גם מי שקיבל פטור משירות צבאי, מוזמן לתרום לחברה בשירות לאומי - כיצד עושים זאת?

השירות הלאומי-אזרחי, הנעשה בהתנדבות, מאפשר מתן שירות לציבור במקומות שבהם הוא חסר. הוא כולל התנדבות בחינוך, בריאות, ביטחון, רווחה, והגנת הסביבה. השירות פתוח לכל אזרח או תושב קבע בישראל שקיבל פטור מהצבא או שלא נקרא לשרת בצבא, כולל בני ובנות האוכלוסייה הערבית.
מסיימי השירות הלאומי-אזרחי זכאים להטבות שאותן מקבלים חיילים משוחררים (בהתאם לתקופת השירות).

חשוב: רוב המידע בפורטל זה אינו רלוונטי לשירות לאומי-אזרחי לגברים חרדים. להרחבה בנושא זה ראו פורטל שירות לאומי-אזרחי לחרדים.

ארגוני התנדבות מוכרים

  • חברים - הגוף המתפעל את השירות האזרחי לחרדים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים