מבנה הטבלה:

 • national_service_center - String
 • national_service_center_type - String
 • phone_short - String
 • phone_long - String
 • email - Email
 • site_link - URL
 • goverment_office - String
 • postmail_address - String
 • contact_link - URL
 • kolzchut_page - Page
 • fax - String
 • brances_and_addresses - String

בטבלה הזאת יש 56 שורות בסך הכול.

דף תוכן national service center national service center type phone short phone long email site link goverment office postmail address contact link kolzchut page fax brances and addresses
מוקד שירות ארצי:ביטוח לאומי - גמלת סיעוד ביטוח לאומי - גמלת סיעוד מוקד ממשלתי *2637
מוקד שירות ארצי:האגף למעונות יום ומשפחתונים האגף למעונות יום ומשפחתונים מוקד ממשלתי *2969 12222969 האגף למעונות יום ומשפחתונים
מוקד שירות ארצי:היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות מוקד היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות ארצית *‎3406 היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות
מוקד שירות ארצי:היחידה ליחסי עבודה היחידה ליחסי עבודה מוקד ממשלתי 1-800-800-390 זרוע העבודה בנק ישראל 5, קרית הממשלה, ירושלים ת"ד 3166, מיקוד 9103101 היחידה ליחסי עבודה 02-6662971
מוקד שירות ארצי:הכונס הרשמי והממונה על חדלות פירעון הכונס הרשמי והממונה על חדלות פירעון מוקד ממשלתי *5067 הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר הכונס הרשמי)
מוקד שירות ארצי:המוקד הממשלתי המרכזי מענה ממשלתי מרכזי מוקד ממשלתי 1299 08-6863100 moked1299@mail.gov.il ממשל זמין מוקד מענה ממשלתי מרכזי
מוקד שירות ארצי:הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה ‎074-7696161 זרוע העבודה הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה
מוקד שירות ארצי:המשרד להגנת הסביבה מוקד המשרד להגנת הסביבה ארצית *6911 המשרד להגנת הסביבה
מוקד שירות ארצי:המשרד לשירותי דת המשרד לשירותי דת ארצית ‎02-5311111 contactUs@dat.gov.il המשרד לשירותי דת
מוקד שירות ארצי:הרשות הארצית לתחבורה ציבורית הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ארצית *8787 052-9998787 pniotcrm@mot.gov.il משרד התחבורה והבטיחות בדרכים בנין ג'נרי B, רחוב בנק ישראל 7 ת"ד 867, הקריה, ירושלים 9100801 הרשות הארצית לתחבורה ציבורית
מוקד שירות ארצי:הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין (טאבו) הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין (טאבו) ארצית *8653 pniyot-Mekarkein@justice.gov.il משרד המשפטים 02-6467730
מוקד שירות ארצי:הרשם לענייני ירושה הרשם לענייני ירושה מוקד ממשלתי *2416 הרשם לענייני ירושה
מוקד שירות ארצי:חברה קדישא מוקד חברה קדישא ארצית *0120 המשרד לשירותי דת
מוקד שירות ארצי:מוקד אגף הרישוי במשרד התחבורה משרד הרישוי מוקד ממשלתי *5678 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
מוקד שירות ארצי:מוקד אגף משפחות, הנצחה ומורשת אגף משפחות שכולות (משרד הביטחון) מוקד ממשלתי 03-7776700
מוקד שירות ארצי:מוקד אגף שיקום נכים אגף שיקום מוקד ממשלתי 03-7776777
מוקד שירות ארצי:מוקד ביטוח לאומי ביטוח לאומי מוקד ממשלתי *6050 המוסד לביטוח לאומי
מוקד שירות ארצי:מוקד המשטרה משטרה מוקד ממשלתי 110
מוקד שירות ארצי:מוקד הסוכנות לעסקים ​קטנים ובינוניים מוקד הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ארצית *6150 asakim@Economy.gov.il משרד הכלכלה והתעשייה בנק ישראל 5, ירושלים הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים 02-6662884
מוקד שירות ארצי:מוקד הסיוע המשפטי במשרד המשפטים הסיוע המשפטי מוקד ממשלתי *6405 הסיוע המשפטי במשרד המשפטים
מוקד שירות ארצי:מוקד הסניגוריה הציבורית הסניגוריה הציבורית מוקד ממשלתי 073-3923500 הסניגוריה הציבורית
מוקד שירות ארצי:מוקד הרשות לאכיפה וגבייה רשות האכיפה והגבייה מוקד ממשלתי *35592 רשות האכיפה והגבייה
מוקד שירות ארצי:מוקד הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הרשות להגנת הצרכן מוקד ממשלתי 073-3717777 הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
מוקד שירות ארצי:מוקד הרשות לזכויות ניצולי השואה הרשות לזכויות ניצולי השואה מוקד ממשלתי *5105 הרשות לזכויות ניצולי השואה
מוקד שירות ארצי:מוקד הרשות לשיקום האסיר מוקד הרשות לשיקום האסיר ארצית *2775 02-5420700 Rcall@pra.gov.il העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כנפי נשרים 24, ירושלים הרשות לשיקום האסיר (רש"א) 02-6527269
מוקד שירות ארצי:מוקד ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מוקד ממשלתי *3857 073-3899500 vadatb@knesset.gov.il ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 02-5669855
מוקד שירות ארצי:מוקד יד מכוונת בביטוח לאומי יד מכוונת (ביטוח לאומי) מוקד ממשלתי *2496 יד מכוונת - ייעוץ והכוונה חינם לוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי
מוקד שירות ארצי:מוקד לאזרחים ותיקים (שוויון חברתי) מוקד לאזרחים ותיקים מוקד ממשלתי *8840 מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי
מוקד שירות ארצי:מוקד מילואים מוקד מילואים מוקד ממשלתי 1111 miluim.moked@digital.idf.il
מוקד שירות ארצי:מוקד מינהלת הגמלאות במשרד באוצר מינהלת הגמלאות במשרד באוצר מוקד ממשלתי 02-5016333 מינהלת הגמלאות במשרד האוצר
מוקד שירות ארצי:מוקד מס רכוש מס רכוש מוקד ממשלתי *4954 רשות המסים - הקרן לפיצויים
מוקד שירות ארצי:מוקד משרד הבינוי והשיכון משרד הבינוי והשיכון מוקד ממשלתי *5442
מוקד שירות ארצי:מוקד משרד הבריאות (קול הבריאות) קול הבריאות (משרד הבריאות) מוקד ממשלתי *5400 משרד הבריאות
מוקד שירות ארצי:מוקד משרד החינוך קו פתוח לתלמידים מוקד ממשלתי 1-800-25-00-25
מוקד שירות ארצי:מוקד משרד המשפטים משרד המשפטים מוקד ממשלתי 02-6466666
מוקד שירות ארצי:מוקד משרד העלייה והקליטה משרד העלייה והקליטה מוקד ממשלתי *2994 משרד העלייה והקליטה 072-3229697
מוקד שירות ארצי:מוקד נציבות לשוויון אנשים עם מוגבלות נציבות לשוויון אנשים עם מוגבלות מוקד ממשלתי *6763 pniotnez@justice.gov.il משרד המשפטים רחוב צלאח א-דין 29, ירושלים נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 073-3925888
מוקד שירות ארצי:מוקד סיוע במשכנתא לקשישים ולאנשים עם מוגבלות מוקד סיוע במשכנתא לקשישים ולאנשים עם מוגבלות מוקד ממשלתי *2310 mil-pniot@moch.gov.il משרד הבינוי והשיכון מוקד סיוע במשכנתא לקשישים ולאנשים עם מוגבלות 077-6033792
מוקד שירות ארצי:מוקד סיוע בשכר דירה לעולים מוקד סיוע בשכר דירה לעולים מוקד ממשלתי *2310 mil-pniot@moch.gov.il משרד הבינוי והשיכון מוקד סיוע בשכר דירה לעולים 077-6033792
מוקד שירות ארצי:מוקד פיקוד העורף פיקוד העורף מוקד ממשלתי 104
מוקד שירות ארצי:מוקד רווחה רווחה מוקד ממשלתי 118 מוקד רווחה
מוקד שירות ארצי:מוקד רשות האוכלוסין רשות האוכלוסין ארצית *3450 רשות האוכלוסין וההגירה
מוקד שירות ארצי:מוקד רשות המיסים רשות המיסים מוקד ממשלתי *4954 רשות המסים בישראל
מוקד שירות ארצי:מוקד רשות התאגידים רשות התאגידים מוקד ממשלתי 1-700-70-60-44
מוקד שירות ארצי:מוקד רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מוקד רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ארצית *‎3002 1222-3002 רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
מוקד שירות ארצי:מוקד שב"ס שירות בתי הסוהר מוקד ממשלתי 08-9776666 שירות בתי הסוהר
מוקד שירות ארצי:מוקד שי"ל שי"ל מוקד ממשלתי 118 שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח
מוקד שירות ארצי:מוקד שירות היעוץ לקשיש בביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק (ביטוח לאומי) מוקד ממשלתי *9696 שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו מטעם המוסד לביטוח לאומי
מוקד שירות ארצי:מוקד שירות התעסוקה שירות התעסוקה מוקד ממשלתי *9687 שירות התעסוקה
מוקד שירות ארצי:מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים מוקד ממשלתי *6107 משרד המשפטים מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים- האפוטרופוס הכללי
מוקד שירות ארצי:מוקד שירות ותמיכה בנושא ייפוי כוח מתמשך מוקד שירות בנושא ייפוי כוח מתמשך מוקד ממשלתי 08-6831664 08-6831664 ycm@justice.gov.il משרד המשפטים מוקד שירות ותמיכה בנושא ייפוי כוח מתמשך-האפוטרופוס הכללי 073-3926975
מוקד שירות ארצי:מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה דיווח על הפרת חוקי עבודה מוקד ממשלתי *2570 1-800-354-354 (טלמסר) report.achifa@labor.gov.il זרוע העבודה בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 5 קרית הממשלה, ירושלים מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה 03-6828690
מוקד שירות ארצי:משרד הפנים - מרכז מידע בעניין פנקס הבוחרים והקלפיות מרכז מידע לבוחרים ארצית 1-800-222-290 משרד הפנים 1-800-222-291
מוקד שירות ארצי:נציב קבילות החיילים נציב קבילות החיילים ארצית 03-6977374
מוקד שירות ארצי:נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה דיווח על אפליה בעבודה מוקד ממשלתי 074-7696562 ‎074-7696562 shivion@Economy.gov.il זרוע העבודה בנק ישראל 5, קרית הממשלה, ירושלים ת"ד 3166, מיקוד 9103101 נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה
מוקד שירות ארצי:פיקוד העורף מוקד פיקוד העורף ארצית 104 פיקוד העורף