מדריך זה נועד לסייע להורים לבוגר עם לקות או מחלה מתמשכת
למידע מקיף על הזכויות והשירותים הניתנים למשפחות, ראו בפורטל אנשים עם מוגבלויות


במדריך זה ריכזנו את הזכויות, ההטבות, השירותים והתוכניות המיוחדות שלהם זכאים הורים לבוגרים עם צרכים מיוחדים, כתוצאה מלקות או מחלה מתמשכת.

כאשר ילדים עם צרכים מיוחדים חוגגים יום הולדת 18, הם עומדים בפני תפנית: הם הופכים לבוגרים, אבל לא בהכרח לעצמאים, והטיפול בהם על ידי הוריהם עשוי להמשך ברמה יום יומית. לעיתים, הם עדיין ימצאו במוסדות החינוך המיוחד, שנמשך עד לגיל 21 - אבל יש כמה שינויים במעמדם החוקי שחשוב להכיר. מדריך זה מלווה את כל ההיבטים הרלוונטים לגילאים אלו - מזכויות משפטיות, דרך שירותים והטבות שהמדינה מספקת, תוכניות סיוע שונות והמעבר לדיור חוץ ביתי.

למידע הרלוונטי לשנות הילדות ראו מדריך להורים של ילדים עם מוגבלות.

אפוטרופסות וחלופות

 • בגיל 18, מי שהיה ילד עם צרכים מיוחדים הופך לצעיר עצמאי עם הזכות לקבל החלטות בכל תחומי חייו. עם זאת, לעיתים מצבו של הצעיר מחייב כי הוריו ימשיכו לשמש כאפוטרופסו. את ההכנות לכך רצוי לערוך לפני גיל 18.
 • אם בגיל 18 צפוי כי הילד לא יהיה מסוגל לדאוג לעניינו, רצוי להגיש בקשה בכתב לבית המשפט לעניינו משפחה, למינוי הוריו כאפוטרופוס.
 • פעולות האפוטרופוס הן תחת פיקוח האפוטרופוס הכללי.
 • אם מוגבלות הילד אינה מחייבת שלילה של כשרותו המשפטית, קיימות שתי חלופות לאפוטרופוס:
  • הוריו ימונו כ"תומכי החלטות" - מינוי שבמסגרתו יסייעו לו בקבלת החלטות ובביצוע פעולות משפטיות.
  • הצעיר והוריו יחתמו על "ייפוי כוח מתמשך" - מסמך משפטי שמעניק להורים את הזכות לקבל החלטות במקום הבגיר, בנושאים מסויימים, אם לא יוכל לעשות זאת בעצמו בעתיד.
 • למידע נוסף ראו:

קצבאות וגמלאות

 • החל מגיל 18 ו-3 חודשים, הורים לילד עם צרכים מיוחדים מפסיקים לקבל גמלת ילד נכה עבורו. הצעיר עשוי להיות זכאי לקצבת נכות (אם נמצאה נכות רפואית המשפיעה על כושרו לעבוד), לקצבת שירותים מיוחדים (אם הוא תלוי בזולת לביצוע פעולות בסיסיות) או להמשיך לקבל גמלת ניידות בגין ליקויים ברגליים.

קצבת נכות

טיפ
ישנן דרכים רבות לקבל עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות

קצבת שירותים מיוחדים והטבות נלוות

 • קצבת שירותים מיוחדים משולמת, בהתאם לתנאי הזכאות, לבוגרים הזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום: הלבשה, האכלה, הגיינה אישית וכיוצ"ב.
 • הקצבה נקבעת על-פי רמת התפקוד ורמת התלות בזולת ומשולמת בנוסף לקצבת נכות כללית, למעט במקרים מסויימים בהם היא ניתנת כאשר לא נקבעת קצבת נכות.
 • קצבת שירותים מיוחדים לא ניתנת למי שמקבלים הטבות במסגרת גמלת ניידות, אלא אם כן ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה להם מוגבלות בניידות בשיעור של 100%, או שהם זקוקים לכיסא גלגלים ומשתמשים בו, או שהם מרותקים למיטה.
 • נכים השוהים במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, סיעוד או שיקום, אינם זכאים לקצבת שירותים מיוחדים.
 • למידע נוסף ראו קצבת שירותים מיוחדים

גמלת ניידות

מסגרות חינוך

 • מערכת החינוך נמצאת בחייהם של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, זמן רב יותר מאשר בחייהם של הורים אחרים. החינוך המיוחד בישראל נמשך מגיל 3 ועד 21, ולכן גם כאשר הילדים הופכים לבגירים בני 18 - הם עדיין יכולים להיות חלק ממערכת זו.

בחינות בגרות

השכלה גבוהה

הטבות מס והנחות

הטבות במס הכנסה

הנחות בתשלומים על חשמל, ארנונה ומים

תג לחניית נכים

 • משרד הרישוי מנפיק תגי חניה לנכים להקלה על ניידותם, בהתאם לתנאי הזכאות.
 • הרכב יכול להירשם על שמם של ההורים (אין חובה של רישום הרכב על שם הנכה).
 • בעלי רכב הנושא תג חניה לנכה זכאים לשלם עבורו אגרת רישוי מופחתת.
 • ניתן לקבל תג אחד עבור שני כלי רכב המשמשים להסעת הנכה (אך רק לאחד מהרכבים תינתן הזכאות להפחתה מסכום האגרה).
 • למידע נוסף ראו:

נגישות במרחב הציבורי

מערכת הבריאות

מימון ציוד ואביזרים רפואיים

סיוע של עובדים סוציאליים רפואיים

הטבות בקופות החולים

טיפ
ייתכן מצב שבו לאותה תרופה יהיו שני מחירים - מחיר אחד אם המרשם לתרופה ניתן מרופא המשפחה, ומחיר נמוך יותר אם המרשם ניתן מרופא מומחה. לפני רכישת התרופה, אפשר להתייעץ עם הרוקח או עם משרד המרפאה, כדי לוודא ממי עדיף לקבל את המרשם.

טיפולי שיניים

זכויות ההורים בעבודה

 • הורים לאדם עם מוגבלות (לקות פיסית, נפשית או שכלית) קבועה זכאים להיעדר מעבודתם עד 52 שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי לילדם (ובמקרים מסוימים עד 104 שעות בשנה), ללא ניכוי משכרם בגין שעות ההיעדרות.
 • בנוסף, ההורים זכאים להיעדר מעבודתם עד 18 ימים בשנה לצורך מתן סיוע אישי לילדם. במקרים מסוימים יש זכאות להיעדר עד 36 ימים בשנה, כאשר:
  • ימי ההיעדרות ייזקפו על חשבון ימי המחלה הצבורים של העובד, או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירתו.
  • אם מדובר בימי מחלה, הזכאות לדמי מחלה תתחיל כבר ביום הראשון להיעדרותו של ההורה מהעבודה.
  • למידע נוסף ראו ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות
 • אסור לפטר או להפלות עובד בשל היותו הורה לאדם עם מוגבלות.
 • המעסיק מחוייב לבצע התאמות לצרכיו של העובד, כגון הגמשת שעות העבודה, כל עוד לא מדובר בנטל בלתי סביר.
 • עובד שהתפטר בשל מצב בריאות לקוי של ילדו עשוי להיות זכאי לפיצויי פיטורים.

פטור מהתייצבות בלשכת התעסוקה לצורך קבלת גמלת הבטחת הכנסה

סיוע בטיפול

עובד זר בסיעוד

מסייע אישי

דיור

 • קיימות מסגרות שונות המאפשרות לאדם עם צרכים מיוחדים לחיות מחוץ לבית הוריו. במקביל, המדינה מעניקה הקלות והטבות בדיור למי שמתאימים למגורים עצמאיים, וגם למי שממשיכים להתגורר בבית ההורים.

סיוע לבוגרים עם צרכים מיוחדים שעוברים לגור לבד

בוגרים עם צרכים מיוחדים המתגוררים עם ההורים

דיור לבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

 • אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית יכולים לעבור להתגורר במסגרות דיור שונות לאחר שעברו ועדת אבחון, ועדת השמה וועדת קבלה.
 • מסגרות הדיור כוללות:
  • מעונות פנימייה: מסגרת דיור המספקת את מכלול השירותים בתחומי החיים בהתאם לתוכנית טיפולית אישית המותאמת לכל דייר בהתאם לגיל, רמת המוגבלות השכלית ודרגת התפקוד.
  • דירות לעצמאים: בדירות בבנייני מגורים רגילים מתגוררים דיירים היוצאים עצמאית בבוקר לעבודה, הולכים אחר הצהריים לחוגים בקהילה וקונים בעצמם מוצרים לבית. בדירות אלו יכולים לגור עד 6 דיירים כאשר ישנו מדריך התומך בהם בניהול חייהם.
  • בתים קבוצתיים: אלו בתים גדולים יותר בקהילה שהתנהלותם דומה לדירה, אך יש בהם עד 12 דיירים. מדריכים תומכים בדיירים בניהול חיי היום יום והפנאי.
  • הוסטלים: יחידות גדולות יותר שבהן עד 24 דיירים. התמיכות מותאמות לדיירים על פי רמתם.
  • מערכי דיור: מערך דיור יכול לכלול כמה יחידות דיור משלושת הסוגים שצויינו. ניהול המערך מאפשר להעביר דייר שחל שינוי במצבו בין מסגרות המשתייכות לאותו מערך, ובכך להקל על הקושי שבמעבר.
 • המעבר ממגורים בבית המשפחה למסגרת דיור יכול להיעשות בעקבות יוזמת המשפחה או יוזמת שירותי הרווחה.
 • התשלום למסגרת דיור חוץ ביתית נעשה באמצעות קצבת הנכות, כאשר 80% מקצבת הנכות מועברים למסגרת החוץ ביתית ו- 20% נשארים בידי מקבל הקצבה.
 • קצבת שירותים מיוחדים מתבטלת עם המעבר למסגרת דיור חוץ ביתי, שכן המסגרת אמורה לספק לדייר את כל השירותים שעבורם מיועדת הקצבה.
 • למידע נוסף ראו:

דיור לאנשים על הספקטרום האוטיסטי

 • בוגרים על הספקטרום האוטיסטי עשויים להיות זכאים לדיור חוץ בביתי, באחריות משרד הרווחה ובהפעלת ארגונים וספקי שירותים חיצוניים (כגון אלו"ט ובית אקשטיין).
 • ההשמה בדיור בחוץ ביתי נעשית על ידי פנייה למחלקה לשירותים חברתיים, ואז עוברת לוועדת השמה ולטיפול של עובד סוציאלי.
 • ישנם כמה סוגי מסגרות דיור, על פי יכולות התפקוד השונות של הדיירים:
  • בית עם השגחה פסיכיאטרית: נועד לאוטיסטים עם בעיות התנהגות קשות ולאלו הזקוקים לעזרה רבה בתפקודי היום יום. בית כזה הוא "נווה רבקה" בנס ציונה.
  • בית כוללני: פתוח בחלקו לקהילה, מופעל 24 שעות וכולל תעסוקה יומית. הבית נועד לאוטיסטים עם קושי רב בויסות גירויים, בעיות התנהגות וצורך רב בעזרה בתפקודי היום יום.
  • בית לחיים בקהילה - הוסטל: מיועד לאוטיסטים המסוגלים להשתמש בשירותי הקהילה ולהיות מעורבים בה.
  • דירה בקהילה: מיועדת לבעלי תפקוד עצמאי הזקוקים לתמיכה והכוונה בחייהם העצמאיים.
 • התשלום למסגרת החוץ ביתית הוא דרך קצבת הנכות - 80% מקצבת הנכות מועברים למסגרת החוץ ביתית ו- 20% נשארים בידי מקבל הקצבה.
 • למידע נוסף ראו מסגרות דיור לאנשים על רצף האוטיזם

דיור למתמודדי נפש

צבא ושירות לאומי

 • בסביבות גיל 17 נשלח לכל מלש"ב (מיועד לשירות ביטחון) צו גיוס ראשון. בחלק מהמקרים יישלח לילד עם צרכים מיוחדים פטור מהגיוס לצה"ל, על סמך מידע שהועבר לצה"ל מהמוסד לביטוח לאומי.
  • מי שקיבלו פטור ומעוניינים להתנדב לצה"ל, יכולים להתחיל בתהליך ההתנדבות, שעשוי להימשך מספר חודשים.
  • ניתן להסתייע בתוכניות שונות שמציעות, בין היתר:
 • צעירים מגיל 18 שקיבלו פטור משירות צבאי בשל מוגבלות, יכולים להתנדב לשירות לאומי-אזרחי, לתקופה של שנה אחת לפחות.
 • קיימות מסגרות לשירות לאומי לצעירים עם מוגבלויות, כגון תוכנית משלבים או מכינות כנפיים (לצעירים עם מוגבלויות פיזיות וחושיות)

תעסוקה

נופשונים ופעילות פנאי

הזדקנות ומוות של ההורים

אפוטרופסות במקום ההורים

 • להורים שמונו כאפוטרופוסים של ילדם הבגיר, קיימת האפשרות להתכונן לשלב בו לא יוכלו לטפל בילדיהם, בין אם כתוצאה ממצב סיעודי או מותם, על ידי השארת הוראות בצוואה או במסמך הבעת רצון.
 • הורים שברצונם למנות אפוטרופוס מחליף אם יחדלו להיות כשירים בעודם בחיים, יעשו זאת באמצעות מסמך הבעת רצון, ורשאים תת לאפוטרופוס המחליף הנחיות במסמך כיצד לפעול.
 • אם ברצונם למנות אפוטרופוס מחליף לאחר פטירתם, יעשו זאת בצוואה, והם רשאים לתת לאפוטרופוס המחליף הנחיות בצוואה כיצד לפעול.
 • בית המשפט ייתן עדיפות למינוי כאמור במסמך הבעת רצון או צוואה, אם ראה שהדבר לטובת האדם, וינחה את האפוטרופוס המחליף לפעול לפי ההנחיות במסמך או בצוואה, אם ישנן.
 • למידע נוסף ראו צוואה או מסמך הבעת רצון של אפוטרופוס לתקופה שלא יוכל לתפקד כאפוטרופוס או לאחר מותו

ירושה

גורמי סיוע

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים