פורטל זה מקיף את זכויותיהם של עובדי חברות ניקיון ותחזוקה, בפרט את הזכויות הייחודיות והשונות מזכויותיהם של עובדים בענפים אחרים.

על עובדים בתחום הניקיון והתחזוקה חלים חוקי מגן ספציפיים, ועד פברואר 2014 הם היו זכאים לזכויות יחודיות מתוקף צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה.
ביולי 2013 נחתם הסכם עבודה קיבוצי כללי בין ארגון חברות הניקיון בישראל והסתדרות העובדים הכללית החדשה, המעניק הטבות נוספות מעבר לאותו צו הרחבה. נכון לינואר 2014, רק חלק מסעיפי ההסכם נכנסו לתוקף, והם חלו אך ורק על עובדים שמעסיקיהם חברים בארגון חברות הניקיון בישראל.
בפברואר 2014 נחתם צו הרחבה בענף הניקיון שהחיל את חלק מהוראות ההסכם על כלל עובדי הניקיון והתחזוקה החל ממרץ 2014. לגבי עובדי ניקיון המועסקים אצל חברות המעניקות שירותי ניקיון לבתי מלון נקבע כי הוראות ההסכם יחולו החל מיולי 2014.
עובדי ניקיון העובדים בפועל במגזר הציבורי היו זכאים להטבות נוספות על אלו שהיו זכאים להן שאר העובדים, אך בעקבות צו ההרחבה, מרבית ההטבות חלות על כלל עובדי הניקיון והתחזוקה (במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי).
עובדים של חברת ניקיון ושמירה שרוב העובדים בה הם עובדי שמירה, עשויים להיות זכאים לזכויות של עובדי חברות שמירה ואבטחה, שבחלק מהמקרים הן זכויות רחבות יותר.
בכל מקרה שקיימים מספר הסדרים (הסכם קיבוצי, חוזה עבודה אישי או חוק) שחלים על עובד, על המעסיק לנהוג לפי ההסדר המיטיב עם העובד.

לזכויות ומידע נוסף בנושאים אחרים הקשורים בתעסוקה, בקרו בפורטל התעסוקה.

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים