הפורטל מרכז מידע לגבי זכויותיהם של נכי צה"ל- זכויות כלליות הניתנות למי שנקבעה להם נכות מכוח חוקים שונים, וכן מקצת מהזכויות שנקבעו להם ספציפית בחוק הנכים (תגמולים ושיקום).

זהו פורטל ראשוני בלבד. למידע מקיף לגבי זכויותיהם הספציפיות של נכי צה"ל, ראו באתר אגף שיקום נכים במשרד הביטחון.

שימו לב: מרכז "בידיים טובות" מעניק, ללא תשלום, ליווי והכוונה בהליך הגשת הבקשה להכרה כנכה צה"ל וכוחות הביטחון ובייעוץ לקראת הוועדה הרפואית.

חיילים בשירות קבע

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים