המידע במדריך מיועד לסייע לתהליך מהיר של מיצוי זכויות למתמודדי נפש ובני משפחתם
בכל מקרה רצוי להכיר את הפורטל המלא בתחום מתמודדי נפש


טיפ
למידע אודות שירותים למתמודדי נפש, לפי מיקום על גבי מפה אינטראקטיבית, ראו באתר "כל שירות".

למי המדריך מיועד?

 • מתמודדי נפש, אנשים שנזקקים לבדיקות או טיפולים פסיכיאטריים ובני משפחתם.

הכרה של המדינה (הביטוח הלאומי, מערכת הרווחה ומערכת המשפט)

 • המדינה מעניקה למתמודדי נפש סיוע ושיקום במגוון תחומים בחיים.
 • הסיוע ניתן לאחר שהמוסד לביטוח לאומי מכיר במחלה הנפשית. הסיוע ניתן באמצעות מתן קצבאות נכות (למי שנקבע לו אובדן כושר השתכרות) ושירותים אחרים שניתנים במסגרת סל שיקום.
 • נפגעי פעולות איבה זכאים להטבות ייחודיות משלהם.
 • מי שנפגעו נפשית במהלך שירותם הצבאי עשויים לזכות בהכרה כנכי צה"ל מטעם משרד הביטחון ולקבל את ההטבות הייחודיות שמגיעות להם.
שאלה מה לעשות הערות המשך טיפול
האם פנית למוסד לביטוח לאומי לקביעת אחוזי נכות? מומלץ לפנות בהקדם למוסד לביטוח לאומי, כדי שיקבע אם הנך זכאי לאחוזי נכות ולקצבת נכות כללית. יש להגיש תביעה לקצבת נכות כללית באחד מסניפי המוסד לביטוח לאומי. לאחריה תוזמן לוועדה רפואית. בהתאם לקביעת אחוזי הנכות הרפואית יוחלט אם ניתן לקבוע דרגת אי כושר ואם אתה זכאי לקצבה.


אם אתם הורים לילד מתחת לגיל 18 שאובחן כסובל ממחלת נפש, בדקו זכאותכם לגמלת ילד נכה והטבות נלוות. למידע נוסף ראו גמלת ילד נכה לילדים עם לקות נפשית.

האם הגשת בקשה לסל שיקום? אם נקבעו לך לפחות 40% נכות רפואית על רקע נפשי, אתה יכול להגיש בקשה לסל שיקום. סל השיקום כולל מסגרות ושירותים בתחומים שונים, כגון: דיור (למשל, הוסטלים או מסגרות דיור מוגן), לימודים, תעסוקה ופנאי, טיפולי שיניים וכו׳.

האם הפגיעה הנפשית אירעה כתוצאה מפעולת איבה? אם כן,
 • נפגעי פעולות איבה זכאים להטבות נוספות מהביטוח הלאומי. למידע נוסף ראו בפורטל נפגעי פעולות איבה.
האם הפגיעה הנפשית אירעה במהלך שירותך הצבאי? בדוק אם תוכל להיות מוכר כנכה צה"ל, ולקבל תגמולים ממשרד הביטחון. יש למלא טופס תביעה בגין פציעה או מחלה ולהעביר אותו אל אגף השיקום של קצין התגמולים במשרד הביטחון. אין להגיש את התביעה למוסד לביטוח לאומי.
האם הוגשה בקשה למנות לך אפוטרופוס? מומלץ לבדוק את זכאותך לסיוע משפטי וייצוג משפטי בחינם ע"י עורך דין מטעם הלשכה לסיוע משפטי של משרד המשפטים לאורך ההליך. למידע מלא על תהליך המינוי ועל זכויותיך בהליך ראה פורטל אפוטרופסות, תומך החלטות וייפוי כוח מתמשך.

שילוב בחברה (תעסוקה, שיקום מקצועי, שילוב חברתי)

שאלה מה לעשות? הערות המשך טיפול
האם אושר לך סל שיקום? אם כן, בדוק את זכאותך להשתלב באחת התוכניות התעסוקתיות, שמותאמות למצבך הרפואי וליכולותיך, כגון: מועדון תעסוקתי, מפעל מוגן או מסגרות אחרות. למידע נוסף ראה בערך סל שיקום למתמודדי נפש ובפורטל מתמודדי נפש. אם לא אושר לך סל שיקום (וגם אם כן), מומלץ לפנות למחלקת השיקום בסניף הקרוב של המוסד לביטוח לאומי ולבדוק אם אתה זכאי לשיקום מקצועי וסיוע בלימודים.

לשיקום מקצועי זכאי מי שנקבעו לו לפחות 20% נכות רפואית. הזכאות לשיקום מקצועי לא מותנית בזכאות לסל שיקום. (זכאי סל שיקום יכולים גם הם להגיש בקשה לשיקום מקצועי).

האם אתה מעוניין בלימודים גבוהים או בהשלמת השכלה?
 • אם אושר לך סל שיקום, ייתכן שאתה זכאי להשלמת השכלה, ובין היתר להשלמת השכלה יסודית ותיכונית, להשלמה לתעודת בגרות, לקורס להכרת המחשב ולאולפנים ללימוד עברית (עבור עולים).
 • אם אתה כבר נמצא בלימודיים אקדמיים, בדוק זכאותך לליווי של חונך בתחום האקדמי, הארגוני והרגשי-חברתי.
האם אתה גר בביתך או בבית עם משפחתך ואושר לך סל שיקום? אתה יכול לקבל את שירותי הסיוע הבאים:
 • חונך - מדריך שתפקידו לסייע בפיתוח כישורים חברתיים ומיצוי פעילויות פנאי.
 • סומך - מדריך שתפקידו לסייע בפיתוח כישורי ניהול משק בית כדוגמת עריכת קניות, הזמנת אנשי מקצוע, בישול וניקיון.
הסיוע מיועד למי שמתגורר בביתו או בבית עם בני משפחתו (ולא במסגרת הוסטל או דיור מוגן) וזכאי זכאי לסל שיקום.
האם אתה מעוניין בפעילות חברתית? אם אושר לך סל שיקום, אתה זכאי להשתתף בפעילויות במועדונים החברתיים השונים ברחבי הארץ, או להשתלב באחת מתוכניות השילוב בקהילה.

סיוע בדיור

שאלה מה לעשות? הערות המשך טיפול
האם אושר לך סל שיקום? אם כן, תוכל לקבל הפניה לאחת ממסגרות המגורים המוגנות בקהילה והשתתפות במימון הפעילות השיקומית בה. מסגרות אלו כוללות הוסטל או דיור מוגן.

בנוסף, אולי תהיה זכאי לסיוע ברכישת הציוד הראשוני עבור הדיור.

בכל אחת מהמסגרות קיימות דרגות שונות של ליווי על-ידי הצוות.
האם אתה מקבל קצבת נכות כללית ומוגדר כהגדרת חסרי דירה לסיוע בשכר דירה ולקבלת משכנתא? כדאי לבדוק את זכאותך לסיוע בשכר דירה.
האם אתה מקבל הנחה בארנונה? מומלץ לבדוק אם הרשות המקומית ביישוב שבו אתה מתגורר מעניקה הנחה בארנונה לנכים ומה גובה ההנחה.

אשפוז פסיכיאטרי

שאלה מה לעשות? הערות המשך טיפול
האם אתה מעוניין להתאשפז במחלקה פסיכיאטרית או בבית חולים פסיכיאטרי? בדוק את זכויותיך בזכותון למאושפז מרצון במחלקה פסיכיאטרית. מומלץ לעיין גם בזכותון למאושפז במחלקה פסיכיאטרית שמכיל מידע כללי על זכויות המאושפז במחלקה פסיכיאטרית בלי קשר לסוג האשפוז.
האם אתה מעוניין בחלופה לאשפוז בבית חולים? למתמודדי נפש קיימות חלופות אשפוז בדמות בית מאזן עבור מתמודדי נפש ואשפוז בית פסיכיאטרי השירותים ניתנים למטופלים שנמצאו מתאימים, וחלקם עשויים להיות בתשלום
האם אתה עובר או צפוי לעבור טיפולים פסיכיאטריים שאינם במסגרת אשפוז (טיפולים מרפאתיים) מרצונך או שלא מרצונך? בדוק את זכויותיך בפורטל טיפולים ללא אשפוז (טיפולים אמבולטוריים) למתמודדי נפש
האם אתה עצור במשטרה או חשוד בעבירה או נאשם במשפט פלילי, ובית המשפט הורה על אשפוזך במחלקה פסיכיאטרית? בדוק את זכויותיך בזכותון למאושפז במחלקה פסיכיאטרית במסגרת הליך פלילי. מומלץ לעיין גם בזכותון למאושפז במחלקה פסיכיאטרית שמכיל מידע כללי על זכויות המאושפז במחלקה פסיכיאטרית בלי קשר לסוג האשפוז.
האם הפסיכיאטר המחוזי, מנהל בית החולים או הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית הוציאה (או צפויה להוציא) הוראה לאשפז אותך נגד רצונך? בדוק את זכויותיך בזכותון למאושפז בכפייה במחלקה פסיכיאטרית. מומלץ לעיין גם בזכותון למאושפז במחלקה פסיכיאטרית שמכיל מידע כללי על זכויות המאושפז במחלקה פסיכיאטרית בלי קשר לסוג האשפוז.
האם אתה סבור שזכויותיך כמטופל במערכת בריאות הנפש נפגעו? האם אתה מעוניין להתלונן? בדוק את אחת האפשרויות להגיש תלונה על שירותי בריאות הנפש.

תמיכה וסיוע למשפחות מתמודדי נפש

שאלה מה לעשות? הערות המשך טיפול
האם אחד מבני המשפחה שלכם הוא מתמודד נפש? אתם זכאים לשירותי ייעוץ ותמיכה ללא תשלום, וללא תלות בזכאות לסל שיקום או בהכרה של המוסד לביטוח לאומי. תוכלו להיעזר גם בארגונים שמפורטים למטה.
האם בן המשפחה שאובחן כמתמודד נפש מתגורר עמכם בדירה? בדקו את הזכאות לקבל את שירותי הסיוע הבאים:
 • חונך - מדריך שתפקידו לסייע בפיתוח כישורים חברתיים ומיצוי פעילויות פנאי.
 • סומך - מדריך שתפקידו לסייע בפיתוח כישורי ניהול משק בית כדוגמת עריכת קניות, הזמנת אנשי מקצוע, בישול וניקיון.
הסיוע מיועד למי שמתגורר בביתו או בבית אחר עם בני משפחתו (ולא במסגרת הוסטל או דיור מוגן) וזכאי זכאי לסל שיקום.
האם אתם או קרוביכם נפגעי טראומה על רקע לאומי (נפגעי פעולות איבה)? תוכלו להיעזר בשירותי הסיוע, הייעוץ וההדרכה של נט"ל. נט"ל מפעילה קו שמציע עזרה נפשית לנפגעי טראומה.
האם אתם או קרוביכם ניצולי שואה? תוכלו לפנות אל קו הסיוע לניצולי שואה ובני משפחותיהם שמופעל ע"י ער"ן.

במי אתם יכולים להיעזר?

 • חשוב: ישנם מספר גופים שמסייעים למתמודדי נפש ובני משפחותיהם. בטבלה הבאה בחרנו לרכז מספר מצומצם של גופים עם פריסה ארצית, שמפעילים מסגרות שירותים מגוונות. בכל מקרה, אתם מוזמנים לעיין ברשימה המלאה של ארגוני הסיוע.
ארגון טלפון אתר אינטרנט הערות המשך טיפול
אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש 074-7556155 רשימת הסניפים הארצית אנוש מפעילה מרכזי שירות למתמודדים ומרכזי ייעוץ וסיוע לבני המשפחה בכל רחבי הארץ.
ער"ן - עזרה ראשונה נפשית בטלפון מוקד 1201 פורום ער"ן ער"ן הוא שירות הומניטרי, שמציע עזרה ראשונה נפשית בטלפון ובאינטרנט, תוך הקפדה גמורה על סודיות ועל אנונימיות. בנוסף לפנייה טלפונית, ניתן לפנות לער"ן גם באמצעות הדואל, צ'ט אישי או פורום ער"ן.
עזר מציון - האגף לבריאות הנפש 1-800-30-30-12

03-6144590

לדף המחלקה באתר עזר מציון מרכז הייעוץ למשפחות של המחלקה מעניק ייעוץ בחינם ללא צורך בסל שיקום וללא צורך בהזדהות או רישום. השירות ניתן בערים בני ברק ומודיעין עילית בלבד, אך אינם מיועדים רק לאוכלוסייה החרדית. בנוסף, פועל מוקד תמיכה טלפוני "ידידי נפש": 1-800-30-30-12 שמאפשר לכל אדם לשוחח עם מתנדבות בעלות רקע מקצועי על הנושאים שמטרידים אותו.
משרד הרווחה והביטחון החברתי מוקד מידע וסיוע ראשוני 118 המחלקות לשירותים חברתיים בכל רשות מקומית פועלת מחלקה לשירותים חברתיים שניתן לפנות אליה ולקבל סיוע אישי והכוונה על-ידי עו"ס במחלקה.
נט"ל - נפגעי טראומה לאומית 1-800-363-363 שירותי נט"ל לנפגעי טראומה מטרור וממלחמה נט"ל מפעילה קו שמציע עזרה נפשית לנפגעי טראומה על רקע לאומי. הקו פועל בימים ראשון - חמישי בין השעות 08:00 - 22:00, ובימי שישי בין השעות 08:00 - 14:00.

כמו כן, ניתן לפנות לקבל סיוע בצ'אט או בטופס פנייה באתר.

האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות לרשימת הטלפונים של מרכזי היעוץ ברחבי הארץ מרכזי יעוץ למשפחות של מתמודדי נפש באתר משרד הבריאות מרכזי הייעוץ של אגף בריאות הנפש במשרד הבריאות מספקים מידע ותמיכה באמצעות ייעוץ פרטני וקבוצתי, הרצאות וסדנאות. המרכזים מפוזרים ברחבי הארץ. כמו כן ניתן שירות ייחודי לאוכלוסיות ספציפיות כגון החברה החרדית, דוברי רוסית, דוברי אמהרית והחברה הערבית. מדיניות המרכזים היא מדיניות של "דלת פתוחה", כך שהפנייה למרכז הייעוץ היא ישירה. כל שעליכם לעשות הוא להתקשר.
מוקד המוסד לביטוח לאומי *6050 טופס בירור אישי מקוון מוקד טלפוני ארצי - בטלפון *6050 או 04-8812345 מכל מכשיר טלפון, בזק וסלולארי. השירות ניתן בימים א' - ה' בין השעות 8:00 - 17:00 בעברית, ערבית, רוסית ואמהרית.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים