מדריך זה נועד לסייע להורים שיש לילדם לקות או מחלה מתמשכת
המדריך מתייחס לילדים עד גיל 18. למידע הרלוונטי לשנות הבגרות של הילדים (מגיל 18 ואילך), ראו מדריך להורים של בוגרים עם מוגבלות
למידע מקיף על הזכויות והשירותים הניתנים למשפחות, ראו בפורטלים ילדים עם מוגבלות ואנשים עם מוגבלויות


ההורות לילדים עם צרכים מיוחדים היא מסע מאתגר, שכולל קשיים יומיומיים מרובים. ההורים לילד בעל הצרכים המיוחדים, שסובל מלקות או ממחלה מתמשכת - אינם לבד בהתמודדות. יש להם זכויות וזכאיות רבות ואותן ריכזנו במדריך זה.

מערכת הבריאות

אבחונים וטיפולים פרא רפואיים

 • אם מתעורר חשד לבעיה התפתחותית אצל ילד, ניתן לפנות לרופא הילדים המטפל כדי לקבל הפנייה לשירותי אבחון של מכון להתפתחות הילד.
 • משך ההמתנה המירבי לאבחון ולתחילת טיפול לא יעלה על 3 חודשים ממועד הפנייה.
 • לילדים שאובחנו עם בעיות התפתחותיות ורפואיות יינתנו, בהתאם לצורך, טיפולים פרא-רפואיים על-ידי פסיכולוגים, פיזיותרפיסטים, עובדים סוציאליים, קלינאי תקשורת ומרפאים בעיסוק.
 • לטיפולים הפרא-רפואיים זכאים:
  • ילדים עד גיל 9, כאשר מקום האבחון ומספר הטיפולים משתנה בהתאם לגיל ולהפרעה ההתפתחותית.
  • ילדים עם נכות התפתחותית סומטית עד גיל 18, בהתאם לצורך וללא הגבלה.
  • ילדים על הספקטרום האוטיסטי עד גיל 18.
  • ילדים עד גיל 6 עם לקויות למידה והפרעת קשב ופעלתנות יתר.
 • הורים המקבלים הבטחת הכנסה פטורים מתשלום השתתפות עצמית עבור האבחונים והטיפולים. למידע נוסף ראו פטור מתשלום עבור שירותי התפתחות הילד למקבלי הבטחת הכנסה
שימו לב
אם רופא המשפחה מסרב להפנות את הילד לאבחון או קופות החולים מסרבות להעניק את הטיפולים הפרא רפואיים, ניתן לפנות לנציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות.

הטבות בקופות החולים

טיפ
ייתכן מצב שבו לאותה תרופה יהיו שני מחירים - מחיר אחד אם המרשם לתרופה ניתן מרופא המשפחה, ומחיר נמוך יותר אם המרשם ניתן מרופא מומחה. לפני רכישת התרופה, אפשר להתייעץ עם הרוקח או עם משרד המרפאה, כדי לוודא ממי עדיף לקבל את המרשם.

טיפולי שיניים

מימון ציוד ואביזרים רפואיים

טיפול רגשי

 • אם יש חשש למצוקה נפשית אצל הילד, ניתן לפנות לרופא הילדים המטפל כדי לקבל הפנייה לטיפול רגשי והדרכת ההורים במרפאת הקופה, או במרפאה חיצונית עם טופס 17.
 • ראו מידע נוסף בפורטל סיוע וטיפול נפשי ורגשי.

מסגרות בגיל הרך

גנים ובתי ספר

חינוך מיוחד ושילוב

 • חוק חינוך מיוחד קובע כי תלמיד עם מוגבלות זכאי לשירותי חינוך מיוחדים, שיותאמו לו על-פי רמת התפקוד וסוג המוגבלות.
 • לתלמיד עם קשיים לימודיים, חברתיים או רגשיים שיכול ללמוד בכיתה לחינוך רגיל, תיבנה תוכנית תמיכה עם הצוות החינוכי של בית הספר, במטרה לאפשר לו השתלבות בכיתה.
 • אם התמיכות במסגרת החינוך הרגיל אינן מספיקות לתלמיד, ועדת זכאות ואפיון תקבע את זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים ואת סל המשאבים שיוקצה לו.
  • הוועדה תיידע את הורי התלמיד לגבי השירותים שהתלמיד זכאי לקבל בכל מסגרת חינוכית שבה ילמד (כיתה רגילה במוסד חינוך רגיל/כיתה במוסד חינוך רגיל שניתנים בה שירותי חינוך מיוחדים/מוסד חינוך שניתנים בו שירותי חינוך מיוחדים).
  • לאחר קבלת המידע מהוועדה, ההורים רשאים לבחור את סוג המסגרת שבה ילמד ילדם מבין 3 האפשרויות.
  • במקרים מסוימים הוועדה רשאית להחליט על השמת התלמיד במסגרת חינוכית שונה מזו שבחרו ההורים.
  • למידע נוסף ראו ועדת זכאות ואפיון לשירותי חינוך מיוחדים.
 • מסגרות החינוך המיוחד קיימות עבור ילדים מגיל 3 ועד 21. עם זאת, בגיל 18, חלים שינויים בזכויותיו של הילד בהיבטים אחרים שאינם קשורים ללימודים, כגון אפוטרופסות וזכאות לקצבאות. על שינויים אלו ניתן לקרוא במדריך להורים של בוגרים עם מוגבלות.
 • למידע נוסף ראו:

גילאי הגן - מגיל 3 עד כתה א'

גילאי בית ספר

לימודים בזמן היעדרות ממושכת מהמסגרת החינוכית

בחינות הבגרות

קצבאות, הטבות מס והנחות

גמלת ילד נכה

 • ילדים עם צרכים מיוחדים עשויים להיות זכאים לגמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי.
 • שיעורי הגמלה הם 50%- 1,771 ₪, 100%- 3,479 ₪, 112%- 4,099 ₪, 188%- 6,542 ₪, 235%- 8,313 ₪ (נכון ל-2024).
 • הזכאות לגמלה נקבעת על-פי רמת התפקוד של הילד, מידת תלותו בעזרת הזולת וטיפולים רפואיים שהוא זקוק להם.
 • לגמלה זכאים ילדים מגיל שלושה חודשים (91 ימים) עד 18 ושלושה חודשים. במצבים מסוימים הזכאות לגמלה עשויה להתחיל כבר מיום הלידה.
 • התביעה לגמלה תוגש בשליחת מסמכים לביטוח הלאומי. לאחר קבלת המסמכים:
  • יוחלט אם ניתן לקבוע את אחוזי הנכות ללא נוכחות הילד. למידע נוסף ראו דיון בוועדה רפואית לגמלת ילד נכה ללא נוכחות הילד.
  • אם נקבעה לילד זכאות על סמך מסמכים בלבד, ניתן לבקש בתוך 45 ימים להיבדק בוועדה בנוכחות הילד.
  • אם לאחר הגשת התביעה הוחלט כי יש צורך בבדיקה של הילד, ישלח להוריו זימון.
 • למידע מקיף בנושא ראו גמלת ילד נכה והטבות נלוות
טיפ
ישנן דרכים רבות לקבל עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות

גמלת ניידות

שימו לב
כאשר ילד זכאי לגמלת ילד נכה ובמקביל נקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור שמתחת ל- 80%, יש צורך לבחור באחת מבין שתי הגמלאות

הטבות במס הכנסה

הנחות בתשלומים על חשמל, ארנונה ומים

תג לחניית נכים

 • משרד הרישוי מנפיק תגי חניה לנכים להקלה על ניידותם, בהתאם לתנאי הזכאות.
 • הרכב יכול להירשם על שמם של ההורים (אין צורך ברישום הרכב על שם הילד).
 • בעלי רכב הנושא תג חניה לנכה זכאים לשלם עבורו אגרת רישוי מופחתת.
 • ניתן לקבל תג אחד עבור שני כלי רכב המשמשים להסעת הילד (אך רק לאחד מהרכבים תינתן הזכאות להפחתה מסכום האגרה).
 • למידע נוסף ראו:

נגישות במרחב הציבורי

זכויות ההורים בעבודה

פטור מהתייצבות בלשכת התעסוקה לצורך קבלת גמלת הבטחת הכנסה

הורה שעונה על תנאי הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה ומטפל ברוב שעות היממה בילד חולה הזקוק להשגחה מתמדת, עשוי להיות פטור מהתייצבות בלשכת התעסוקה. למידע נוסף ראו פטור מהתייצבות בלשכת התעסוקה לצורך קבלת הבטחת הכנסה

סיוע בטיפול בילד

סיוע אישי

עובדים זרים

 • אם ילד שמשולמת עבורו גמלת ילד נכה זקוק למטפל סיעודי במשרה מלאה לפחות, יש אפשרות לקבל היתר להעסקת עובד זר בסיעוד למשך 3 שנים. הזכאות ניתנת למי שעונים על אחד מהתנאים הבאים:
  • הילד נמצא במסגרת לימודית מותנית בליווי של מטפל לצורך מתן עזרה פיזית לילד.
  • הילד זקוק לליווי או השגחה תמידיים במשך רוב שעות היום מפאת נכותו, ונבצר ממנו להשתתף במסגרת לימודית/טיפולית/צהרון.
  • התקיימו נסיבות רפואיות מיוחדות אחרות שמצריכות טיפול יומיומי, צמוד וממושך בילד בשעות שהוא נמצא בהן בביתו (למשל, אם נדרש טיפול מיוחד בילד גם בשעות הלילה, או כאשר מדובר בילד אוטיסט).
 • למידע נוסף ראו העסקת עובד זר לטיפול בילד נכה

מרכז למשפחה

נופשונים ופעילות פנאי

סיוע בדיור

לקראת גיל 18

קצבת נכות כללית

 • בגיל 18 ו-3 חודשים, ילד עם צרכים מיחדים מפסיק לקבל גמלה עבור משפחתו ועשוי להיות זכאי לקצבת נכות. רצוי להגיש את התביעה לפני גיל 18.
 • למידע נוסף ראו קצבת נכות והטבות נלוות

אפוטרופסות וחלופות

 • אם בגיל 18 צפוי כי הילד לא יהיה מסוגל לדאוג לעניינו, רצוי להגיש בקשה למינוי הוריו כאפוטרופוס בסמוך למועד שבו יגיע לגיל 18.
 • אם מוגבלות הילד אינה מחייבת שלילה של כשרותו המשפטית, ניתן למנות אדם שיסייע לו בקבלת החלטות ובביצוע פעולות משפטיות, כחלופה לאפוטרופוס.
שימו לב
אדם שמונה לו אפוטרופוס רשאי להצביע לכנסת, ואינו נחשב כמי שבית המשפט שלל ממנו את הזכות להצביע

צבא ושירות לאומי

 • בסביבות גיל 17 נשלח לכל מלש"ב (מיועד לשירות ביטחון) צו גיוס ראשון. מי שייקבע להם פרופיל של 45 ומעלה יכולים להתגייס בגיוס רגיל.
 • בחלק מהמקרים יישלח לנער עם צרכים מיוחדים פטור מהגיוס לצה"ל, על סמך מידע שהועבר לצה"ל מהמוסד לביטוח לאומי.
 • מי שקיבלו פטור ומעוניינים להתנדב לצה"ל, יכולים להתחיל בתהליך ההתנדבות, שעשוי להימשך מספר חודשים.
 • ניתן להסתייע בתוכניות שונות שמציעות, בין היתר:
 • למידע נוסף ראו התנדבות לצבא ואוכלוסיות מיוחדות.
 • מי שקיבלו פטור משירות צבאי בשל מוגבלות יכולים גם להתנדב לשירות לאומי-אזרחי, לתקופה של שנה אחת לפחות. למידע נוסף ראו שירות לאומי-אזרחי לצעירים עם מוגבלויות.

משיכת כספים מתוכנית "חיסכון לכל ילד"

גורמי סיוע

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים