פורטל זה מרכז מידע על זכויותיהם של בני המשפחה של מי שנספו כתוצאה מפעולת איבה.

למרבה הצער, יש מקרים שבהם פעולות האיבה מובילות לתוצאה החמורה ביותר של אובדן חיים.
בפורטל ניתן למצוא מידע על סיוע במימון הקבורה וההנצחה של הנספים ומידע על תגמולים, הטבות וזכאויות שונות שמגיעים לבני משפחות הנספים.


גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים