להעסקתם ע"י אותו קבלן או באותו מקום עבודה.
 • במהלך 9 חודשי העבודה הראשונים לעבודתם, זכאים עובדי קבלן לביטוח פנסיוני באותם תנאים ובאותם שיעורי הפרשות שזכאי להם כל עובד שכיר אחר, כלומר:
  • אם מדובר בעובד שלא היה לו ביטוח פנסיוני לפני תחילת העסקתו בחברת כוח האדם, הוא יהיה זכאי לביטוח פנסיוני החל מהחודש השביעי להעסקתו (כלומר לאחר 6 חודשי העסקה).
  • אם היה לעובד ביטוח פנסיוני קודם, הוא יהיה זכאי לביטוח פנסיוני כבר מיומו הראשון לעבודה, כאשר בפועל יועבר התשלום הראשון כעבור שלושה חודשי העסקה (רטרואקטיבית מתחילת העבודה).
 • אחרי 9 חודשי עבודה בחברת כוח האדם, חייבת החברה לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני מקיף, הכולל ביטוח נכות וביטוח חיים.
  • החובה לבטח מוטלת על חברת כוח האדם לאורך כל תקופת העסקה. החובה אינה מושפעת מהחלפת מעסיקים בפועל של העובד.
  • כל עובד רשאי לבחור בין פנסיה לבין ביטוח מנהלים כראות עיניו. כדאי, בין השאר, לשים לב לגובה דמי הניהול שמורידה לעצמה קרן הפנסיה לעומת דמי הניהול של ביטוח מנהלים:
קרן פנסיה ביטוח מנהלים
בסך הכל יופרשו לביטוח: 18.5% משכר העובד כ-20% משכר העובד
מהם על חשבון החברה: 12.5% 13.33% + עד 2.5 לכיסוי ביטוח נכות
על חשבון העובד: 6% 5%

פיצויי פיטורים בעת חילופי מעסיקים

 • החל מה-29.10.2018, עובדי קבלן כוח אדם שנשארו לעבוד באותו מקום עבודה בעת חילופי מעסיקים, זכאים לפיצויי פיטורים מהקבלן שהתחלף, בתנאי שעבדו לפחות שנה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.
 • הזכאות במקרה זה לפיצויי פיטורים חלה גם אם הקבלן הקודם הציע לעובד עבודה חלופית במקום אחר והעובד סרב.
 • עובד שבעת חילופי המעסיקים אינו זכאי לפיצויי פיטורים בגלל שתקופת העסקתו אצל המעסיק הקודם הייתה קצרה משנה, יהיה זכאי בסיום תקופת עבודתו לתשלום פיצויים (אם הוא עונה על שאר תנאי הזכאות) מהמעסיק החדש, גם עבור התקופה שבה הועסק ע"י מעסיקו הקודם.
 • הזכאות לפיצויי פיטורים בעת חילופי מעסיקים אינה גורעת מזכויות אחרות של העובד התלויות בוותק.
 • למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובדי קבלן (כוח אדם) בעת חילופי מעסיקים.

הכשרה מקצועית או השתלמות

 • ככלל אסור לגבות תשלום עבור הכשרה או השתלמות.
 • עם זאת כאשר העובד מועסק במגזר הציבורי מותר לחברת כוח האדם לגבות תשלום עבור ההכשרה, וזאת רק אם מתקיימים התנאים הקבועים בתקנות.
 • במגזר הפרטי אסור לחברת כוח-האדם לדרוש תשלום עבור הכשרה או השתלמות שהעניקה לו על חשבונה, אולם היא רשאית לדרוש ממנו לעבוד במשך תקופה סבירה.
 • למידע נוסף ראו איסור גביית תשלום מעובדי קבלן עבור הכשרה או השתלמות.

השוואת זכויות במגזר הפרטי והציבורי

דוגמה
עובד קבלן כוח אדם שצו ההרחבה בענף אספקת שירותי כוח אדם חל עליו זכאי לחופשה מיוחדת לרגל נישואיו, גם אם עובדי המעסיק בפועל, העובדים יחד עמו באותו מקום עבודה, אינם זכאים לחופשה כזו.

הוצאות נסיעה

 • עובד זכאי להשתמש בהסעה למקום העבודה, שהמעסיק בפועל מספק לעובדיו האחרים. במקרה שאין לעובד אפשרות להשתמש בהסעה זו, מגיעה לו השתתפות בהוצאות נסיעתו לעבודה וממנה בתחבורה ציבורית.

שימוש בחדר אוכל

 • במקומות עבודה שמציעים שירותי חדר-אוכל לעובדיהם, גם עובדי חברת כוח-האדם זכאים להשתמש בו. למעסיק בפועל מותר לגבות מהם תשלום על כך, כפי שהוא גובה מעובדיו הישירים.

ביגוד

 • עובד זכאי לבגדי עבודה בהתאם לכללי הבטיחות בעבודה, ובהתאם להסכם הקיבוצי במקום עבודתו. חברת כוח-האדם אחראית להקפיד על כך.

שעות נוספות

 • אם במקום העבודה יש הסכם קיבוצי המחייב את המעסיק לשלם תוספת גדולה יותר ממה שנקבע בחוק תמורת עבודה בשעות נוספות, גם עובד כוח-האדם זכאי לאותו תשלום עבור שעות נוספות.

משמרות לילה

 • ככלל, במשמרת לילה (משמרת שלפחות שעתיים ממנה הן בין השעות 22:00 ל-6:00 בבוקר), מתחילים את ספירת השעות הנוספות אחרי השעה השביעית.
 • במקומות עבודה שבהם המעסיק משלם לעובדיו הישירים תוספת שכר עבור כל השעות של משמרת הלילה, הוא מחויב לתת את אותם תנאים גם לעובדי הקבלן. האחריות על התשלום הזהה היא של חברת כוח האדם.

קופת גמל

 • אם במקום העבודה המעסיק חייב, בתוקף הסכם קיבוצי, להפריש כספים עבור קופת גמל לעובדיו הישירים, גם עובד כוח-האדם זכאי לאותם תנאים בדיוק.
 • עובד קבלן המועסק במגזר הפרטי זכאי להפרשות לקופת גמל כעבור תשעה חודשי עבודה באותה חברת כוח-אדם או באותו מקום עבודה.
 • במגזר הציבורי זכאי עובד הקבלן להפרשות כבר מתחילת עבודתו.
 • למידע נוסף ראו הפרשות לקופת גמל לעובדי קבלן (חברות כוח אדם).

קרן השתלמות

 • אם במקום העבודה המעסיק חייב, בתוקף הסכם קיבוצי, להפריש עבור קרן השתלמות לעובדיו הישירים, גם עובד חברת כוח-האדם זכאי לאותם תנאים.
 • עם זאת, זכאותם של עובדי כוח-האדם מתחילה רק 6 חודשים אחרי התקופה שנקבעה בהסכם הקיבוצי.
 • כך, למשל, אם העובדים הישירים זכאים לקרן השתלמות החל מסוף השנה הראשונה לעבודתם, עובד כוח-האדם זכאי לכך אחרי שנה וחצי של עבודה באותו מקום.

שי לחג

 • עובדי קבלן המועסקים במגזר הציבורי זכאים לשי לחג אם במקום העבודה שבו הם מועסקים מקבלים העובדים האחרים (שאינם עובדי קבלן) שי לחג.

שביתה

 • כאשר העובדים הישירים של המעסיק בפועל שובתים, אסור לעובדי כוח-האדם למלא את מקומם ולשבור את השביתה. הם חייבים לשבות וזכאים לאותו כיסוי של ימי שביתה. אם לא יקבלו כיסוי מההסתדרות, תהיה אחראית לכיסוי חברת כוח-האדם.

תהליך מימוש הזכות

 • האחריות על ביצוע כל הדרישות הכלולות בצו ההרחבה ובחוק מוטלת על חברות כח-האדם, ולא על המעסיק בפועל במקום העבודה. יחד עם זאת במקרה שהזכויות אינן מוענקות לעובד על ידי חברת כוח האדם יש להתלונן במקום העבודה גם בפני המעסיק בפועל.
 • במקרה של עובדי קבלן בתחומי הניקיון השמירה וההסעדה החוק מטיל אחריות מיוחדת על המעסיק בפועל לוודא כי עובד הקבלן מקבל את מלוא זכויותיו, ואף מאפשר לעובד לתבוע את המעסיק בפועל במקרה שנשללות מהעובד זכויות המגיעות לו על פי החוק או צו ההרחבה.
 • ניתן להגיש תלונות על קבלני כח אדם המפרים זכויות עובדים אל מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות עמותת קו לעובד.