משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל
משפחה שבראשה הורה עצמאי (או בשמה הקודם "משפחה חד הורית") זכאית להטבות וסיוע בתחומים שונים, בהתאם למצבה הכלכלי ומספר הילדים עד גיל 18 הנמצאים בהחזקת אותו הורה.

חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי ("חוק משפחות חד הוריות" בשמו הקודם), מגדיר מיהו הורה עצמאי וקובע שורה של זכויות הניתנות למשפחות שבראשן הורה עצמאי על ידי מוסדות ציבוריים ומשרדי ממשלה שונים. יש לשים לב שהטבות המוענקות על ידי הרשות המקומית תלויות בהחלטה של הרשות הספציפית.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים