הפורטל מרכז את הזכויות והשירותים הניתנים למי שמתמודדים עם מגבלה נפשית

חוק שיקום נכי נפש בקהילה דואג לשיקומם ושילובם בקהילה של מתמודדי (נפגעי) נפש כדי לאפשר להם להשיג, ככל הניתן, עצמאות תפקודית ואיכות חיים, תוך שמירה על כבודם ברוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

מחלקת השיקום באגף לבריאות הנפש של משרד הבריאות היא המופקדת על יישומו של חוק זה.

למדריך מרוכז העוסק במתמודדי נפש ראו מדריך מיצוי זכויות למתמודדי נפש ובני משפחותיהם.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים