בזכותון שלפניכם ריכזנו מידע חשוב על זכויותיהם של עובדים פלסטינים המתגוררים ברשות הפלסטינית ומועסקים כעובדי בניין (למעט מפעילי עגורן) בישראל
הזכותון אינו מתייחס לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות, ואינו מכסה בשלב זה את זכויותיהם של עובדים פלסטינים המועסקים בישובים הישראלים ביהודה ושומרון


עובדי בניין פלסטינים המועסקים בישראל זכאים למרבית הזכויות הכלליות המגיעות לכלל העובדים הישראליים, ובנוסף מגיעות להם זכויות ייחודיות מתוקף צווי הרחבה ייחודיים לענף הבנייה.

שימו לב
 • זכותון זה מתייחס לזכויותיהם של עובדים פלסטינים המתגוררים ברשות הפלסטינית ומועסקים כעובדי בניין (למעט מפעילי עגורן) בישראל, ואינו מתייחס לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.
 • כמו כן בשלב זה, הזכותון אינו מכסה את זכויותיהם של עובדים פלסטינים המועסקים בישובים הישראלים ביהודה ושומרון.

היתר כניסה לישראל והיתר עבודה

 • כדי שעובד פלסטיני יוכל לעבוד כעובד בניין בישראל, על המעסיק לקבל היתר להעסקת עובדים פלסטינים בענף הבנייה, ועל העובד לקבל היתר כניסה לישראל. את הבקשות להיתר מגיש המעסיק.
שימו לב
היתר העבודה ניתן לעובד למטרת עבודה בענף הבניין בלבד, ולא נועד לכניסה לישראל למטרות אחרות כגון: מטרות הומניטאריות, תפילה, ביקור חברים או משפחה וכיו"ב.
 • החל מיום 06.12.2020 מעסיקים העומדים בתנאי הזכאות לקבלת היתר להעסקת עובדים פלסטינים בענף הבנייה, יקבלו היתר העסקה כללי בענף הבנייה, מבלי לציין את מכסת העובדים המירבית לכל מעסיק והמכסה שנקבעה לענף הבניין תחשב כ"שייכת" לעובדים ולא למעסיקים, כך שהעובדים יוכלו לעבור בין מעסיקים שונים בענף הבניין לפי בחירתם.
 • עובד אשר סיים את עבודתו אצל המעסיק בישראל, יהיה זכאי לקבל מהמינהל האזרחי היתר חיפוש עבודה למשך 60 יום. במהלך תקופה זו יהיה העובד רשאי להיכנס לישראל ולחפש עבודה, אך לא יהיה רשאי לעבוד, אלא אם המעסיק החדש יסדיר את רישומו בלשכת השירות למעסיקים ובמינהל האזרחי.
 • אם בתום 60 הימים הללו העובד לא ימצא עבודה בישראל, היתר העבודה של העובד ייגרע ממכסת העובדים הפלסטינים הרשאים לעבוד בענף הבניין בישראל. אם ימצא עבודה אצל מעסיק חדש בישראל, הוא יוכל לעבוד בה רק אם באותו זמן תהיה במכסת היתרי העבודה של עובדי בניין בישראל יתרה פנויה.
 • למידע נוסף ראו קבלת היתר להעסקת עובדים פלסטינים בענף הבנייה.

עבודה במשרה מלאה אצל מעסיק אחד וחופש לעבור בין מעסיקים

 • מעסיק של עובד פלסטיני בענף הבנייה שקיבל היתר העסקה מחויב להעסיק את העובד במשרה מלאה בסוג העבודה הרשומה בהיתר.
 • על המעסיק להעסיק את העובד אצלו באופן ישיר ובלעדי ואסור לו להעביר או לנייד את העובד למעסיק אחר או לקבלן כוח אדם.
 • החל מיום 06.12.2020 מעסיקים העומדים בתנאי הזכאות יקבלו היתר העסקה כללי בענף הבנייה, מבלי לציין את מכסת העובדים הפלסטינים המירבית לכל מעסיק
 • באופן זה, תיחשב המכסה של עובדים פלסטינים שנקבעה לענף הבניין כ"שייכת" לעובדים ולא למעסיקים, והעובדים יוכלו לעבור בין מעסיקים שונים בענף הבניין לפי בחירתם.
 • למידע נוסף ראו מעבר של עובדים פלסטינים בין מעסיקים בענף הבנייה.

חוזה עבודה והודעה בכתב על שינוי תנאי העבודה

 • מעסיק של עובד פלסטיני מחויב להתקשר עם העובד בהסכם עבודה כתוב, המפרט את תנאי העסקת העובד בשפה המובנת לעובד.
 • על המעסיק למסור לעובד עותק של חוזה העבודה.
 • חוזה יכול לבוא במקום ההודעה על תנאי העבודה אך במקרה של שינוי בתנאי העבודה, על המעסיק למסור לעובד הודעה בכתב על שינוי החוזה.
 • למידע נוסף ראו חוזה עבודה לעובד זר.

ביגוד ובגדי מגן

 • עובדי בניין פלסטינים אשר הועסקו אצל אותו מעסיק לפחות חצי שנה, זכאים לקבל פעם בשנה מערכת ביגוד מאיכות טובה הכוללת נעליים, מכנסיים, חולצה וכובע מצחייה, בשווי של עד 250 ₪.
 • המעסיק רשאי לספק לעובד את הביגוד עצמו או לשלם לעובד תוספת לשכר בסך 250 ₪ לשנה.
 • כאשר עבודת העובד מחייבת בגדי מגן, כגון: מגפיים, קסדה וכיו"ב, על המעסיק לספק לעובדים בגדי מגן אלה על חשבונו בלבד.
 • למידע נוסף ראו סט ביגוד ובגדי מגן לעובדי בניין ושיפוצים.

שכר ותשלומים נוספים

שכר מינימום לעובד בניין

 • שכר המינימום לעובדי בניין שאינם מנהלי עבודה או עובדי שיפוצים או מפעילי עגורן צריח (מנופאים) הוא 5,600 ₪ לחודש למשרה מלאה ו- 30.76 ₪ לשעה.
 • שכר המינימום עולה על פי הדרגה של העובד. לפירוט שכר המינימום על פי דרגת העובד לחצו כאן.
 • עובד מתקדם בדרגה כל 3 שנים של עבודה מלאה בענף הבנייה בישראל, ולא על פי שנות הוותק אצל מעסיק מסויים. מניין 3 השנים מתחיל מיום תחילת עבודתו של העובד בענף הבנייה, אך לא לפני יום 11.08.2010.
 • על עובד בניין, בעל ותק ענפי קודם, אשר מתחיל לעבוד אצל מעסיק חדש, להציג בפני המעסיק החדש אסמכתאות לדרגתו ושנות עבודתו בענף הבנייה ושכרו ייקבע בהתאם לוותק שלו בענף.
 • לשכר המינימום של עובדי שיפוצים לחצו כאן.
 • לשכר המינימום של מנהלי עבודה בענף ההבנייה והשיפוצים לחצו כאן.

גמול שעות נוספות

 • שבוע עבודה בענף הבניין מחושב לפי בסיס של 42 שעות, והוא בן 5 או 6 ימים, כנהוג במקום העבודה:
  • במקומות עבודה שעובדים בהם 5 ימים בשבוע, יעמוד התקן היומי על 8.6 שעות (8 שעות ו-36 דקות) נטו (ללא הפסקה) במשך 4 ימים, וביום הנותר על 7 שעות ו-36 דקות נטו, או בהתאם להסכם העבודה האישי או הנוהג שקבוע במקום העבודה, ובלבד שיום עבודה רגיל לא יעלה על 9 שעות עבודה ביום.
  • כשמדובר על שבוע עבודה בן 6 ימים ,יום עבודה רגיל לא יעלה על 8 שעות עבודה נטו, יום שישי לא יעלה על 7 שעות עבודה, וסך שעות העבודה במהלך השבוע לא יעלה על 42 שעות.
 • עובד שהועסק מעבר למכסת השעות היומית או השבועית, זכאי לגמול עבור שעות נוספות, בכפוף להגבלות שנקבעו):
  • בגין 2 השעות הנוספות הראשונות באותו יום עבודה יהיה עובד זכאי לגמול של 25% משכרו הרגיל - כלומר לשכר של 125% לשעה.
  • בגין השעות הנוספות הבאות יהיה עובד זכאי לגמול של 50% משכרו הרגיל - כלומר לשכר של 150% לשעה.
דוגמה
 • עובד בניין העובד 5 ימים בשבוע בשכר שעתי של 50 ₪ לשעה עבד כדלקמן :
 • בימים א'-ד' עבד כל יום 8 שעות ו-36 דקות נטו ( בהתאם לתקן).
 • ביום ה' עבד 9 שעות ו- 36 דקות נטו. (שעתיים נוספות).
 • עבור השעות נוספות שעבד ביום ה', זכאי העובד לשכר של 125% משכרו הרגיל, ובסה"כ לגמול שעות נוספות בסך 125 ₪ (לפי החישוב: 125% X‏ 2 שעות X‏ 50 ₪ לשעה).
 • למידע נוסף ראו:
 • מנוחה שבועית ועבודה ביום המנוחה

  • עובדים זכאים למנוחה שבועית בת 36 שעות רצופות הכוללת את יום המנוחה על פי דתם.
  • לעובד שאינו יהודי המנוחה השבועית תכלול את יום שישי, או שבת, או ראשון - לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו.
  • עובד שנדרש לעבוד במנוחה השבועית, זכאי לתשלום מוגדל עבור עבודתו ביום זה.
  • עובדים במשכורת חודשית קבועה זכאים לתוספת של 50% מערך שכרם היומי עבור עבודתם ביום המנוחה, ובנוסף זכאים ליום מנוחה חלופי או לשעות מנוחה חלופיות ביום אחר ("מנוחת פיצוי"). מנוחת הפיצוי הנה בתשלום, ואסור למעסיק לנכות את יום ההיעדרות החליפי מהשכר החודשי או מיתרת ימי החופשה או המחלה הצבורים של העובד.
  • עובדים שעתיים או יומיים (המקבלים שכר לפי שעה או לפי מספר ימי העבודה בכל חודש) זכאים לשכר של 150% משכרם הרגיל עבור שעות עבודתם בימי המנוחה השבועית, ובנוסף ליום מנוחה חלופי או לשעות מנוחה חלופיות ביום אחר ("מנוחת פיצוי"). מנוחת הפיצוי של עובדים שעתיים או יומיים הינה ללא תשלום.
  • למידע נוסף ראו :

  החזר הוצאות נסיעה

  • מעסיק של עובדים פלסטינים מחויב להסיע את העובדים למקום העבודה ממחסום הכניסה לישראל, ובתום יום העבודה להסיעם חזרה למחסום.
  • כאשר העובדים זקוקים לתחבורה כדי להגיע מביתם למחסום, על המעסיק לשלם לעובד החזר הוצאות נסיעה גם אם הוצאות הנסיעה חלו בשטחי הרשות הפלסטינית. גובה ההחזר הוא כדלקמן:
   • עובד פלסטיני המועסק כעובד בניין זכאי להחזר הוצאות נסיה מביתו ועד למחסום הכניסה בישראל גובה עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות, או לפי עלות כרטיס "חופשי חודשי", לפי הזול מביניהם ועד למקסימום של 22.60 ₪ ליום.
   • אם המרחק בין ביתו של העובד למקום העבודה הוא מעל 40 ק"מ, זכאי העובד להחזר הוצאות נסיעה עד למקסימום של 33.9 ₪ ליום או להחזר הוצאות בפועל, בהתאם לסיכום עם המעסיק.
   • עובד שיפוצים בלבד, אשר המרחק בין ביתו או מקום איסופו ע"י המעסיק למקום העבודה הוא מעל 50 ק"מ, זכאי בנוסף לתשלום עבור זמן הנסיעה שמעבר ל-50 ק"מ.
  • למידע נוסף ראו:
  טיפ
  רשות האוכלוסין רשאית לדרוש מהמעסיק הוכחות לתשלום השכר, ועל כן רצוי לשמור את האסמכתאות המעידות על תשלומי השכר.

  תשלום הוצאות ארוחה ולינה (אש"ל)

  דמי הבראה

  • עובדי בניין פלסטינים המועסקים בישראל, אשר השלימו שנת עבודה אחת לפחות אצל המעסיק, זכאים לדמי הבראה.
  • דמי ההבראה משולמים בדרך כלל אחת לשנה כתוספת לאחת המשכורות של חודשי הקיץ (יוני - ספטמבר). עם זאת המעסיק רשאי לשלם את דמי ההבראה במסגרת משכורת של חודש אחר במהלך השנה, בהתאם לנוהג במקום העבודה הספציפי.
  • עובד שעד למועד תשלום דמי ההבראה טרם השלים שנה במקום העבודה, יקבל את דמי ההבראה במועד החלוקה הבא בשנה העוקבת. בדמי ההבראה שיקבל תחושב גם השנה הקודמת.
  • שווי יום הבראה עומד על 418 ₪ ליום.
  • מספר ימי ההבראה שעבורם זכאי העובד לדמי ההבראה מחושב בהתאם לוותק שצבר העובד בענף הבניין או השיפוצים, לפי העניין.
  שנות ותק של העובד בענף הבניין או השיפוצים מספר ימי הבראה
  1-2 שנים 6 ימים
  3-4 שנים 8 ימים
  5-10 שנים 9 ימים
  11-15 שנים 10 ימים
  16-19 שנים 11 ימים
  20 שנה ויותר 12 ימים
  • חשוב להדגיש - דמי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק שצבר העובד בענף הבניין או השיפוצים ולא לפי הוותק אצל המעסיק הספציפי.
  דוגמה
  • עובד החל לעבוד ב- 01.07.2016 אצל מעסיק בענף הבנייה.
  • לאחר שנתיים התפטר העובד מעבודתו אצל המעסיק והחל לעבוד ביום 01.07.2018 אצל מעסיק אחר בענף הבנייה.
  • העובד זכאי ממעסיקו הראשון לדמי הבראה לפי וותק של שנתיים.
  • ב-01.07.2019 זכאי העובד לדמי הבראה ממעסיקו השני לפי ותק של 3 שנים בענף הבנייה - סה"כ ל-8 ימי הבראה.
 • למידע נוסף ראו דמי הבראה לעובדי בניין ושיפוצים.
 • תשלום חלף השתלמות

  • עובדים פלסטינים המועסקים בענף הבנייה והשיפוצים זכאים לתוספת שכר במקום הפרשות לקרן השתלמות (חלף השתלמות).
   • עובדי בניין (כולל עובדי שיפוצים) אשר אינם מנהלי עבודה, זכאים לתשלום חלף השתלמות לאחר שהשלימו 3 שנות ותק בענף הבנייה בישראל (לאו דווקא אצל המעסיק הנוכחי).
   • מנהלי עבודה באתר בנייה זכאים לתשלום חלף השתלמות החל מיום עבודתם הראשון.
  • מי שמעסיק עובדים פלסטינים בענף הבנייה בישראל ישלם מדי חודש את את חלף ההשתלמות, ישירות לעובד יחד עם השכר חודשי.
  • על המעסיק לדווח על רכיב זה מדי חודש לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה במסגרת הדיווח על "יומן ‏העסקה" ‏המכיל את ‏כל ‏מרכיבי ‏השכר ‏של ‏עובדיו‏ הפלסטינים, כולל פירוט התשלומים שהמעסיק שילם לעובד עבור חלף השתלמות, וזאת כדי שאגף שירות למעסיקים יוכל להוציא תלושי שכר כדין. למידע נוסף ראו :תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים.
  • החל מיום 01.11.2015 גובה התשלום למנהלי עבודה הוא 7.25% מתוך שכר הבסיס הענפי המשולם להם.
  • החל מיום 01.11.2015 גובה התשלום לעובדי בנין או עובדי שיפוצים (שאינם מנהלי עבודה) מחושב כאחוזים מתוך שכר הבסיס של עובדי שיפוצים (אם הם עובדי שיפוצים) או מתוך שכר הבסיס של עובדי בניין (אם הם עובדי בנין אחרים), בהתאם לוותק במפורט בטבלה הבאה:
  ותק העובד בענף הבנייה גובה התשלום שמשלם המעסיק
  3-6 שנות וותק בענף הבנייה 2.5% משכר הבסיס
  6 שנים ותק בענף הבנייה ואילך 5% משכר הבסיס
  דוגמה
  עובד בניין בעל ותק של 5 שנים בענף הבנייה
  • שכרו הבסיסי של עובד בענף הבנייה בעל 5 שנות וותק בענף הבנייה עומד על 6,500 ₪ לחודש.
  • על המעסיק לשלם מדי חודש, חלף השתלמות בגובה 162 ₪, לפי החישוב: 2.5% X‏ 6,500 ₪.
  דוגמה
  עובד בניין בעל 8 שנות ותק בענף הבנייה
  • שכרו הבסיסי של עובד בענף הבנייה בעל 8 שנות וותק בענף הבנייה עומד על 7,500 ₪ לחודש.
  • על המעסיק לשלם מדי חודש, חלף השתלמות בגובה 375 ₪, לפי החישוב: 5% X‏ 7,500 ₪.
 • למידע נוסף ראו תוספת שכר לעובדים זרים ועובדים פלסטינים בענף הבניה והשיפוצים במקום הפרשות לקרן השתלמות (חלף השתלמות).
 • מענק עידוד למנהלי עבודה

  תשלום עבור יום עבודה שבוטל או הופסק עקב פגעי מזג האוויר

  • עובד בניין פלסטיני המועסק בישראל, אשר קיבל הוראה ממעסיקו לא לצאת לעבודה עקב פגעי מזג אוויר, יהיה זכאי לתשלום של 4 שעות עבודה עבור אותו יום.
  • עובד שהתחיל את יום עבודתו וקיבל הוראה לסיים את יום עבודתו בגלל פגעי מזג אוויר, יהיה זכאי לתשלום עבור שעות העבודה שעבד בפועל ובנוסף לתשלום עבור 4 שעות עבודה, עד לגובה התשלום של יום עבודה רגיל.
  • עובד שעזב את מקום העבודה בשל פגעי מזג אוויר על דעת עצמו, מבלי שהמעסיק נתן לא הוראה לעזוב את מקום העבודה, יקבל תשלום בעד שעות עבודתו בפועל בלבד, ולא יהיה זכאי לתשלום הנוסף של 4 שעות.
  • עובד שהתחיל את יום עבודתו וקיבל הוראה להמתין במקום העבודה בשל פגעי מזג אוויר, יהיה זכאי לשכר עבור שעות עבודתו בפועל ובנוסף לתשלום עבור עבור שעות ההמתנה.
  • עובד שהגיע למקום הריכוז שממנו יוצאים לעבודה ברכב המעסיק, יחכה שעה לרכב או להוראות אחרות. אם הרכב לא הגיע בשל פגעי מזג אוויר, זכאי העובד לתשלום של 4 שעות עבודה ובנוסף לתשלום עבור שעת ההמתנה.
  • למידע נוסף ראו תשלום לעובדי בניין ושיפוצים שעבודתם בוטלה או הופסקה עקב פגעי מזג אוויר.

  ניכויים מהשכר

  • המעסיק רשאי לנכות משכר העובד תשלומים תשלומים מסוימים.
  דוגמה
  מס הכנסה, ביטוח לאומי, חלקו של העובד בביטוח הפנסיוני, חלקו של העובד בהיטל ההשואה, תשלום עבור ביטוח רפואי, דמי טיפול ארגוני וסכומים המגיעים למעסיק בגין חובות העובד כלפיו.

  נקודות זיכוי ממס הכנסה

  • עובדי בניין פלסטינים המועסקים בישראל זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי ממס הכנסה, ששווין 6,534 ₪ לשנה (בממוצע 544.5 ₪ לחודש) נכון לשנת 2024.
  • נקודות הזיכוי מפחיתות את גובה המס שעל העובד לשלם, כלומר הן מגדילות את שכר הנטו של העובד.
  • שוויה השנתי של נקודת זיכוי הוא 2,904 ₪ והשווי החודשי שלה הוא 242 ₪ (נכון לשנת 2024).
  • עובדים ועובדות פלסטינים שלבני זוגם אין כל הכנסה, זכאים לתוספת של נקודת זיכוי אחת (2,904 ₪ לשנה או 242 ₪ לחודש, נכון לשנת 2024), בתנאי שאחד מבני הזוג עיוור, או הגיע לגיל פרישה מעבודה, או שנקבעו לו 100% נכות רפואית או לפחות 90% נכות רפואית משוקללת.
  • למידע נוסף ראו :

  מועד ואופן תשלום השכר

  • מעסיקים של עובדים פלסטינים חייבים להעביר בכל חודש לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה "יומן ‏העסקה" ‏המכיל את ‏כל ‏מרכיבי ‏השכר ‏של ‏העובדים.אגף שירות מעסיקים ייחשב מדי חודש את שכר הנטו שעל המעסיק לשלם ישירות לעובד ואת ההפרשות והניכויים שעל המעסיק להעביר באמצעות אגף שירות מעסיקים.
  • המעסיק‏ ישלם‏ ישירות לעובד‏ את‏ שכר הנטו‏ החודשי, כפי שמופיע בהודעת אגף שירות למעסיקים עד היום ה-9 של החודש הבא.
  דוגמה
  את שכר חודש פברואר יש לשלם לכל המאוחר עד 9 במרץ.

  מסירת תלושי שכר לעובד

  • על המעסיק למסור לעובד מדי חודש את תלוש השכר, שבו יפורטו רכיבי השכר של העובד.

  הפסקות ומנוחה במהלך יום העבודה

  • עובד בניין זכאי להפסקה בת 45 דקות ביום עבודה של 6 שעות ויותר.
  • זמן ההפסקה אינו מחושב כחלק משעות העבודה, והמעסיק אינו מחויב לשלם לעובד עבור זמן זה, אלא אם כן דרש מהעובד להישאר במקום העבודה.
  • עובד רשאי להתפלל במהלך יום עבודתו בהתאם לדרישות דתו ובהתאם לצרכי העבודה ואילוציה. זמן התפילה אינו נחשב זמן עבודה המזכה בתשלום.
  • למידע נוסף ראו:

  זכויות בחגים

  היעדרות מעבודה במהלך החג

  • עובדי בניין פלסטינים רשאים להיעדר מעבודתם במהלך 9 ימי חג בשנה, בהתאם למצוות דתם, ולקבל תשלום עבור ימי היעדרות אלה.
  • עובדי בניין המועסקים במשכורת חודשית (משכורת קבועה), זכאים לקבל את משכורתם הרגילה גם בחודשים בהם נעדרו מעבודתם בגלל חג.
  • עובדים בניין שעתיים/יומיים זכאים לתשלום דמי חגים (בגובה השכר שהיו אמורים לקבל אילו עבדו במהלך החג) עבור היעדרותם במהלך 9 ימי חג בשנה, בתנאי שהם בעלי ותק של 3 חודשים לפחות בענף הבנייה (ולאו דווקא אצל מעסיק מסוים) ולא נעדרו ללא רשות מן העבודה יום לפני או יום אחרי החג.
  • העובדים אינם זכאים לתשלום עבור יום חג שחל ביום המנוחה השבועי.
  • העובדים רשאים לבחור אם להיעדר מהעבודה ולקבל דמי חגים ב ימי החג המוסלמיים או ב ימי חג יהודיים, ועליהם להודיע מראש למעסיק מהי בחירתם.
  • אם עובד מוסלמי בחר כימי חג את חגי דתו ומקום עבודתו סגור בחגים יהודיים, הוא לא יהיה זכאי לכפל תשלום (עבור החגים המוסלמיים ועבור החגים היהודיים). בימי החג היהודיים הוא יוכל לצאת לחופשה ולקבל תשלום, אם עומדים לרשותו ימי חופשה צבורים.
  • למידע נוסף ראו:

  עבודה במהלך החג

  • ככלל, עובדים רשאים להיעדר מעבודתם במהלך החג ולקבל תשלום עבור ימי ההיעדרות כפי שהוסבר לעיל.
  • עם זאת עובדים שעבדו במהלך החג, זכאים לתשלום מוגדל עבור עבודתם ביום זה.
  • עובדים במשכורת חודשית זכאים לתוספת של 50% מערךשכרם היומי עבור שעות עבודתם בימי המנוחה השבועית או בחג וכן למנוחת פיצוי ביום חול חליפי, בהתאם לשעות הפיצוי שנקבעו בהיתר העסקה בשבת. מנוחת הפיצוי הנה בתשלום שכן אסור למעסיק לנכות את יום ההיעדרות החליפי מהשכר החודשי או מיתרת ימי החופשה או המחלה.
  • עובדים שעתיים או יומיים זכאים לשכר של 150% משכרם הרגיל עבור שעות עבודתם בימי המנוחה השבועית או בחג, ובנוסף למנוחת פיצוי ללא תשלום. אם הועסקו בחג שלא מתוך בחירה אלא מתוך כורח, הם זכאים לשכר של 250% מהשכר הרגיל.
  • למידע נוסף ראו :

  שי לחג

  • עובדי בניין פלסטינים זכאים לקבל מהמעסיק שי בראש השנה ובחג הפסח, או בשני מועדים אחרים בתאם לימי החג המוסלמים.
  • שווי השי לא יפחת מ-250 ₪ לכל אחד משני החגים, ובסך הכול שי בשווי של 500 ₪ לשנה.
  • למידע נוסף ראו שי לחג לעובדי בניין ושיפוצים.

  חופשות, יום בחירה וימי אבל

  חופשה שנתית

  • החל מחודש ינואר 2017, הפסיק אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה לגבות מהמעסיקים את ההפרשה החודשית בשיעור 4% משכר העובדים ועל המעסיקים לשלם את דמי החופשה ישירות לעובדיהם, במסגרת השכר החודשי המשולם לעובד בחודש בו הוא יצא לחופשה.
  • במהלך החופשה זכאי העובד לתשלום דמי חופשה בגובה השכר הרגיל שלו.
  • עובדי בניין ועובדי שיפוצים זכאים למספר ימי חופשה שנתית בהתאם לוותק שלהם בענף הבנייה או השיפוצים, על פי האמור בטבלה הבאה:
  שימו לב
  בכל מקרה שבו הוראות חוק חופשה שנתית קובעות מספר ימי חופשה גבוה יותר לעומת מספר הימים שבטבלה, החוק יגבר. למידע נוסף ראו חישוב מספר ימי החופשה השנתית.
  ותק בענף הבנייה או השיפוצים מס' ימי החופשה השנתיים נטו (ללא ימי המנוחה השבועית) במקומות עבודה שעובדים בהם 5 ימים בשבוע מס' ימי החופשה השנתיים נטו (ללא ימי המנוחה השבועית) במקומות עבודה שעובדים בהם 6 ימים בשבוע
  2-1 שנים
  • 10 ימים עד ה-30.06.2016
  • 11 ימים החל מה-01.07.2016 (בהתאם לחוק)
  • 12 ימים החל מה-01.01.2017 (בהתאם לחוק)
  • 12 ימים עד ה-30.06.2016
  • 13 ימים החל מה-01.07.2016 (בהתאם לחוק)
  • 14 ימים החל מה-01.01.2017 (בהתאם לחוק)
  3שנים
  • 11 ימים עד ה-31.12.2016
  • 12 ימים החל מה-01.01.2017 (בהתאם לחוק)
  • 13 ימים עד ה-31.12.2016
  • 14 ימים החל מה-01.01.2017 (בהתאם לחוק)
  4 שנים 14 16
  5 שנים 15 18
  6-8 שנים 17 19
  9 ואילך 23 26
  • עובדים מעל גיל 55 בעלי ותק של 11 שנים או יותר בענף זכאים ל-24 ימי חופשה נטו במקומות עבודה בהם עובדים 5 ימים בשבוע, ול-28 ימי חופשה נטו במקומות עבודה בהם עובדים 6 ימים בשבוע.
  שימו לב
  הוותק של עובד ועובד שיפוצים לצורך חופשה שנתית נקבע בהתאם לשנות עבודתו בענף בארץ ולא על פי שנות עבודתו אצל מעסיק מסוים.
  • לצורך ניהול טבלת ימי החופשה בתלוש השכר של העובד, המעסיק נדרש לדווח לאגף שירות למעסיקים (באמצעות קובץ יומן ההעסקה) לגבי:
   • מספר ימי החופשה שניתנו לעובד באותו חודש.
   • דמי החופשה ששולמו לעובד.
   • יתרת ימי החופשה העומדים לזכות העובד.
  • עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל פחות מ-75 יום זכאים לתשלום תמורת חופשה בשיעור 4% מהשכר החודשי. המעסיק ישלם את תמורת החופשה כאמור באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה.
   • על המעסיק לדווח מדי חודש לאגף שירות למעסיקים את נתוני השכר והנוכחותת של העובד.
   • אחרי קליטת הדיווח וחישוב ההפרשות והניכויים, האגף שולח למעסיק מייל המפרט את סכום תמורת החופשה שעליו לשלם עבור העובד (4% משכרו החודשי של העובד).
   • המעסיק שלם את תמורת החופשה שנקבעה באמצעות אתר התשלומים הממשלתי, עד היום ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה מאגף שירות למעסיקים.
  • המעסיק רשאי לבחור מתי ינצל העובד את ימי החופש שלו וכן לקבוע מראש ימים שבהם העובד יצא לחופשה מרוכזת ואסור לו לדרוש מהעובד לצאת לחופשה על חשבון ימי חופשה שטרם צבר.
  • חוק חופשה שנתית אוסר על צבירת חופשה. עם זאת, רשאי העובד בהסכמת המעסיק, לנצל רק חלק מימי החופשה שצבר (אך לפחות 7 ימים בשנה) ולצרף את היתרה שלא נוצלה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות.
  • עובד שלא ניצל את כל ימי החופשה שצבר, רשאי עם סיום העסקתו לפדות את ימי החופשה שלא ניצל (ושהיה רשאי לצבור) במהלך השנה הקלנדרית שבה סיים לעבוד וב-3 השנים הקלנדריות שקדמו לה.
  • למידע נוסף ראו:

  חופשה מיוחדת בתשלום לרגל נישואי העובד

  חופשה מיוחדת בתשלום לרגל הולדת ילד

  חופשה מיוחדת בתשלום לרגל נישואי ילד

  יום בחירה בתשלום

  • עובדי בניין זכאים להיעדר יום אחד בשנה בתשלום , לפי בחירתם.
  • העובד זכאי לשכר רגיל עבור יום הבחירה והתשלום הנו במסגרת השכר החודשי המשולם לעובד בחודש בו הוא נעדר.
  • הזכאות ליום בחירה היא בנוסף לזכאות לימי חופשה ולזכות להיעדר 9 ימי חג בשנה.
  • למידע נוסף ראו יום בחירה בתשלום לעובדי בניין ושיפוצים.

  תשלום על ימי היעדרות עקב אבל

  • עובדי בניין בעלי ותק של 3 חודשים לפחות בענף הבנייה בישראל (ולאו דוקא אצל מעסיק מסויים), אשר נעדרו מן העבודה בשל קיום מנהגי אבלות על פי דתם, יהיו זכאים לתשלום שכר רגיל עבור הימים בהם נעדרו עקב האבל.
  • מספר ימי ההיעדרות שעבורם ישולם שכר הוא בהתאם למספר ימי העבודה של העובד ולכל היותר 7 ימים קלנדריים (כולל ימי המנוחה השבועית).
  • התשלום הנו במסגרת השכר החודשי המשולם לעובד בחודש בו הוא נעדר עקב אבל.
  • למידע נוסף ראו תשלום עבור ימי אבל לעובדי בניין ושיפוצים.

  היעדרות בשל מחלה

  • עובדי בניין פלסטינים אשר נעדרו מעבודתם בשל מחלה, זכאים לתשלום דמי מחלה.
  • עד תום שנת 2018 גבה אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה מהמעסיקים הפרשה בסך 2.5% משכר העובדים עבור דמי מחלה, אך החל מינואר 2019 הפסיק אגף השירות למעסיקים לגבות מהמעסיקים תשלום עבור דמי מחלה ועובדים אשר נעדרים מעבודתם עקב מחלה, זכאים לתשלום דמי מחלה ישירות ממעסיקיהם, במסגרת השכר החודשי המשולם לעובד בחודש בו הוא נעדר עקב מחלה.
  • על המעסיק לדווח לאגף שירות למעסיקים על מספר ימי המחלה של העובד, מספר ימי המחלה שמשולמים עבורם דמי מחלה, וגובה התשלום עבור ימי המחלה. למידע נוסף ראו:תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים.
  • עובדים שעבדו בענף הבנייה ביום 01.08.2004 ובוטחו בביטוח דמי מחלה בקרן דמי המחלה ימשיכו להיות מבוטחים באותם ביטוחים ובאותם שיעורי הפרשה.

  צבירת ימי המחלה

  • עובדי בניין פלסטינים אשר החלן לעבוד בענף הבנייה לאחר 01.08.2004 , והם אינם מבוטחים בקרן דמי מחלה צוברים דמי מחלה כדלקמן:
   • בשנתיים הראשונות לעבודה בענף הבנייה בישראל זכאים עובדים אלה לצבירת 1.5 יום מחלה בחודש, ובסה"כ לצבירת 18 ימי מחלה עבור כל שנה.
   • החל מהשנה השלישית לעבודה בענף הבנייה בישראל זכאים עובדים אלה לצבירה של 2.08 ימי מחלה בחודש ובסה"כ לצבירה של 25 ימי מחלה עבור כל שנה.
   • סה"כ יכול עובד לצבור מקסימום 161 ימי מחלה.

  גובה התשלום עבור ימי מחלה

  • עובד שנעדר מעבודתו בשל מחלה, ולרשותו ימי מחלה צבורים, זכאי לתשלום דמי מחלה.
  • עובדי בניין אשר לא עבדו בענף ביום 01.08.2004 ולא בוטחו בקרן דמי מחלה, זכאים לתשלום דמי מחלה במהלך היעדרותם מהעבודה, כמפורט להלן:
   • עבור יום ההיעדרות הראשון- העובד אינו זכאי לתשלום.
   • עבור יום ההיעדרות השני ויום ההיעדרות השלישי - זכאי העובד לתשלום של 50% משכר עבודתו הרגיל.
   • החל מיום היעדרותו הרביעי - זכאי העובד ל100% משכר העבודה שהיה מקבל, אילו עבד.
  • ימי היעדרותם מהעבודה ינוכו ממכסת ימי המחלה שצברו.
  דוגמה
  • עובד בניין בעל 4 שנות וותק בענף, העובד במשרה מלאה, חלה בימים א'-ה' במשך 5 ימים.
  • לזכותו של העובד עומדים 25 ימי מחלה
  • העובד נעדר בשל מחלה 5 ימים, ויש לנכות ימים אלה מימי המחלה הצבורים לזכותו, כך שייוותרו לזכותו של העובד20 ימי מחלה.
  • העובד זכאי לתשלום דמי מחלה בשווי כולל של 3 ימי עבודה:
   • עבור יום היעדרותו הראשון - העובד אינו זכאי לתשלום
   • עבור יום היעדרותו השני - זכאי העובד לתשלום של 50% משכר עבודתו הרגיל.
   • עבור יום היעדרותו השלישי - זכאי העובד לתשלום של 50% משכר עבודתו הרגיל.
   • עבור יום היעדרותו הרביעי - זכאי העובד ל100% משכר העבודה שהיה מקבל, אילו עבד.
   • עבור יום היעדרותו החמישי - זכאי העובד ל100% משכר העבודה שהיה מקבל, אילו עבד.
  • הורה לאדם עם מוגבלות שנעדר מעבודתו לצורך מתן סיוע אישי לילדו זכאי לדמי מחלה בשיעור 100% החל מיום ההיעדרות הראשון. למידע נוסף ראו ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות.
  • עובד שניצל את כל ימי המחלה הצבורים שלו, לא יהיה זכאי לקבל דמי מחלה עבור ימי היעדרות נוספים בגין מחלה.
  שימו לב
  קיים שוני באופן חישוב דמי מחלה בין עובדים במשכורת חודשית לבין עובדים יומיים או שעתיים.

  הוצאת תעודת מחלה

  • כדי לקבל דמי מחלה, על העובד להגיש למעסיק אישור המעיד על תקופת מחלתו:
   • עובד פלסטיני שנעדר מעבודתו בשל מחלה צריך להגיע לאחת מלשכות התעסוקה ברשות הפלסטינית לצורך קבלת הפניה למשרד הבריאות ברשות הפלסטינית.
   • משרד הבריאות ברשות הפלסטינית ייתן לעובד את תעודת המחלה, שיופיעו בה הפרטים הבאים:
    1. סמל הרשות הפלסטינית (בראש תעודת המחלה).
    2. שם העובד בשפה האנגלית ומספר הזהות שלו.
    3. אבחנה וסיכום המחלה בשפה האנגלית.
    4. תאריכי תקופת המחלה.
    5. חתימת הרופא או הוועדה שאישרה את תקופת המחלה.
  • תעודת המחלה צריכה להיות חתומה בידי גורם מוסמך בהתאם לתקופת המחלה:
   • אם המחלה נמשכה עד 7 ימים, העובד יגיש תעודת מחלה מרופא ממשלתי.
   • אם המחלה נמשכה בין 7 ל-30 יום, העובד יגיש אישור ועדה מחוזית בחתימת 3 רופאים.
   • אם המחלה נמשכה בין 30 ל-90 יום, העובד יגיש אישור ועדה מרכזית בחתימת 5 רופאים.
   • אם המחלה נמשכה 90 יום ומעלה, העובד יגיש אישור ועדה עליונה בחתימה של 5 רופאים ומעלה.
  • ראו מידע נוסף אודות תעודות המחלה באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

  היעדרות עקב טיפול בבן משפחה חולה

  ביטוח פנסיוני וקצבאות פנסיה

  ביטוח פנסיוני

  • עובדי בניין פלסטינים זכאים להפרשות עבור ביטוח פנסיוני החל מיום עבודתם הראשון, גם אם הם מתחת לגיל 21.
  • המעסיק מפריש את חלקו ישירות אל קרן הפנסיה ומנכה את חלקו של העובד מתוך השכר.
  • שיעור ההפרשות לעובדים פלסטינים המועסקים בישראל בענף הבנייה הנו:
  הפרשות מעסיק לפנסיה הפרשות עובד לפנסיה הפרשות מעסיק לפיצויי פיטורים סה"כ הפרשות
  7.1% 6.6% 8.33% % 22.03

  קצבת זיקנה (פנסיה)

  קצבת נכות מקרן הפנסיה

  • עובד בניין פלסטיני ששולמו עבורו תגמולים לביטוח פנסיוני זכאי לקצבת נכות מקרן הפנסיה, אם יוכר כנכה ובהתקיים תנאים מסוימים.
  • נכה הוא מבוטח שאיבד לפחות 70% מכושרו לעבוד בשל מצב בריאותו, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו, במשך למעלה מ-90 ימים רצופים.
  • למידע נוסף ראו קצבת נכות מקרן הפנסיה לעובדים פלסטינים שעבדו בישראל.

  קצבת שארים מקרן הפנסיה לשאירים של עובד פלסטיני שנפטר

  • שארים (אלמן/נה, יתומים עד גיל 21) של עובד בניין פלסטיני אשר במהלך תקופת עבודתו נפטר (מכל סיבה שהיא), זכאים לקצבת שארים מקרן הפנסיה, בתנאי שהופקדו עבור העובד הפרשות לביטוח פנסיוני במהלך תקופת האכשרה.
  • אם העובד נפטר בעקבות תאונת עבודה והשאירים זכאים בשל כך לקצבה מהביטוח הלאומי, או שהפטירה אירעה בעקבות תאונת דרכים והשאירים זכאים לפיצויים לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים או לפי פקודת הנזיקין, תשלומים אלו יופחתו מסכום קצבת השאירים.
  • למידע נוסף ראו קצבת שאירים מקרן הפנסיה לשאירי עובד פלסטיני שנפטר.

  קצבת שארים מקרן הפנסיה לשאירים של עובד שנפטר לאחר שפרש לגמלאות (פנסיונר)

  משיכת כספי הפנסיה לאחר סיום העבודה

  • ככלל, הכספים שנצברו לזכות העובד בביטוח הפנסיוני מיועדים לתשלום הקצבאות שמפורטות לעיל, כלומר כשיגיע העובד לגיל פרישה או במקרה של נכות או מוות.
  • יחד עם זאת, עובד פלסטיני בענף הבניין רשאי למשוך את הכספים שהפקיד עבורו מעסיק בביטוח הפנסיוני אף מוקדם יותר, לאחר סיום העסקתו אצל אותו המעסיק.
  • ראו הסבר נוסף בהמשך המדריך.

  ביטוח בריאות ושירותי רפואה תעסוקתית

  ביטוח בריאות

  • עובדי בניין פלסטינים המועסקים בישראל זכאים לביטוח בריאות ברשות הפלסטינית.
  • על המעסיק לנכות משכר העובד 93 ₪ בחודש עבור שירותי ביטוח בריאות ברשות הפלסטינית, בתנאי שהעובד עבד מעל ל-7 ימים ו-4 שעות בחודש, ולהעביר סכום זה לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה.
   • ניכוי זה מועבר על ידי ישראל לרשות הפלסטינית על בסיס חודשי, לצורך מימון שירותים רפואיים לעובדים הפלסטינים בשטחי הרשות.
   • תשלום דמי ביטוח הבריאות החודשיים בא לידי ביטוי באמצעות בול המופיע בתלוש השכר של העובד, המונפק על ידי אגף שירות למעסיקים.
   • העובד ובני משפחתו יכולים להציג בול זה בשירותי הבריאות הפלסטיני, כדי לקבל שירותי ביטוח בריאות ברשות הפלסטינית.
  • למידע נוסף ראו:

  שירותי בריאות תעסוקתית

  • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל על פי היתר העסקה וברישיון עבודה כדין,זכאים לשירותי בריאות התעסוקתית מקופת החולים הכוללים בין היתר: בדיקות קבלה וקביעת כושר עבודה, בדיקות תקופתיות, שירותי בריאות מונעת וימי עיון.
  • כדי לקבל את השירות, על העובדים לפנות לקופת חולים כללית.
  • למידע נוסף ראו שירותי בריאות תעסוקתית לעובדים פלסטינים.

  זכויות העובד במקרה של תאונת עבודה

  • עובד בניין פלסטיני המועסק בישראל כדין, שנפגע בתאונה תוך כדי ועקב העבודה, זכאי למימון הטיפול הרפואי הנובע מהפגיעה, ואם העובד אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת, הוא יהיה זכאי לתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי.
  • עובדים פלסטינים שנפגעו בתאונת עבודה במהלך עבודתם בישראל, זכאים לקבל טיפול רפואי ראשוני ללא תשלום בבתי החולים בישראל.
  • אם המוסד לביטוח לאומי יכיר בפגיעה כפגיעה בעבודה ישולמו לעובד טיפולי ההמשך עקב תאונת העבודה ודמי פגיעה לתקופה שבה הוא אינו מסוגל לעבוד עקב הפגיעה.
   • כדי לקבל את הטיפול הרפואי, העובד צריך למסור טופס בל/250 בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה שמילא עבורו המעסיק ולצרף צילום תעודת הזהות של העובד.
   • אם אין לעובד טופס בל/250 חתום על-ידי המעסיק, העובד או נציג מטעמו יצטרך לשלם עבור הטיפול הרפואי או לחתום על טופס התחייבות, בהתאם למדיניות בית החולים.
   • על העובד לשמור על הקבלות, כדי שיוכל לקבל החזר על הוצאות הטיפולים הרפואיים הנובעים מהפגיעה אם יוכר כנפגע עבודה על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
  • לאחר שקיבל טיפול רפואי ראשוני, העובד צריך להגיש תביעה להכרה בתאונת עבודה ותשלום דמי פגיעה.
  • מי שקיבל דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי ונותר עם נכות בעקבות הפגיעה עשוי להיות זכאי לקצבת נכות או מענק נכות מעבודה.
  • אם עובד נפטר עקב פגיעה בעבודה, בני משפחתו עשויים להיות זכאים לקצבה חודשית (גמלת תלויים) מהמוסד לביטוח לאומי.
  • למידע נוסף ראו תאונת עבודה לעובדים פלסטינים.

  פיטורים והתפטרות

  שימוע לפני פיטורים

  • מעסיק מחויב לקיים לעובד שימוע לפני פיטוריו. על המעסיק להודיע לעובד על השימוע בכתב, זמן סביר לפני קיומו.
  • בשימוע יש להציג בפני העובד את הנימוקים המלאים לרצון המעסיק לפטר אותו, ולתת לעובד הזדמנות להשמיע טיעונים בעד המשך העסקתו.
  • למידע נוסף ראו שימוע לפני פיטורים.

  הודעה מוקדמת לפיטורים או להתפטרות

  • מעסיק המעוניין לפטר עובד מחויב לתת לעובד הודעה מוקדמת לפני הפיטורים , שמשכה נקבע בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה.
   • במהלך תקופת ההודעה המוקדמת העובד ימשיך את עבודתו כרגיל ויקבל שכר.
   • אם המעסיק מעוניין לוותר על עבודתו של העובד, עליו לשלם לעובד תמורת הודעה מוקדמת, בגובה השכר שהעובד היה זכאי לקבל, לו המשיך לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת..
   • לפרטים נוספים ראו הודעה מוקדמת לפיטורים.
  • גם עובד שמתפטר מחויב לתת למעסיק הודעה מוקדמת שמשכה נקבע בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה.
   • במהלך תקופת ההודעה המוקדמת ימשיך העובד בעבודתו כרגיל ויקבל שכר.
   • אם העובד התפטר מבלי לתת למעסיק הודעה מוקדמת, רשאי המעסיק לנכות מהכספים המגיעים לעובד את השכר שהעובד היה מקבל לו עבד בתקופת ההודעה המוקדמת.
   • לפרטים נוספים ראו הודעה מוקדמת להתפטרות.

  פיצויי פיטורים

  • עובד שעבד מעל שנה במקום העבודה ופוטר, נפטר או שמעסיקו פשט את הרגל, זכאי (הוא או שאיריו) לפיצויי פיטורים בשיעור של שכר חודש אחרון כפול מספר שנות העבודה אצל המעסיק.
   • מעסיק של עובד בניין פלסטיני מחוייב להפריש לביטוח הפנסיוני של העובד את מלוא ההפרשה עבור פיצויי פיטורים (8.33% משכר העובד) , החל מיום עבודתו הראשון. אם המעסיק הפריש את מלוא הפיצויים לקרן הפנסיה, העובד אינו זכאי לתשלום פיצויים נוסף מהמעסיק.
   • אם המעסיק לא העביר את מלוא כספי הפיצויים לביטוח הפנסיוני באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה, העובד זכאי להשלמת פיצויי פיטורים.
  דוגמה
  אם העובד זכאי לפיצויי פיטורים והמעסיק הפריש לביטוח הפנסיוני פיצויים בשיעור של 6% בלבד (במקום 8.33%), על המעסיק לשלם לעובד השלמת פיצויי פיטורים בשיעור של 2.33% מהשכר האחרון כפול מספר חודשי העבודה.
  • הזכאות של העובד לקבל את מלוא פיצויי הפיטורים שהמעסיק הפריש או היה צריך להפריש עבור רכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני, חלה גם אם העובד פוטר וגם אם העובד התפטר.
  • עם סיום עבודתו, עומדים הכספים שהופרשו על ידי המעסיק לרכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני לרשות העובד. כספים אלה מיועדים לצורך תשלום קבצת זיקנה לעובד או קצבת נכות או שאירים אם הוא או שאיריו יהיו זכאים להן. עם זאת העובד יכול למשוך את הכספים לאחר סיום העסקתו ולא להמתין לגיל הפרישה או למקרה של נכות או מוות, אך משיכה כזו עשויה לפגוע בזכויותיו לקבל קצבה בעתיד, כפי שמפורט בהמשך.
  • למידע נוסף ראו :

  פדיון חופשה שנתית

  • עובד אשר במועד סיום יחסי העבודה עומדים לרשותו ימי חופשה שנתית שהוא טרם ניצל, זכאי לפדות את ערכם בכסף.
  • עובד זכאי לפדות ימי חופשה שנצברו לזכותו בשנה הקלנדרית שבה סיים את עבודתו ושלא נוצלו, בצירוף הימים שלא נוצלו ב-3 השנים הקלנדריות הקודמות.
  • למידע נוסף ראו פדיון חופשה שנתית.

  פדיון דמי הבראה

  • עובד הזכאי לדמי הבראה ולא קיבל אותם במהלך תקופת עבודתו רשאי לתבוע פדיון דמי הבראה עבור שנים קודמות שבהן לא שולמו דמי הבראה.
  • למידע נוסף ראו פדיון דמי הבראה.

  משיכת כספי הפנסיה לאחר הפיטורים או ההתפטרות

  • ככלל, הכספים שנצברו לזכות העובד בביטוח הפנסיוני מיועדים לתשלום הקצבאות שמפורטות לעיל, כלומר כשיגיע העובד לגיל פרישה או במקרה של נכות או מוות. אירועים אלה נקראים "אירוע מזכה".
  • יחד עם זאת, עובד פלסטיני בענף הבניין רשאי להגיש בקשה למשיכת כספים אשר נצברו לזכותו בביטוח הפנסיוני בתקופת עבודתו אצל מעסיקים אשר סיים לעבוד אצלם, אף לפני גיל הפרישה ‏ ומבלי שקרה אירוע מזכה (כגון: נכות או מוות).
  • ניתן להגיש את הבקשה לשחרור מוקדם של הכספים אשר נצברו בקרן הפנסיה, גם אם העובד מועסק אצל מעסיק אחר בישראל, אך לא ניתן למשוך כספים אשר הופקדו לזכותו עבור תקופת עבודתו אצל המעסיק הנוכחי, וזאת עד לסיום העסקו של העובד אצל אותו מעסיק.
  • למידע נוסף ראו משיכה מוקדמת של כספי הפנסיה לעובדים פלסטינים.
  אזהרה
  משיכה מוקדמת של הכספים‏ (לפני גיל פרישה או ללא אירוע מזכה) עלולה להקטין את גובה הקצבאות שהעובד או שאיריו יקבלו ואף לבטל את זכאותם.

  הפרת החובה של המעסיק

  שימו לב
  מעסיק שנתבע ע"י עובד פלסטיני (שאינו תושב ישראל) רשאי לבקש מבית הדין שהעובד התובע יפקיד ערובה להבטחת הוצאותיו של המעסיק. אם העובד לא הפקיד ערובה למרות החלטת בית הדין, התביעה תימחק.
  למרות זאת, העובד לא יידרש להפקיד ערובה אם יציג ראיה ראשונית להוכחת תביעתו או יוכיח שיוכל לשלם למעסיק את הוצאותיו אם התביעה תידחה.

  מעסיק שנקלע לחדלות פירעון (פשיטת רגל)

  ראו גם

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  פסקי דין

  חקיקה ונהלים

  .

  הרחבות ופרסומים