מבנה הטבלה:

 1. national_service_center - String
 2. national_service_center_type - String
 3. phone_short - String
 4. phone_long - String
 5. email - Email
 6. site_link - URL
 7. goverment_office - String
 8. postmail_address - String
 9. contact_link - URL
 10. kolzchut_page - Page
 11. fax - String

בטבלה הזאת יש 65 שורות בסך הכול.

יצירה מחדש של נתונים.

דף national service center national service center type phone short phone long email site link goverment office postmail address contact link kolzchut page fax
מוקד שירות ארצי:אגף עידוד תעסוקת הורים (עריכה) אגף עידוד תעסוקת הורים מוקד ממשלתי *2969 12222969 אגף עידוד תעסוקת הורים
מוקד שירות ארצי:ביטוח לאומי - גמלת סיעוד (עריכה) ביטוח לאומי - גמלת סיעוד מוקד ממשלתי *2637
מוקד שירות ארצי:היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות (עריכה) מוקד היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות ארצית *‎3406 היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות
מוקד שירות ארצי:היחידה ליחסי עבודה (עריכה) היחידה ליחסי עבודה מוקד ממשלתי 1-800-800-390 משרד העבודה בנק ישראל 5, קרית הממשלה, ירושלים ת"ד 3166, מיקוד 9103101 היחידה ליחסי עבודה 02-6662971
מוקד שירות ארצי:הכונס הרשמי והממונה על חדלות פירעון (עריכה) הכונס הרשמי והממונה על חדלות פירעון מוקד ממשלתי *5067 הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר הכונס הרשמי)
מוקד שירות ארצי:המועצה להשכלה גבוהה (עריכה) המועצה להשכלה גבוהה ארצית 02-5094544 פניות הציבור, המועצה להשכלה גבוהה – ז'בוטינסקי 43, ירושלים המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) 02-5094545
מוקד שירות ארצי:המוקד הממשלתי המרכזי (עריכה) מענה ממשלתי מרכזי מוקד ממשלתי 1299 08-6863100 moked1299@mail.gov.il ממשל זמין מוקד מענה ממשלתי מרכזי
מוקד שירות ארצי:הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה (עריכה) הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה ‎074-7696161 משרד העבודה הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה
מוקד שירות ארצי:המשרד להגנת הסביבה (עריכה) מוקד המשרד להגנת הסביבה ארצית *6911 המשרד להגנת הסביבה
מוקד שירות ארצי:המשרד לשירותי דת (עריכה) המשרד לשירותי דת ארצית ‎02-5311111 contactUs@dat.gov.il המשרד לשירותי דת
מוקד שירות ארצי:הרשות הארצית לתחבורה ציבורית (עריכה) הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ארצית *8787 052-9998787 pniotcrm@mot.gov.il משרד התחבורה והבטיחות בדרכים בנין ג'נרי B, רחוב בנק ישראל 7 ת"ד 867, הקריה, ירושלים 9100801 הרשות הארצית לתחבורה ציבורית
מוקד שירות ארצי:הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין (טאבו) (עריכה) הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין (טאבו) ארצית *8653 pniyot-Mekarkein@justice.gov.il משרד המשפטים 02-6467730
מוקד שירות ארצי:הרשם לענייני ירושה (עריכה) הרשם לענייני ירושה מוקד ממשלתי *2416 הרשם לענייני ירושה
מוקד שירות ארצי:מוקד אגף הרישוי במשרד התחבורה (עריכה) משרד הרישוי מוקד ממשלתי *5678 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
מוקד שירות ארצי:מוקד אגף משפחות, הנצחה ומורשת (עריכה) אגף משפחות, הנצחה ומורשת - משרד הביטחון מוקד ממשלתי 03-7776700 KESHER_ MISHPAHOT@mod.gov.il
מוקד שירות ארצי:מוקד אגף שיקום נכים (עריכה) אגף שיקום נכים במשרד הביטחון מוקד ממשלתי *8150 03-7776777 משרד הביטחון - אגף שיקום נכים
מוקד שירות ארצי:מוקד ביטוח לאומי (עריכה) ביטוח לאומי מוקד ממשלתי *6050 המוסד לביטוח לאומי
מוקד שירות ארצי:מוקד המשטרה (עריכה) משטרה מוקד ממשלתי 110
מוקד שירות ארצי:מוקד הסוכנות לעסקים ​קטנים ובינוניים (עריכה) מוקד הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ארצית *6150 asakim@Economy.gov.il משרד הכלכלה והתעשייה בנק ישראל 5, ירושלים הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים 02-6662884
מוקד שירות ארצי:מוקד הסיוע המשפטי במשרד המשפטים (עריכה) הסיוע המשפטי מוקד ממשלתי *6405 הסיוע המשפטי במשרד המשפטים
מוקד שירות ארצי:מוקד הסניגוריה הציבורית (עריכה) הסניגוריה הציבורית מוקד ממשלתי 073-3923500 הסניגוריה הציבורית
מוקד שירות ארצי:מוקד הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (עריכה) מוקד הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מוקד ממשלתי 074-7681400 משרד הבינוי והשיכון הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
מוקד שירות ארצי:מוקד הרשות לאכיפה וגבייה (עריכה) רשות האכיפה והגבייה מוקד ממשלתי *35592 רשות האכיפה והגבייה
מוקד שירות ארצי:מוקד הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן (עריכה) הרשות להגנת הצרכן מוקד ממשלתי 073-3717777 הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
מוקד שירות ארצי:מוקד הרשות לזכויות ניצולי השואה (עריכה) הרשות לזכויות ניצולי השואה מוקד ממשלתי *5105 הרשות לזכויות ניצולי השואה
מוקד שירות ארצי:מוקד הרשות לשיקום האסיר (עריכה) מוקד הרשות לשיקום האסיר ארצית *2775 02-5420700 Rcall@pra.gov.il העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כנפי נשרים 24, ירושלים הרשות לשיקום האסיר (רש"א) 02-6527269
מוקד שירות ארצי:מוקד השירות של צה"ל (עריכה) מוקד השירות של צה"ל מוקד ממשלתי 1111 miluim.moked@digital.idf.il
מוקד שירות ארצי:מוקד ועדת הבחירות המרכזית לכנסת (עריכה) ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מוקד ממשלתי *3857 073-3899500 vadatb@knesset.gov.il ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 02-5669855
מוקד שירות ארצי:מוקד יד מכוונת בביטוח לאומי (עריכה) יד מכוונת (ביטוח לאומי) מוקד ממשלתי *2496 יד מכוונת - ייעוץ והכוונה חינם לוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי
מוקד שירות ארצי:מוקד לאזרחים ותיקים (עריכה) מוקד לאזרחים ותיקים מוקד ממשלתי *8840 מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים
מוקד שירות ארצי:מוקד לפינוי נפטרים ולמידע בנושא קבורה (עריכה) מוקד לפינוי נפטרים ולמידע בנושא קבורה מוקד ממשלתי *0120 המשרד לשירותי דת המשרד לשירותי דת
מוקד שירות ארצי:מוקד מינהלת הגמלאות במשרד באוצר (עריכה) מינהלת הגמלאות במשרד באוצר מוקד ממשלתי 02-5016333 מינהלת הגמלאות במשרד האוצר
מוקד שירות ארצי:מוקד מס רכוש (עריכה) מס רכוש מוקד ממשלתי *4954 רשות המסים - הקרן לפיצויים
מוקד שירות ארצי:מוקד משרד הבריאות (קול הבריאות) (עריכה) קול הבריאות (משרד הבריאות) מוקד ממשלתי *5400 08-6241010 משרד הבריאות קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*
מוקד שירות ארצי:מוקד משרד החינוך (עריכה) קו פתוח לתלמידים מוקד ממשלתי 1-800-25-00-25
מוקד שירות ארצי:מוקד משרד המשפטים (עריכה) משרד המשפטים מוקד ממשלתי 02-6466666
מוקד שירות ארצי:מוקד משרד העלייה והקליטה (עריכה) משרד העלייה והקליטה מוקד ממשלתי *2994 משרד העלייה והקליטה 072-3229697
מוקד שירות ארצי:מוקד נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (עריכה) נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מוקד ממשלתי *6763 pniotnez@justice.gov.il משרד המשפטים רחוב צלאח א-דין 29, ירושלים נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 073-3925888
מוקד שירות ארצי:מוקד סיוע במשכנתא לקשישים ולאנשים עם מוגבלות (עריכה) מוקד סיוע במשכנתא לקשישים ולאנשים עם מוגבלות מוקד ממשלתי *2310 mil-pniot@moch.gov.il משרד הבינוי והשיכון מוקד סיוע במשכנתא לקשישים ולאנשים עם מוגבלות 077-6033792
מוקד שירות ארצי:מוקד סיוע בשכר דירה לעולים (עריכה) מוקד סיוע בשכר דירה לעולים מוקד ממשלתי *2310 mil-pniot@moch.gov.il משרד הבינוי והשיכון מוקד סיוע בשכר דירה לעולים 077-6033792
מוקד שירות ארצי:מוקד פיקוד העורף (עריכה) פיקוד העורף מוקד ממשלתי 104 פיקוד העורף
מוקד שירות ארצי:מוקד רווחה (עריכה) רווחה מוקד ממשלתי 118 מוקד רווחה
מוקד שירות ארצי:מוקד רשות האוכלוסין (עריכה) רשות האוכלוסין ארצית *3450 רשות האוכלוסין וההגירה
מוקד שירות ארצי:מוקד רשות המיסים (עריכה) רשות המיסים מוקד ממשלתי *4954 רשות המסים בישראל
מוקד שירות ארצי:מוקד רשות התאגידים (עריכה) רשות התאגידים מוקד ממשלתי 1-700-70-60-44
מוקד שירות ארצי:מוקד רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (עריכה) מוקד רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ארצית *‎3002 1222-3002 רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
מוקד שירות ארצי:מוקד שב"ס (עריכה) שירות בתי הסוהר מוקד ממשלתי 08-9776666 שירות בתי הסוהר
מוקד שירות ארצי:מוקד שי"ל (עריכה) שי"ל מוקד ממשלתי 118 שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח
מוקד שירות ארצי:מוקד שירות היעוץ לקשיש בביטוח לאומי (עריכה) שירות הייעוץ לאזרח הוותיק (ביטוח לאומי) מוקד ממשלתי *9696 שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו מטעם המוסד לביטוח לאומי
מוקד שירות ארצי:מוקד שירות התעסוקה (עריכה) שירות התעסוקה מוקד ממשלתי *9687 שירות התעסוקה
מוקד שירות ארצי:מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים (עריכה) מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים מוקד ממשלתי *6107 משרד המשפטים מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים- האפוטרופוס הכללי
מוקד שירות ארצי:מוקד שירות ותמיכה בנושא ייפוי כוח מתמשך (עריכה) מוקד שירות בנושא ייפוי כוח מתמשך מוקד ממשלתי 08-6831664 08-6831664 ycm@justice.gov.il משרד המשפטים מוקד שירות ותמיכה בנושא ייפוי כוח מתמשך-האפוטרופוס הכללי 073-3926975
מוקד שירות ארצי:מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה (עריכה) דיווח על הפרת חוקי עבודה מוקד ממשלתי *2570 1-800-354-354 (טלמסר) report.achifa@labor.gov.il משרד העבודה בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 5 קרית הממשלה, ירושלים מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה 03-6828690
מוקד שירות ארצי:מרכז בידיים טובות​ מטעם אגף השיקום במשרד הביטחון (עריכה) בידיים טובות​ (אגף השיקום) מוקד ממשלתי *3757 beyadaimtovot@femi.com​ משרד הביטחון בידיים טובות - סיוע חינם בבקשות להכרה בנכי צה"ל והכנה לוועדה הרפואית
מוקד שירות ארצי:מרכז השליטה הלאומי לטיפול במשפחות החטופים והנעדרים (עריכה) מרכז השליטה הלאומי לטיפול במשפחות החטופים והנעדרים ארצית *6754 076-8177860 Mashlat@pmo.gov.il
מוקד שירות ארצי:משטרת ישראל - מוקד מדור נפגעים (עריכה) משטרת ישראל - מוקד מדור נפגעים ארצית 02-5428584 02-5428764
מוקד שירות ארצי:משמר הגבול - מוקד מדור נפגעים (עריכה) משמר הגבול - מוקד מדור נפגעים ארצית 08-9770372
מוקד שירות ארצי:משרד הבינוי והשיכון - מוקד סיוע בדיור (עריכה) משרד הבינוי והשיכון - מוקד סיוע בדיור מוקד ממשלתי *5442 משרד הבינוי והשיכון
מוקד שירות ארצי:משרד המשפטים- הכוונה בסוגיות משפטיות בעקבות מצב החירום (עריכה) משרד המשפטים- הכוונה בסוגיות משפטיות בעקבות מצב החירום ארצית 0733928666 mokedmishpati@justice.gov.il משרד המשפטים
מוקד שירות ארצי:משרד הפנים - מרכז מידע בעניין פנקס הבוחרים והקלפיות (עריכה) מרכז מידע לבוחרים ארצית 1-800-222-290 משרד הפנים 1-800-222-291
מוקד שירות ארצי:נציב קבילות החיילים (עריכה) נציב קבילות החיילים ארצית 03-6977374
מוקד שירות ארצי:נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה (עריכה) דיווח על אפליה בעבודה מוקד ממשלתי 074-7696562 ‎074-7696562 shivion@Economy.gov.il משרד העבודה בנק ישראל 5, קרית הממשלה, ירושלים ת"ד 3166, מיקוד 9103101 נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה
מוקד שירות ארצי:צה"ל - מוקד מערך הנפגעים (עריכה) צה"ל - מוקד מערך הנפגעים ארצית 1111 kesherad@digital.idf.il
מוקד שירות ארצי:קו חירום לפצועים ולמשפחות שכולות מטעם הביטוח הלאומי (עריכה) קו חירום לפצועים ולמשפחות שכולות (הביטוח הלאומי) מוקד ממשלתי 02-6269999 המוסד לביטוח לאומי
מוקד שירות ארצי:שירות בתי הסוהר - מוקד מערך הנפגעים (עריכה) שירות בתי הסוהר - מוקד מערך הנפגעים 074-7830194 shlomitn@ips.gov.il