תסמונת אספרגר היא מגבלה נוירולוגית התפתחותית המתבטאת בעיקר בקשיים חברתיים ורגשיים.
התסמונת, שתוארה בשנת 1944 ע"י ד"ר הנס אספרגר, רופא ילדים אוסטרי, מאופיינת לרוב בקשיים בתחום החברתי, קשיי תקשורת, התמקדות מופרזת בתחומי עניין צרים, סרבול מוטורי קל ורגישויות חושיות.
לבעלי התסמונת אינטליגנציה תקינה, ולעתים גבוהה מהממוצע, יכולות מילוליות טובות וזיכרון מעולה לפרטים, אולם קיים פער משמעותי בין יכולות אלו לבין תפקודם בחיי היומיום.
ספר האבחנות DSM-5 משנת 2013 מגדיר את תסמונת אספרגר תחת השם הכללי ASD - Autistic Spectrum Disorder (הרצף האוטיסטי).
דף זה מתייחס לזכויות ושירותים שעשויים להיות רלוונטיים לאנשים עם אספרגר. את המידע המקיף לגבי הזכויות ניתן למצוא בפורטל אנשים על רצף האוטיזם.

חינוך

  • ילדים עם תסמונת אספרגר ברוב המקרים לומדים או משולבים במערכת החינוך הרגילה.

צה"ל ושירות לאומי

נהיגה

תוכניות בתחומים שונים

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים