אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

הזכותון מכסה תהליכים מסיום תקופת האבל הראשוני ("שבעה") ועד למימוש הירושה
יש לשים לב לאספקטים כספיים של סגירת חשבונות מסודרת עם עובדי סיעוד, משק בית וכו'
ראו מידע בדבר קבורה, וכן פטירה, שארים ופיצויים באתר השירותים והמידע הממשלתי


ההתמודדות הנפשית והרגשית הכרוכה באובדן של אדם עשויה להיות לא פשוטה, בלשון המעטה, בטח בתקופה הסמוכה למוות.

הקמת מצבה

שאלה תשובה הערות המשך טיפול
מה התהליך הנדרש להקמת מצבה על הקבר?
 • תשתית למצבה שנבנית על ידי חברת הקבורה
 • המצבה עצמה
 • בניית תשתית המצבה על ידי חברת הקבורה אינה מכוסה ע"י דמי הקבורה מטעם המוסד לביטוח לאומי
 • חברת קבורה אינה רשאית לגבות תשלום ישירות מהמשפחה עבור בניית יסוד למצבה (יציקה סביב מקום הקבורה).
 • התשלום יבוצע באמצעות קבלן המצבות הרשאי לגבות תשלום זה מהמשפחה במסגרת גביית התשלום עבור המצבה (ראו חוברת מידע למשפחת הנפטר)
האם יש סיוע ממשלתי להקמת מצבה, ובאלו מקרים?

באופן כללי אין סיוע להקמת מצבה, מלבד המקרים הבאים:

סגירת חשבונות וחובות של הנפטר

שאלה תשובה הערות המשך טיפול
האם יש צורך להודיע לגופים כמו בנקים על מותו של הנפטר?
 • לא, בעקבות הדיווח הראשוני על מותו של הנפטר, משרד הפנים מעביר את המידע בדבר הפטירה למרבית הגופים הפיננסיים כדי למנוע מצב של פגיעה בנכסים בניגוד לצוואה.
 • לאחר שנודע לבנק על הפטירה, החשבונות מוקפאים עד למתן צו ירושה או צו קיום צוואה, ולא ניתן לבצע בהם כל פעולה.
ניתן לקבל את הכספים הקיימים בחשבונות קופות גמל וקרנות פנסיה של נפטר גם ללא צו קיום צוואה או צו ירושה, וזאת בהתקיים התנאים בחוזר הממונה על שוק ההון מס' 2017-9-8
מה קורה עם חשבון בנק משותף כאשר אחד מבני הזוג נפטר?
 • חשבונות הבנק על שם הנפטר מוקפאים עד למימוש צו ירושה או צו קיום צוואה, לרבות חשבון אשר היה רשום על שם הנפטר במשותף עם בן זוג או ילד.
 • כדי למנוע מצב בו חשבון הבנק מוקפא עד לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה, על שני בני הזוג, או ההורה והילד, לחתום מראש בבנק על טופס "אריכות ימים" (או סעיף "היוותרות בחיים") בחשבון הבנק המשותף.
 • חשוב: טופס "אריכות ימים" או סעיף "היוותרות בחיים" אינו גובר על דיני הירושה. כך למשל, ייתכן מצב בו השותף שנותר בחיים יידרש, בהחלטת בית משפט, להחזיר סכומי כסף אותם משך מהחשבון המשותף, ואשר שייכים ליורשי המנוח לפי צו הירושה או צו קיום הצוואה.
למידע נוסף ראו חוזר המפקח על הבנקים בעניין סעיף "היוותרות בחיים"
מה קורה אם ממשיכות להגיע הכנסות לנפטר כגון תשלומי שכר דירה עבור דירה מושכרת?
 • בהתאם לחוק הירושה, כל ההכנסות וההתחייבויות להן זכאי הנפטר, גם אם הן מתקבלות לאחר מותו, מהוות חלק מהעיזבון וכאשר העיזבון מחולק, הן עוברות ליורשים.
 • הכנסות אלה יכולות לכלול הכנסות מעבודה, ריביות, דמי שכירות מדירה מושכרת וכדומה.
 • לבדיקת שיעור המס אשר עשוי לחול על הכנסות שונות אשר מתקבלות לאחר הפטירה, יש להיוועץ עם מומחה למיסוי.
מה קורה במקרה של עובד זר סיעודי שהועסק על-ידי הנפטר?
 • במקרה שהעובד עבד במשך שנה רצופה לפחות אצל המעסיק, הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים לעובד שמעסיקו נפטר.
 • העובד יכול לקבל את הפיצויים מקופת הגמל או קרן הפנסיה שאליה הופרשו כספי הפיצויים, או מעיזבון המנוח (במקרה שבתקופת העסקתו לא הופרשו כספי פיצויים לביטוח פנסיוני או שהופרשו רק בחלקם).
 • בכל מקרה זכאי העובד לזכויות נוספות הנובעות מסיום העסקתו, כגון: המשכורת האחרונה, דמי הודעה מוקדמת, תשלום דמי הבראה על התקופה שעבורה לא שולמו ופדיון חופשה שנתית.
 • כל אלה ישולמו לרוב מתוך העיזבון, מלבד כספי פיצויים שהופרשו לביטוח הפנסיוני (ואותם יש לקבל ישירות מקופת הגמל).
 • במקרה שהעובד זכאי לקבל את הפיצויים ואת הכספים האחרים מעיזבון המנוח, הוא הופך לנושה של העיזבון וזכאי לקבל את חלקו בהתאם לסדר הנשייה המקובל.
 • ככלל לא ניתן לתבוע באופן ישיר את היורשים, אולם אם אחד מקרובי המשפחה היה מעורב בהעסקתו ובעבודתו של העובד באופן מלא אשר חורג מגדר פעולות המתבקשות באופן טבעי ממערכת הפיקוח על ענייני המטופל, עשוי בית המשפט להכיר בו כמעסיק ישיר, ולשם כך על העובד לתבוע את זכויותיו ישירות ממנו.
 • אם העסקת העובד נעשתה באמצעות חברת סיעוד, חובת התשלום מתחלקת בין עיזבונו של המטופל לחברת הסיעוד על פי החלק היחסי של כל אחד מהם.
מה קורה במקרה של עוזרת בית שהועסקה ע"י נפטר?
 • במקרה שהעובדת עבדה במשך שנה רצופה לפחות אצל המעסיק, היא תהיה זכאית לפיצויי פיטורים לעובד שמעסיקו נפטר.
 • העובדת יכולה לקבל את הפיצויים מקופת הגמל או קרן הפנסיה שאליה הופרשו כספי הפיצויים, או מעיזבון המנוח (במקרה שבתקופת העסקתה לא הופרשו כספי פיצויים לביטוח פנסיוני או שהופרשו רק בחלקם).
 • בכל מקרה זכאית העובדת לזכויות נוספות הנובעות מסיום העסקתה, כגון: המשכורת האחרונה, דמי הודעה מוקדמת, תשלום דמי הבראה על התקופה שעבורה לא שולמו ופדיון חופשה שנתית.
 • כל אלה ישולמו לרוב מתוך העיזבון, מלבד כספי פיצויים שהופרשו לביטוח הפנסיוני (ואותם יש לקבל ישירות מקופת הגמל).
 • במקרה שהעובדת זכאית לקבל את הפיצויים ואת הכספים האחרים מעיזבון המנוח, היא הופכת לנושה של העיזבון וזכאית לקבל את חלקו בהתאם לסדר הנשייה המקובל.
לפירוט נרחב ראו הסדרת חובות אדם שנפטר וכן פיצויי פיטורים לעובד שמעסיקו נפטר.
מי אחראי על הסדרת חובות של הנפטר?
 • החובה להסדיר את חובותיו של נפטר חלה על היורשים או על מנהל עיזבון, אם מונה.
 • טרם חולק העיזבון, ישולמו כל החובות רק מתוך העיזבון, גם אם אין בהם כדי לכסות את כל חובותיו של המנוח.
 • לאחר חלוקת העיזבון, וככל שתהיה חובה להמשיך ולפרוע את חובות הנפטר, לא ישלם כל יורש לצורך כיסוי החובות יותר ממה שירש בעצמו, אלא במקרים בהם יורשי המנוח נהגו באופן לא הגון כלפי הנושים.
לפירוט נרחב ראו הסדרת חובות אדם שנפטר.
מי אחראי ספציפית על סגירת החשבון מול עובד זר?
 • האחריות חלה על היורשים או על מנהל עיזבון, אם מונה.
 • רצוי ביותר שנושאים כמו ביטוח פנסיוני יוסדרו עם ראשית העסקת העובד הזר כדי לא להיות מופתעים מעלויות לא צפויות.
ראו זכותון עובד זר בסיעוד שפוטר או שמעסיקו אושפז או נפטר

מימוש הירושה

 • לאחר מותו של אדם, כלל נכסיו (כספים, נדל"ן, רכוש, זכויות וחובות) המכונים "עיזבון" (הירושה) עוברים ליורשיו.
 • זהות היורשים וזכויותיהם בעיזבון נקבעים בצו רשמי המכונה "צו קיום צוואה" או "צו ירושה" ועד שלא ניתן הצו, לא ניתן לחלק את העיזבון.
 • בקשה לצו קיום צוואה וצו ירושה ניתן להגיש ל:
  • רשם לענייני ירושה.
  • בית-דין דתי (כגון: הרבני או השרעי), בתנאי שכל הצדדים להליך מסכימים על הגשת הבקשה וניהול ההליך בפני בית הדין.
שימו לב
 • המידע בזכותון זה מתמקד בבקשות לצווים המוגשות לרשם לענייני ירושה ולא לבית-דין דתי.
 • החל מספטמבר 2018, צווי קיום צוואה וצווי ירושה שניתנים על-ידי הרשם לענייני ירושה מונפקים באופן דיגיטלי.
 • הצווים מועברים אוטומטית לבנקים, חברות ביטוח ולגופים ממשלתיים, כגון: הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין ("טאבו"), רשות מקרקעי ישראל, משרד התחבורה, משרד החוץ, רשות המסים ורשות התאגידים.
 • לכן כיום, בעת פנייה לקבלת שירות מגופים אלו, ככלל, אין חובה לצרף את הצו.
שאלה תשובה הערות המשך טיפול
מהו התהליך הכללי לקבלת צו וחלוקת העיזבון?
 • אם האדם שמת הותיר צוואה, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה והיורשים יהיו אלו המופיעים בצוואה.
 • אם האדם שמת לא הותיר צוואה, יש להגיש בקשה לצו ירושה, והיורשים יהיו היורשים החוקיים, לפי סדר החלוקה הקבוע בחוק.
 • ניתן לחלק את העיזבון בין היורשים רק לאחר שניתן צו.
 • אם הצוואה לא כללה את כל הנכסים, ניתן להגיש בנוסף לבקשה לצו קיום צוואה גם בקשה לצו ירושה, כדי שיהיה ניתן לחלק את הנכסים שלא מופיעים בצוואה בין היורשים החוקיים.
תוך כמה זמן מתקבל הצו?
 • ככלל, הצו יינתן בתוך 40 ימים מיום הגשת הבקשה או מיום הגשת המסמכים המקוריים הנדרשים, לפי המאוחר (כולל את תקופת הפרסום בעיתון).
 • במקרים מסוימים, בהם נדרשת תגובת היועץ המשפטי לממשלה לבקשה, ככלל, הצו יינתן בתוך 50 ימים.

מומלץ להגיש את הבקשה לקבלת הצו בהקדם, כדי למנוע עיכובים עתידיים במימוש הזכויות וחלוקת העיזבון.

אם האדם שמת הותיר צוואה?
 • אם האדם שמת הותיר צוואה, יש להגיש בקשה לקבלת צו המכונה "צו קיום צוואה".
  • אם המבקש מיוצג על-ידי עורך-דין, יש להגיש את הבקשה באופן מקוון (דיגיטלי) בלבד.
  • אם המבקש לא מיוצג על-ידי עורך-דין, ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון (מומלץ) או באופן ידני באמצעות מסירה אישית או משלוח בדואר של הבקשה והמסמכים הנדרשים.
 • לבקשה יש לצרף מסמכים שונים ובהם: הצוואה המקורית, תעודת פטירה (במקרים מסוימים), אישורים על משלוח הודעות בדבר הגשת הבקשה לגורמים שונים, אישור על תשלום אגרה ודמי פרסום וכו'.
 • למידע נוסף על אופן הגשת הבקשה, פירוט המסמכים הנדרשים וקבלת הצו ראו:
 • אם המוריש הינו בעל תעודת זהות ישראלית, אין צורך לצרף תעודת פטירה.
 • אם המוריש מת בחו"ל והוא בעל תעודת זהות ישראלית, יש לעדכן במרשם האוכלוסין את דבר הפטירה לפני הגשת הבקשה.
 • אם הצוואה לא כוללת את כל רכושו של המת, ניתן להגיש גם בקשה למתן צו ירושה בגין הרכוש שלא נכלל בצוואה.
 • אם אין צוואה מקורית, יש להגיש בקשה להוכחת צוואה בהעתק.
אם האדם שמת לא הותיר צוואה?
 • אם האדם שמת לא הותיר צוואה, יש להגיש בקשה לקבלת צו המכונה "צו ירושה".
  • אם המבקש מיוצג על-ידי עורך-דין, יש להגיש את הבקשה באופן מקוון (דיגיטלי) בלבד.
  • אם המבקש לא מיוצג על-ידי עורך-דין, ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון (מומלץ) או באופן ידני באמצעות מסירה אישית או משלוח בדואר של הבקשה והמסמכים הנדרשים.
 • לבקשה יש לצרף מסמכים שונים ובהם: תעודת פטירה (במקרים מסוימים), אישור על משלוח הודעה בדבר הגשת הבקשה ליורשים, אישור על תשלום אגרה ודמי פרסום וכו'.
 • למידע נוסף על אופן הגשת הבקשה, פירוט המסמכים הנדרשים וקבלת הצו ראו:
 • אם המוריש הינו בעל תעודת זהות ישראלית, אין צורך לצרף תעודת פטירה.
 • אם המוריש מת בחו"ל והוא בעל תעודת זהות ישראלית, יש לעדכן במרשם האוכלוסין את דבר הפטירה לפני הגשת הבקשה.
האם חובה להיעזר בעורך דין?
 • אין חובה להיעזר בעורך דין, אך ככל שחלוקת העיזבון מורכבת (ריבוי יורשים, חובות, נכסים מעבר לים וכדומה), יש יתרון בייעוץ משפטי מקצועי.
 • במקרים מורכבים במיוחד או כאשר יש חשש כי עלול להיגרם נזק לעיזבון עד למועד החלוקה או למי מהיורשים, ניתן להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון.
מה סדר הזכאים לנכסי הנפטר?
 • אם הנפטר הותיר אחריו חובות, הם ישולמו לנושים מתוך נכסי העיזבון, ויורשי המנוח יקבלו את מה שיוותר, כל שיוותר. להרחבה ראו הסדרת חובות אדם שנפטר.
 • אם הנפטר הותיר צוואה אזי הצוואה קובעת מיהם יורשי המנוח ואיזה חלק בעיזבון יקבל כל אחד מהם.
 • אם הנפטר לא הותיר צוואה, יחולק העיזבון בין היורשים על פי דין. להרחבה על אופן החלוקה בירושה על פי דין ראו באתר משרד המשפטים
האם יש נכסים שניתן לממש ללא קשר לצו הירושה או צו קיום צוואה?
 • יש מכשירי חיסכון כגון קופות גמל בהן ניתן לרשום מוטבים ספציפיים במקרה של פטירה.
 • במקרים כאלה המוטבים זכאים לקבל את חלקם ללא קשר להליך מימוש הצוואה.
 • לתשומת הלב: הסכומים במכשירי חיסכון כגון ביטוחי חיים וקופות גמל ניתנים אך ורק למוטבים שבפוליסות, גם אם בצוואה כתוב אחרת. על כן רצוי לוודא כי רשימת המוטבים מעודכנת בכל עת.
 • עם זאת, בתנאים מסוימים ניתן לקבוע או לשנות את זהות המוטבים גם באמצעות קביעה מפורשת בצוואה (ככל שהיתה לנפטר אפשרות, רצוי ליידע את קופת הגמל על השינוי ועל קיומה של הצוואה). רצוי לפנות לייעוץ משפטי במקרה זה.
 • באתר הר הכסף ניתן לאתר חשבונות בנק ובאתר הר הביטוח ניתן לאתר ביטוחים על שם קרובי משפחה שנפטרו.
 • בתנאים מסוימים ניתן למשוך כספים מחשבון בנק או תכנית ביטוח, גמל או פנסיה של נפטר גם ללא צו קיום צוואה או צו ירושה.
מה נדרש מהמוטבים לצורך מימוש חלקם בקופות גמל? הצגת תעודת פטירה של הנפטר ומסמכים נוספים שיידרשו בקופת הגמל, בהתאם לנסיבות.
כיצד ניתן לממש פוליסות ביטוח על שם הנפטר?
 • יש לברר מהן הפוליסות השונות על שם הנפטר, ולבדוק כיצד יש לפעול כדי לממשן.
 • באתר הר הביטוח ניתן לאתר ביטוחים על שם קרובי משפחה שנפטרו.
לפרטים נוספים ראו טיפול בכספים וברכוש של בן משפחה לאחר מותו ("ביטוחים").
מה קורה כאשר דירת הנפטר עוברת ליורש אחד או יותר?
 • לאחר קבלת צו הירושה יוכלו בני המשפחה לגשת אל לשכת רישום המקרקעין הרלוונטית כדי להעביר על שמם את זכויות המנוח בנכס שהיה בבעלותו.
 • אם הדירה נרשמה על שם יותר מיורש אחד, יכול כל אחד מהיורשים לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה לפירוק השיתוף בדירה, כדי למכור אותה ולקבל את חלקו בתמורתה. באופן כללי, אין צורך בהסכמת כל היורשים-השותפים לפירוק השיתוף, ודי בכך שאחד מהם מבקש זאת.
אם הנפטר התגורר בדירה ציבורית 3 שנים לפחות עם קרוב משפחה חסר דירה, אותו קרוב עשוי להיות זכאי לרכוש את הדירה כ"דייר ממשיך".
מה עושים כאשר לנפטר היה רכב?
 • עד להסדרה סופית וחוקית של הבעלות על הרכב. בני המשפחה (אח/אחות, בת/בן, בן/בת זוג, הורים) רשאים לחדש את רישיון הרכב לשנה נוספת אחת בלבד. יש להצטייד בתעודת פטירה ובתעודה מזהה המעידה על קרבה ראשונה לנפטר.
 • לאחר קבלת צו הירושה או צו קיום הצוואה, יש לגשת למשרד הרישוי עם רישיון רכב, כדי שהרכב יירשם על שם היורשים. בן/בת הזוג של הנפטר יכול להעביר את הבעלות על הרכב גם ללא צו ירושה או צו קיום צוואה, וזאת אם יציגו תעודת פטירה ותצהיר חתום בפני עורך דין שבו רשום כי המבקש היה בן הזוג היחידי של המוריש וכי המוריש לא ציווה את הרכב לאחר.
 • לפרטים נוספים, ראו באתר השירותים והמידע הממשלתי.
מה קורה אם מדובר על מימוש נכס כספי כגון כספי חיסכון בבנק?
 • לאחר קבלת צו הירושה או צו קיום הצוואה, יוכלו היורשים לגשת אל הבנק ולקבל את חלקם, בהתאם לצו.
 • אם נמצאים בחשבון הבנק סכומים נמוכים מאוד, ייתכן שיהיה ניתן לקבלם באישור מנהל הסניף, גם ללא צו. לפירוט התנאים ראו חוזר משרד האוצר מס' 2014-2-3
אלו זכויות נוספות ייתכנו ליורשים?
 • יש לצרף למסמכי התביעה:
  • טופס ייפוי כח והצהרה החתום על-ידי כל היורשים החוקיים
  • צילום תעודת זהות של המוריש ושל היורש (מגיש התביעה בפועל)
  • צילום צ'ק או אישור על חשבון בנק המתנהל על שם מיופה הכח
כיצד מטפלים בכלי ירייה של הנפטר?
 • אם לא מעוניינים בכלי הירייה, אחד מבני המשפחה ימסור אותו למשטרה בתוך 30 יום ממועד הפטירה.
 • יש להגיע לתחנת המשטרה עם כלי הירייה, תעודת פטירה ורישיון כלי ירייה של הנפטר.
 • במשטרה יינתן אישור על הפקדת כלי הירייה. יש לשלוח העתק מהאישור אל מרכז שירות ומידע של האגף לרישוי כלי ירייה.

שאירים


שאלה תשובה הערות המשך טיפול
מה מעמד אלמנה / ילדים של נפטר שהיה תחת פנסיה תקציבית? למידע נוסף ראו פורטל פנסיה תקציבית.
האם שארי המנוח זכאים לקבל זכויות כספיות של המנוח ממקום עבודתו?
 • כן. אם עובד נפטר לאחר שעבד לפחות שנה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, אזי שאריו של העובד זכאים לקבל פיצויי פיטורים, כאילו המעסיק פיטר את העובד המנוח.
 • השארים עשויים להיות זכאים לזכויות נוספות של המנוח, כגון פדיון ימי מחלה, ויש לברר מול מקום העבודה מה כולל הסכם ההעסקה של המנוח.
לתשומת הלב, בן זוג של נפטר ייחשב כשארים לעניין זה, רק אם מדובר בזוגיות אמתית עם כוונה לחיים משותפים, ולא כאשר מדובר בקשר שנוצר אך ורק לצורך קבלת הזכויות ממקום העבודה, וראו פסיקת בית הדין הארצי לעבודה שקבע כי בת זוג של עובד שנפטר תיחשב כשאירה הזכאית לפיצויי פיטורים, רק אם בני הזוג קיימו קשר משפחתי אמיתי
מה מעמד אלמנה / ילדים של נפטר שחסך בביטוח מנהלים / קרן פנסיה?
 • קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים מכילים רכיב של ביטוח שאירים, המבטיח כי במקרה של מוות לפני גיל פרישה מעבודה) יהיו שאיריו של הנפטר זכאים לקצבה או מענק חד פעמי.
 • במקרה שמבוטח בקרן פנסיה הלך לעולמו, השאירים שיהיו זכאים לקבל את הכספים הם:
  • בן זוג/בת זוג של המבוטח וילדיו שהם בני פחות מ-21 בלבד.
  • הוריו של המבוטח (רק אם המבוטח רווק ללא ילדים).
 • אם הנפטר היה מבוטח בביטוח מנהלים, השאירים הזכאים לקבלת הכסף הם כל מי שהוגדרו בפוליסת הביטוח כ"מוטבים". (המבוטח בביטוח מנהלים רשאי לבחור את האדם או האנשים שאליהם יועברו הכספים במקרה של מוות, ואף לשנותם מעת לעת).
 • אם המבוטח נפטר לאחר גיל פרישה מעבודה, יהיו שאיריו זכאים לקבל קצבה חודשית, בהתאם לתקנון קרו הפנסיה או תנאי הפוליסה במקרה של ביטוח מנהלים.
מה מעמד אלמנה / ילדים של נפטר מול המוסד לביטוח לאומי? למידע נוסף ראו פורטל שאירים.
אלו אוכלוסיות זכאיות לקצבאות שאירים מיוחדות?

אוכלוסיות מיוחדות

אוכלוסייה מידע על זכויות ספציפיות הערות המשך טיפול
הורים שילדם נפטר
מי שאיבדו בן משפחה בעקבות עבירת המתה (רצח או הריגה) ילד שאחד מהוריו נרצח על ידי בן זוגו זכאי לתגמול חודשי.
ניצולי שואה
בני משפחות שכולות (משפחות של חללי צה"ל)
בני משפחות של חללי פעולות איבה
אוכלוסיות נוספות מרכזי סיוע למשפחות שכולות בעקבות תאונת דרכים או התאבדות
אנשים בודדים (גלמודים) הקמת מצבה לנפטרים גלמודים

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

מידע למשפחות הנפטרים באתר משרד הבריאות מתן טיפול רפואי כולל מתן טיפול תומך לאנשים במצב סופני במסגרת הוספיס וטיפול ביתי תומך (טיפול פליאטיבי), הוצאת הודעת פטירה והוצאת רישיון קבורה לאחר מותו של המנוח, שמירת גופת הנפטר בקירור לפני קבורה
המשרד לשירותי דת - מוקד טלפוני: ‎02-5311111 אתר המשרד מתן שירותי קבורה, טיפול רפואי כולל מתן טיפול תומך לאנשים במצב סופני במסגרת הוספיס וטיפול ביתי תומך (טיפול פליאטיבי)
הרשם לענייני ירושה - מרכז שירות טלפוני: 2416* דף הרשם לענייני ירושה באתר משרד המשפטים טיפול בצוואות ובירושות של המנוח, ובין היתר הפקדת צוואה, בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה, התנגדות לצו קיום צוואה, התנגדות למתן צו ירושה, בקשה לביטול צו ירושה, בקשה לביטול צו קיום צוואה, בקשה לתיקון צו ירושה ובקשה לתיקון צו קיום צוואה.
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי, מימון שירותי קבורה ועוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות הוצאת תעודת פטירה, עדכון פרטי מרשם האוכלוסין

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים