הורים לילדים ולבני נוער שסובלים מהפרעות נפשיות מתמודדים עם שאלות רבות בהליך הסיוע לילדיהם
רצוי כי הורים יכירו את האפשרויות שעומדות בפניהם לסייע לילדיהם, ואת האופן שבו הם יכולים להיות מעורבים בטיפול בילדים
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות וכן פירוט הזכאויות בתחום בריאות הנפש באתר כל הבריאות


מדריך זה כולל את הנושאים הבאים:

טיפ
למידע אודות שירותים לילדים ונוער מתמודדי נפש,לפי מיקום על גבי מפה אינטראקטיבית, ראו באתר "כל שירות".

קטינים מתמודדי נפש ומערכת החינוך

מערכת החינוך מסייעת רבות לילדים ובני נוער שסובלים מהפרעות נפשיות. בין אם מדובר בהשתלבות חלקית או מלאה בחינוך המיוחד, ובין אם בסיוע לימודי לתלמידים שנאלצים להחסיר חומר לימודי רב, אם עקב אשפוז פסיכיאטרי ממושך או מסיבות רפואיות אחרות. רצוי להכיר את האפשרויות שעומדות בפני התלמידים.

שאלה תשובה הערות המשך טיפול
מהן האפשרויות לסייע לילדים עם לקות נפשית במערכת החינוך? לפרטים נוספים ראו חינוך מיוחד ושילוב בחינוך
כיצד ניתן לסייע לקטין ששוהה ימים רבים בביתו עקב מצבו הנפשי, להשלים פערים בלימודים?
 • קטינים שהפסידו ימי לימודים, זכאים למתן תמיכה לימודית בבתיהם, אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • הם שוהים בבית מעל 21 ימים רצופים על פי הוראת רופא.
  • הם חולים במחלה או ליקוי בריאותי שמצריכים שהייה בבית לפי הוראת רופא לתקופה שעולה על 4 שבועות, כאשר מספר תקופות טיפול או שהייה בבית שנובעות מאותה מחלה או ליקוי ייחשבו כתקופה אחת כל עוד לא חלפו ביניהן יותר מ-4 שבועות.
  • הם נעדרים מהלימודים בהיקף שעולה על 50% משעות הלימוד של כיתתם, עקב טיפול מתמשך בבית חולים במסגרת אשפוז יום.
לפרטים נוספים על הזכאות ואופן המימוש ראו חינוך לילדים חולים בביתם וחוזר מנכ"ל משרד החינוך בעניין מתן תמיכה לתלמידים חולים בבתיהם.
הקטין מאושפז באשפוז פסיכיאטרי, האם ניתן לסייע לו בלימודיו במהלך שהותו בבית החולים?
 • ילדים ובני נוער שמאושפזים בבתי חולים, זכאים ללימודים בבתי החולים ללא תשלום.
 • הלימוד נעשה בבתי ספר שמופעלים בבתי החולים על-ידי משרד החינוך.
 • האחריות על לימודי התלמיד ועל בניית תוכנית הלימודים מוטלת על בית הספר או גן הילדים.
לפרטים נוספים ולמידע על אופן מימוש הזכאות ראו חינוך לילדים המאושפזים בבית חולים.
כיצד ניתן לסייע לקטין בלימודיו, לאחר ששב למערכת החינוך משהות ממושכת בבית או באשפוז?
 • ילדים שנעדרו ממערכת החינוך עקב מחלה, עשויים להיות זכאים לסיוע.
 • הסיוע עשוי לכלול, בין היתר, שיעורי העשרה, שיעורי עזר וליווי על-ידי המורים והצוות החינוכי מסל "שעות חולים" של משרד החינוך.
 • הזכאות ניתנת אם היעדרות הילד מהמסגרת החינוכית עונה על אחד מהמצבים הבאים:
  • ההיעדרות היתה לתקופה רצופה שעולה על 4 שבועות.
  • ההיעדרות היתה לתקופות קצרות יותר בתכיפות גבוהה במהלך שנת הלימודים, בגין טיפולים מתמשכים, ולפחות 30 ימים סך הכל במהלך השנה.
 • שעות התגבור מיועדות לשנת הלימודים שבה חזר התלמיד למסגרת החינוכית, וניתן להשתמש בהן לאותה שנה בלבד. במקרה הצורך, יש לחדש את הבקשה לזכאות לשעות בשנת הלימודים שאחריה.
לפרטים נוספים על הסיוע ואופן מימוש הזכאות ראו סיוע לילדים השבים למסגרת החינוכית לאחר היעדרות ממושכת מסיבות רפואיות

תרופות וטיפולים ללא אשפוז מלא שניתנים במסגרת סל הבריאות

סל הבריאות מאפשר קבלת טיפולים ותרופות רבים לילדים ובני נוער שסובלים מהפרעות נפשיות, חינם או בהשתתפות עצמית. בין היתר ניתנים טיפול פסיכיאטרי, טיפול פסיכולוגי, ייעוץ, חוות דעת ושירותים נוספים. בנוסף קיימות מסגרות שמעניקות טיפול נפשי לילדים ולנוער, ללא תשלום ברוב המקרים.

שאלה תשובה הערות המשך טיפול
אילו טיפולים אמבולטוריים (שלא במסגרת אשפוז) קיימים עבור קטינים שסובלים ממצוקה רגשית?
 • קופות החולים אחראיות למתן השירותים בתחום בריאות הנפש.
 • הזכאות לטיפול נפשי כלולה בסל הבריאות, והוא ניתן לכלל התושבים, במסגרת סל הבריאות, כאשר חלק מהשירותים כרוכים בהשתתפות עצמית בהתאם לתנאי קופת החולים.
 • כדי לקבל את הטיפול יש לפנות למוקד קופת החולים או לרופא המשפחה ולפעול בהתאם לכללי קופת החולים.
 • קיימות מספר מסגרות לטיפול:
 • הורים שחשים שילדם נתון במצוקה רגשית או במשבר רגשי יפנו לרופא המשפחה או למוקד קופת חולים, כדי להתאים את הטיפול הנדרש ולממש את הזכאות.
 • במקרים דחופים שבהם יש צורך בטיפול חירום, ניתן לפנות ליחידת מיון למתמודדי נפש - באופן ישיר או באמצעות הפניה מהרופא המטפל.

לפרטים נוספים ראו טיפול מרפאתי בבריאות הנפש וכן פרטים לגבי שירותי בריאות הנפש שניתנים בקופת חולים כללית, בקופת חולים מכבי, בקופת חולים מאוחדת, ובקופת חולים לאומית.

האם ניתן לכפות על קטין בדיקה נפשית כשיש חשש למצבו הנפשי והוא מסרב לשתף פעולה?
 • בית משפט לנוער יכול להורות על בדיקה נפשית כפויה של קטין במרפאה אם לדעתו קיימת אפשרות של ממש שהקטין זקוק לטיפול נפשי.
  • הצו יינתן לתקופה שלא תעלה על 7 ימים, כאשר מנהל בית החולים רשאי להאריכו ב-7 ימים נוספים, אם הדבר חיוני.
  • פנייה לבית המשפט לצורך הוראה לביצוע בדיקה נפשית כפויה תיעשה על ידי עובד סוציאלי-פקיד סעד.
  • על החלטת בית המשפט לנוער ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי.
 • בנוסף, פסיכיאטר מחוזי יכול להורות על בדיקה פסיכיאטרית דחופה לקטין, אם לדעתו יש ראיות שהקטין סובל מהפרעה נפשית או מחלת נפש, שעלולות לסכן אותו או אחרים.
  • פנייה לפסיכיאטר המחוזי יכולה להיעשות על ידי כל אדם.
  • על החלטת הפסיכיאטר המחוזי לביצוע בדיקה כפויה לא ניתן לערער.
 • ניתן לפנות לפקיד סעד תורן באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים הקרובה למקום המגורים.
 • מי שמעוניינים לפנות לפסיכיאטר המחוזי, יכולים למצוא את פרטי הפסיכיאטרים המחוזיים בלשכות הבריאות השונות באתר משרד הבריאות.
 • חשוב: בית משפט לנוער לא ייתן החלטה לפני שהוגש בפניו תסקיר, ולפני ששמע את הורי הקטין, את הקטין עצמו ואת העו"ס שהכין את התסקיר, ואיפשר להם להציע הצעות בעניין הקטין.
האם ניתן לכפות על קטין טיפול נפשי?
 • בית משפט לנוער רשאי להורות על טיפול נפשי כפוי לקטין במרפאה אם נוכח, לפי חוות דעת פסיכיאטרית, שהקטין סובל מהפרעה נפשית או מחלת נפש, וזקוק לטיפול כדי למנוע סיכון לעצמו או לאחרים.
  1. הפנייה לבית המשפט לנוער תיעשה על ידי עובד סוציאלי-פקיד סעד.
  2. בית המשפט ייתן צו לתקופה שלא תעלה על 3 חודשים.
  3. בית משפט רשאי להאריך שוב ושוב את תוקפו של הצו עד 3 חודשים בכל פעם, בהסתמך על חוות דעת פסיכיאטרית או פסיכולוגית מתאימה.
  4. על החלטת בית המשפט לנוער ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי.
 • ניתן לפנות לפקיד סעד תורן באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים הקרובה למקום המגורים.
 • חשוב: בית משפט לנוער לא ייתן החלטה לפני שהוגש בפניו תסקיר, ולפני ששמע את הורי הקטין, את הקטין עצמו ואת העו"ס שהכין את התסקיר, ואיפשר להם להציע הצעות בעניין הקטין.
האם הקטין זכאי לייצוג משפטי בדיון על החלטה להורות כי יישלח לבדיקה נפשית כפויה או לטיפול נפשי כפוי?
 • קטין לא זכאי לייצוג משפטי בהחלטה על בדיקה כפויה או טיפול נפשי כפוי, אם הם לא כוללים אשפוז פסיכיאטרי כפוי.
 • לפרטים על זכאותו של קטין מעל גיל 15 לייצוג משפטי בהחלטה על אשפוז כפוי (לצורך בדיקה או טיפול), ראו בהמשך.

אשפוז פסיכיאטרי

במקרים חמורים ודחופים שבהם הטיפול התרופתי לא מסייע מספיק, ניתן להפנות את הקטין לאשפוז פסיכיאטרי. יש להכיר באילו מקרים אשפוז פסיכיאטרי יהיה הפתרון המתאים, וכיצד יכולים ההורים להיות מעורבים בהחלטה על אשפוז פסיכיאטרי לילדם.

שאלה תשובה הערות המשך טיפול
מי מוסמך לקבל החלטות שנוגעות לקטין? באופן עקרוני, הוריו של הקטין הם האפוטרופסים הטבעיים ומוסמכים לקבל את מרבית ההחלטות בעניינו.
כיצד מתבצעת ההפניה לאשפוז פסיכיאטרי של קטין?
 • קטין יופנה לאשפוז על ידי אחד מאלה:
  • על ידי הוריו או לבקשתו שלו
  • בהפניה ממרפאה לבריאות הנפש
  • על ידי רופא ילדים
  • בהחלטת בית משפט לנוער או פסיכיאטר מחוזי, ובמקרים נדירים של מנהל בית החולים שבו שוהה הקטין (במקרה של אשפוז כפוי)
 • בנושא אשפוז פסיכיאטרי קיימת חלוקה בין ילדים (עד גיל 12) לבין נוער (בין הגילאים 18-12).
 • ראו פרטים באתר משרד הבריאות.
 • חשוב: בית משפט לנוער לא ייתן החלטה לפני שהוגש בפניו תסקיר, ולפני ששמע את הורי הקטין, את הקטין עצמו ואת העו"ס שהכין את התסקיר, ואיפשר להם להציע הצעות בעניין הקטין.
האם יש להתחשב בעמדתו של הקטין לצורך אשפוז פסיכיאטרי, במקרה שהאפוטרופוס החוקי מסכים לאשפוזו?
 • כאשר מדובר בקטין שטרם מלאו לו 15 שנים, אין צורך לשמוע את דעתו של הקטין. עם זאת, אם לאחר תחילת האשפוז נוכחו בבית החולים שהקטין מתנגד לאשפוז, יובא עניינו לפני הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית לילדים ונוער.
 • אם מדובר בקטין שכבר מלאו לו 15 שנים, יש לשמוע את דעתו טרם האשפוז. אם הקטין מתנגד, יכריע בית המשפט בשאלת האשפוז.
האם קטין יכול להתאשפז מרצון?
 • אם עניינו של קטין מעל גיל 15 הועבר לבית משפט, על בית המשפט למנות לו עורך דין שייצג אותו, אלא אם הקטין בחר להיות מיוצג על ידי עורך דין מטעמו.
 • בית משפט לנוער לא ייתן החלטה לפני שהוגש בפניו תסקיר, ולפני ששמע את הורי הקטין, את הקטין עצמו ואת העו"ס שהכין את התסקיר, ואיפשר להם להציע הצעות בעניין הקטין.
מי מוסמך לאשפז קטין באשפוז פסיכיאטרי כפוי ובאילו נסיבות?
 • בנסיבות שבהן הקטין מהווה סכנה לעצמו או לאחרים, או סובל ממצב פסיכוטי או נפשי שעלול לסכן את התפתחותו, ובכל מקרה לאחר שסירב להתאשפז, רשאי להורות על אשפוזו בכפייה (גם אם הורי הקטין מתנגדים לאשפוזו) כל אחד מאלה:
 • במקרה שקיימת דחיפות (למשל סכנה מיידית כשהקטין עלול לפגוע בעצמו או באחרים), ניתן להזעיק את המשטרה או את מד"א שיסייעו בתהליך.
האם קטין זכאי לייצוג משפטי בדיון על אשפוז בכפייה בעניינו?
 • כן, קטין מעל גיל 15 שהוצאה לגביו הוראה לאשפוז כפוי זכאי לייצוג משפטי מטעם משרד המשפטים בדיון בוועדה הפסיכיאטרית המחוזית לנוער.
 • אם עניינו של קטין מעל גיל 15 הועבר לבית משפט, על בית המשפט למנות לו ייצוג אלא אם הקטין בחר להיות מיוצג על ידי עורך דין מטעמו.
בית משפט לנוער לא ייתן החלטה לפני שהוגש בפניו תסקיר, ולפני ששמע את הורי הקטין, את הקטין עצמו ואת העו"ס שהכין את התסקיר, ואיפשר להם להציע הצעות בעניין הקטין.
כיצד יכולה המשפחה לערער על החלטה לאשפז קטין בכפייה?
 • על החלטת אשפוז בידי פסיכיאטר מחוזי המשפחה יכולה לערער לוועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדים ונוער.
 • על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית המשפחה יכולה לערער לבית המשפט המחוזי, בתוך 45 ימים מיום מתן ההחלטה.
לפרטים נוספים ראו ערעור על אשפוז פסיכיאטרי כפוי.
כיצד יכול הקטין לערער על החלטה לאשפזו בכפייה?
 • על החלטת אשפוז בידי פסיכיאטר מחוזי הקטין יכול לערער לוועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדים ונוער.
 • על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית הקטין יכול לערער לבית המשפט לנוער בתוך 45 ימים מיום מתן ההחלטה.
 • על החלטת בית משפט לנוער הקטין רשאי לערער לבית המשפט המחוזי.
לכמה זמן ניתן לאשפז קטין בכפייה?
 • לפסיכיאטר מחוזי סמכות להורות על אשפוז בכפייה של קטין לתקופה ראשונית של עד 7 ימים.
 • אם האשפוז הוא בהוראת בית המשפט, משך האשפוז בכפייה יהיה לתקופה של עד 30 יום.
  • בתום 30 ימי אשפוז בית המשפט רשאי להאריך את האשפוז לתקופות נוספות, שכל אחת מהן לא תעלה על 3 חודשים, על סמך המלצה של הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית לילדים ולנוער.
 • על החלטת הפסיכיאטר המחוזי יכול כל אדם לערער לוועדה הפסיכיאטרית המחוזית לילדים ולנוער.
 • האחראי על הקטין, עובד סוציאלי או קטין שמלאו לו 15 שנים, וכן המנהל, רשאים, בכל עת, לפנות אל הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית לילדים ולנוער בבקשה לדיון נוסף בעניין אשפוזו של הקטין.
 • על החלטת בית המשפט לנוער ניתן לערער לבית המשפט המחוזי.
 • בית משפט לנוער לא ייתן החלטה לפני שהוגש בפניו תסקיר, ולפני ששמע את הורי הקטין, את הקטין עצמו ואת העו"ס שהכין את התסקיר, ואיפשר להם להציע הצעות בעניין הקטין.
מהו משך זמן אשפוז קטין בהסכמה?
 • קטין שאושפז בהסכמת האפוטרופוס שלו, יאושפז לתקופה שאינה עולה על 2 חודשים.
  • ועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדים ולנוער רשאית להאריך את תקופת האשפוז לתקופות נוספות, שכל אחת מהן לא תעלה על 3 חודשים.
האחראי על הקטין, עובד סוציאלי או קטין שמלאו לו 15 שנים, וכן המנהל, רשאים, בכל עת, לפנות אל הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית לילדים ולנוער בבקשה לדיון נוסף בעניין אשפוזו של הקטין.
עד כמה ההורים יכולים להיות מעורבים בטיפול בקטין באשפוז פסיכיאטרי?
כיצד ניתן להגיש תלונה על שירות שקיבל קטין בבית חולים פסיכיאטרי או במרפאה לבריאות הנפש?

לאחר אשפוז

שאלה תשובה הערות המשך טיפול
האם קיים סיוע מהמדינה לשיקום ילדים ובני נוער שמשתחררים מאשפוז פסיכיאטרי?
 • חוק שיקום נכי נפש לא חל על קטינים, ולכן הם לא זכאים לסל השיקום שניתן לבוגרים, אלא לטיפולים הרגילים שקיימים בסל הבריאות.
 • מומלץ לבדוק את הזכאות לגמלת ילד נכה, אם לא נבדקה לפני האשפוז, או אם נבדקה ונדחתה.
 • יצוין כי גמלת ילד נכה שמשולמת לילדים בגין הפרעה נפשית (שמוגדרת "פסיכוזה") ניתנת גם בזמן אשפוז פסיכיאטרי.
אילו טיפולים ניתנים לילדים ובני נוער שהשתחררו מאשפוז?
 • מידע על סוג הטיפול והמלצות יינתנו לבני המשפחה במסגרת הליך השחרור מהאשפוז הפסיכיאטרי.
 • קטינים זכאים לטיפול במסגרות טיפול נפשי לילדים ונוער שניתן חינם, למעט במקרים אלה.
 • טיפול מרפאתי בבריאות הנפש במסגרת סל הבריאות עבור כל הגילאים, ניתן חינם או בהשתתפות עצמית, בהתאם לתנאי קופות החולים.
 • בין היתר ניתנים טיפולים פסיכולוגיים, טיפול ומעקב תרופתי, פסיכותרפיה, חוות דעת וייעוץ, טיפולים בהבעה ויצירה ועוד.
 • כדי לממש את הזכאות יש לפנות למוקד קופת החולים או לרופא המשפחה בצירוף ההפניות ודו"ח סיכום האשפוז.
לרשימת הזכאויות בתחום בריאות הנפש ראו באתר כל הבריאות
כיצד מערכת החינוך יכולה לסייע לקטין שהשתחרר מאשפוז פסיכיאטרי? קטין שהשתחרר מאשפוז פסיכיאטרי עשוי להיות זכאי לסיוע לילדים השבים למסגרת החינוכית לאחר היעדרות ממושכת מסיבות רפואיות (ראו גם פירוט למעלה).

קצבאות והטבות לקטינים ומתמודדי נפש ובני משפחותיהם

ילדים ובני נוער מתמודדי נפש עשויים להיות זכאים לגמלת ילד נכה, במקרים המתאימים, והוריהם עשויים להיות זכאים לסוגים שונים של סיוע וקבוצות תמיכה.

שאלה תשובה הערות המשך טיפול
למה עשויים להיות זכאים ילדים ובני נוער שסובלים מלקויות נפשיות?
למה עשויים להיות זכאים הורים לילדים שמקבלים גמלת ילד נכה? הורים לילדים שמקבלים גמלת ילד נכה עשויים להיות זכאים להנחה במסים ובחשבונות שונים וכן להטבות כלליות. לפרטים נוספים על הזכאויות השונות ואופן המימוש ראו גמלת ילד נכה והטבות נלוות.
למי ניתן לפנות לצורך קבלת סיוע בהתמודדות עם בן משפחה מתמודד נפש? קיימים מרכזי ייעוץ הפועלים כעמותות מטעם משרד הבריאות, ומספקים ייעוץ ותמיכה למשפחות מתמודדי נפש.
האם קיימות הטבות נוספות לבני משפחה של מתמודדי נפש?

אוכלוסיות מיוחדות

ההתמודדות הנפשית הרחבה למידע נוסף באתר המשך טיפול
ילדים ובני נוער שסובלים מאנורקסיה והפרעות אכילה ראו מידע נוסף בנושא הפרעות אכילה.
נזק נפשי בעקבות פגיעה מינית למידע נוסף ראו פורטל קטינים נפגעי עבירה.
נזק נפשי בעקבות פגיעה בפעולת איבה או בתאונת דרכים
 • ילדים ובני נוער נפגעי פעולות איבה או נפגעי תאונות דרכים עשויים לסבול מנזק נפשי בעקבות הפגיעה שחוו.
 • אם קטין במשפחה נפגע בפעולת איבה או בתאונת דרכים, מומלץ לעיין בפורטל הרלוונטי כדי להכיר את הזכויות הנוספות הנלוות לאותו מקרה, וכיצד למצות אותן.
לפרטים נוספים ראו נפגעי פעולות איבה או נפגעי תאונות דרכים.
ילדים ובני נוער עם לקויות למידה והפרעת קשב ופעלתנות יתר (ADHD)
 • ילדים ובני נוער עם הפרעת קשב וריכוז (פעלתנות יתר) זכאים לטיפולים בקופות החולים.
 • ADHD והפרעות נוספות עשויות לזכות גם בטיפולים מטעם גורמים נוספים.
מומלץ לעיין בפורטל לקויות למידה והפרעת קשב ופעלתנות יתר למידע נוסף על אפשרויות האבחון, הטיפול והזכויות לילדים ובני נוער עם לקויות למידה והפרעת קשב ופעלתנות יתר.

חשוב לדעת

 • להרחבות ראו זכותונים ומדריכים נוספים שעוסקים בזכויות מתמודדי נפש, מאושפזים ובני משפחותיהם.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים