מתמודדי נפש אינם לבד - הכנסו לקרוא על השירותים, הזכויות וההטבות

החיים עם הפרעה או מחלה נפשית הם אתגר לא פשוט, למתמודדים עמן ולבני משפחתם. במדינת ישראל קיימות הטבות, שירותים וזכויות ייחודיות, בתחומי החיים השונים: בריאות, לימודים, תעסוקה, דיור, השכלה, חברה, משפט ועוד. בפורטל זה תמצאו את פירוט הזכויות למתמודדי נפש ולבני משפחתם בחלוקה לפי תחומי החיים. תוכלו גם לעיין ולהסתייע במידע שריכזנו במדריכים ובזכותונים ייעודיים.

שימו לב לרשימת ארגוני סיוע בתחתית עמוד זה.


גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים